دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ (Blow Me (One Last Kiss از Pink پینک

دانلود آهنگ (Blow Me (One Last Kiss از Pink پینک

دانلود آهنگ (Blow Me (One Last Kiss از Pink پینک

پینک خواننده محبوب که تقریبا تمام آهنگ هایی که داره خوب و شنیدنی هست.

 

آرتیست : Pink

آلبوم : The Truth About Love

سال انتشار : 2012

سبک موسیقی : Pop

 

متن و ترجمه

White knuckles

پنجه های سفید

And sweaty palms from hangin’ on too tight

و دست عرق کرده از آویزون بودن زیاد تنگ کنید

Clenched shut jaw

فک بسته بهم فشار آورده

I’ve got another headache again tonight

من امشب باز سردرد دارم

Eyes on fire, eyes on fire

چشام آتیشه. چشام آتیشه

And they burn from all the tears

و اون ها از اشک ها می سوزن

I’ve been cryin’, I’ve been cryin’

من گریه می کردم

I’ve been dying over you

من برای تو مرده بودم

Tie a knot in the rope

به طناب یه گره بزن

Tryin’ to hold, tryin’ to hold

تلاش کن که نگه داری . تلاش کن که نگه داری

But there’s nothing to grasp

اما چیزی باقی نمونده برای نگه داشتن

So I let go

I think I finally had enough

به نظر من بالاخره به اندازه کافیم داشتم

I think I maybe think too much

فکر می کنم شاید زیاد فکر کردم

I think this might be it for us

فکر می کنم این امکان داره برای ما باشه

Blow me one last kiss

آخرین بوسه را برای من بفرس

You think I’m just too serious

فکر می کنی که من واقعا جدی ام

I think you’re full of shit

فکر می کنم تو پر از فریبی

My head is spinning, so

سرم به شدت می چرخه. پس

Blow me one last kiss

آخرین بوسه رو برایم بفرس

Just when it can’t get worse

دقیقا زمانی که نمی شد بدتر بشه

I’ve had a shit day

من یه روز بد داشتم

You’ve had a shit day

تو یه روز بد داشتی

We’ve had a shit day

ما یک روز خیلی بد داشتیم

I think that life’s too short for this

فکر میکنم که زندگی برای این خیلی کوتاه است

Want back my ignorance and bliss

می خوای که انکار پذیریم برگرده

I think I’ve had enough of this

من فکر میکنم به اندازه کافی داشتم

Blow me one last kiss

آخرین بوسه را برایم بفرس

I won’t miss

هرگز از دست نمیدم

All of the fighting

همه دعوامو هامون رو

That we always did

که همیشه انجام می دادیم

Take it in

بگیرش (لبو لوله کن)

I mean what I say when I say “there is nothing left”

من جدی گفتم وقتی گفتم”چیزی نمونده”

No more sick

مریضی بسه

Whiskey dick

ویسکی دیک

No more battles from me

دعوا از سمت من بسه

You’ll be calling a trick

تو میگی که این حیله است

‘Cause you no longer sleep

چون که بیشتر از این خواب نیستی

I’ll dress nice, I’ll look good

من عالی لباس خواهم پوشید.من خوش تیپم

I’ll go dancing alone

من تنهایی میرم برقصم

I will laugh, I’ll get drunk

من خواهم خندید.من میرم که مست کنم

I’ll take somebody home

یه ادم با خودم میارم خونه

I think I’ve finally had enough

من فکر کردم بالاخره به حد کافی رسیدم

I think I maybe think too much

فکر می کنم شاید زیاد فکر کردم

I think this might be it for us

فکر می کنم این ممکنه برای ما باشه

Blow me one last kiss

آخرین بوسه را برام بفرس

You think I’m just too serious

فکر می کنی که من واقعا جدی ام

I think you’re full of shit

فکر می کنم تو یه گه تمام عیاری

My head is spinning, so

سرم به شدت می چرخه. پس

Blow me one last kiss

آخرین بوسه را برام بفرس

Just when it can’t get worse

دقیقا زمانی که نمی شد بدتر بشه

I’ve had a shit day

من یه روز بد داشتم

You’ve had a shit day

تو یه روز بد داشتی

We’ve had a shit day

ما یک روز خیلی بد داشتیم

I think that life’s too short for this

فکر می کنم که زندگی برای این خیلی کوتاه است

Want back my ignorance and bliss

می خوای که انکار پذیریم برگرده

I think I’ve had enough of this

من فکر می کنم به حد کافی داشتم

Blow me one last kiss

آخرین بوسه را برام بفرس

La la la ra ra ra

لا لا لا را را را

Blow me one last kiss

آخرین بوسه را برام بفرس

La la la ra ra ra

لا لا لا را را را

Blow me one last kiss

آخرین بوسه را برام بفرس

I will do what I please

من کاری که خوشحالم می کنه انجام می دم

Anything that I want

هرچیزی که بخوام

I will breathe, I will breathe

من نفس خواهم کشید

I won’t worry at all

من اصلا نگران نیستم

You will pay for your sins

تو برای گناهت تقاص پس میدی

You’ll be sorry, my dear

تو متاسف خواهی شد. عزیزم

All the lies, all the why’s

تمام دروغ ها.تمام دروغ ها

Will all be crystal clear

همه شون کاملا مشخص میشن

I think I’ve finally had enough

من فکر کردم بالاخره به حد ام رسیدم

I think I maybe think too much

فکر می کنم شاید زیاد فکر کردم

I think this might be it for us

فکر می کنم این ممکنه برای ما باشه

Blow me one last kiss

آخرین بوسه را برایم بفرس

You think I’m just too serious

فکر می کنی که من واقعا جدی ام

I think you’re full of shit

فکر می کنم تو یه گه تمام عیاری

My head is spinning, so

سرم به شدت میچرخه. پس

Blow me one last kiss

آخرین بوسه را برایم بفرس

Just when it can’t get worse

دقیقا زمانی که نمی شد بدتر بشه

I’ve had a shit day

من یه روز بد داشتم

You’ve had a shit day

تو یه روز بد داشتی

We’ve had a shit day

ما یک روز خیلی بد داشتیم

I think that life’s too short for this

فکر می کنم که زندگی برای این خیلی کوتاه است

Want back my ignorance and bliss

می خوای که انکار پذیریم برگرده

I think I’ve had enough of this

من فکر می کنم به حد کافی داشتم

Blow me one last kiss

آخرین بوسه را برایم بفرس

La la la ra ra ra ra

لا لا لا را را را را

Blow me one last kiss

آخرین بوسه را برام بفرس

La la la ra ra ra ra

لا لا لا را را را را

Blow me one last kiss

آخرین بوسه را برام بفرس

Just when it can’t get worse

دقیقا زمانی که نمی شد بدتر بشه

I’ve had a shit day

من یه روز گه داشتم

You’ve had a shit day

تو یه روز بد داشتی

We’ve had a shit day

ما یک روز خیلی بد داشتیم

I think that life’s too short for this

فکر می کنم که زندگی برای این خیلی کوتاه است

Want back my ignorance and bliss

می خوای که انکار پذیریم برگرده

I think I’ve had enough of this

من فکر می کنم به حد کافی داشتم

Blow me one last kiss

آخرین بوسه را برام بفرس

 

دانلود آهنگ (Blow Me (One Last Kiss از Pink پینک با کیفیت mp3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های Pink پینک

 

 

2.7/5 - (4 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا