دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ don’t matter از Akon آکان

دانلود آهنگ don’t matter از Akon آکان

دانلود آهنگ don’t matter از Akon آکان

آرتیست : Akon

آلبوم : Konvicted

سال انتشار : 2006

سبک موسیقی : Contemporary R&B, R&B/Soul, Hip-Hop/Rap

 

پخش آنلاین 

 

متن و ترجمه

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه 0

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

‘Cause we gon’ fight

برای اینکه ما میجنگیم

Oh yes, we gon’ fight

آه آره، ما میجنگیم

(We gon’ fight)

ما میجنگیم

Believe we gon’ fight

من مطمئنم که میجنگیم

(We gon’ fight)

ما می جنگیم

Fight for our right to love, yeah

واسه حق عشقمون مجنگیدیم اره

(Right to love, yeah)

حق عشقیمون

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من 0

Nobody wanna see us together, nobody thought we’d last forever

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه، هیچکی فکر نمیکرد که ما باهم بتونیم بمونیم

Men steady comin’ after you, women steady comin’ after me

مردا همش دنبالتن زنا هم دنبالتن

Seems like e’rybody wanna go for self and don’t wanna respect boundary

انگار آدما میخوان کارشونو بکنن به مرزها هم اهمیتی نمیدن

Tellin’ you all those lies just to get on your side

بهت دروغ میگن تا بگن که باهاتن

But I must admit there was a couple secrets I held inside

اما باید اعتراف کنم که یک راز زوج وجود داشت که من در آن نگهداری کردم

But just know that I tried to always apologize

اینو بدون که همیشه ازت میخواستم عذر خواهی کنم

And I’ma have you first always in my heart to keep you satisfied

همیشه تو قلبم بودی تا راضی نگهت دارم

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه 0

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست 0

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

‘Cause we gon’ fight

برای اینکه ما میجنگیم

Oh yes, we gon’ fight

آه آره، ما میجنگیم

(We gon’ fight)

ما میجنگیم

Believe we gon’ fight

من مطمئنم که میجنگیم

(We gon’ fight)

ما میجنگیم

Fight for our right to love, yeah

برای حق  عشقیمون میجنگیدیم آره

(Right to love, yeah)

حق عشقیمون 0

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

Got every right to wanna leave, you got every right to wanna go

تو حق داری بری و ترکم کنی

You got every right to hit the road and never talk to me no more

حق داری که بری و دیگه باهام حرف نزنی

You don’t even have to call, even check for me at all

تو حتی مجبور نیستی بهم زنگ بزنی و خبر بگیری

Because the way I been actin’ lately has been off the wall

جون بار آخر یجور رفتار کردم که خیلی عجیب و غریب بود

Especially towards you, puttin’ girls before you

به خصوص درباره تو و دخترایی که قبل تو بودن

And they watchin’ everything I been doin’ just to hurt you

و دیدن که چه کارایی انجام دادم و آزارت دادم

Most of it just ain’t true and they won’t show you

خیلی هاش واقعی نیستن و بهت نشونش ندادن

How much of a queen you are to me and why I love you baby

تو عجب ملکه ای برای من هستی چرا انقدر عاشقت هستم

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه 0

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست 0

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

‘Cause we gon’ fight

برای اینکه ما میجنگیم

Oh yes, we gon’ fight

آهآره، ما میجنگیم

(We gon’ fight)

ما میجنگیم

Believe we gon’ fight

من مطمئنم که میجنگیم

(We gon’ fight)

ما میجنگیم

Fight for our right to love, yeah

برای حق عشقیمون میجنگیدیم آره

(Right to love, yeah)

حق عشقیمون 0

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من 0

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه 0

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست 0

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

‘Cause we gon’ fight

برای اینکه ما میجنگیم

Oh yes, we gon’ fight

آه آره، ما میجنگیم

(We gon’ fight)

ما میجنگیم

Believe we gon’ fight

من مطمئنم که میجنگیم

(We gon’ fight)

ما میجنگیم

Fight for our right to love, yeah

برای حقوق عشقیمون میجنگیدیم آره

(Right to love, yeah)

حقوق عشقیمون 0

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه 0

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست 0

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

‘Cause we gon’ fight

برای اینکه ما میجنگیم

Oh yes, we gon’ fight

آه آره، ما میجنگیم

(We gon’ fight)

ما میجنگیم

Believe we gon’ fight

من مطمئنم که میجنگیم

(We gon’ fight)

ما میجنگیم

Fight for our right to love, yeah

برای حقوق عشقیمون میجنگیدیم آره

(Right to love, yeah)

حقوق عشقیمون 0

Nobody wanna see us together

هچ آدمی نمیخواد که ما رو باهم ببینه

But it don’t matter, no

اما این برای من مهم نیست

(‘Cause I got you babe)

برای اینکه من تورو دارم عزیز من

‘Cause I got you, babe

برای اینکه من تورو دارم عزیز من0

 

دانلود آهنگ don’t matter از Akon آکان با کیفیت mp3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های اکان Akon

 

 

 

2.7/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا