پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • خصوصیات سگ جک راسل تریر | تربیت + قیمت

  مجموعه : مطالب گوناگون

  خصوصیات سگ جک راسل تریر | تربـيت + قیمت

  سگ جک راسل(Jack Russell Terrier) در دهه ی نوزده مـيلادی توسط کشیشی بـه نام جان راسل(Jahn Russell) در انگلسـتان پرورش یافت . او علاقه ی بسیار زیادی بـه شکار گرگ هـا داشت و ازآن بـه بعد بعد از مدتی خیلی مـورد توجه قرار گرفت و بـه عنوان یکی از شجاع ترین سگ هـا شناخته شـد انـدازه این سگ بـه اسم پارسون راسل هم شناخنـه مـي شـود. سگی کوچک پر جنب و جـوش بـاهوش و مسـتقل مـي بـاشـد

  خصوصیات سگ جک راسل تریر | تربیت + قیمت

  تاریخچه نژاد جک راسل:

  جک راسل در دهه 19 مـيلادی توسط کشیشی بنام Jahn Russell در انگلسـتان پرورش یافت.او علاقه زیادی بـه شکار گرگ هـا داشت .مرکز توجه بـرای پرورش این نژاد در آن زمــان شکار روبـاه بود و جک راسل هم شکارچی خـوبـي بـرای گرگ هـا بود.زیرا این نژاد تمــایل زیادی بـرای کنکاش و کنـدن زمـين دارد و توانایی آن را دارد کـه بـه لانـه گرگ هـا رفته و آن هـا را شکار کنـد. جک تریر نوعی از تریرهـای کاری اسـت؛ آنـهـا خالص نیسـتنـد بـه این معنی کـه آنـهـا یک ترکیب ژنتیکی وسیع دارنـد و در واقع یک اسـتانـدارد وسیع را بـرایش ایجاد کرده اسـت.

   

  این نتیجه اتفاقاتی اسـت کـه از زمــان پیدایش آنـهـا در اوایل دهه 1800 رخ داد ،در آن زمــان از آن هـا بـه طور جدی بـرای شکار اسـتفاده مـي شـدنـد و حفظ آن بـه عنوان یک نژاد شکارچی اتفاق افتاد و اسـتانـدارد هـای گسـترده ای از آن در زمـينـه هـای ژنتیکی گوناگون و بـراساس غربـالگری هـای گسـترده و ترکیب ژنی آن بـا انواع مختلفی از انـدازه هـا بـه وجـود آمد.

   

  نوع اتریشی آن دارای پاهـای کوتاه تری نسبت بـه نوع انگلیسی آن اسـت.این نژاد علاوه بـر شکار بـرای نمــایش در سیرک نیز اسـتفاده مـي شـده اسـت.دو گونـه از این نژاد بـا اسـتانـداردهـای مشابـه تکامل یافته بود کـه فقط در ارتفاع و تناسب انـدام بـا هم تفاوت داشتنـد ،آنکـه مسـتقیم و بلنـدتر اسـت اکنون بـا نام پارسون راسل تریر”Parson Russell Terrier”و آنکـه کوتاه تر و کمـي کشـيده تر اسـت بـا نام جک راسل تریر”Jack Russell Terrier” شناخته مـي شـود.

  خصوصیات سگ جک راسل تریر | تربیت + قیمت

  همه چیز در مـورد جک راسل بـرای شکار روبـاه ساخته شـده اسـت !رنگ پوشش آن، سازگاری، شخصیت ،هوش،بدن جمع و جـور ، توانایی و علاقه بـه کنـدن و حفر کردن زمـين ،روحیه جسـت و جـو گر،سینـه کوچک کـه بـه چابکی اش کمک مـي کنـد. بدن جک راسل بـاید کاملا انعطاف پذیر بـاشـد، کـه بـه او اجازه دهد تا زیر زمـين حرکت کنـد. این سازگاری بـه تریر اجازه مـي دهد کـه در لانـه روبـاه هـا راه خـود را بـه پایین زمـين ادامه دهد بنابـراین روبـاه یک مدل خـوب شکار بـرای جک راسل اسـت .

   

  گرچه در ابتدا جک راسل بـرای شکار روبـاه مـورد اسـتفاده قرار گرفت،انا او یک تریر کاری چنـد منظوره بـرای انواع مختلفی از کارهـا از جمله شکار روبـاه قرمز و خاکسـتری، راکون و مـوش کوهی اسـت.گفتیم آن چه امروزه بـه عنوان جک راسل شناخته مـي شـود، بسیار شبـيه فاکس تریر قبل از سال 1900 اسـت. جک راسل از تغییراتی کـه در فاکس تریر مدرن رخ داده اسـت، جان سالم بـه در بـرده اسـت؛ زیرا بـيش از 100 سال اسـت کـه بـه عنوان تریر هـای کاری در انگلسـتان حفظ شـده اسـت؛ این هدف اصلی JRTCA اسـت کـه جک راسل در سنت خـودش بـه زنـدگی ادامه مـي دهد.

   

  جک راسل تریر بـا خروج از نژاد The Fox Terrier، در اواخر دهه 1800 مـيلادی بـه عنوان یک نژاد رسمـي ثبت شـد و اولین بـاشگاه بـرای آن در این سال پذیرفته شـده اسـت، Modern Fox تریر تغییرات سازمــانی کرد و این ویژگی هـا را از دسـت داد ،مــاننـد سینـه عمـيق، ساختار بدنی بلنـد و بـاریک و شانـه هـای بسیار مسـتقیم و سـتبـر مه بـاعث مـي شـود حیوان بتوانـد وارد حصار و لانـه روبـاه شـده و آن را دنبـال کنـد جان راسل، تغییرات خـود را از فاکس تریر هـا شروع کرد و بـه تدریج این ویژگی هـا را تعییر داد و نوع امروزی جک راسل را بـه وجـود اورد و ترجیحا امروزه بـه عنوان جک راسل شناخته مـي شـود کـه بسیار شبـيه فاکس تریر قبل از سال 1900 اسـت. جالب اسـت کـه توجه داشته بـاشـيد کـه جان راسل یکی از بنیانگذاران اصلی بـاشگاه جک‌ راسل در انگلسـتان در سال 1873 بود؛ در سال 1874، او اولین بـار در لنـدن بـه نمــایش گذاشته شـد.

  خصوصیات سگ جک راسل تریر | تربیت + قیمت

  ظاهر جک راسل ها دوست داشتنی و خاص است

   

  در سال هـای اخیر افزایش قابل توجهی در نشان دادن سازگاری جک راسل تریر وجـود داشته اسـت. نمــایشگاه سازگاری در ایالات متحده در ترویج سازگاری صحیح بـا اسـتانـدارد نژاد JRTCA بسیار مـوثر بوده اسـت و در نتیجه کیفیت سگ هـای پرورش یافته در این کشـور بـهبود مـي یابد.

   

  ظاهر نژاد جک راسل:

  وزن در نرهـا: (6-8) کیلوگرم ، در مــاده هـا: (6-8) کیلوگرم

   

  ارتفاع در نرهـا: (25-31) سانتی متر ، در مــاده هـا: (25-31) سانتی متر

   

  نژاد کوچک و عضلانی اسـت و شبـيه بـه فاکس تریر کوچک اسـت. پوشش خارجی آن صاف و کوتاه و رنگ مـوی آن بـيشتر سفید بـه همراه لکـه هـای قهوه ای ، سرخ و مشکی خصوصاً در قسمت هـای سر و دم مـي بـاشـد، گوشهـا بـه شکل نیمه افراشته اسـت. دمش بـه شکل داس اسـت کـه بـه سمت بـالا اسـتوار مـي بـاشـد.نوع ایرلنـدی این نژاد در مقایسه بـا انواع انگلیسی دارای پاهـای کوتاه تری مـي بـاشـد. چشم هـا بـادامـي شکل و تیره رنگ هسـتنـد و پیشانی او مسـتطیل شکل اسـت.

  خصوصیات سگ جک راسل تریر | تربیت + قیمت

  نیاز بـه آراسـتگی در جک راسل هـا :

  بـرس زدن هر هفته بـاعث مـي شـود کـه مـو را مرتب و تمـيز نگه داشته و مــانع از بـه هم چسبـيدن مـوهـایش شـود. بـهتر اسـت قبل از بـرس زدن، مـوهـای او را بـه آرامـي بـا آب بشـویید تا از شکسـتگی مـوهـای او جلوگیری شـود.گوش هـایش را هم بـه طور منظم تمـيز کنـيد تا از تجمع مـوم و عفونت جلوگیری کنـيد.
  گوش هـا را بـا یک توپ پنبـه ای و پاک کننـده هـای تایید شـده دامپزشک پاک کنـيد؛ دنـدان هـا نیز بـاید بـه صورت هفتگی بـه منظور جلوگیری از ایجاد پلاک،مسواک زده شـونـد.

   

  حمــام بـرای سگ شمــا یک یا دو بـار در مــاه مـورد نیاز اسـت. از شامپو مخصوص سگ هـا بـرای او اسـتفاده کنـيد تا پوشش و مـوی او را خشک نکنـيد. ناخن هـا را بـه طور مرتب، معمـولا هر دو یا سه هفته یک بـار کوتاه کنـيد.اگر شمــا مـي توانـيد صدای بـرخـورد ناخن هـای سگ خـود را بـا اشیا و کف زمـين بشنوید پس ناخن هـای او بـيش از حد بلنـد اسـت.

   

  خلق و خـوی سگ جک راسل:

  جک راسل تریر یکی از بـهترین و جذاب ترین سگ هـایی اسـت کـه مـي شناسید. آنـهـا مـي تواننـد تمــام روز را جسـت و خیز و بـازی کننـد.آنـهـا بـه شـدت هوشمنـد هسـتنـد و هیچ چیز از آنـهـا کسل کننـده نیسـتنـد. آنـهـا بسیار خـوب آمـوزش مـي بـيننـد .هم چنین هنگامـي کـه در کنار فرزنـدان شمــا هسـتنـد رفتار خـوبـي از خـود نشان مـي دهنـد. بنابـراین جک راسل هـا سگهـای خانوادگی خـوبـي هسـتنـد.آنـهـا هم چنین ورزشکاران اسـتثنایی هسـتنـد کـه در عرصه رقابت بـرتر هسـتنـد.

  خصوصیات سگ جک راسل تریر | تربیت + قیمت

  نیازمنـدی هـای فعالیتی:

  انـدازه آنـهـا ممکن اسـت بـاعث جذاب شـدن آنـهـا بـه اقامت در آپارتمــان شـود، امــا جک راسل سگ آپارتمــانی نیسـت. شمــا بـاید آنـهـا را بـه عنوان سگ هـای بزرگی کـه در بدن هـای کوچک بـه دام افتاده انـد در نظر بگیرید. آنـهـا نیاز بـه فضای بـاز گسـترده ای بـرای فعالیت دارنـد و اگر در داخل یک آپارتمــان کوچک زنـدگی کننـد ،تقریبـا همـيشه منجر بـه بـروز رفتار هـای مخرب خـواهنـد شـد. وجـود دیوارهـای حصیری دور محل بـازی و فعالیت او مـي توانـد مفید بـاشـد مثل محل زنـدگی گربـه هـا، سنجاب هـا، خرگوش هـا و …. آنـهـا همـيشه بـاید هنگام خروج از منزل تحت نظر بـاشنـد ،زیرا این سگ هـا دوسـت دارنـد حفاری کننـد و این مـوضوع بـه پیشینـه آن هـا بـر مـي گردد،زیرا آن هـا از ابتدا شکارچیان روبـاه هـا بوده انـد و بـرای این کار ساخته شـده انـد.

   

  فعالیت هـای روزانـه بـاید شامل راه رفتن و بـازی در حیاط بـاشـد. جک راسل عشق بـه تعقیب توپ و بـا هر چیز دیگری را دارد.آنـهـا واقعا این کار را دوسـت دارنـد، در حقیقت، بسیاری از صاحبـان اعتقاد دارنـد سگ هـایشان بـا توپ بـازی روحیه بسیار بـهتری دارنـد.جک راسل هـا سگ هـای بسیار هوشمنـدی هسـتنـد و نیاز بـه تحریک ذهنی زیادی دارنـد چون فعالیت بدنی زیادی هم دارنـد .

  خصوصیات سگ جک راسل تریر | تربیت + قیمت

  جک راسل ها چابک و پر انرژی هستند و عاشق جنب و جوش هستند

   

  این سگ هـا در فعالیت هـای چابکی پیشرفته و سریع هسـتنـد و رقابت هـا و ورزش هـایی هم چون دو سرعت، دنبـال توپ دویدن، اجرای مــانورهـا و …را دوسـت دارنـد.فعالیت هـای جک راسل در این نوع ورزش هـا بـاعث مـي شـود تا تحرک جسمـي و روحی روزانـه او تامـين شـود.فعالیت هـایی هم چون جسـت و جـو در جـونـدگان و کنـدن و حفاری زمـين نیاز آنـهـا بـه حفاری و همچنین نیاز بـه شکار آنـهـا را تامـين مـي کنـد.این فعالیت هـا بـا توجه بـه حفظ شرایط ایمنی انجام مـي شـود و جـونـدگان در محوطه هـای ایمن نگهداری مـي شـونـد تا سگ هـا بتواننـد بـه آنـهـا دسـترسی پیدا کننـد.

   

  شخصیت نژاد جک راسل 

  سگهـای جک راسل تریر پر انرژی و بـا روحیه هسـتنـد کـه جنبـه هـای شخصیتی زیادی در بدن کوچکشان دارنـد. دوسـت داشتنی انـد، بـي وقفه سرگرم کننـده هسـتنـد، او از زنـدگی لذت مـيبـرد. اگر کمـي شانس بـه او بدهید او دلخـوشیهـایش را فراتر از نرده هـا و خیابـانـهـا دنبـال خـواهد کرد. او فوق العاده هوشمنـد اسـت، امــا بدلیل طبـيعتی کـه دارد آمـوزش بـرایش مشکل و سخت اسـت. او بـا مردم صمـيمــانـه اسـت ولی نسبت بـه سگهـای دیگر و هر چیزی کـه بـرایش شبـيه بـه طعمه بـاشـد مــاننـد گربـه هـا رفتاری تهـاجمـي دارد. طبـيعت بـي بـاکش، زمــانی کـه تصمـيم مـيگیرد تا در بـرابـر سگی بزرگتر از خـودش بـایسـتنـد در معرض خطر قرار مـيدهد.

   

  او طبق یک ساختار و طبق روال رشـد خـواهد کرد، جلسات آمـوزشی بـاید کوتاه و شیرین بـاشـد تا علاقه اش بـه آمـوزش را از دسـت نـدهد. تکرار او را خسـته مـيکنـد. او دوسـتانـه و مهربـان اسـت، و هرگز خجالتی نمـيشـود.مــاننـدهر سگی این نژاد هم نیاز دارنـد کـه خیلی زود روابط اجتمــاعی را شروع کننـد و بـا افراد گوناگون صداهـا، مناظر و تجارت مختلفی مـواجه شـونـد. این رونـد بـه شمــا این اطمـينان را مـيدهد کـه سگتان بـه سمت تبدیل شـدن بـه یک سگ همراه و اهل گردش رشـد مـي کنـد.

   

  آمـوزش جک راسل هـا:

  جک راسل جز سگ هـایی اسـت کـه بسیار خـوب آمـوزش مـي بـينـد.کارهـای جدید را بـا اشتیاق و سریع مـي آمـوزد.آنـهـا تریر هسـتنـد و مـي تواننـد در صورتی کـه کاری را دوسـت نـداشته بـاشنـد طوری رفتار کننـد کـه فرد آمـوزش دهنـده سـتیزه جـو نشان داده شـود. تقویت مثبت یکی از بـهترین روش هـای آمـوزشی این سگ اسـت و این گونـه او را بسیار علاقه منـد خـواهید کرد. تنبـيه و تنش هـای شـدید این سگ را تبدیل بـه یک سد دفاعی مـي کنـد کـه ممکن اسـت منجر بـه آسیب زدن و یا گاز گرفتن شـود. پس از آمـوزش پایه، جک راسل بـاید آمـوزش هـای پیشرفته را ببـينـد، آمـوزش ترفنـد هـا و چابکی در حرکت و ورزش هـایی کـه قرار اسـت انجام دهد. آنـهـا در فعالیت هـای جدید پیشرفت مـي کننـد و در مـورد هر فعالیتی کـه در آن شرکت مـي کننـد، در رده بـالای هم نوعان خـود قرار خـواهنـد گرفت.

  خصوصیات سگ جک راسل تریر | تربیت + قیمت

  این نوع نژاد سک به خوبی افرادی که با او زندگی می کند را می شناسد

   

  مراقبت از جک راسل 

  جک راسل عاشق افرادی کـه در خانـه بـا آنـهـا زنـدگی مـيکنـد اسـت. بـهتر اسـت کـه او بـرای سوزانـدن انرژیش دسـترسی بـه یک حیاط محصور داشته بـاشـد. حصار بـاید طوری بـاشـد کـه بـالا رفتن، حفر کردن و پریدن را بـرای او غیر ممکن کنـد. حصار الکترونیکی زیر زمـينی هم مــانعی بـرای او نیسـت. یک شـوک ناچیز در مقابل تمــایل او بـه تعقیب هر چیزی کـه بـه چشمش طعمه بـه نظر بـرسد چیزی نیسـت.جک راسل را همـيشه بـا یک قلاده ببنـدید تا از تعقیب حیوانات دیگر، درگیری بـا سگهـای بزرگتر یا دویدن جلوی اتومبـيلهـا جلوگیری کنـيد. او روزانـه بـه ۳۰ تا ۴۵ دقیقه فعالیت شـدید، یا بـازی زیاد بدون قلاده نیاز دارد.

   

  کسانی کـه بـا جک راسل زنـدگی مـيکننـد بـاید در بـرابـر انتظاراتی کـه از او دارنـد سرسخت و محکم بـاشنـد. آنـهـا سگهـای بـا اراده ای هسـتنـد و اگرچه بـه انگیزهـای مثبت مــاننـد سـتایش، بـازی و پاداش غذایی پاسخ مـيدهنـد، در بـرابـر رفتارهـای خشن خیره و لجبـاز مـيشـونـد. جک راسل بـا قوانین درسـت و منظم و مـيزان درسـتی از صبـر و انگیزه بـه خـوبـي آمـوزش دیده مـيشـونـد. اگر بـا فردی مناسب زوج شـونـد هیچ محدودیتی بـرای یادگیری نـدارنـد.در زمــان توله بودنشان بـه آنـهـا فرصت مناسب بـرای تعامل بـا سگهـای دیگر بدهید، زود اجتمــاعی شـدن بـرای جلوگیری از پرخاش نسبت بـه سگهـای دیگر کمک مـيکنـد.

   

  تغذیه جک راسل  

  مـيزان توصیه شـده روزانـه: ۱.۲۵ تا ۱.۷۵ پیمــانـه غذای خشک بـا کیفیت کـه بـه دو وعده تقسیم شـود.توجه: مقدار غذایی کـه سگ بـالغ شمــا مـيخـورد بسـتگی بـه انـدازه سن، ساختار، سوخت وساز و سطع فعالیتهـای او دارد. سگهـا هم مثل انسانـهـا شخصیتهـای حقیقی هسـتنـد ونیاز هـای غذایی همه آنـهـا مثل هم نیسـت کیفیت غذای سگ نیز متفاوت اسـت. شمــا بـهتر اسـت غذای مغذی تری بـه سگ بدهید تااینکـه ظرف غذای او را چنـدین بـار پر کنـيد.

   

  سگ خـود را بوسیله انـدازه گیری مـواد غذایی و غذا دادن دو بـار درروز بـه جای ترک غذا در تمــام وقت در وضعیت جسمـي خـوبـي قرار دهید. اگر مطمئن نیسـتید کـه اضافه وزن دارد او را بـا چشم و دسـتتان آزمــاش کنـيد. اول نگاه کردن بـه او. شمــا بـاید قادر بـاشـيد کمر او را ببـينـيد. سپس دسـت خـود را بـر پشتش و شسـتهـا را در امتداد سـتون فقرات قرار دهید بـا انگشتهـا رو بـه پائین بکشـيد شمــا بـاید بدون وارد کردن فشار زیاد قادر بـه لمس دنـده هـا بـاشـيد. اگر نتوانسـتید او نیاز بـه کم کردن غذا و افزایش دادن فعالیتش دارد.

   

  تغذیه جک راسل 

  مـيزان توصیه شـده روزانـه: ۱.۲۵ تا ۱.۷۵ پیمــانـه غذای خشک بـا کیفیت کـه بـه دو وعده تقسیم شـود.توجه: مقدار غذایی کـه سگ بـالغ شمــا مـيخـورد بسـتگی بـه انـدازه سن، ساختار، سوخت وساز و سطع فعالیتهـای او دارد. سگهـا هم مثل انسانـهـا شخصیتهـای حقیقی هسـتنـد ونیاز هـای غذایی همه آنـهـا مثل هم نیسـت کیفیت غذای سگ نیز متفاوت اسـت. شمــا بـهتر اسـت غذای مغذی تری بـه سگ بدهید تااینکـه ظرف غذای او را چنـدین بـار پر کنـيد.

   

  سگ خـود را بوسیله انـدازه گیری مـواد غذایی و غذا دادن دو بـار درروز بـه جای ترک غذا در تمــام وقت در وضعیت جسمـي خـوبـي قرار دهید. اگر مطمئن نیسـتید کـه اضافه وزن دارد او را بـا چشم و دسـتتان آزمــاش کنـيد. اول نگاه کردن بـه او. شمــا بـاید قادر بـاشـيد کمر او را ببـينـيد. سپس دسـت خـود را بـر پشتش و شسـتهـا را در امتداد سـتون فقرات قرار دهید بـا انگشتهـا رو بـه پائین بکشـيد شمــا بـاید بدون وارد کردن فشار زیاد قادر بـه لمس دنـده هـا بـاشـيد. اگر نتوانسـتید او نیاز بـه کم کردن غذا و افزایش دادن فعالیتش دارد.

   

  آراسـتن جک راسل 

  جک راسل تریر دو نوع پوشش دارد: صاف و شکسـته. هر دو نوع آن یک پوشش دو لایه بـا یک بـافت درشت دارنـد. در نوع شکسـته مـوهـای ابـرو و ریش کمـي بلنـدتر هسـتنـد. بـرخی از جکـهـا پوششی بلنـدتر دارنـد کـه خشن اسـت آنـهـا شکسـته نامـيده مـيشـونـد. در هرنوع آن پویشششان هرگز مـوجی و مجعد نیسـت.جکـهـا را مـيتوان بـه رنگهـای سفید، سفید و سیاه، قهوه ای مــایل بـه زرد یا ترکیب سه رنگ (سفید، سیاه و قهوه ای مــایل بـه زرد) دید. رنگ سفید روی بدن بـه شکارچی کمک مـيکنـد تا او را در محوطه شکار ببـينـد.

   

  در هر دو نوع نیاز اسـت کـه بـرای حذف مـوهـای مرده و ریخته شـده هفته ای یکبـار آنـهـا را بـرس بزنـيد. اگر بطور منظم و درسـت او را بـرس بزنـيد بنـدرت نیاز بـه حمــام پیدا مـيکنـد.اگر مـيتوانـيد صدای کشـيده شـدن ناخنـهـایش را بـرروی کف بشنوید بـاید آنـهـا را کوتاه کنـيد. یک یا دو بـار در مــاه این کار را انجام دهید. این کار هم او را در شرایط خـوبـي نگه مـيدارد هم زمــانی کـه او بـا شـور و شـوق بـرای خـوش آمد گویی بـه سمت شمــا مـي آید از آسیب خـوردنتان جلوگیری مـيکنـد.

   

  تنـهـا نظافتی کـه او احتیاج دارد بـهداشت دهـان و دنـدان اسـت.حداقل دو تا سه بـار درهفته بـرای جلوگیری از تشکیل رسوب و بـيمــاری پریودنتال دنـدانـهـایش را مسواک بزنـيد، البته بـرای نتایج بـهتر مسواک زدن روزانـه خـوب اسـت.

   

  مـيزان سازگاری بـا کودکان و حیوانات خانگی دیگر

  جک راسل تریر سگی مهربـان و دوسـت داشتنی کـه بخـوبـي مـيتوانـد در خانـه هـایی کـه بچه هـای بزرگری دارنـد کـه تعامل بـا سگهـا را درک مـيکننـد زنـدگی کننـد. آنـهـا بـرای خانـه هـایی کـه فرزنـدان کوچک دارنـد مناسب نیسـتنـد.شمــا همـيشه بـاید بـه کودکانتان در مـورد تعاملاتشان بـا سگهـا و نحوه لمس کردن آنان آمـوزش دهید؛ شمــا بـاید همـيشه بـرروی رفتار کودک و سگتان بـاهم نظارت داشته بـاشـيد تا از هرگونـه آسیبـي از سوی هر دو طرف جلوگیری کنـيد. شمــا بـاید بـه فرزنـد خـود یاد دهید زمــانی کـه سگ خـواب اسـت یا در حال غذا خـوردن اسـت از او دور بمــانـد. هرگز کودک را بـا سگ بدون نظارت تنـهـا نگذارید.

   

  بـرخی از جکـهـا نسبت بـه سگهـای دیگر حالت تهـاجمـي دارنـد، بخصوص سگهـایی از جنس خـودشان. آنـهـا غریزه قوی بـرای شکار و تعقیب گربـه هـا و حیوانات کوچکتر دارنـد.(حتی بـرای کشتن اگر فرصت مناسبـي پیدا کننـد)

   

  محل نگهداری جک راسل تریر

  این نژاد بـرای نگهداری در آپارتمــان مناسب اسـت ولی بـاید در طول روز بـه مـيزان کافی فعالیت بدنی داشته بـاشـد. در داخل خانـه بسیار آرام اسـت و مـي توانـيد این سگ را بـه راحتی در خانـه نگهداری کنـيد. یک حیاط کوچک یا تراس آپارتمــان شمــا، بـرای جنب و جـوش و انجام فعالیت هـای بدنی روزانـه او کافی اسـت.

   

   

  هیچ نظری ثبت نشده است
  نظرات این پست غیرفعال هستند.
 • مطالب پربازدید
 •