اعتیاد و سیگار

خواص شفابخش ماری جوانا +مضرات ماری جوانا

خواص شفابخش ماری جوانا +مضرات ماری جوانا

خواص شفابخش ماری جوانا +مضرات ماری جوانا

ماری جوانا ماده مخدر بسیار پراســـتفاده در جهان اســـت، این ماده از گیاه شاهدانه گرفته مي شود. ماری جوانا در تمام جهان به مصرف مي رسد. امروز با هم نگاهی خواهیم داشت به خواص شفابخش و همچنین مضرات این ماده. در ۱۹ جولای گذشته بود کـــه سنای کانادا رأی به قانونی شدن خرید و فروش و مصرف ماریجوانا در این کشور داد و بدین ترتیب کانادا به دومين کشوری تبدیل شد کـــه بعد از اروگوئه مصرف شاهدانه و مشتقات آن را آزاد مي سازد. مصرف ماریجوانا در برخی از ایالات آمریکا نیز قانونی بوده و تعداد این ایالات نیز رو به افزایش اســـت. بسیاری از طرفداران آزاد شدن مصرف این ماده مخدر بر فواید درمانی آن تاکید دارند. مطالعات بسیاری نشان مي دهند کـــه مصرف ماریجوانا و شاهدانه به طور کلی باعث تسکین درد و کاهش اثرات و علائم انواعی از صرع مي شود.

خواص شفابخش ماری جوانا +مضرات ماری جوانا

ماری جوآنا

یکی از اصلی ترین ترکیبات ماریجوانا، تتراهیدروکانابینول یا THC اســـت کـــه بر روی سیستم جایزه مغز تاثیر مي گذارد، بخشی از مغز کـــه به کارهایی کـــه به ما احساس خوبی مي دهند واکنش نشان مي دهد، فعالیت های شادی بخشی مانند غذا خوردن یا داشتن رابطه جنسی. در نتیجه مصرف ماریجوانا، این بخش از مغز به شدت تحریک مي شود و این موضوع حالتی شبیه خلسگی و نشئگی را در فرد به وجود مي آورد. در ادامه این مطلب مي خواهیم شما را با اثرات مثبت و منفی کـــه ماریجوانا (گُل) بر روی مغز و بدن شما مي گذارد به طور مفصل صحبت کنیم.

خواص شفابخش ماری جوانا +مضرات ماری جوانا

به گزارش نیک شو، احساس این کـــه زمان به سرعت در حال گذر اســـت یا برعکس آن، کند شدن گذشت زمان، از اصلی ترین اثرات جانبی گزارش شده مصرف ماریجوانا اســـت کـــه در ایران بیشتر با نام «گُل» یا «علف» شناخته مي شود. بسیاری این ماده را با حشیش یکی مي دانند کـــه تصور اشتباهی اســـت. حشیش همان چیزی اســـت کـــه در ایران «سیگاری» ناميده مي شود در حالی کـــه ماریجوانا کـــه با نام «گُل» در ایران مورد اســـتفاده قرار مي گیرد ماده مخدر خطرناک تر با تاثیر روانگردانی بسیار بیشتری نسبت به مورد قبلی اســـت.

خواص شفابخش ماری جوانا +مضرات ماری جوانا

اگر چه هم گیاه حشیش و هم ماریجوانا از خانواده مشترک شاه دانه هستند اما غلطت ماده سمي و روانگردان THC در هر کدام از آن ها متفاوت اســـت. در حالی کـــه ۳۰ درصد از حجم ماریجوانا را این ماده سمي تشکیل مي دهد اما در حشیش تنها ۰٫۳ درصد از این ماده روانگردان یافت مي شود. بدین ترتیب خاصیت سرخوش کنندگی و نشئگی حشیش بسیار کمتر از پسرعمویش اســـت.

 

مصرف این ماده در کوتاه مدت باعث افزایش ضربان قلب مي شود.تنها چند دقیقه بعد از بلعیدن دود ناشی از سوختن ماریجوانا، ضربان قلب فرداز ۲۰ تا ۵۰ بار در دقیقه افزایش خواهد یافت. این حالت از ۲۰ دقیقه تا ۳ ساعت دوام خواهد داشت هرچند مدارک متقنی دال بر افزایش خطر حمله قلبی با مصرف ماریجوانا وجود ندارد. در مقابل، کانابیویدل موجود در ماریجوانا مي تواند تاثیرات درمانی مفیدی داشته باشد کـــه از آن ميان مي توان به تسکین درد، کاهش حملات صرعی در کودکان و کاهش درد در بیماران مبتلا به آرتروز اشاره کرد. حتی کسانی کـــه از التهاب روده رنج مي برند نیز با مصرف ماریجوانا احساس بهتری خواهند داشت.

خواص شفابخش ماری جوانا +مضرات ماری جوانا

ماریجوانا مي تواند باعث قرمز شدن چشم ها شود. از آنجایی کـــه ماریجوانا اتساع و گشاد شدن رگ های خونی را در پی دارد باعث قرمز شدن چشم ها خواهد شد. یکی دیگر از تاثیرات اســـتعمال ماریجوانا افزایش قابل توجه اشتهاســـت. با اســـتعمال این ماده مخدر قسمت هایی از مغز کـــه مسئول کنترل اشتهای ما هستند تحت تاثیر قرار گرفته و فرد را به خوردن غذای بیشتر ترغیب مي کنند. همه چیز به سلول هایی در مغز مربوط مي شود کـــه در حالت نرمال پس از خوردن یک غذای سنگین فعال شده و به ما گوشزد مي کنند کـــه دست از خوردن بیشتر بکشیم. ترکیبات روانگردان موجود در ماریجوانا تنها بخشی از این سلول های سرکوب کننده اشتها را فعال مي کند و به جای این کـــه حس سیری را در ما ایجاد کند باعث مي شود کـــه بیشتر احساس گرسنگی کنیم.

خواص شفابخش ماری جوانا +مضرات ماری جوانا

مصرف ماریجوانا در نحوه شکل دادن به خاطرات نیز تاثیر گذار اســـت. این ماده مخدر با تغییر دادن روش پردازش اطلاعات در مغز، باعث بر هم خوردن نظم کاری مغز مي شود اما دانشمندان هنوز در مورد نحوه رخ دادن این تغییرات پاسخ علمي نیافته اند. با این وجود، برخی از محققان بر این باورند کـــه گُل باعث ایجاد اختلال در حافظه کوتاه مدت شده و گفته مي شود کـــه چنین تاثیری بیشتر در مصرف کنندگان کم تجربه و با دفعات مصرف کمتر و نامنظم تر بیشتر از مصرف کنندگان هميشگی دیده مي شود. چنین تاثیری در لحظات اولیه پس از مصرف ماریجوانا بسیار بیشتر و شدیدتر اســـت.

 

مصرف ماریجوانا مي تواند باعث بر هم خوردن حس تعادل شود و این موضوع از طریق تحت تاثیر قرار گرفتن دو بخش از مغز کـــه در ایجاد تعادل، هماهنگی، زمان واکنش و نحوه ایستادن دخالت دارند ایجاد مي شود. همچنین این ماده روانگردان مي تواند حس زمان در شما را تغییر دهد کـــه در نتیجه تغییر جریان خون به مخچه صورت مي گیرد.

خواص شفابخش ماری جوانا +مضرات ماری جوانا

در برخی از افراد مصرف ماریجوانا مي تواند خطر افسردگی را افزایش دهد. دانشمندان هنوز نتوانسته اند به این سوال پاسخ دهند کـــه آیا مصرف ماریجوانا باعث افزایش افسردگی مي شود یا کسانی کـــه افسرده هستند تمایل بیشتری به مصرف این ماده مخدر دارند. اما تحقیقی کـــه در هلند صورت گرفته نشان مي دهد کـــه مصرف گُل مي تواند خطر ابتلا به افسردگی را در ميان جوانانی کـــه یک ژن سروتونین خاص در بدنشان داشته اند و نسبت به این نوع بیماری روانی آسیب پذیرتر هستند افزایش دهد.

 

علاوه بر این گفته مي شود کـــه مصرف گُل مي تواند خطر پیشرفت حالات شیزوفرنیک در افراد را نیز در پی داشته باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته خطر ابتلا به شیزوفرنی در ميان مصرف کنندگان ماریجوانا بسیار بیشتر اســـت.

خواص شفابخش ماری جوانا +مضرات ماری جوانا

از دیگر تاثیرات مخرب مصرف این ماده مخدر مي توان به ارتباط آن با افزایش ریسک ابتلا به افسردگی اجتماعی اشاره کرد. اگر چه تحقیقات در این مورد بسیار محدود اســـت اما مي توان ارتباطی دستکم محدود را بین این دو تایید کرد. در گذشته از ماده کانابیدیول کـــه از ترکیبات اصلی گیاه شاه دانه اســـت برای کاهش نمودهای بیماری افسردگی اســـتفاده مي شد.

 

چیزی کـــه باید بدانید این اســـت کـــه قدرت و توان نشئه کنندگی ماریجوانا نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده و نسبت ماده موثره روانگردان این ترکیب یعنی تتراهیدروکانابینول نسبت به کانابیدیول بسیار افزایش قابل توجهی یافته اســـت. از سال ۱۹۹۵ تاکنون غلظت تترا هیدروکانابینول کـــه ماده موثره گیاه ماریجواناســـت ۳ برابر شده اســـت. غلظت این ترکیب در ماریجوانای تولیدی دهه ۱۹۹۰ حدود ۴ درصد بود کـــه در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته اســـت.

خواص شفابخش ماری جوانا +مضرات ماری جوانا

در این اثنا، غلظت ترکیب مفید کانابیدیول کـــه اســـتفاده های دارویی و درمانی دارد کاهش یافته و از نسبت ۱۴ به ۱ (نسبت تتراهیدروکانابینول به کانابیدیول) در سال ۱۹۹۵ به ۸۰ به ۱ در سال ۲۰۱۴ رسیده اســـت. هر چه گیاه خشک شده ماریجوانا قدیمي تر باشد غلظت تتراهیدروکانابینول در آن کاهش مي یابد. نحوه نگهداری از آن نیز در غلظت این ماه تاثیر گذار اســـت. این دو مانع نقش مهمي در تعیین ميزان قدرت و اثرگذاری گُل دارند.

خواص شفابخش ماری جوانا +مضرات ماری جوانا

همچنین مصرف مداوم ماریجوانا تغییراتی را در ساختار مغز ایجاد مي کند. در مطالعات اخیر، محققان از اسکن های مغزی ام آر ای برای دستیابی به تصویری بهتر از تاثیرات مصرف ماریجوانا بر مغز افراد بالغی کـــه دستکم هفته ای ۴ بار ماریجوانا مصرف مي کنند اســـتفاده کردند. در مقایسه با افرادی کـــه هرگز گُل مصرف نکرده یا به ندرت مصرف مي کردند، مصرف کنندگان هميشگی قشر مغزی پیشین حدقه ای بسیار کوچکتری داشتند، منطقه ای از مغز کـــه برای پردازش احساسات و تصميم گیری بسیار حیاتی اســـت. البته این افراد ارتباطات درون مغزی بسیار بیشتری نیز نسبت به دیگر افراد داشتند کـــه به باور محققان جبرانی برای کاهش اندازه آن قسمت از مغز کـــه گفته شد بوده اســـت. بدین ترتیب مي توان ادعا کرد افراد بالغی کـــه شروع به مصرف ماریجوانا مي کنند بیش از دیگران در خطر کاهش اندازه مغز قرار دارند.

خواص شفابخش ماری جوانا +مضرات ماری جوانا

ماریجوانا بر عملکرد ریه ها نیز تاثیرگذار اســـت اما به نظر نمي رسد کـــه تاثیری بر افزایش خطر ابتلا به سرطان ریه داشته باشد. کسانی کـــه به طور مرتبط گُل مصرف مي کنند در خطر بیشتری برای ابتلا به برونشیت های ریوی قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش های تحقیقاتی، دست برداشتن از مصرف ماریجوانا این خطرات را کاهش خواهد داد. با این وجود در تحقیقات، هیچ ارتباط قابل توجهی بین مصرف ماریجوانا و ابتلا به سرطان ریه، گردن یا سری کـــه معمولاً در مورد مصرف سیگار شایع اســـت یافت نشد.

 

در مقابل، برخی از ورزشکاران بر این باورند کـــه مصرف ماریجوانا به اشکال مختلف مي تواند باعث بهبود عملکرد بدنی آن ها شود. ورزشکاران برخی از رشته های ورزشی، به خصوص رشته های ورزشی اســـتقامتی و ماجراجویانه مي گویند کـــه اســـتعمال ماریجوانا مي تواند عملکرد ورزشی آن ها را بهبود بخشد. این موضوع بدلیل تاثیرات ضد التهابی و ضد دردی ماریجوانا اســـت کـــه تحمل درد در ورزش های اســـتقامتی و با زمان طولانی را بهبود مي بخشد. اما مصرف ماریجوانا در مواردی نیز باعث کاهش کیفیتی عملکردی ورزشکاران مي شود زیرا تمرکز، هماهنگی و تهییج را در آن ها از بین برده و فرآیند ریکاوری طبیعی بدن را مختل مي کند.

 

تحقیقات نشان مي دهد کـــه مصرف گُل در دوران بارداری مي تواند تاثیرات منفی داشته باشد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته بین مصرف ماریجوانا در دوران بارداری و کاهش وزن نوزاد هنگام زایمان رابطه ای مستقیم وجود دارد. همچنین مطالعاتی محدودتر ادعا دارند کـــه مصرف این ماده مخدر در دوران بارداری برای نوزاد مشکلاتی را ایجاد مي کند کـــه نیاز به قرار دادن او در بخش مراقبت های ویژه بعد از تولد را افزایش خواهد داد.

 

با این وجود هنوز سوالات و ابهامات زیادی در مورد تاثیر مصرف ماریجوانا بر روی مغز و بدن انسان وجود دارد و برخی حتی بر این باورند کـــه این ماده روانگردان کاربردهای دارویی مفیدی نیز دارد. با این وجود، با قاطعیت مي توان گفت کـــه مصرف این ماده مخدر بدون ریسک نخواهد بود. بدین ترتیب تحقیقات بسیاری باید انجام گیرد کـــه تاثیرات مفید شاهدانه به طور کلی و مشتقات آن را مشخص نماید و در ادامه بتوان خطرات همراه با اســـتفاده دارویی یا تفریحی از آن را به حداقل رساند.

 

 

فواید ماری جوانا،انواع ماری جوانا،مضرات ماری جوانا،کیک ماریجوانا،بهترین نژاد ماری جوانا،قیمت ماریجوانا،ترک ماری جوانا

 

 

2.2/5 - (13 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا