جامعه شناسی,روان شناسی

خشم و عصبانیت خود را در جهت مثبت هدایت کنید

خشم و عصبانیت خود را در جهت مثبت هدایت کنید

وقتی خشمگین و عصبانی می شوید چکار می کنید؟ برخی افراد هستند که خشم خود را فرو می خورند و برخی دیگر آن را به شدت بروز می دهند. ما آدم ها هم زمانی آرامش خود را از دست مي دهیم و عصبی مي شویم که نتوانیم احساس های منفی درون مان را تحمل کنیم.

 

این انرژی منفی شما باعث مي شود هم دیگران آسیب ببینند و هم شما نسبت به خودتـان و دنیای اطرافتـان احساس بدی پیـدا کنیـد.

خشم و عصبانیت خود را در جهت مثبت هدایت کنید

ولی آیا مي شود از این انرژی منفی فایده های مثبت نیز برد؟ آیا این احساس هميشه روی دیگران تـاثیر منفی و آسیب رسان دارد؟

 

نکته مثبت درون احساس های منفی چیست؟

احساس خشم یا عصبانیت نقش بسیار مهمي را در زندگی ما ایفا مي کند. محققان با مطالعه تـاثیر ترس و خشم روی افرادی که ریسک پذیر هستند دریافته اند که خشم باعث مي شود نگاهتـان به ریسک و خطر مثبت باشد.

 

اما این یعنی مفهومي دارد؟ یک انسان خشمگین نگاهی مثبت نسبت به موقعیت های خطرناک دارد زیرا آن ها تمایل و رغبت بیشتری به ریسک کردن دارند.

 

بنابراین از این تمایل مي توانند برای از بین بردن عادت های بد و کسب عادت های خوب استفاده کنند.

 

راز به کار بردن خشم در جهت مثبت

برای این کار بایـد تمرکز حس خشم را از وضعیت درونی خارج کنیـد و در عوض روی چیزهایی که مي خواهیـد در درون شما تغییر کند تمرکز کنیـد.

 

دلیل فریاد کشیـدن شما سر دیگران مسئولیت های طاقت فرسا یا رئیس بد خلق تـان نیست. شما زمانی عصبانی مي شویـد که تشخیص داده ایـد قدرت تغییر شرایط زندگی تـان را داریـد.

 

پس از خشم خود برای تغییر زندگی خود استفاده کنیـد. و اما چگونه مي توانیم از خشم در جهت مثبت و برای تغییر دنیای درون و درک دنیای بیرون استفاده کنیم؟

 

اولین قدم تشخیص خشم هست
این که بخواهیـد هنگام عصبانیت خود راکنترل کنید کار سختی هست اما تشخیص به موقع آن به شما خود هوشیاری را در جهت مثبت مي آموزد. این یک قدرت درونی هست که هر چه بیشتر آن را به کار بگیریـد قوی تر مي شود.

 

این قدرت درونی به شما در تمام مراحل زندگی خدمت مي کند و در نتیجه ابزارهای عاطفی که به آرامش شما کمک مي کند را تقویت مي کنیـد.

خشم و عصبانیت خود را در جهت مثبت هدایت کنید

و همچنین وقتی یاد بگیریـد که خودتـان را از موقعیت دور کنیـد و از تکنیک های تنفس برای التیام استفاده کنیـد در تمام شرایط پر استرس در آینده نیز همين کار را خواهیـد کرد.

 

از عصبانیت برای یاد گرفتن درگیری های سازنده هستفاده کنیـد

عصبانیت معمولا با بحث همراه هست. اگر احساس کردیـد که هنگام عصبانیت حمله ور شده ایـد یعنی مي توانیـد خود هوشیاری را تمرین کنیـد.

 

تکنیک هایی مثل پایین آوردن صدا، توقف و تنفس همه به آرام شدن ذهنتـان کمک مي کند و متوجه مي شویـد که طرف مقابل هم رفتـارهای شما را برای آرام شدن تکرار مي کند.

 

در این فرصت طرف مقابل را نیز در نظر مي گیریـد و بدون هیچ قضاوتی به کاری که کرده فکر مي کنیـد. شایـد حرف شما را درست درک نکرده نباشد. این لحظات بهترین فرصت برای خود هوشیاری هست.

 

از انرژی عصبانیت برای انگیزه استفاده کنیـد

احساس خشم به ما اجازه مي دهد احساس های منفی را ارزیابی کرده و در نتیجه آن شرایط را از زندگی خود بیرون کنیم. عصبانیت زمانی بر سلامت ما تـاثیر منفی مي گذارد که ماندگار باشد و تمام ذهنمان را پر کند.

 

تبدیل انرژی منفی به انرژی مثبت بهترین راه برای مقابله با حس خشم است. فعالیت فیزیکی بهترین راه برای این کار هست چون هنگام عصبانیت سرعت بدن بالا مي رود.

 

اگر نیاز به تقویت فعالیت هایی مثل دویـدن، شنا کردن و رشته های ورزشی دیگر داریـد انجام دادن آن ها هنگام عصبانیت به پیشرفت شما کمک بیشتری خواهد کرد.

 

پس بیاد بیاورید که یکی از جنبه های مثبت حس عصبانیت این هست که مي توانیـد از آن به جای تمرکز به اشتباه برای رسیـدن به هدف استفاده کنیـد. بنابراین از یک انرژی منفی به نتـایج مثبت خواهید رسید.

 

و من الله توفیق!

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا