فال و طالع بینی

خصوصیات مرد متولد آذر +عشق و ازدواج

خصوصیات مرد متولد آذر +عشق و ازدواج

خصوصیات مرد متولد آذر +عشق و ازدواج

هميشه برای شروع زندگی جدید باید آگاهی کامل داشته باشید از شخص مورد نظر .حتی در خصوص خصوصیات ماهی که به دنیا آمده اســت .در این مقاله خصوصیات مردان متولدین آذر را تهیه کرده ایم لطفا برای آگاهی بیشتر از مردان متولدین این ماه با دقت مطالعه کنــید .

 

مرد متولد آذر، نماد: قوس

اگر مي خواهید مردی خوش لباس. خوش گذران از هفت دولت آزاد که هميشه بلیطش برنده مي شود را بشناسید، او کسی جز متولد برج اذر نیست. اگر خواســتید سراغ او را بگیرد کافی اســت سری به محلاتی بزنید که نتایج بخت آزمایی را اعلام مي کنند حتماً‌ نامش را جز برندگان خواهید خواند. او مردی خانگی نیست و دست کم تا وقتی آماده نباشد قید وبند و تعهد را نمي پذیرد و از آن دوری مي کند. چون برای تنفس به فضای باز نیاز دارد.

 

هر جا هم که بشود اطراق مي کند. من کسی را مي شناسم که بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از مدرسه، با پای پیاده دور دنیا سفر کرد، ازدواج کرد، همسرش را طلاق داد، برای زندگی به آمریکا بعد هم به کانادا رفت و تا ده سال بعد برنگشت ! این مردها هیچ تمایلی ندارند که بشنوند زمين گرد اســت یا اقیانوس اطلس به علت یخبندان مسدود اســت، آنها مانع نمي شوند و باید هر چیز را خودشان بفهمند .

 

بسیاری از مردان متولد برج آذر مجرد هستند و احساس مي کنند از هفت دولت آزاداند، خودمان را گول نزنیم آنها دوست دارند گل سر سبد باشند و مي خواهند بفهمند دردنیا چه خبر اســت تا جایی که ممکن اســت به تنوع نیاز دارند، اگر شمازنی حسود هستید اصلاً زوج مناسبی برای او محبوب نمي شود. اگر شریک شما کمانگیر اســت باید بدانید شاید او روزی از خواب بیدار شود و برود و تا یک ماه پیدایش نشود اما اگر در برخورد اول خواســته باشید او را به صندلی زنجیر کنــید و تمام درها و پنجره ها را برای جلوگیری از فرارش او چفت و بست بزنید، ممکن اســت هیچ وقت پیدایش نشود .

خصوصیات مرد متولد آذر +عشق و ازدواج

اگر مي خواهید به شما توجه کند، باید وانمود کنــید به او توجهی ندارید. این مسئله در مورد کلیه متولدین برجهای آتش صادق اســت. یادتان باشد او شکارچی منطقه البروج اســت و در چذب دختران اســتادی قدیمي اســت. طوری رفتار کنــید که شما را با هوش و علاقمند به یادگیری بداند و با او نرد عشق ببازید. از آنجا که گاهی متولد برج آذر و شریک او در شروع آشنایی تعریف درستی از روابط خود ندارند. این رابطه سالهای سال از نقطه شروع فراتر نمي رود. اما وقتی ابعاد دیگری از وجود هم را کشف کنند، روابط وستانه شان رشد مي کند.

 

مرد متولد برج آذر وقتی پدر مي شود، پدر خوبی نیست. اغلب به نوزاد علاقمند نیست. اماوقتی صدای بچه کوچولو را بشنود، عقیده اش تغییر مي کند. به این ترتیب درنگهداری بچه اهل همدردی و همدلی نیست و همانطور که کارهای خودش را بدون شما انجام مي دهد، شما ا در نگهداری بچه به راســتی تنها مي گذارد.

 

اما وقتی بچه ها بزرگ مي شوند،اوضاع جور دیگری اســت او از آنها خوشش مي اید. بچه ها هم مي توانند با پدر گفتگوی درست و حسابی کنند و او هم مي تواند بچه ها را به تفکر در مورد مفهوم زندگی و موضوعات جدی دیگر وادار کند. سیاره او مشتری اســت و مشتری باعث خوش خلقی اوشده،

 

او واقعاً اهل خوشمزگی اســت و وقتی حال و حوصله داشته باشد باعث مي شود بچه ها شادمانه از ته دل بخندند. متولدین این برج معمولاً بلند قد و سفید رو هستند و بسیاری از آنهاپیشانی بلندی دارند. یادتان باشد هیچ وقت به آنها نگویید که دارند تاس مي شوند.

خصوصیات مرد متولد آذر +عشق و ازدواج

ویژگی های مردان متولدین آذر ماه

حقیقت این اســت که مرد متولد آذر از نظر بعضی ها خیلی دمدمي مزاج اســت، لحظه ای او را مي بینید که شمشیر به دست و سوار بر اسب سفید به وسط ميدان مي تازد تا به انجام امور بپردازد و اندکی بعد او را مشاهده مي کنــید که خود را نخود هر آشی مي کند و پابه پای تمام برنامه ها نقشی ایفا مي نماید.

 

کنجکاوی مرد متولد آذر و بی قراری او در فیصله دادن هر چه زودتر مشکلات چنان زیاد اســت که به راســتی گاهی نمي توان حدی برای آن قائل شد. یکی دیگر از ویژگی او این اســت که پیوسته گروهی در اطراف وی دیده مي شوند (که مربوط به ویژگی داشتن دوستان واقعی مرد متولد آذر اســت و جلوتر خواهید خواند) و بالنتیجه برای دستیابی به چاره ای جز این ندارید که راه خود را از بین این جمع باز کنــید،

 

از سوی دیگر لازم اســت عنوان کرد که به هیچ وجه جایز نیست نسبت به این شخص بدبین باشید، چه او بلاشک یکی از خوشبین ترین افرادی اســت که خداوند کرده اســت. آنقدر خوشبین و مثبت اندیش اســت که اگر یکی از دشمنانش یک دهانه اسب برای او ارسال دارد،

 

به خود مي گوید حتما اسبش را فراموش کرده اســت. طبیعی اســت یک چنین خوشبینی ممکن اســت خطرناک باشد و کار دستش دهد زیرا در اثر آن چنان به مردم اعتماد مي کند که حدی بر آن متصور نیست، البته  این خوش بینی در خانواده و  از نظر زن و فرزندانش یک امتیاز جالب محسوب مي شود.

خصوصیات مرد متولد آذر +عشق و ازدواج

پیوند زناشویی آذر با سایر ماه ها

آذر با فروردین : (عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان اســت

آذر با اردیبهشت : (متوسط ) جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم

آذر با خرداد: ( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک

آذر با تیر: ( بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده

آذر با مرداد : (متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و اســتقلال

آذر با شهریور: (بد ) تنوع طلب خواهان اســتقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند

آذر با مهر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر مي باشد

آذر با آبان : ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد

آذر با آذر: ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی

آذر با دی : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشند

آذر با بهمن : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

آذر با اسفند : ( متوسط ) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آميز و دیگری بسیار عاطفی مي باشد

خصوصیات مرد متولد آذر +عشق و ازدواج

آذر + فروردین

این دو زوج مي توانند هميشه از احساساتشان در مقابل دیگران حفاظت کنند اما با این وجود باز هم نظرات دیگران برای هر دوی آن ها کمي مهم اســت. اگر هر دو به تفاوت ها و عقیده های متفاوت همدیگر احترام بگذارند مي توانند زوج بسیار خوشبختی باشند. نکته مهمي که باید به این زوج گوشزد کرد این اســت که هرگز به هم دروغ نگویند و از تفاوت های همدیگر نترسند. این تفاوت ها باعث مي شود هر دو مکمل هم باشند.

 

آذر + اردبهشت

این زوج با زیبایی درونی و درکی که از زندگی و حقیقت دارند به نظر زوج خوبی مي آیند. در واقع هر مثبتی برای کامل شدن به منفی نیاز دارد. اما وقتی به این زوج نگاه مي کنیم متوجه مي شویم که آذر و اردیبهشت نمي توانند به خوبی همدیگر را جذب کنند. اردیبهشت در رابطه به لذت های زودگذر نیاز دارد و بسیار آرام وآهسته اســت بنابراین نمي تواند زوج خوبی برای یک آذر ماهی سریع و تغییرپذیر و آتشی مزاج باشد. آن ها باید همدیگر را به خوبی بشناسند و یک رابطه بدون توقع بسازند. تا بتوانند با درک و صبر کافی آینده خوبی داشته باشند.

 

آذر + خرداد

آذر و خرداد مي توانند یک زوج بی نظیر باشند. آن ها یکدیگر را به راحتی و یکباره پیدا نمي کنند و در رابطه آن ها یک ارتباط فکری وجود دارد. به طوری که مي توانند احساسات عميق یکدیگر را به خوبی درک کنند. تنها دلیلی که مي تواند باعث به هم خوردن رابطه آن ها باشد ترس اســت زیرا احساساتشان به راحتی مي تواند آن ها را بترساند. اگر تصميم بگیرند که با هم وارد یک زندگی مشترک شوند هیچ حد و حصری در رابطه آن ها وجود نخواهد داشت.

 

آذر + تیر

آذر و تیر نشانه هایی هستند که هرگز مجذوب یکدیگر نمي شوند. اما اگر مجذوب و عاشق هم شوند رابطه آن ها به سختی به هم مي خورد. زیرا نشانه های آن ها توسط سیاره های ماه و مشتری حکمرانی مي شود. رابطه این دو در طولانی مدت پایدار خواهد ماند. یک تیر ماهی مي تواند به عمق باورهای همسرش راه یابد و یک آذرماهی مي تواند افق دید همسرش را گسترش داده و او را به فرد خوشحالی در دنیا تبدیل کند.

 

آذر + مرداد

در ميان نشان های زودیاک از آذر و مرداد یک ترکیب مهیج و آتشی مزاج بوجود مي آید. و وقتی دو نفر با نشانه خورشید به هم مي رسند عاشق یکدیگر خواهند شد. این عشق گرم و الهام بخش اســت و مي توانند هميشه یک زندگی خوب و سرگرم کننده با هم داشته باشند. ممکن اســت آذر ماهی علاقه اش را نسبت به مردادی از دست بدهد چون هر دو طبیعتی ثابت و ایستا دارند. این دو در صورتی رابطه خوب و بی نقصی خواهند داشت که به احساسات یکدیگر گوش دهند.خصوصیات مرد متولد آذر +عشق و ازدواج

آذر + شهریور

رابطه بین آذر و شهریور پایان خوشی نخواهد داشت و چالش های زیادی در مسیر زندگی آن ها وجود خواهد داشت که بزرگ ترین آن ها نداشتن درک و احترام اســت. اما اگر راهی برای ایجاد یک ارتباط با احترام و درک پیدا کنند روزهای خیلی خوبی را با هم خواهند گذراند. آن ها حرف های زیادی برای گفتن به هم دارند اما عقلانی بودنشان باعث مي شود عشق را در زندگی کمتر احساس کنند. اگر بدانند که چگونه یکدیگر را تکميل کنند یک رابطه طولانی مدت با هم خواهند داشت.

 

آذر + مهر

رابطه بین آذر و مهر یک پیوند سودمند اســت که دنیای درونی و احساسی شان را پیشرفت داده و بدون تاثیر احساسات منفی زندگی مي کنند. اما یکی از درگیری های مهم بین این دو زوج برتر بودن و حس حکمران بودن اســت. تنها راه برای شاد بودن این زوج این اســت که به یکدیگر احترام بگذارند و اجازه دهند هر کدام کارهایی که دلش مي خواهد را انجام دهد.

 

آذر + آبان

آذر و آبان تا زمانی که هیجان ابتدای رابطه را دارند مي توانند زوج خوشبختی باشند. حتی اگر همدیگر را به خوبی نشناسند متولد آبان همسر آذری اش را نوری مي داند که ناگهان زندگی اش را روشن کرده اســت. و آذر ماهی احساس مي کند که خیلی چیزها مي تواند از همسر آذری اش یاد بگیرد. با وجود تمام این ها این رابطه ممکن اســت پایان خوبی نداشته باشد.

 

آذر + آذر

یک آذری خیلی راحت عاشق یک آذری دیگر مي شود و رابطه احساسی آن ها خیلی سریع تغییر مي کند. آن ها خیلی راحت خودشان را وفق مي دهند و حتی نظرات و احساساتشان را به خاطر همدیگر تغییر مي دهند. البته این ها دلیل ایجاد یک رابطه شاد و پایدار نیست. اگر این دو بدانند دو آذرماهی شاد که تحت تاثیر سیاره مشتری قرار دارند مي توانند زوج شاد و کاملی باشند هرگز به دنبال فرد دیگری نخواهند رفت.

 

آذر + دی

این یک رابطه ایده آل برای شما نیست و به ندرت ممکن اســت با متولد دی یک رابطه پایدار داشته باشید. اما درک و پذیرشی که این دو از تفاوت های همدیگر دارند روزهای خوبی را در کنار هم خواهند داشت. تا زمانی که متولد دی نخواهد این رابطه پایدار نمي ماند. اما لبخند هميشگی آذر ماهی و توانایی او در خنداندن و شاد کردن همسرش رابطه ای سالم و پایدار خواهد ساخت.

 

آذر + بهمن

رابطه بین این دو مثل بیشتر شبیه یک دوستی معمولی اســت و البته این همان رابطه ای اســت که هر دو نیاز دارند. آن ها وقتی احساس کنند که نیاز به تغییر در زندگی دارند شریک زندگی انتخاب مي کنند و زمانی که احساس کنند توسط او محدود شده اند او را ترک مي کنند. برای این زوج آینده در اولویت قرار دارد و هميشه اميد برای بهتر شدن زندگی دارند.

 

آذر + اسفند

این یک رابطه بین دو روح مشابه اســت که معمولا زیاد طول نمي کشد. شاید برای هر دو ایجاد یک رابطه زناشویی کمي سخت باشد اما وقتی رابطه صميمي تری با هم برقرار کردند خیلی چیزها از هم یاد مي گیرند و همدیگر را تحسین مي کنند اما این رابطه به دلیل طبیعت تغییرپذیرشان دوام زیادی ندارد.

خصوصیات مرد متولد آذر +عشق و ازدواج

طالع بینی مرد متولد آذر

خوشبختانه برای او و احتمالا برای او و احتمالا برای شما، مرد متولد آذر آدم فوق العاده خوش شانسی اســت و این شانس اغلب در لحظاتی که خوشبینی های بی دلیل او برایش گرفتاری ایجاد مي کند، به داد او مي رسد، او آنقدر خوش شانس اســت که اگر به مس دست بزند، طلا مي شود و طبیعی اســت که آدمي با چنین خوش شانسی خوش بین هم مي شود. خوش شانسی او در مسائل عاشقانه نیز قابل رؤیت اســت و اگر احیانا پای عشقی در ميان بیاید که نتواند عاقبت خوشی برای او داشته باشد، زود به ریشه آن پی مي برد و دست از آن مي شوید.

 

آشنایی با دوست و دشمن متولد مرد آذر ماه

مرد متولد آذر صاحب بزرگترین کلکسیون دوست و آشنا در دنیاســت و این دوستان اغلب دوستان واقعی هستند زیرا مرد متولد آذر به هنگام انتخاب دوست به جای توجه به ظاهر دوستان، دقت خود را متوجه باطن آنها مي سازد، در مقابل تعداد دشمنان او بسیار محدود اســت. کسانی که از رک گویی او آزرده خاطر مي شوند، چند روزی و یا چند هفته ای با او بد مي شوند و در جرگه مخالفین در مي آیند، اما پس از مدتی پی مي برند که او بدون هیچ گونه قصد و غرضی حقیقت تلخ را گفته و منظور آزار و اذیت نداشت اســت.

 

آشنایی با طرز سخن گفتن مرد متولد آذر

همانطور که قبلا گفته شد، سیاره کسی که در ماه نهم سال متولد شده، مشتری اســت و کسی که تحت تأثیر این غول منظومه شمسی قرار داشته باشد، کمي در رفتار و گفتار بی ملاحظه اســت، اما بدجنس و موذی نیست؛ راجع به بد زبانی و نحوه سخن گفتن او باید گفت که مقصود خود را به راســتی شبیه تیرهایی که صورت فلکی او یعنی “کماندار” در چنته دارد، بیان مي دارد.

 

یعنی بدون سیاســت و ملاحظه کلمات را از چله کمان دهان رها مي سازد. کلام او ممکن اســت درست مانند این تیر قلب شما را جریحه داز کند، اما اگر قدری مقاومت به خرج دادید و به آن عادت کردید، ‌آن وقت تا آخر عمر از قرار داشتن در جوار مردی که دل و زبانش یکی اســت، چنان احساس آرامشی خواهید داشت که بی شک برای بسیاری از زنان رشک آفرین خواهد بود.

 

یکی از اشکالات بزرگی که این مرد با آن مواجه اســت، پیدا کردن و بکار بردن لغات مناسب در موقع حرف زدن اســت. در نتیجه اغلب مجبور مي شود گفته های خود را با جملات دیگری حل و اصلاح کند. برای مثال او ممکن اســت در یک گردش عاشقانه در زیر مهتاب با لحن مؤثری به شما بگوید: “عزیزم، بدون شک تو مناسب ترین زنی هستی که یک مرد ممکن اســت به عنوان دوست خود انتخاب کند” سپس با مشاهده آثار عصبانیت در قیافه شما با دستپاچگی اضافه مي کند که : “آخر عزیزم، مرد وقتی اقدام به گرفتن دوست دختر مي کند که زنش پیر و زشت شده اســت”،

 

آن وقت سعی مي کند زیباترین دختران دنیا را برای معشوقه بودن پیدا کند. به هر صورت اگر این اصل مهم خاصی نیست و به هیچ عنوان مایل به آزرده خاطر ساختن کسی نمي باشد، آن وقت مي توانید با خیال آسوده در جوار او قرار بگیرید و از داشتن نامزد یا همسر صادقی چون او لذت ببرید. از نظر امور عاطفی باید بگویم که عشق در قلب او نه تنها به کندی صورت مي گیرد بلکه هرگز نمي تواند شور عشق به اعماق آن برسد اما شما مي توانید به همين رسوخ سطحی اعتماد کامل داشته باشید،

 

اگر شما به دورویی هایی که در برخی مردان وجود دارد واقف باشید، آن وقت مي بینید که خداوند با قرار دادن یک مرد متولد آذر در سر راه شما چه نعمتی را به شما ارزانی داشته اســت، آن وقت دیگر وقتی او از عشق های قدیم خود یا خاطرات خوش گذشته خویش برای شما صحتب مي کند . یا گاهی با زخم زبان شما را کمي مي آزارد، قلبا ناراحت نمي شوید. دخترها و در دوستی خود با مرد متولد آذر اغلب دچار اشتباه مي شوند و رابطه خود را خیلی جدی تر از آنچه که واقعا هست فرض مي کنند و این امر بالطبع منجر به قضاوت های ناروایی درباره او مي گردد،

 

اما در اینجا نیز شانس معروف به کمکش مي آید و دیری نمي گذرد که این دخترها پی مي برند اشتباه از ایشان بوده و او نظر خاصی از این دوستی نداشته اســت. دمدمي مزاجی او در روابط عاشقانه ای که در دوران تجرد و جوانی با جنس مخالف بر قرار مي سازد، به خوبی مشاهده مي گردد و به قول معروف هر روز با یکی سر مي کند و اگر در این ميان کسی پیدا شد که این رابطه را جدی گرفت و خواســت قدمي فراتر بگذارد، به احتمال قوی از عکس العمل طنز آميز او افسرده خاطر مي گردد.

خصوصیات مرد متولد آذر +عشق و ازدواج

آیا مرد متولد آذر عاشق مي شود؟

عشق مرد متولد آذر تا مدت ها عشقی پنهان خواهد بود و تمام اعمال و رفتار های شما را زیر نظر دارد و از نظرات وپیشنهادی ها شما دفاع مي کند البته با سکوت . مرد متولد آذر شما را از دور زیر نظر دارد . روزی که موضوع را با شما در ميان مي گذارد مطمئن باشید قبلا بارها روی آن فکر کرده و عشق خود را با جدیت تام و با خیره شدن به چشمانتان بیان مي کنند در بعضی از آن ها ترسی از عدم پاسخ وجود دارد که ممکن اســت هیچ گاه موضوع را باز نکند.

 

شما هنگام رو به رو شدن با عشق یک مرد متولد آذر در یک دو راهی قرار ميگیرید، از یک سو با تمام وجود ابراز علاقه کرده و از سوی دیگر درخواســت تغییری اساسی در دنیای خود ازشما بخواهد اگر واقعا او را دوست دارید پس به حرف های او گوش دهید در غیر این صورت ممکن اســت عشق او به نفرت تبدیل شود او از ارتباط رسمي خشک بیزار اســت و نوعی تنوغ پذیر اســت.

 

آشنایی با راههای جذب مردان متولدین آذر

اگر مي خواهید به شما توجه كند ، باید وانمود كنید به او توجهی ندارید . این مسئله در مورد كلیه متولدین برجهای آتش صادق اســت . یادتان باشد او شكارچی منطقه البروج اســت و در چذب دختران اســتادی قدیمي اســت . طوری رفتار كنید كه شما را با هوش و علاقمند به یادگیری بداند و با او نرد عشق ببازید. از آنجا كه گاهی مرد متولد آذر و شریك او در شروع آشنایی تعریف درستی از روابط خود ندارند . این رابطه سالهای سال از نقطه شروع فراتر نمي رود . اما وقتی ابعاد دیگری از وجود هم را كشف كنند، روابط وستانه شان رشد مي كند.

خصوصیات مرد متولد آذر +عشق و ازدواج

مرد متولد آذر از چه زنی خوشش مياد و عاشق او مي شود

آیا مي دانید که مرد متولد آذر از چه زنی خوشش مي آید ؟ از امتیازاتی که موجب جلب مرد متولد آذر به طرف یک زن مي گردد، هوشمندی اســت، مرد متولد آذر هرگز حاضر نیست با زنی سبک سر دوستی خیلی نزدیک داشته باشد و و یا احیانا با او پای سفره عقد بنشیند. از اینکه مورد سؤال های متعدد قرار بگیرد، بیزار اســت و اگر ميخواهید که او را هميشه از آن خود بدانید،

 

سعی نکنــید غل و زنجیر به پاهایش بزنید یا در حقش حسادت به خرج بدهید و بخواهید که از همه اسرار دل او باخبر شوید. او را آزاد بگذارید، به صداقت و رک گویی وی تکیه کنــید و خیالتان از هر جهت راحت باشد، اگر بتوانید دنیا را از همان دیدگاهی که او به آن مي نگرد، نگاه کنــید و انسان ها را به همان صورتی که هستید، قبول داشته باشید،

خصوصیات مرد متولد آذر +عشق و ازدواج

آن وقت مي توانید حتم داشته باشید که علیرغم نشاط عميقی که به هنگام برخورداری از آزادی سراسر وجود وی را بر مي گیرد، شما آن هم فقط شما عزیزترین زن دنیا برایش خواهید بود و او هرگز شما را به دیگری نخواهد فروخت.برای آنکه عزیزترین زن دنیا برای او باشید، راه های دیگری هم وجود دارد: سعی کنــید پیوسته هوشیار باشید، بگذارید او فرمانروای خانه باشد،

 

به ورزش عشق بورزید، او را در سفر و کوهنوردی همراهی کنــید، دست و دلباز باشید، احساسات به خرج بدهید، ناز و کرشمه داشته باشید . بالاخره هرگز نخواهید که مانع آزادی و رفت و آمد او بشوید. لطفا زود قضاوت نکنــید، در مورد این قسمت اخیر او حاضر اســت همين امتیاز را برای شما قائل بشود، فقط کافی اســت به او گوشزد کنــید که شما هم روح آزادمنشی دارید.

 

 

هرگز با افکار “انقلابی” او مخالفت نکنــید و یادتان باشد که پس از ازدواج با مردی که تحت تأثیر صورت فلکی کماندار اســت، بیش از هر زن دیگری در معرض خطر طلاق و از دست دادن شوهر خود قرار گرفته اید، وقتی دیدید که او کمان خود را در دست گرفته و تیرهایش را یکی پس از دیگری به سوی هدفی غیرممکن رها مي کند،

 

بهترین کار آن اســت که فکر خود را به موضوع دیگر معطوف سازید و ان وقت در یک شب عاشقانه خواهید دید که صادقانه به شما مي گوید: به راســتی همسر ایده آلی برای او هستید. هماهنطور که دیدید خیلی از ویژگی های مرد آذرماهی مشابه زن آذر ماه اســت.

خصوصیات مرد متولد آذر +عشق و ازدواج

چگونگی ازدواج با مرد آذر ماهی 

اغلب مردان متولد آذر به طرز و حشتناکی از تشکیل دادن خانواده امتناع دارند، اغلب آنه ها به خاطر اینکه اعضای خانواده او هستند، آنها را دوست دارد و به همين دلیل هميشه بین ایشان و سایر اعضای خانواده مثل خواهران، برادران، پدر و مادر نوعی جدایی آشکار مشاهده مي گردد. او درست مثل متولدین ماههای دیگر با پدر و مادر و برادر و خواهر خود رفت و آمد مي کند و نسبت به آنها علافقه مندی نشان مي دهد،

 

اما هرگز مایل نیست و اجازه نمي دهد که آن ها در زندگی خصوصی او دخالت بکنند. شما هم اگر زن عاقلی باشید، مي توانید از این موضوع سرمشق خوبی بگیرید و هرگز به دنیای خیلی اختصاصی او قدم نگذارید. از جمله چیزهای عجیبی که باید در منزل یک شوهر متولد آذر داشته باشید، یک چمدان کاملا آماده برای مسافرت اســت زیرا بدون شک مسافرت های زیادی انجام خواهید داد. شما در این مسافرت ها مي توانید با خیال راحت سگ و گربه خود را هم همراه ببرید زیرا شوهرتان عاشق حیوانات اســت.

 

در این مسافرت ها او خواهان آزادی بیشتری اســت، پس با کمال سخاوتمندی بر تعداد شب هایی که او مي تواند بیرون بماند، بیفزایید و طبق معمول یادتان باشد که صبح روز بعد سئوالی درباره صداقت و وفاداری او نکنــید. اگر مرد متولد آذر عصبانی بشود، به صورت موجود خطرناک و غیر قابل کنترلی در مي آید و به قول معروف تا عقده خود را خالی نکند، آرام نمي گیرد.

 

بین زحمت ترميم خرابی هایی که او به هنگام عصباینت به بار مي آورد و زحمت خودداری از متهم کردن او به نادرستی، انجام این آخری به مراتب راحت تر از آن دیگری اســت. اگر او کار خلافی انجام بدهد، بدون شک خودش به شما مي گوید (در حالی که معلوم نیست شما تاب تحمل شنیدن آن را داشته باشید.)

 

علاقه پدر آذر ماهی به کودکانش در سنین بالا زیادتر مي شود، اما علی الاصول از مشاهده بچه مخصوصا بچه های کوچک شاد مي گردد. متولد آذر مردی اســت که کودکان خود را خیلی زیاد برای انجام کارهای ورزشی به گردش مي برد و به این دلیل روابط او با پسرهایش نزدیکتر از دخترها برای ورزش، مخصوصا ورزش هایی نظیر کوه نوردی دارند و بهتر مي توانند پابه پای او قدم بردارند،

 

از سوی دیگر بچه های پسر هم او را خیلی به خود نزدیک و صميمي احساس مي کنند به نحوی که پس از سن سیزده چهارده سالگی نوعی حالت رفاقت بین ایشان پیدا مي شود و هر قدر بچه ها بزرگتر مي شوند، این رفاقت عميق تر و افزون تر مي گردد. رک و راســتی این پدر گاهی اوقات که کودکانش نیاز به همدردی دارند،

 

ممکن اســت توی ذوق ایشان بزند، از آن گذشته کنجکاوی او هم گاهی موجب ناراحتی بچه هایش مي شود زیرا بچه ها نسبت به اسرار خود سخت حساس هستند و وقتی با سئوالات پشتسر هم پدر خود مواجه شدند، ناراحت مي گردند.

 

با مرد آذر ماهی چگونه رفتار کنیم

۱- اگر او دوست ندارد شما کار کند اصراری نداشته باشید که بعد از ازدواج هم به شغلتان ادامه دهید.

۲- دوستان نامطبوع خود را رها کنــید زیرا این آمادگی در اوهست که شما را از روی دوستانتان قضاوت کند.

۳- در مورد برنامه ریزی برای نامزدی خانه و مسایل مشابه خواســته های او را در نظر بگیرید.

۴- در مورد کارهایتان اقوام خود را دخالت ندهید و از غرولند و انتقاد اجتناب کنــید.

 

بد اخلاقی مرد آذر ماهی در خانواده

تنها موردی که پدر متولد آذر از خود خشونت و سختی نشان مي دهد، موقعی اســت که از بچه های خود دروغ بشنود. یادتان باشد که به خاطر بچه ها او را فراموش نکنــید و وقتی دیدید که مي خواهد با شما و در کنار شما باشد، بچه ها را فورا فراموش کنــید، ممکن اســت بگویید مگر این کار ممکن اســت، اما به هر صورت هميشه یادتان باشد که تا چه حد در جوار این مرد دمدمي مزاج و تند که ریشه های عشق به انتهای قلب او رسوخ نمي کند، در معرض خطر طلاق قرار دارید، اگر نمي خواهید او را از دست بدهید، بچه ها را به وی ترجیح ندهید.

 

احساس و عقل در مرد متولد آذر

مرد متولد آذر با مغز و دل خود به تناوب فکر مي کند، به همين دلیل اصلا نباید انتظار داشته باشید که پیوسته احساساتی و عاشق پیشه و یا دائما منطقی و عادل باشد.

 

 

2.5/5 - (6 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا