فال و طالع بینی

خصوصیات دختر شهریور ماهی + عشق و ازدواج متولد شهریور

خصوصیات دختر شهریور ماهی + عشق و ازدواج متولد شهریور

خصوصیات دختر شهریور ماهی + عشق و ازدواج متولد شهریور

امروز می خواهیم برویم سراغ افراد متولد یکی از بهترین ماه های سال یعنی شهریوری ها ، خصوصیات اخلاقی شهریوری ها را به شما خواهیم گفت که مهم ترین آن ها حفظ غرور است.

 

شهریوری یعنی . . .

ميتواند چنان تودار باشد که به نظر برسد که از برخورد با دیگران منع شده، ولی آنگاه که به عشق واقعی خود دست پیدا کند، دیگر این ویژگی او را نخواهید دید.

 

برای چنین انسان فداکار و مهربان، تحمل سختی بسیار با ارزش است.

 

شهریوری‌ها و یک زندگی آرام و بدون ماجرا؛ متولدین شهریورماه برای رسیدن به اهداف و خواسته‌های خود با احتیاط کامل، سنجیده، عقلانی و تدریجی عمل ميکنند.

 

آن‌ها خواهان مشاهده حد کمال در طرف مقابل شان هستند و در کنار آن‌ها، صبر و شکیبایی را یاد خواهید گرفت و به همان شکل با آن‌ها باید رفتار کنید.

 

خصوصیات اخلاقی متولدین شهریور ماه

از آنجایی که آن‌ها از به هم ریختگی، بی نظمی و شلوغی بیزارند باید همیشه محل زندگی شان را تمیز و مرتب نگه دارید.

خصوصیات دختر شهریور ماهی + عشق و ازدواج متولد شهریور

صورت فلکی متولدین شهریور

 

مشخصات کلی متولدین شهریورماه:

حسّاس، با هوش، شاد و سر حال، دقیق، وظیفه شناس، خوش هیکل و خوش تیپ، سالم و تندرست، اهل سازش، سود جو، خجول، بد پیله، واقعاْ ساعی و کوشا، سرمایه دار، کمال گرا، صبور و آرام، عاشق سلامت خود، متّکی به نفس، خونسرد و خوددار،

 

عاشق کامپیوتر، روشنفکر و دانشمند، قابل انعطاف، وسواسی، پر انرژی، مبتکر، اهل اعتدال و میانه روی، کمک رسان، اهل انتقاد، معتمد، وفادار، با ایمان، رام نشدنی، بی ریا و بی تزویر، خوش قلب، چشم و گوش بسته،

 

با شرم و حیا، ثابت قدم، مورد حسد قرار ميگیرد، دور از جرّ و بحث، گول زرق و برق را نميخورد، فرشته خو، خیلی درس خوان، چابک، خیال پرداز، دارای ذائقه قوی، با انضباط و مستقل، کاردان و لایق، نکته سنج، خود کفا، پر توقّع، اهل همدردی، زود رنج، قاطع، دور اندیش، خرده گیر و خورده بین.

 

خصوصیات اخلاقی زن متولد شهریور

بسیار احساساتی، بی ریا و تزویر، خوش قلب، خواستار عشق حقیقی و وفادار به همسر و خانواده، در مناسبات خود با او سعی کنید از جر و بحث پرهیز نمائید.

 

در هیچ کاری زیادهروی نميکند و خوب ميتواند از خود مراقبت کند. در مقابل اقرار به گناهان خویش سرسختی عجیبی نشان ميدهد.

 

متولدین این ماه عموماً دارای قدی متوسط و بعضاً بلند بالا، سرخ رو، نیک سیرت و پاکدامن، صبور کمی حسور هستند.

 

دروغ و حرام با آن‌ها سازگار نیست. این زنان بعضاً در زندگی با مشکل و مصیبتی مواجه می‎شوند کهجز صبر و تحمل و توسل به خداوند، چاره‎ای ندارند. اینان اغلب با چهار خطر در زندگی مواجه می‎شوند. باید از آتش دوری کنند.

 

این زنان بهتر است مراقب گفتار خود باشند تا گرفتار مشکل نشوند.

 

در عین حال هرگاه غمگین شوند و یا با مشکلی مواجه گردند، بهتر است ذکر خدا بگویند تا از غم و مشکلات رهایی یابند.

 

زنان متولد این ماه در روی یکی از اعضاء بدن، نشانی دارند که آنان را نزد دیگران عزیز می‎کند.

خصوصیات دختر شهریور ماهی + عشق و ازدواج متولد شهریور

خصوصیات زن شهریور ماهی

 

متولدین شهریور، نماد: سنبله

خصوصیات‌ و ویژگی‌های‌ کلی‌ متولدین‌ «شهریور ماه‌»:

متواضع‌، فروتن‌، محجوب‌، کم‌ توقع‌، باحیا، متعادل‌، افتاده‌، ملاحظه‌ کار، محتاط وکمرو

 

بسیار دقیق‌، موشکاف‌، وسواسی‌ و قابل‌ اعتماد

 

واقع‌ بین‌، معقول‌، اهل‌ عمل‌، کاری‌، سخت‌ کوش‌، با پشتکار، ساعی‌ و کوشا

 

باهوش‌، زیرک‌، عاقل‌ و دارای‌ بینش‌ تحلیلی‌

 

جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ شهریور ماه‌:

ایرادی‌، وسواسی‌، حساس‌، عصبی‌، جنجالی‌، غصه‌خور، دلشوره‌ای‌ و نگران‌

نق‌ نقو، بی‌رحم‌ و سختگیر

وسواسی‌، کهنه‌ گرا و محافظه‌ کار

 

این‌ تنها برجی‌ در منطقه‌ البروج‌ اســـت کـــه توسط یک‌ مؤنث‌ نشان‌ داده‌ شده‌ اســـت. کـــهگاهی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ دختر خلاق‌، مبتکر، دوست‌ داشتنی‌، ظریف‌ و حساس‌ و گاهی‌ به‌عنوان‌ یک‌ زن‌ مسن‌، باهوش‌، نسبتا مقرراتی‌، خشک‌ و مجرد در نظر گرفته‌ ميشود.

 

این‌ صفات‌ آخر گاهی‌ اوقات‌ به‌ واسطه‌ وسواس‌، دقت‌، ظرافت‌، عشق‌ و علاقه‌وسواس‌ گونه‌ به‌ پاکیزگی‌، نظافت‌، تمیزی‌، بهداشت‌، نظم‌ و انضباط و برخورد محافظه‌کارانه‌ و سنتی‌ تأیید و تحکیم‌ ميشوند.

 

متولدین‌ شهریور ماه‌ معمولا هوشیار، تیزبین‌، مراعات‌ کننده‌، زرنگ‌، ناقلا، زیرک‌ وشدیدا موشکاف‌، دارای‌ قوه‌ تمیز و اعمال‌ حساب‌ شده‌ و معقول‌، صبور، بردبار، واقع‌بین‌ و در همه‌ بخش‌های‌ زندگی‌ محافظه‌کار هستند.

 

آن ها در ظاهر از نظر احساسی‌ و عاطفی‌ سرد و خشک‌ به‌ نظر ميرسند و گاهی‌ اوقات‌این‌ حالت‌ شدیدتر ميشود، چون‌ عادت‌ دارند کـــه مهربانی‌ و محبت‌ ذاتی‌ و فطری‌خود را سرکوب‌ نمایند کـــه همین‌ امر در نهایت‌ منجر به‌ این‌ ميشود کـــه از دوست‌ پیداکردن‌ اکراه‌ داشته‌ باشند و ارتباطات‌ و روابط شان‌ با دیگران‌ رو به‌ کاستی‌ ميگذارد.

 

البته‌ در ظاهر نسبت‌ به‌ حفظ این‌ دوستی‌ها محتاط و دقیق‌ هستند. فقدان‌ ظاهری‌احساسات‌، روی‌ عاطفه‌ شدیدشان‌ را ميپوشاند. آن ها از ارتباطگیری‌ با دیگران‌ واهمه‌دارند، چون‌ به‌ آن ها اعتماد و اطمینان‌ ندارند، ميتوان‌ به‌ جرأت‌ گفت‌ کـــه آن ها حتی‌ به‌خودشان‌ و قضاوت‌ هایشان‌ نیز گهگاهی‌ شک‌ ميکنند.

خصوصیات دختر شهریور ماهی + عشق و ازدواج متولد شهریور

خصوصیات زن شهریور ماه

 

دلیل‌ آن‌، این‌ اســـت کـــه آن ها ازنقطه‌ ضعف‌های‌ درونی‌ خویش‌ آگاهند. آن ها افرادی‌ پخته‌، کار کشته‌، دنیا دیده‌،کاردان‌، ماهر، برون‌ گرا، خونگرم‌ و اجتماعی‌ هستند و خودشان‌ کاملا به‌ این‌ صفات‌ وویژگی‌ها واقفند. گاهی‌ اوقات‌ آن‌ چنان‌ هنر خود پنهان‌ کاری‌ را به‌ حدا اعلاءميرسانند کـــه نگران‌ کننده‌ ميشود.

 

آن ها تیزهوشی‌، دلواپسی‌، بیمناکی‌ و همدردی‌ قابل‌ملاحظه‌شان‌ را با دیگران‌ زیر پوششی‌ از خشکی‌، بی‌احساسی‌، سردی‌ و خودداری‌مخفی‌ ميکنند. با این‌ حال‌ خوشحالی‌ خود را متواضعانه‌ و بی‌تکلف‌ بروز ميدهند ومشکلات‌ دیگران‌ را درک‌ ميکنند.

 

آن ها با شعور، فهمیده‌، آگاه‌، محتاط، تودار،ملاحظه‌کار، رازدار، خوش‌ صحبت‌، عاقل‌، شوخ‌ و بذله‌گو هستند و این‌ خصوصیات‌در روابط شان‌ با دیگران‌ کاملا عیان‌ اســـت.

 

زنان‌ و مردان‌ متولد شهریورماه‌ هر دو متین‌، باوقار، با شرف‌، گیرا و جذاب‌ هستند.آن ها صادقانه‌ و از صمیم‌ قلب‌ در امر ازدواج‌ پیش‌ ميروند و آن‌ چنان‌ با محبت‌،مهربان‌ و با عاطفه‌ هستند کـــه همسران‌ و والدینی‌ خوب‌ محسوب‌ ميشوند.

 

آن ها از لحاظ فکری‌ و عقلانی‌ کنجکاو، جستجوگر، پرسش‌ گر، روشمند، منظم‌،باقاعده‌، منطقی‌، سنجیده‌، دقیق‌ و آموزش‌پذیر هستند. آن ها ابتکار و خلاقیت‌ را باتوانایی‌ برای‌ تجزیه‌ و تحلیلی‌ واضح‌ در مورد پیچیده‌ترین‌ مسایل‌ و مشکلات‌ درهم‌ميآمیزند.

 

آن ها در مورد جزییات‌ آن‌ چنان‌ دقیق‌ و موشکاف‌ هستند کـــه گاهی‌ اوقات‌برای‌ مسایل‌ بزرگتر اهمیتی‌ قایل‌ نميشوند. همچنین‌، اگر چه‌ افرادی‌ معقول‌ و واقع‌بین‌ هستند، ولی‌ به‌ واسطه‌ دقت‌، موشکافی‌ و تیزبینی‌ بیش‌ از حدشان‌ سرعت‌ امور راتقلیل‌ ميدهند.

 

آن ها از دست‌ هایشان‌ حداکثر استفاده‌ را ميبرند و به‌ همین‌ دلیل‌ کاردانان‌ فنی‌ و متخصصان‌ خوبی‌ از آب‌ در ميآیند و استعدادهای‌ مبتکرانه‌، سخت‌کوشی‌، دقت‌، نظم‌ و ترتیب‌، هوشیاری‌ و آگاهی‌ نشان‌ها و علایم‌ بارز آن ها هستند.

 

آن هاآن‌ چنان‌ کمال‌ گرا و وسواسی‌ هستند کـــه اگر اوضاع‌ بر وفق‌ مرادشان‌ پیش‌ نرود، به‌آسانی‌ و به‌ سرعت‌ دلسرد و مأیوس‌ ميشوند و روحیه‌ خویش‌ را ميبازند. به‌ دلیل‌توانایی‌ شان‌ در مشاهده‌ تمام‌ زوایای‌ یک‌ سؤال‌ چند بعدی‌ از نظریه‌پردازی‌ انتزاعی‌ ومنطقی‌ خوششان‌ نمي آید.

 

در حالی‌ کـــه نقطه‌ نظرات‌ متفاوت‌ و متعددی‌ را تحسین‌ميکنند، مفاهیم‌ فلسفی‌ را دشوار تلقی‌ مينمایند. در نتیجه‌ اکثر اوقات‌ مردد هستند واز آن‌ جایی‌ کـــه نميتوانند به‌ راحتی‌ اطمینان‌ کنند در تصمیم‌گیری‌ با مشکل‌ مواجه‌ميشوند.

 

بنابراین و با این‌ ویژگی‌های‌ ذکر شده‌، بهتر اســـت کـــه آن ها به‌ جای‌ این‌ کـــه رهبرشدن‌ را انتخاب‌ کنند، مرئوس‌ و فرمانبردار باشند. در حقیقت‌ مسؤولیت‌ آن ها را به‌زحمت‌ مياندازد و اغلب‌ فاقد وسعت‌ و گشادگی‌ راهبردی‌ و تاکتیکی‌ هستند کـــهمستلزم‌ رهبر شدن‌ همین‌ اســـت.

خصوصیات دختر شهریور ماهی + عشق و ازدواج متولد شهریور

نقطه ضعف زنان متولد شهریور

 

متولدین‌ شهریور ماه‌ اساسا افرادی‌ با تدبیر و باسیاســـت هستند و در جهت‌ نیل‌ و دستیابی‌ به‌ اهداف‌ مورد نظرشان‌ با مسؤولیت‌محدود واقع‌بین‌ محسوب‌ ميشوند. آن ها خصیصه‌ بی‌اعتمادی‌ خودشان‌ را به‌ دیگران‌نسبت‌ ميدهند و بیشتر مایلند کـــه دیگران‌ کارهای‌ پر زحمت‌ و طاقت‌ فرسا را انجام‌دهند و برای‌ رسیدن‌ به‌ خواسته‌هایشان‌ هر چیزی‌ را به‌ زیر دستانشان‌ تحمیل‌ميکنند، گرچه‌ این‌ طرز برخورد را با عدالت‌ و انصاف‌ تعدیل‌ مينمایند.

 

آن ها ازتوانایی‌های‌ بالقوه‌ای‌ در امر هنر، علوم‌ و زبان‌ برخوردارند. مخصوصا از زبان‌ به‌طرزی‌ صحیح‌، واضح‌ و رسمي استفاده‌ ميکنند و درست‌ مثل‌ دستور نویس‌ها و ریشه‌شناسان‌ به‌ معانی‌ الفاظ توجه‌ مينمایند.

 

آن ها از حافظه‌ای‌ خوب‌ برای‌ نقل‌ قول‌ها درموارد مناسب‌ و لازم‌ برخوردارند. اگرچه‌ در کار زمین‌ پیمایی‌ و نقشه‌ برداری‌ ازمهارت‌ خاصی‌ بهره‌مند هستند، به‌ جای‌ کار در یک‌ کارگاه‌، بهتر اســـت کـــه در یک‌کتابخانه‌ یا اداره‌ به‌ کار مشغول‌ شوند.

 

آن ها به‌ محرک‌ و مشوقی‌ نیاز دارند تا با بهره‌گیری‌ از فکرشان‌ به‌ حل‌ مشکلات‌ بپردازندو زندگی‌ یکنواخت‌ و کار کردن‌ را کـــه نیاز به‌ فکر کردن‌ زیاد ندارند، ترجیح‌ ميدهند.در امر پول‌ خرج‌ کردن‌ و مادیات‌ محتاط هستند و علاقه‌شان‌ به‌ آمار باعث‌ ميشود کـــهبهترین‌ دفتردار و حسابدار از کار در آیند. همچنین‌ سردبیر، ویراستار، تدوین‌ گر،فیزیک‌ دان‌ و شیمي دان‌های‌ تحلیل‌ گری‌ ميتوانند باشند.

 

در کارهای‌ رفاهی‌،اجتماعی‌، بهزیستی‌ موفقیت‌ کسب‌ ميکنند و مایلند کـــه به‌ افراد زیر دست‌ و پایین‌تراز خویش‌ کمک‌ و خدمت‌ نمایند. آن ها ميتوانند پزشک‌، پرستار، روان‌ شناس‌، دبیر،دبیر انجمن‌، منشی‌های‌ رازدار، فن‌ شناس‌، بازرس‌، سرگروهبان‌، موسیقی‌ دان‌، منتقد،سخنگوی‌ عموم‌ و نویسنده‌ باشند به‌ خصوص‌ در امر نوشتن‌ واژه‌نامه‌ و دایره‌ المعارف‌از تبحر خاصی‌ برخوردارند.

 

هم‌ زنان‌ و هم‌ مردان‌ متولد شهریور ماه‌ علاقه‌ زیادی‌ به‌تاریخ‌ دارند. گرچه‌ در کارهای‌ تجاری‌ زیرکی‌، زرنگی‌، ابتکار و هنرمندی‌ تحلیل‌گرانه‌شان‌ ميتواند آن ها را به‌ سمت‌ نادرستی‌ و تقلب‌ سوق‌ دهد، ولی‌ معمولا شعور ومنطق‌ شرافتمندانه‌ و وجدانی‌شان‌ در برابر این‌ وسوسه‌ها مقاومت‌ ميکند.

 

زنان‌ متولدشهریورماه‌ ميتوانند در زمینه‌ طراحی‌ لباس‌ و مد موفق‌ باشند، چون‌ در این‌ زمینه‌ ازشامه‌ای‌ قوی‌ و ابتکار عمل‌ برخوردارند و ميتوانند در این‌ امر پیشگام‌ باشند. در هرحرفه‌ای‌، آن ها به‌ راحتی‌ نقطه‌ نظرات‌ جدید را درک‌ ميکنند ولی‌ همیشه‌ با احتیاط وحفظ ارزش‌ حقیقی‌ خویش‌ پیش‌ ميروند.

 

آن ها عاشق‌ زندگی‌ روستایی‌ هستند ولی‌احتمالش‌ ضعیف‌ اســـت کـــه کشاورزانی‌ خوب‌ از آب‌ درآیند، مگر این‌ کـــه بتوانند بروسواس‌ و علاقه‌ شدیدشان‌ بر نظافت‌، بهداشت‌ و پاکیزگی‌ غلبه‌ نمایند.

 

نقطه‌ ضعف‌ها و اشتباهاتشان‌ نیز مثل‌ سایر برج‌های‌ دیگر، ناشی‌ از افراط و تفریط درحسن‌ها و پاکدامنی‌ آن هاســـت. تو داری‌، خودداری‌، کم‌ حرفی‌، سختگیری‌، مشکل‌پسندی‌، شکسته‌ نفسی‌، حجب‌ و حیا، میانه‌ روی‌، فروتنی‌ و تواضع‌ شان‌ گاهی‌ تبدیل‌به‌ وسواس‌ ميشود. انتقاد، ایرادگیری‌ و نق‌ زدنشان‌ تبدیل‌ به‌ جنجال‌ و هیاهو ميشود.

 

نگرانی‌شان‌ نسبت‌ به‌ جزییات‌ تبدیل‌ به‌ معضل‌ و گره‌ کوری‌ ميشود و در نهایت‌ درتصمیم‌گیری‌ دو دل‌ ميشوند و همین‌ باعث‌ ميشود کـــه از کاه‌ کوهی‌ بزرگ‌ بسازند.احتیاط، دور اندیشی‌، سنجیدگی‌ و آینده‌ نگری‌ آن ها تبدیل‌ به‌ نیرنگ‌ و تزویر ميشود ودر نتیجه‌ به‌ انواع‌ بیماری‌ هراسی‌ها دچار ميگردند.

خصوصیات دختر شهریور ماهی + عشق و ازدواج متولد شهریور

علایق دختر متولد شهریور

 

بیماری‌ها و مشکلات‌ احتمالی‌ متولدین‌ «شهریور ماه‌»:

گفته‌ ميشود کـــه سنبله‌ بر روی‌ دست‌ها، شکم‌، روده‌ها، طحال‌ و سیستم‌ عصبی‌مرکزی‌ حکمرانی‌ ميکند. بنابراین‌ متولدین‌ شهریورماه‌ مستعد ابتلا به‌ زکام‌،سرماخوردگی‌، سینه‌ درد، سرفه‌، سینه‌ پهلو، ذات‌ الجنب‌، ذات‌ الریه‌ و ناراحتی‌های‌عصبی‌ هستند.

 

از آن‌ جایی‌ کـــه طبیعتا نگران‌ و دلشوره‌ای‌ هستند، به‌ ناراحتی‌های‌معده‌ و روده‌ مثل‌ قولنج‌ و زخم‌ معده‌ دچار ميشوند. هم‌ زنان‌ و هم‌ مردان‌ متولدشهریور ماه‌ به‌ غذا علاقه‌ خاصی‌ دارند و از آنجایی‌ کـــه معده‌هایشان‌ حساس‌ اســـت،

 

باید در مورد رژیم‌ غذایی‌ خود دقت‌ فراوان‌ داشته‌ باشند و این‌ علاقه‌ وافر را بابرخورداری‌ از مواد غذایی‌ کم‌ نظیر و کمیاب‌ مهار نمایند.

 

علاقمندی‌ها: مواد غذایی‌ سالم‌ و بهداشتی‌ ـ میدان‌های‌ مبارزه‌ ـ بهداشت‌ و نظافت‌ـ نظم‌ و ترتیب‌ ـ سلامت‌.

 

بیزاری‌ها: هر مشکل‌ و خطر جسمانی‌ ـ هر چیز کثیف‌ و ناشایست‌ ـ کارمندان‌بی‌دقت‌، نامرتب‌ و شلخته‌ ـ بدبختی‌ و فلاکت‌ ـ بی‌ثباتی‌ و متغیر بودن‌.

 

زن متولد شهریور چه مردی را دوست دارد؟ 

زن متولد شهریور از مردهایی کـه بـه سر و وضع خود توجهی ندارند و بی انضباط و نامرتب هستند بدش می‌آید. او انسانی کمال طلب اسـت و حس تشخیص بسیار پر قدرتی دارد و همه ی چیز رابا ذهن دقیق خود مورد وارسی و تحلیل قرار می دهد و آنگاه لب بـه انتقاد می گشاید.

 

ولی فراموش نکنید کـه اصلا تحمل شنیدن انتقاد از خودرا ندارد زیرا او خودش بـه اندازه کافی خودرا مورد سرزنش و انتقاد قرار می دهد و بـه همین علت هیچ نیازی نمی‌بیند کـه دیگران نیز باری بر دوش او اضافه کنند.

 

خصوصیات دختر متولد شهریور ماه

دختران متولد شهریور به طور كلی هیچوقت مثل مردم دیگر رفتار نمی كنند. نه خشمگین میشوند و دردسر درست می كنند و نه یك دفعه غیبشان می‌زند.

 

زن متولد شهریور عمداً میـــخواهد كه مثل طبیعت بـه نظر برسد. «نه منظور من این نیست كه او لباس نمی‌پوشد و سخت اسـت» او ندرتاً آرایش می كند. اگر زنی روستایی باشد ؛ مطمئن باشید از ریشهء گشنیز و كرفس یا چیزی شبیه بـه ان ؛ مواد آرایشی درست كرده و مصرف می كند.

 

بچه داری زن متولد شهریور

زن متولد شهریور مادر محشری اسـت. برای او خیلی مهم اسـت كه بچهء باهوشی داشته باشد. اما باید بداند كه بچه همان اندازه كه بـه آموزش و یادگیری نیاز دارد بـه عشق و محبت هم نیازمند اسـت.

 

یادتان باشد كه او خوددار اسـت. پس انتظار نداشته باشید كه مثل متولدین برجهای آبی ناگهان فوران كند ؛ یا مثل دخترهای متولد برج اسد و میزان جذاب و لوند باشد. در عوض چشمهای او تمام مدت شـما را بـه دقت نگاه می كند و سعی دارد بـه كنه وجود شـما پی ببرد.

 

پشتکار زن متولد شهریور چگونه است

پشتكار زن متولد شهریور سبب میشود كه دستیار خوبی باشد و هر رئیسی بـه او واقعاً اعتماد كند. او فمینیست سرسختی اسـت ولی می‌خواهد كه او را مثل یك انسان باهوش با حقوق خودش بپذیرید.

 

در زندگی عده اي از زنهای متولد برج شهریور لكه هایي هست كه دوست دارند آن ها را مثل غلطهای تایپی با نادرست گیر پاك كند و اگر موفق شود از خوشحالی بال در می آورد.

خصوصیات دختر شهریور ماهی + عشق و ازدواج متولد شهریور

راه های جذب زن متولد شهریور

 

مشکلات‌ احتمالی‌ کـــه ممکن‌ اســـت سر راهشان‌ به‌ وجود بیایند و شیوه‌صحیح‌ برخورد با آن ها:

مشکل‌: به‌ کرات‌ خود را تنها ميیابید و قادر نیستید دوستان‌ تان‌ را به‌ مدت‌ بیش‌از چندهفته‌ حفظ کنید.

 

راه‌ حل‌: سعی‌ کنید کـــه بیش‌ از حد جنجالی‌ و اهل‌ جر و بحث‌ نباشید. به‌ یادداشته‌ باشید کـــه انتقاد کردن‌ دائمي از دوستان‌ و اطرافیان‌، برای‌ هیچ‌ کس‌ خوشایندنیست‌. تلاش‌ کنید تا زندگی‌ خود را بکنید و اجازه‌ دهید تا دیگران‌ نیز زندگی‌ کنند، به‌این‌ ترتیب‌ در ميیابید کـــه اطرافیان‌ و دوستانتان‌ چگونه‌ به‌ شما عشق‌ خواهند ورزید.

 

مشکل‌: احساس‌ ميکنید کـــه مردم‌ از برخورد نزدیک‌ با شما حذر ميکنند.

 

راه‌ حل‌: لازم‌ اســـت کـــه بیش‌ از حد نگران‌ سلامتی‌ خود نباشید و آن‌ را به‌ یک‌موضوع‌ مورد بحث‌ تبدیل‌ نکنید. پیشنهادات‌ و راهنمایی‌های‌ راجع‌ به‌ سلامت‌جسمانی‌ و مواد غذایی‌ سالم‌ را به‌ زبان‌ نیاورید، مگر این‌ کـــه از شما راجع‌ به‌ آن ها سؤال‌نمایند.

 

مشکل‌: از شیوه‌ و روال‌ زندگی‌ خود راضی‌ نیستید و هیچ‌ تغییر و تحول‌ و هیجانی‌در آن‌ وجود ندارد تا از آن ها صحبت‌ کنید.

 

راه‌ حل‌: ممکن‌ اســـت تصور کنید کـــه زندگی‌ تان‌ محدود به‌ یک‌ سری‌ نظریه‌ خاص‌شده‌ اســـت. پس‌ بهتر اســـت از خودتان‌ بپرسید کـــه در حال‌ سرویس‌ دهی‌ به‌ چه‌ چیز ویا چه‌ کس‌ هستید، آیا وقف‌ چیزی‌ شده‌اید و به‌ اسارت‌ در آمده‌اید. سپس‌ بعد از پاسخ‌دادن‌ به‌ این‌ سؤالات‌، شروعی‌ تازه‌ را تجربه‌ نمایید کـــه ارزش‌ حقیقی‌ شما را در برگیرد.

 

مشکل‌: ممکن‌ اســـت احساس‌ کنید کـــه زندگی‌ و دستیابی‌ به‌ موفقیت‌ یک‌ تپه‌ شیب‌دار و بلند بالاســـت کـــه هرگز قادر به‌ بالا رفتن‌ از آن‌ نیستید.

 

راه‌ حل‌: سعی‌ کنید کـــه ویژگی‌های‌ مثبت‌ خود را همواره‌ در نظر داشته‌ باشید ونگرانی‌ هایتان‌ را برای‌ کارکنان‌ زیر دست‌ و همکارانتان‌ بیان‌ نکنید، آن‌ گاه‌ در ميیابیدکـــه آن‌ کوههای‌ بلند بالا و سر به‌ فلک‌ کشیده‌ تبدیل‌ به‌ تپه‌هایی‌ کوچک‌ ميشوند کـــهميتوانید به‌ سرعت‌ و دوان‌ دوان‌ به‌ قله‌ آن ها برسید.

 

سیاره‌ حاکم‌ بر شما عطارد (سیاره‌ تیر) اســـت.

خصوصیات دختر شهریور ماهی + عشق و ازدواج متولد شهریور

رنگ مورد علاقه زن متولد شهریور

 

حقایق‌ جالب‌ و شگفت‌انگیز دیگری‌ راجع‌ به‌ ماه‌ تولد شما (شهریور):

دختر باکره‌ موجودیتی‌ اســـت کـــه با ماه‌ تولد شما در ارتباط اســـت. او در غاری‌ درفرانسه‌ در مقابل‌ بچه‌ها ظاهر شده‌ اســـت.

 

رنگ‌ انتخابی‌، خوش‌ یمن‌ و محبوب‌ متولدین‌ شهریور ماه‌ «سبز» و «قهوه‌ای‌ تیره‌»اســـت.

 

سنگ‌ خوش‌ یمن‌ برای‌ متولدین‌ شهریور ماه‌ سنگ‌ سلیمانی‌ (سنگ‌ باباقوری‌)اســـت کـــه به‌ جای‌ لایه‌های‌ سفید، لایه‌های‌ زرد یا نارنجی‌ رنگ‌ در آن‌ مشاهده‌ ميشود.این‌ سنگ‌ با رنگ‌های‌ متفاوتی‌ یافت‌ شده‌ اســـت.

 

ولی‌ آن‌ کـــه برای‌ متولدین‌ شهریور ماه‌مناسب‌ اســـت، رنگ‌ قهوه‌ای‌ مایل‌ به‌ قرمز آن‌ محسوب‌ ميشود. این‌ سنگ‌ از خانواده‌کوارتز اســـت کـــه از سر تا سر دنیا استخراج‌ ميشود.

 

چگونه زن متولد شهریور را عاشق خود کنیم

وقتی او عشق را بـه عنوان یک عشق حقیقی قبول کرد، صداقت ذاتی اش موجب میگردد کـه عمیقا و از جان و دل خودرا وقف ان بکند و بـه این دلیل بـه هیچکس و بـه هیچ چیز اجازه نمیدهد کـه این خلوص ملکوتی را خدشه دار سازد. او تنها زنی اسـت کـه در ان واحد هم احساساتی و هم اهل عمل اسـت.

 

عشق زن متولد شهریور از آن چنان گرمی و خلوصی برخوردار اسـت کـه بی شک مورد رشک و حسد دیگران قرار می‌گیرد، اما این گرمی و مخصوصا حصول خاطرجمعی از خلوص ان ممکن اسـت مدتی وقت بگیرد.

 

این درست اسـت کـه عشق، چه از نظر جنبه هاي‌ احساسی و چه از نظر جنبه هاي‌ جسمانی، برای یک زنه متولد شهریور چنان مهم بـه نظر نمی‌رسد ودر او نوعی صبر و تحمل بی پایان نسبت بـه ابراز ان مشاهده میگردد، اما هستند تعدادی زیادی از مردانی هم کـه معتقدند در امور احساسی و عشقی باید خیلی آهسته و رمانتیک قدم برداشت و پیش رفت.

خصوصیات دختر شهریور ماهی + عشق و ازدواج متولد شهریور

طالع بینی زن متولد شهریور

 

زن شهریور با چه ماهی ازدواج کند ؟

ازدواج مرد فروردینی با زن شهریوری

ازدواج مرد فروردین ماهی با زن متولد شهریور ازدواج خوبی نخواهد بود چراکه یکی جسور و جاه طلب اما دیگری انسان دوست و پاک سرشت است.

 

ازدواج مرد اردیبهشتی با زن شهریوری

ازدواج مرد اردیبهشت ماهی با یک زن شهریوری ازدواج خوب و آرامی خواهد بود چرا که صفات مشترکی از جمله نجابت و جوانمردی در هر دو این شخص مشاهده می شود.

 

ازدواج مرد خردادی با زن شهریوری

ازدواج یک زن شهریوری با یک مرد خردادی نه چندان بد است و نه چندان خوب چراکه یکی از آنها با نظم برنامه مشخص جلو میرود و دیگری عاشق پیشه و عاطفی است بنابراین ممکن است به مشکل برخورد کنند.

 

ازدواج مرد تیر ماهی با زن شهریوری

ازدواج مرد تیر ماهی با زن شهریوری پیوند بسیار جالب و خوبی است چرا که صفات مشترک زیادی بین آنها حاکم است و هر دو در امور مالی هماهنگ پیش می روند.

 

ازدواج مرد مردادی با زن شهریوری

ازدواج مرد مرداد ماهی با زن متولد شهریور به احتمال زیاد باشد چراکه هر دوی آنها خود رای و لجباز هستند و این امکان وجود دارد که به مشکلات مختلفی دچار شوند.

 

ازدواج مرد شهریوری با زن شهریوری

ازدواج زن و مرد شهریوری با هم ازدواج بسیار بسیار مناسبی می باشد چراکه نقاط مشترک بسیار زیادی مثل صداقت ، مهربانی و صمیمیت در شخصیت آنها وجود دارد که می تواند یک رابطه محکم و پایدار را شکل دهد.

 

ازدواج مرد مهر ماهی با زن شهریوری

همانطور که در طالع بینی مردان مهر ماهی پیش از این در نمناک گفتیم ازدواج مرد مهرماهی و زن شهریوری تا حدود زیادی بهتر است چرا که در برخورد با مشکلات و رفع آنها توانمند هستند و مشورت کردن با منطق ویژگی های بارز آنهاست.

 

ازدواج مرد آبانی با زن شهریوری

حد ازدواج مرد آبانی با زن شهریوری متوسط است به خاطر اینکه یکی از آنها سرشار از بلند پروازی و انرژی هست و دیگری بسیار بی پروا و جسور.

 

ازدواج مرد آذری با زن شهریوری

ازدواج یک مرد آذر ماهی با یک زن شهریور ماهی ازدواج خوبی نخواهد شد چرا که هر دو آنها خواهان استقلال و تنوع طلبی هستند و این باعث می شود در ایجاد انضباط و نظم دچار اختلال شوند.

 

ازدواج مرد دی ماهی با زن شهریوری

زندگی بسیار خوب و سرشار از عشق و محبت در انتظار زن شهریوری که با مرد دی ماهی ازدواج میکند هست.

 

ازدواج مرد بهمنی با زن شهریوری

ازدواج مرد بهمن ماهی با زن شهریوری در حد متوسط می باشد و چنانچه چنین پیوندی شکل گرفت می توان با سعی و تلاش آن را بهتر از قبل کرد.

 

ازدواج مرد اسفندی با زن شهریوری

ازدواج یک مرد اسفند ماهی با زن شهریوری ازدواج خوبی است چراکه صبر و حوصله از ویژگی های بارز هر دو شخص است که این باعث می شود تفاهم زیادی با هم داشته باشند.

 

 

مطالب بیشتر:

خصوصیات مرد شهریور ماهی + عشق و ازدواج متولد شهریور

شهریور ماهی جان تولدت مبارک

شهریور ماهی یعنی ، شهریور ماهی که باشی

شهریور ماهی ام ، عکس پروفایل شهریور ماهی

 

 

3/5 - (3 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا