دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ Billie Jean از Michael Jackson مایکل جکسون

دانلود آهنگ Billie Jean از Michael Jackson مایکل جکسون

دانلود آهنگ Billie Jean از Michael Jackson مایکل جکسون

بیلی جین ، یکی از معروف ترین آهنگ های مایکل جکسون فقید از آلبوم تریلر که پرفروش ترین آلبوم موسیقی تاریخ است. این ترانه دو جایزه گرمی را به دست آورده است.

 

آرتیست : Michael Jackson

آلبوم : Thriller

سال انتشار : 1982

سبک موسیقی : Pop

جوایز : Grammy Award for Song of the Year,

 

پخش آنلاین

 

متن و ترجمه

She was more like a beauty queen from a movie scene

اون مثل ملکه تو فیلما بود

I said don’t mind, but what do you mean I am the one

گفتم عیبی نداره.ولی منظور تو چیه من تنها نفری هستم که

Who will dance on the floor in the round

که با تو دور زمین میرقصه

She said I am the one who will dance on the floor in the round

اون گفت من تنها کسی هستم که باهاش میرقصه

She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene

زمانی که داستان به این مرحله رسید،اون به من گفت اسمش بیلی جینه

Then every head turned with eyes that dreamed of being the one

بعد همه سرشونو سمت ما برگردوندند

Who will dance on the floor in the round

و دوس داشتن که تنها کسی باشن که اون با اونا میرقصه

People always told me be careful of what you do

مدم همیشه به من میگفتن مواظب خودت باش چه کار میکنی

And don’t go around breaking young girls’ hearts

و قلب دختر های جوان رو نشکن

And mother always told me be careful of who you love

مادرم همیشه بمن میگفت مواظب باش عاشق چه کسی میشی

And be careful of what you do ’cause the lie becomes the truth

و مواظب باش چیکار میکنی چون بعدا دروغ ها تبدیل به واقعیت میشن

Billie Jean is not my lover

بیلی جین عشقم نیس

She’s just a girl who claims that I am the one

اون تنها آدمیه که ادعا داره من تک هستم

But the kid is not my son

اما ای پسر بچه من نیس

She says I am the one, but the kid is not my son

بهم گفت من تنهام اما ای پسر بچه من نیس

For forty days and forty nights

واسه چهل شب و روز

The law was on her side

قانون طرف اون بود

But who can stand when she’s in demand

اما چه کسی مقابل خواسته هاش وایسه

Her schemes and plans

در مقابل برنامه هاش و نقشه های اون

’cause we danced on the floor in the round

برای اینکه ما روی زمین می رقصیدیم

So take my strong advice, just remember to always think twice

پس نصیحت خوبمو گوش کن و همیشه یادت باشه خوب روی یک قضیه فکر کنی

do think twice

خیلی خوب روی یه داستان فکر کن

She told my baby we’d danced ’til three

به بچم گفت کهما 3 نوع رقص داشتیم

Then she looked at me

بعد بهم نگاه کرد

She showed a photo of a baby crying

و عکس یک بچه که گریه میکرد رو نشونم داد

His eyes looked like mine

چشم هایش شبیه چشمای من بود

Go on dance on the floor in the round, baby

عزیزم بیا باز باهم برقصیم

People always told me be careful of what you do

مردم بهم میگفتن مواظب باش چه کاری انجام میدهی

And don’t go around breaking young girls’ hearts

قلب دختر های جوان رو میشکنی

She came and stood right by me

اومد و کنارم وایساد

Then the smell of sweet perfume

سپس بوی خوش عطرش

This happened much too soon

این خیلی سری اتفاق افتاد

She called me to her room

منو به اتاق خودش صدا زد

Billie Jean is not my lover

بیلی جین عشقم نیس

She’s just a girl who claims that I am the one

اون تنها آدمیه که ادعا داره من تک هستم

But the kid is not my son

اما ای پسر بچه من نیس

She says I am the one, but the kid is not my son

اون میگه من تکم،اما ای پسر بچه من نیس.

 

دانلود آهنگ Billie Jean از Michael Jackson مایکل جکسون با کیفیت mp3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های Michael Jackson مایکل جکسون

 

 

3.3/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا