همسرداری

خیانت در زندگی مشترک ،آیا قابل بخشش است؟

خیانت در زندگی مشترک ،آیا قابل بخشش است؟

خیانت در زندگی مشترک ،آیا قابل بخشش اســـت؟

بسیاری از افراد هستند کـــه در زندگی مشترکشان دست به خیانت می زنند و در اکثر موارد زندگی زناشویی به جدایی می انجامد، امروز نگاهی داریم به مقوله خیانت در زندگی همسران.

خیانت در زندگی مشترک ،آیا قابل بخشش است؟

آیا کسی کـــه خیانت کند باز هم کار خود را تکرار خواهد کرد؟

از سه کارشناس در این رابطه سوال کردیم

 

به گزارش نیک شو، شاید این خیانت توسط یک پارتنر جدی در زندگی‌تان کـــه به او اعتماد کرده بودید انجام شده باشد. شاید هم همسرتان به خیانت‌های خود در روابط قبل از شما اعتراف کرده باشد. حسابی شوکـــه شده‌اید و قلبتان شکسته اســـت و این کلیشه مدام در ذهنتان تکرار ميشود، «کسی کـــه یک‌بار خیانت کند باز هم مرتکب خیانت خواهد شد.»

 

ولی این کلیشه تا چه اندازه درست اســـت؟ آیا ميتوان به کسی کـــه یک بار خیانت کرده دوباره اعتماد کرد؟ اگر کسی مرتکب اشتباهی شود، پی به اشتباه خود ببرد، عذرخواهی کند و به نظر برسد کـــه در صدد جبران برآمده اســـت و ميخواهد یک تغییر اساسی در رابطه‌تان ایجاد کند، چقدر احتمال دارد کـــه بتواند سر قول خود بایستد؟

 

واقعاً موقعیت سختی اســـت، مخصوصاً اینکـــه حس خیانت و عصبانیت باعث ميشود نتوانید منطقی فکر کنید و درست تصمیم بگیرید. به همین دلیل با سه کارشناس روابط در این رابطه صحبت کرده‌ایم تا ببینیم اصلاً چی باعث ميشود کـــه آدم‌ها به هم خیانت کنند و اینکـــه آیا فرد خیانتکار کار زشتش را دوباره تکرار خواهد کرد یا نه. جواب آن کوتاه اســـت: نه لزوماً ولی ایجاد اعتماد دوباره نیاز به زمان و تلاش دارد.

 

چرا بعضی‌ها خیانت ميکنند

قبل از هر چیز، درک علل خیانت خیلی کمکتان خواهد کرد. دمتر تری اورباخ، اســـتاد دانشگاه اوکلند در میشیگان، اعتقاد دارد، ممکن اســـت فرد از رابطه‌ی خود احساس رضایت نکند و برای پُر کردن خلاء موجود در رابطه‌اش – کـــه ميتواند صمیمیت احساسی، رابطه‌ی جنسی یا تایید و تحسین باشد – به فرد دیگری پناه ببرد.

 

یک دلیل دیگر ميتواند کمرنگ شدن شور و عشق موجود در رابطه باشد کـــه معمولاً غیرقابل‌اجتناب اســـت. فرد ممکن اســـت در واکنش به این وضعیت برای حفظ آن اشتیاق و هیجان رابطه‌ی دیگری را شروع کند. اگر فرد از زندگی یا رابطه‌ی خود ناراضی باشد، خیانت ميتواند نشانه‌ی تمایل به تغییر هم باشد.

 

روانشناس ساری کوپر اعتقاد دارد کـــه گاهی‌اوقات هم افراد به دلیل اینکـــه به‌دنبال نوع دیگری از رابطه‌ی جنسی هستند دست به خیانت ميزنند. ممکن اســـت با خودشان تصور کنند کـــه اگر این نوع دیگر رابطه‌جنسی را از همسرشان بخواهند، او ناراحت ميشود. اگر یکی از زوجین ساعت‌های طولانی کار کند و مداوماً درخواســـت همسر برای نزدیکی را رد کند یا بدتر او را تحقیر کند یا به او آزار برساند، این بی‌توجهی احساسی هم ميتواند فرد را به خیانت تحریک کند.

 

دادن شانس دوباره به خیانت‌کار

اگر با کسی در رابطه هستید کـــه ميدانید در رابطه‌ی قبلی خود خیانت کرده بوده، نباید تصور کنید کـــه به شما هم خیانت خواهد کرد. دکتر کوپر ميگوید، «خیلی از کسانی کـــه خیانت ميکنند، بعد از خیانت احساس شرم و پشیمانی شدیدی پیدا ميکنند تا حدی کـــه از خودشان متنفر می شوند.» دکتر کوپر توصیه ميکند کـــه این فرد خیانتکار باید حتماً مشکل خود را با یک متخصص مطرح کند. متخصص به او کمک خواهد کرد و راه‌های جلوگیری از تکرار این رفتار را در رابطه‌ی کنونی‌اش به او نشان خواهد داد.

 

دکتر اورباخ اعتقاد دارد کـــه آدم‌ها ميتوانند تغییر کنند. او ميگوید، «من فکر ميکنم کـــه بهترین پیشگوی رفتارهای آینده‌ی یک فرد رفتارهای گذشته‌ی او هستند ولی این به آن معنا نیست کسی کـــه یکبار خیانت کرده اســـت باز هم خیانت خواهد کرد.» آدم‌ها ميتوانند الگوهای رفتاری جدیدی یاد بگیرند، ميتوانند یاد بگیرند با طرفشان حرف بزنند و ارتباط برقرار کنند، نیازها و انتظارات خود را از رابطه مطرح کنند و پیش روند. او اضافه ميکند، «اگر یکبار از خط قرمز عبور کنید به این معنی نیست کـــه باز هم اینکار را خواهید کرد.»

 

اگر این خیانت سال‌های قبل اتفاق افتاده اســـت و الان دلیلی ندارید کـــه بگویید همسرتان باز هم به شما خیانت ميکند، باید اینطور فکر کنید کـــه همسرتان بالغ شده و از اشتباهش درس گرفته اســـت و برای جبران گذشته تلاش ميکند.

 

برای فراموش کردن خیانت چه باید کرد

دکتر راشل نیدِل تصور ميکند کـــه اگر همسرتان به خیانت اعتراف کرده اســـت، باید بدانید کـــه ميتوانید بدون آسیب رسیدن به رابطه‌تان این مشکل را پشت‌سر بگذارید. «بازسازی اعتماد یکی از مهمترین و درعین‌حال سخت‌ترین کارها پیش‌روی زوج‌هایی اســـت کـــه یکی از ‌آنها مرتکب خیانت شده اســـت.» گاهی‌اوقات یک رابطه بعد از خیانت حتی قوی‌تر هم ميشود، مخصوصاً وقتی کـــه دو طرف یاد ميگیرند با هم به‌روش سالم‌تری حرف بزنند، با هم صادق‌تر ميشوند و ارتباطشان با هم قوی‌تر ميشود.

 

دکتر اورباخ ميگوید، «ساختن دوباره‌ی اعتماد کار سختی اســـت.» بااینکـــه ممکن اســـت توانایی بخشیدن داشته باشید ولی ممکن اســـت هیچوقت کار او را فراموش نکنید. دکتر اوباخ توصیه ميکند از متخصص روانشاس در این زمینه کمک بگیرید. روانشناس ميتواند راه ساختن دوباره‌ی اعتماد را باوجود خشم و ناراحتی کنونی‌تان به شما نشان دهد.

 

دکتر کوپر ميگوید، «سخت‌ترین قسمت احساساتی اســـت کـــه الان تصور ميکنید از شما گرفته شده اســـت.» شاید گفتن موضوع به خانواده و دوستان برایتان سخت باشد و احساس کنید ممکن اســـت باعث شود دیگران همسرتان را تحقیر کنند. به همین دلیل اگر تصمیم به بخشیدن او بگیرید شرایط برایتان سخت‌تر هم خواهد شد.

 

چه بکنیم کـــه خیانت اتفاق نیفتد

دکتر نیدل اعتقاد دارد کـــه تلاش برای محکم کردن رابطه و برطرف کردن دلیل خیانت همسرتان ممکن اســـت کار سختی باشد. او توصیه ميکند کـــه چندوقت‌یکبار در این رابطه با همسرتان صحبت کنید و از نیازها و انتظاراتتان برای هم بگویید. هر روز باید حواســـتان به رابطه‌تان باشد و اربتباط و گفتگو را به اولویت برای خودتان تبدیل کنید. این یعنی برای با هم بودن و برنامه‌های دونفره برنامه‌ریزی کنید و از زمانی کـــه کنار هم هستید برای حرف زدن، گوش دادن به همدیگر و افزایش صمیمیت بهره ببرید.

 

حفظ صمیمیت فیزیکی و احساسی شاید به نظر ساده برسد ولی ممکن اســـت به‌خاطر سنیگینی کار و مسئولیت‌ها کمرنگ شود و به‌مرور رابطه‌ی جنسی بین‌تان اشتیاق اولیه را از دست بدهد. باید سعی کنید حداقل ماهی یکبار کاری هیجان‌انگیز و جدید انجام دهید تا شعله‌ی رابطه همیشه روشن بماند.

 

و در آخر دکتر نیدل به این موضوع اشاره ميکند کـــه ما معمولاً به سلامت روانی خودمان توجهی نداریم، از اینرو مراقب از سلامت روانی خودمان بسیار ضروری اســـت. به احساسات و امیال خودتان توجه کنید. اگر پُر از خشم و بی‌اعتمادی هستید یا غریزه‌تان ميگوید هنوز اوضاع رابطه‌تان مرتب نشده، شاید بد نباشد کـــه رابطه‌تان را از و ارزیابی کنید و ببینید آیا ارزش ادامه دادن دارد یا نه. مراجعه به روانشناس ميتواند برایتان مفید باشد.

 

مطالب بیشتر:

۲۵ نکته مم درباره خیانت جنسی که باید بدانید

خیانت زن متاهل و ارتباط مجدد با دوست پسر سابق

این کارها عین خیانت کردن به همسر هستند

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا