فال و طالع بینی

خصوصیات دختر دی ماهی + ازدواج و عشق

خصوصیات دختر دی ماهی + ازدواج و عشق

خصوصیات دختر دی ماهی + ازدواج و عشق

ماه دی اولین ماه زمستان اســت .و افرادی که در این ماه متولد مي شود خصوصیات اخلاقی خاصی دارند ما در این مقاله درباره خصوصیات دخترها و زنان دی ماهی برایتان بازگو مي کنیم و همچنین دختر خانم هایی که در این ماه متولد شده اند یا مي خواهند با فردی که دی ماهی اســت ازدواج کند حتما این مقاله را بخواند چون واقعا خیلی مهم اســت برای زندگی مشترک که بدانی واقعا چه خصوصیاتی طرف مقابلش دارد .در ادامه با همراه باشید .

 

معرفی کامل خصوصیات اخلاقی دی ماهی ها

برج فلکی دی‌ماه برج جدی (بزغاله) اســت که دهمين برج فلکی از دایرهالبروج اســت.

نماد برج دی، بزغاله (در انگلیسی Capricorn) ناميده مي‌شود.

عنصر این برج خاک اســت. در گاه‌شماری رسمي ایران نام این ماه از نام ماه دهم گاه‌شماری اوستایی نو برگرفته شده‌اســت.

در گاه‌شماری زرتشتی روز هشتم، پانزدهم و بیست و سوم هر برج نیز دی نام دارد.

ابوریحان بیرونی مي‌گوید دی ماه را خُورماه نیز مي‌گویند و روز اول ماه را خره‌روز یا خوره‌روز نامند.

عجله ای در عشق ندارد. نه به سرعت عاشق مي شود، نه به سادگی راز دل خود را مي گوید.

او همواره در حرکت اســت ولی دلیل آن را نميداند. فقط مي داند باید موفق شود.

اگر فکر ميکنید مي توانید او را از رسیدن به هدفش باز دارید و به سمت خود جذب کنید، سخت در اشتباهید.

سر قول خود به دی ماهی‌ها بمانید؛

متولدین دی ماه برای رسیدن به اهداف و خواســته‌های خود در زندگی، ابتدا، باید فکر و ذهن شان را سروسامان دهند تا توجه و حواس شان روی موضوع خاصی متمرکز شود.

آن‌ها خواهان دریافت هدیه هستند، ولی تنها از گرفتن کادو‌های گران قیمت به وجد مي‌آیند؛

هرگز و تحت هیچ شرایطی اعصابشان را تحت فشار نگذارید، چون بسیار خشمگین و بدخلق مي‌شوند و طغیان‌های عصبانیت شان غیرقابل کنترل اســت.

 

رنگ مورد علاقه دی ماهی ها 

۱. رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ یمن‌ متولدین‌ دی ماه‌ (قهوه‌ای‌ و اکثر رنگ‌های‌ سیر و تیره) اســت‌.

 

اسم افراد مشهوری که در دی ماه متولد شده اند

۱. سر اسحاق‌ نیوتن‌

۲. لویی‌ پاســتور

۳. ادگار آلن‌ پو

 

سیاره‌ حاکم‌ بر شما کیوان‌ (زحل‌) اســت

۱. فاصله‌ متوسط کیوان‌ از خورشید: ۵۵۵۹

۲. دور و گردش‌ نجومي‌ از کانون‌ (برحسب‌ سال‌): ۴۶۹

۳. شعاع‌ اســتوایی‌ (برحسب‌ کیلومتر): ۶۰۲۶۸

۴. شعاع‌ قطبی‌ (برحسب‌ کیلومتر): ۵۴۳۶۰

۵. دور گردش‌ و دوران‌ جرم‌ (برحسب‌ ساعت‌): ۶۶:۱۰

۶. انحناء خط اســتوا نسبت‌ به‌ کانون‌ (برحسب‌ درجه‌): ۲۶/۷۳

۷. تعداد ماهواره‌های‌ مشاهده‌ شده: ۱۸

خصوصیات دختر دی ماهی + ازدواج و عشق

پیوند زناشویی دی با سایر ماه ها

دی با فروردین : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار مي باشنــد

دی با اردیبهشت : ( بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا

دی با خرداد : ( خوب ) خویشتندار سیاســتمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند

دی با تیر : (خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند

دی با مرداد : (متوسط ) به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند

دی با شهریور : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت

دی با مهر : ( متوسط ) نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن اســت با مشکل روبرو باشنــد

دی با آبان : ( بد ) هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه مي باشنــد

دی با آذر : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشنــد

دی با دی : (متوسط ) خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها مي شود

دی با بهمن : ( متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

دی با اسفند : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

 

نشانه های مخصوص دی ماهی ها

آرمان : تجربه کردن

سمبل: بز

عنصر وجود: خاک

شعار: من بکار مي گیرم

سنگ خوش یمن: انیکس حدید

سنگ ماه: اپال سیاه،مالاکیت،موس آکات،کوارتزدود ی عقیق رنگارنگ

سیّاره: زحل

فلّز وجود: سرب

شخصیّت: کاردینال ، بلندپرواز، حقیقت جو،رهبر

رنگ محبوب: سیاه

تأثیر پذیر با سیاســت راهنمای اســتراتژیک

خصوصیات دختر دی ماهی + ازدواج و عشق

جذب دختر دی ماهی

 

زن متولد دی، نماد: جدی

عجب زن قدرتمندی !

از آنجا که زن متولد برج دی آکنده از اقداری حیرت آورست و دیگران را به چند بار فکر وادار مي کند، برخی فکر مي کنند که اوزنی مرد نماســت، اما نیست.
جالب اســت بدانید دختران متولد دی اغلب با مردانی شل و ول و گاه ترسو پیوند زناشویی مي بندند و به این ترتیب رئیس نان آور خانه مي شوند. آنها احساس پدری هم مي کنند. البته همه آنها با آدمهای ترسو ازدواج نمي کنند. اگر یک روز در فروشگاه زنی را دیدید که تند تند راه مي رود و شوهرش در حالیکه ساک خرید وی را در دست دارد، با عجله به دنبالش ميرود.

 

مطمئن باشید زن متولد دی را دیده اید. برخی از این دختران با مردانی ازدواج مي کنند که پله های موفقیت را یکی پس از دیگری طی مي کنند، آنها از ته دل به شوهر خود افتخار مي کنند، برای اثبات ادعای مادر ستاره شناسی، پیشنهاد مي کنم دفعه بعد که سری به بانک زدید،

 

دورو برتان را خوب نگاه کنید پیرمردی را با دفترچه مستمری به همراه نوه خوشگلش مي بینید. نه نه نه اشتباه نکنید، آن خانم جوان زیبا همسر اوست و حتماً هم متولد دی اســت. زنان متولد دی مردان ميانسال را خیلی دوست دارند و در ازدواج گاهی به تفاوت سنی ۳۰ سال فکر مي کنند. آنها شوهری مي خواهند که برایشان پدری کند.

 

اما مادری دلباخته بچه هاســت و مي خواهد آنها را در زندگی راهنمایی کند، خطرات را گوشزد کند و برای عبور از موانع به آنها کمک کند. گاهی فضول اســت و بیش از اندازه در کار بچه ها دخالت مي کند و مي خواهد بچه ها به خواســته هایی که خودش داشته و نرسیده، برسند. او بسیار دلسوز اســت و کمک بزرگی برای بچه هاســت و هر وقت که لازم باشد آنها را هل مي دهد.

 

او نمک زمين اســت، او مادری معرکه اســت زنی با محبت قاطع، منضبط، تابع مقررات و اســت. او مامان ? بایدها? ست. گاهی آنقدر جدی مي شود که درگیری به وجود مي آورد، بویژه وقتی بچه ها نوجوان هستند. سر بچه ها داد مي زند:? آن شکلی بیرون نرو، مردم چه فکری مي کنند.? چون زن اســت احساساتی تر از همتای مردش اســت. اما هیچ وقت او را مثل آبگرمکن در حال جوشیدن نمي بینید.

 

او مصمم اســت که شغلی برای خود دست و پا کند و در آمدی هرچند اندک داشته باشد. اغلب این دختران در زندگی باید هدفی داشته باشنــد و در پی رسیدن به آن تلاش کنند.دختر متولد برج دی هیچ چیز را راحت به دست نمي آورد.

 

او برای رسیدن به خواســته هایش باید صرفه جویی کند و مثل یک درویش زندگی کند. اگر آدم مثبتی باشد، گرفتاری و رنجها را به حساب تجربه مي گذارد و سعی دارد تا از اشتباهات و بدبختی ها درس عبرت بگیرد. اما امان از وقتی که حس شوخ طبعی اش گل کند.

 

او دختری با سلیقه و شیک اســت. (به سر و وضعش نگاه نکنید) قیافه مهربان او دیدنی اســت. برخی از این دختران سرشار از زیبایی و جذبه هسستند و با هوش و تدبیر خود دیگران را ميخکوب مي کنند.

خصوصیات دختر دی ماهی + ازدواج و عشق

روانشناسی زن متولد دی

 

خصوصیات اخلاقی دختر دی ماهی ها :

جاه طلب، کد بانو، منظم، کمي لجباز و زود رنج، هميشه آراســته و خوش لباساســت .

 

هدف نهائی او هميشه تامين زندگی، جلب احترام و کسب اقتدار و برخورداری از موقعیتهای چشمگیر اســت.

 

از نظر اجتماعی فوق العاده مبادی آداب و با نزاکت اســت.

 

زنان متولد این ماه عموماً خوشرو، خوش بیان، با حیا، هنردوست و بعضاً هنمند بوده واغلب در رفاه و آسایش خواهند بود.

 

اینان باید از غیبت و قسم دروغ دوری کنند وگرنه با مشکل بزرگی مواجه مي‎شوند. اگر مایلند از محبت و توجه دیگران برخوردار شوند، باید به آنان محبت کنند.

 

سه خطر زندگی اغلب این افراد را تهدید مي‎کند که یکی از آنها یک بیماری سخت مي‎باشد. پس بایستی مراقب سلامت خود باشنــد.

 

اگر همواره به یاد خدا باشنــد و به او توکل کنند، مي‎توانند از این خطرات عبور کنند. لباس‎های آبی و سبز برای این افراد مناسب خواهد بو

 

 

مطالب بیشتر:

۸۰ عکس پروفایل دی ماهی | شعر و متن دختر و پسر

دی ماهی ام ، عکس پروفایل دی ماهی جدید

خصوصیات مرد متولد دی + ازدواج و عشق

دی ماهی یعنی ، دی ماهی که باشی

عکس پروفایل دی ماهی جدید | عکس دختر دی ماهی

دی ماهی جان تولدت مبارک

عکس نوشته دختر دی ماهی

 

 

2.9/5 - (15 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا