فال و طالع بینی

خصوصیات مرد متولد بهمن +ازدواج

خصوصیات مرد متولد بهمن +ازدواج

خصوصیات مرد متولد بهمن + ازدواج

در این مقاله خصوصیات کامل مرد متولد بهمن را بازگو مي کنیم از خواندن لذت ببرید و به خانم هایی که قصد ازدواج با مرد متولد بهمن را دارند حتما این مقاله را بخوانند و درست تصميم بگیرند .در ادامه با ما همراه باشید .

 

مشخصات کلی متولدین بهمن ماه

بسیار حسّاس، اســتوار و ثابت قدم، واقعاْ عاقل و تودار، بدون ریا و تزویر، انسان واقعاْ خوب، دانا، خونسرد، رک گو، روی خودش بیش از دیگران حساب ميکند، مستقل، منطقی، عاشق بشریّت و انسانیّت، فکر دیگران را ميخواند، ثابت قدم، آرامش دوست، کمک رسان، آسان زندگی ميکند، پرسه زدن را دوست دارد، دارای حسّ ششم قوی،

 

علاقه‌مند به دوستان، آزادیخواه، بلند پرواز، رام نشدنی، هر جا برود بر ميگردد، جاه طلب، از اقرار به گناه منزجر اســت، دوستان بسیار زیادی دارد، رازدار و تو دار، اجتماعی، تا حدودی خودخواه و مغرور، انتقاد را قبول ندارد، فرشته خو، از تعریف لذّت ميبرد،

 

راه و روش خود را به طور دائم تغییر ميدهد، منافع خود را به خاطر دیگران به خطر مياندازد، سخاوتمند مخصوصاْ در دوستی، دوستی او عميق و شکوهمند اســت، ولخرجیش از روی عقل اســت، خوش قلب و مهربان، کم حافظ ه.، بهترین مشاور، پرحرکت و بی قرار، کم علاقه به اصول سنتّی و قدرشناس.

خصوصیات مرد متولد بهمن +ازدواج

سنگ خوش یمن متولد بهمن ماه: یاقوت کبود

 

خصوصیات اخلاقی مرد متولد بهمن ماه

دارا دوستان زیادی اســت، از اقرار به نقطه ضعف‌های خود منزجر اســت.

 

حسود و سوظنی نیست، هارت و پورت و هیاهو دارد. دیر ازدواج ميکند و در بیماری وسواس اســت.

 

ذاتآ اجتماعی اســت و افکاری را در سر ميپروراند که اصلآ عملی نیستند.

 

عشق اول خود را برای تمام عمر در خاطر نگه ميدارد.

 

همچنین سفر حج در طالع آن‌ها دیده مي‎شود. اغلب این افراد تمایل به داشتن دو همسر دارند. اما به یکی دلبستگی بیشتری خواهند داشت.

 

متولدین این ماه هر گاه از چهارده سالگی به سلامت بگذرند، و به طور کلی چهار خطر را در زندگی پشت سر بگذارند، عمر طبیعی خواهند داشت.

 

روز پنجشنبه برای این افراد خوش یمن اســت.

 

انگشتر یاقوت و فیروزه و همين طور لباس‌های رنگی برای این افراد مناسب اســت.

خصوصیات مرد متولد بهمن +ازدواج

خصوصیات مرد متولد بهمن

 

نمادهای ماه تولد: (بهمن)

متولد : با آرمان ایده آلیستی

سمبل : مرد و دلو

شعار : من ميدانم

ستاره حاکم : اورانوس

عنصر وجود : هو

شخصیت : ثابت

فلز وجود : اورانیوم

سنگ خوش یمن : یاقوت کبود

رنگ محبوب : آبی آسمانی

عدد خوش یمن : ۴

گل محبوب : نرگس

روز مبارک : شنبه

خصوصیات مرد متولد بهمن +ازدواج

سنگ خوش یمن متولد بهمن ماه: یاقوت کبود

 

خصوصیات مثبت مردان متولد بهمن ماه

اگر بخواهیم اخلاقیات مثبت مرد متولد بهمن ماه را بشماریم باید به این باور برسیم که مرد بهمن ماهی ميتواند جزو شاد ترین و پر هیجان ترین گروه مردان باشد. ميزان سرحالی و خوش گذرانی مردان متولد بهمن ماه به شرایطی که در آن قرار دارد ربط واضحی ندارد و ميتوانند با تمام انرژی هر شرایطی را برای خودشان و دیگران پر از نشاط کــنید.

 

مردان متولد بهمن ماه ميخندند و از اینکه دنیا را به کام خودشان ببینند لذت ميبرند. هر فردی بخواهد و توانایی لذت بردن از زندگی را داشته باشد قطعاً در کنار یک مرد متولد بهمن ماه ميتواند از لحظه های زندگی خود بیشترین لذت را ببرد.

 

خصوصیات منفی مردان متولد بهمن ماه

اگر به دنبال خصوصیات منفی مردان متولد بهمن ماه هستید باید بدانید برای پیدا کردن خصوصیات منفی این گروه از مردان باید وقت بسیاری بگذاریم. از آنجایی که مردان متولد بهمن ماه بیشترین اوقات خود را صرف خوشگذرانی و احساس خوشایند داشتن در زندگی ميکــنید خصوصیات منفی شان را بسیار دیر به نمایش ميگذارند. اما در عین حال باید از دیدن خصوصیات منفی این گروه از مردان کمي هراس کــنید.

 

از آنجایی که مرد متولد بهمن ماه به ندرت عصبانی ميشود و نميخواهد مدام به دنبال تجربه این احساس باشد در زمان عصبانیت دیگر کسی را نميشناسد و هر آنچه را پیش از این نادیده گرفته اســت مي بیند. مردان بهمن ماه بسیار به ندرت عصبانی ميشوند اما در عین حال ميتوانند جبران دیر عصبانی شدنشان را در یک روز داشته باشند.

خصوصیات مرد متولد بهمن +ازدواج

خصوصیات مرد متولد بهمن

 

پیوند زناشویی بهمن با سایر ماه ها

بهمن با فروردین : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند

بهمن با اردیبهشت : ( بد ) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر

بهمن با خرداد : ( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و هميشه آماده کمک به همدیگر

بهمن با تیر : ( متوسط ) ازدواج مي تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد

بهمن با مرداد : ( خوب ) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود

بهمن با شهریور : ( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش مي تواند خوب باشد

بهمن با مهر : ( بد ) پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش

بهمن با آبان : ( بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری

بهمن با آذر : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

بهمن با دی : (متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

بهمن با بهمن : ( خوب ) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف

بهمن با اسفند : (خوب) یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

خصوصیات مرد متولد بهمن +ازدواج

خصوصیات مرد متولد بهمن

 

مردان متولد بهمن ماه در ازدواج

اگر شما یکی از معاشران مردان متولد بهمن ماه هستید و به ازدواج با او دل بسته اید قطعاً از خواندن این مطلب غمگین خواهید شد. مردان متولد بهمن ماه به هیچ وجه در هیچ یک از معاشرت هایشان به دنبال ازدواج نیستند. خوشحال بودن و سرزنده بودن این گروه از مردان یکی از عمده دلایلی اســت که نميتوانند به راحتی تن به ازدواج بدهند. زیرا به قول خودشان ازدواج مانند زنجیری به دست و پایشان اســت.

 

اما فراموش نشود که مردان متولد بهمن ماه معاشران بسیار جالبی هستند و اگر مایل هستید دوست و معاشری سالم و سرحال داشته باشید قطعاً نميتوانید به این راحتی از مردان متولد بهمن ماه چشم پوشی کــنید. اما بدانید ازدواج به هیچ وجه دغدغه مرد متولد بهمن ماه نبوده اســت.

 

نکته مهمتر که باید در مورد مردان بهمن ماه مد نظر داشت این اســت که به یکباره تصميم ميگیرند زنی را به همسری در کنار خود داشته باشند. به راحتی ميتوان اینگونه تعریف کرد که اگر آن روز روز شانس شما باشد و مرد بهمن ماه ميل به ازدواج داشته باشد ميتواند تصميم به ازدواج بگیرد. پس بهتر اســت در کنار مرد متولد بهمن ماه صبور و با حوصله باشید تا قرعه شانس به شما بیافتد.

خصوصیات مرد متولد بهمن +ازدواج

هنرمندان بهمن ماهی

 

رگ خواب مرد بهمن ماه چیست؟

اگر شما فردی شاد، سر حال و پر انرژی هستید قطعاً رگ خواب مرد بهمن ماه را به دست گرفته اید. احساس شادی حتی اگر به صورت نمایشی باشد ميتواند باعث رضایت مرد بهمن ماه شود.

 

چه زنی مناسب مرد بهمن ماه اســت؟

زنان خلاق و خوش انرژی که بتوانند باهوش نیز باشند زنان مناسبی برای مرد دی ماه هستند. زن آرام، صبور، بی حوصله و یا کم حوصله فقط باعث رنجش مرد بهمن ماه و دوری از او مي شود.

 

چگونه مرد متولد بهمن را شیفته خود کنیم

دختری که بخواهد مرد متولد بهمن را شیفته ی خود سازد باید حتما دوز و کلکی جور کند. یک کتاب باز هرگز مورد مطالعه او قرار نمي گیرد، کنجکاوی او هميشه به صفحاتی اســت که لبه آنها به هم چسبیده اســت. اگر به او بی محلی کــنید و یا سرتان فقط به کار خودتان مشغول باشد، از او واکنشی خواهید دید که به راســتی تعجب آور خواهد بود.

 

اگر یک هفته از تماشای فیلمي اظهار رضایت بکــنید و هفته بعد بگویید که حوصله رفتن به سینما را ندارید، فورا این سئوال در سر او پیدا مي شود که چرا تا این حد دمدمي مزاج هستید، کمااینکه او به طور مرتب از خود مي پرسد چرا فلان عطر را زده اید، چرا لباســتان اینقدر کوتاه اســت و …

 

و تا جواب یک یک این سئوالات را پیدا نکند، کوچکترین قدمي پیش نمي گذارد . پس اگر مي خواهید یک مرد متولد بهمن را شیفته ی خود کــنید باید مرموز و اسرار آميز باشید و کاری کــنید او هميشه در مورد شما کنجکاوی کند و ذهنش درگیر شما شود.

 

همچنین برای شیفته و عاشق کردن مرد متولد بهمن باید از کارهای زیر اجتناب کــنید:

۱- از جر و بحث و دخالت در امور خصوصی او بپرهیزید.

۲- خود را درگیر و مشغول اشخاص دیگر نکــنید و در عین حال نسبت به تعلقات او حسادت نشان ندهید.

۳- از گفته های مرموزی که او مکرر و فراوان به زبان مي آورد رنجش به دل راه ندهید.

خصوصیات مرد متولد بهمن +ازدواج

خصوصیات مرد متولد بهمن

 

اولین تجربه عشقی مرد بهمن ماهی

مرد بهمنی اولین تجربه ی عشقی خود را هميشه در یادش زنده نگاه مي دارد البته این عشق را با اولین قرار ملاقات با یک دختر یا یک رابطه ی صميمانه با دوست دختر اشتباه نگیرید منظور از عشق اول،آن دختری اســت که برای نخستین بار قلب او را تسخیر مي کند او مي تواند نقطه به نقطه ی این عشق را برای زنش تعریف کند آنچه او در این باره مي گوید ممکن اســت برای شنونده کاملا خسته کــنیده و کسل کــنیده باشد.

 

اما برای او با ارزش اســت و اگر همسر این مرد عشق اول او باشد که دیگر مالک روح او قلب اوست در مجموع زندگی با چنین مردی بسیار خوشایند اســت و اگر شما جزو زنانی باشید که از وقوع رویدادهای غیر منتظره لذت مي برند پس مردان بهمنی کیس مناسبی برای شما هستند پس اگر چنین موقعیتی برای شما مهیا شد بدون تامل جواب بله را بدهید.

 

 

مطالب بیشتر:

خصوصیات دختر بهمن ماهی +ازدواج

بهمن ماهی ام ، عکس پروفایل بهمن

بهمن ماهی جان تولدت مبارک

بهمن ماهی یعنی ، بهمن ماهی که باشی

 

 

2.8/5 - (9 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا