دنیای خودرو

خام سوزی بنزین چیست؟ | علت آن و راه حل رفع فوری

خام سوزی بنزین چیست؟ | علت آن و راه حل رفع فوری

خام سوزی بنزین چیست؟ | علت آن و راه حل رفع فوری

حتما شما هم شنیده اید کـــه می گویند ماشین خام سوزی بنزین دارد ، این مشکل در اثر عدم کامل سوختن بنزین در خودرو اتفاق می افتد کـــه مصرف سوخت را فوق العاده بالا می برد. بسیاری مواقع پیش می‌آید کـــه خودرو در هنگام حرکت دچار واماندگی می‌شــود و این‌طور به نظر می‌آید کـــه کسی از پشت خودرو را نگه داشته و اجازه حرکت به آن نمی‌دهند. این اتفاق ممکن اســت در هنگام شروع حرکت پیش آید و یا در حین حرکت و با گاز دادن ناگهانی این حالت اتفاق بیفتد. مهم ترین علت این مشکل خام سوزی بنزین اســت.

خام سوزی بنزین چیست؟ | علت آن و راه حل رفع فوری

چندتا دلیل میتونه داشته باشه :

* از خود کاتالیزور کا اگه کیلومتر کارکرد بالای ۱۵۰ هست بهتر تعویض بشه

 

* سنسور اکسیژن :

اگه این سنسور کثیف بشه یکم دیر خودشو گرم میکنه ،پس همین تاخیر سبب میشه کاتالیزور دیرتر گرم بشه (کاتالیزور در یک دمای خاصی کار خودشو درست انجام میده کمتر از اون عملکردی نداره و بیشتر از باعث تخریب زود رس میشه).البته این درمواقعیه کـــه وقتی ماشین سرده.

 

اینکـــه کلا نیاز به یک سرویس های مثل شمع ، فیلتر هوا، دریچه گاز و……. دارید.بوی بد اگزوز از کاتالیست کانورتر اگزوز هم می تونه باشه و چند علت دیگه و خرابی اکسیژن سنسور کـــه مصرف بالا رو هم خواهد داشت و درستکارنکردن سنسور دمای اب اگه زیمنس باشه این علت بیشتر میتونه باشه البته اگه عوضش کنی حتما مارک درستشو بخر چون من چند مورد دیدم کـــه پس از تعویض درست نشده به خاطر ریمارک بودن سنسور

خام سوزی بنزین چیست؟ | علت آن و راه حل رفع فوری

عوامل خام سوزی در موتور های کاربراتوری به ترتیب اهمیت و شایع بودنشان:

۱-بالا بودن سطح مایع بنزین در پیاله ی کاربراتور

۲-بیش از حد باز بودن پیچ تنظیم سوخت دور آرام(به اشتباه همون پیچ هوا)

۳-بیش از سایز اســتاندارد بودن ژیگلور ارسال سوخت اصلی

۴-بیش از سایز اســتاندارد بودن ژیگلور دور آرام

۵-گرفتگیه منفذ ورودی هوا ی ژیگلور دور آرام.

۶-شل بودن درپوش ژیگلور دور آرام

۷-سوختن یا پارگیه واشر نیم تنه ی پایین کاربراتور (شایع در پاترول)

۸- باز ماندن دریچه دوم سوخت

۹-تا آخر بسته نشدن ژیگلور دور آرام

۱۰-عدم کارد صحیح سیستم ساسات در کاربراتور های ساسات اتوماتیک

۱۱-مرطوب شدن بیش ازحد هوا از آب یا روغن(مخصوص موتور هایی کـــه روغن سوزی دارند)

۱۲-عدو وجود ساچمه در کف اســتوانه (گاید )تلمبه ی کمکی و گاید نازل سوخت تلمبه

۱۳-ترک داشتن یا کربونیزه شدن شمع ها.

۱۴-نشتی از سوپاپ های بنزین.

 

دلیل خام سوزی بنزین چیست؟

دوستان توجه داشته باشند کـــه این اشکالات نام برده برای مواقعی اســت کـــه سایر ارگان های موتور در شرایط متعارفی(تعریف شده) باشند مانند تایم،ظرفیت باطری،کویل، وحتی خود راننده

 

الف:تنظیم نبودن شناور کـــه باید طوری آن را تنظیم کنید کـــه بنزین تا مقدار دو سوم از پیاله را اشغال کند

 

ب:بالا بودن فشار پمپ بنزین در پمپ های برقی کمتر پیش میآید .بررسی کنید تا مسیر برگشت بنزین به باک مسدود نباشد .در غیر این صورت یک صافی اضافه به مدار وصل کنید یا پمپ بنزین(مکانیکی) را از بدنه سیلندر موتر با گذاشتن واشر دور کنید.

 

ج:بی کیفیت بودن سوزن شناور یا خورده گی سوزن و نشیمنگاهش راه حل ،تعویض. هشدار: هنگام سرویس کاربراتور یا تعویض لوازم برای موتور ۶ سیلندر پاترول از تعویض سوزن شناور آن به شدت پرهیز کنید (البته اگر یک “آماتوری” مثل من قبلأ عوضش نکرده باشد)

 

پیچ تنظیم سوخت دور آرام (همان پیچ هوا)را به آرامی ببندید تا جایی کـــه موتور خاموش شــود سپس به اندازه ی نیاز موتور باز کنید اگر موتور خاموش نشد اشکالی در سیستم اســت.

 

اشکالات:خراب بودن سوزن مدار قدرت. خوب بسته نشده بودن ژیگلور دور آرام سر جای خودش.مسدود بودن مسیر خلأ برای فرمان دادن به سوپاپ قدرت کـــه باید بررسی و تعمیر یا تعویض شوند.

 

انتخاب ژیگلور با سایز مناسب

 

انتخاب ژیگلور دور آرام با سایز مناسب

 

روی درب کاربراتور های مختلف یک مسیر برای عبور هوا برای ترکیب شدن با بنزین در دور آرام وجود دارد کـــه معمولأ در سرویس ها از چشم تعمیرکاران دور میماند آن مسیر را کشف و سرویس کنید

 

اگر درپوش روی ژیگلور دور آرام شل باشد یا خود ژیگلور به دلیل خراب بودن رزوه ها سر جایش به درستی ننشیند نیز خام سوزی بنزین در حالت در جا کار کردن مو تور اتفاق میافتد نیم تنه کاربراتور بررسی کنید اگر واشر از لای بدنه بیرون زده باشد اقدام به تعویض آن بکنید.

 

به دلیل گیرپاچ بودن میل و پولک دهانه ی دوم ارسال سوخت یا ضعیف بودن فنر برگشت آن گاهی اوقات دریچه بعد از پایین آمدن دور موتور به جای اولش برنمیگردد.سرویس روغن کاری،تقویت فنر

 

کاربراتور هایی کـــه با “بیمتال ” های برقی یا با دمای آب کار میکنند اگر راه آب مسدود شده باشد یا مدار الکتریکی “بیمتال” قطع شده باشد دچار خام سوزی میشوند.

 

خیس شدن هوا باعث مسدود شدن منافذ آن میگردد چه بر اثر آب ناشی از عبور از رودخانه چه بر اثر بالا بودن بخار روغن.تعویض یا برداشتن هوا

 

در کف” گاید “تلمبه ی کمکی یک ساچمه وجود دارد درست در موازات “گاید” تلمبه ،یک “گاید” دیگر نیز وجود دارد کـــه داخلش یک قطعه اســتوانه

 

یک ساچمه و یک فنر ظریف قرار دارد چنانچه این قطعات سر جای خودشان نباشند مکش پیستون ها به پیاله ی سرایت کرده و یک مسیر فرعی برای ارسال سوخت برای موتور ایجاد میشــود. بررسی و رفع عیب

 

خام سوزی موتور در دور آ رام باعث کربونیزه شدن سر شمع میشــود کـــه با پایین آوردن کیفیت جرقه زنی شمع در دور های بالا به شدت موتور را

 

دچار خام سوزی میکند. و همچنین وجود ترک.شمع را تمیز کرده و به روش های گوناگون جرقه ی سر آن را مشاهده کنید ،جرقه حتمأ باید در نوک

 

شمع زده شــود اگر در جایی غیر از نوک الکترود میانی جرقه زده میشــود شمع را عوض کنید ولو اینکـــه آن را تازه خریده باشید،شمع باطل

 

نشتی از سوپاپ های بنزین ممکن اســت بر اثر سفت بودن فیلر ها باشد یا عدم آبندی سوپاپ در نشیمنگاهش. فیلرگیری یا باز کردن سرسیلندر اما توقع نداشته باشید صرفأ با خواندن این مطالب یا مطالبی نظیر اینها پی به ایرادات ماشینتان ببرید اما این حداقل ها کمک خوبی میتواند برای شما باشد .

 

هر خام سوزی ای مصرف بالا ایجاد میکند اما هر مصرف بالایی خام سوزی ایجاد نمیکند. خام سوزی همیشه با کربونیزه شدن سر شمع (سیاه شدن )

 

همراه اســت و دود سیاه از اگزوز زمانی کـــه موتور در جا کار میکند یا حتی با دور بالا( اما ممتد کار کند.)(اول هر گاز دادنی ممکن اســت شاهد دود سیاه باشید کـــه اشکال ندارد.)

 

در مورد عکس موضوع اینجاســت کـــه نحوه ی قرار گیریه قطعات نام برده شده یا حتی محل قرار گیریه آنها در کاربراتور خودرو های مختلف با هم فرق دارد .

 

ضمن اینکـــه در کتاب های فنی مصور به راحتی میتوانید با انواع و اقسام حالت های گوناگون و اشکال مختلف آن اشنا شوید، و برای درک بهتر تصاویر آن این چند خط سیاه مشق بنده را با آن منطبق کنید.

خام سوزی بنزین چیست؟ | علت آن و راه حل رفع فوری

چند دلیل:

۱-سنسور اکسیژن خراب هست

۲-شمع وایر و کوئل دوبل باید سرویس شــود ودر صورت نیاز تعویض شــود

۳- انژکتورها باید به صورت دوره ای شستشو شــود

۴-سوزون انژکتور گشاد کرده وسوخت زیاد می پاشد باید تعویض شــود

۵- شیر برقی کنیستر خراب هست و بخارات بنزین را جذب نمیکند وباعث بوی بنزین داخل کابین می شــود

۶-فشار شکن بنزین وپمپ بنزین خراب هست و مقدار سوخت را تنظیم نمی کند

۷-فیلتر هوا باید سر موقع تعویض شــود چون مصرف سوخت میبره بالا

۸-فشنگی آب آگه خراب باشه باعث مصرف سوخت بالا میشه

۹-در پراید انژکتوری حبابگیر خراب هست

۱۰- اورینگ انژکتورها نیز باید به صورت دوره ای عوض شــود

۱۱-منیفولد هوا دریچه گاز اســتپ موتور باید به صورت دورهای بازدید وتمیز یا تعویض شــود

۱۲- سنسور مپ وسنسور مت نیز در صورت خرابی ایجاد نواقص فنی در موتور میکند وباعث بد کارکردن وخام سوزی بنزین شــود

۱۳-اورینگ دور پمپ بنزین اگر خراب باشد داخل کابین بوی بنزین می پیچد.

 

دلیل بوی بد اگزوز:

مهم‌ترین علت خرابی آن‌ها نیز خشک کار کردن و بی بنزینی خودروست. چرا کـــه گرمای ایجاد شده در آن‌ها کـــه باید با بنزین برطرف شــود، به دلیل خشک ماندن و عدم وجود بنزین دفع نشده و منجر به کاهش عمر آن‌ها می‌شــود. در مورد پمپ بنزین‌های مکانیکی نیز باید گفت کـــه ضعف پرده دیافراگم آن‌ها می‌تواند بلای جانشان شده و از توان کاری و میزان پمپاژ آن‌ها بکاهد. هم چنین قفل گازی در این پمپ‌ها به خاطر گرما نیز شایع اســت.

 

کسر آوردن پمپ بنزین‌های برقی ممکن اســت در حین و یا شروع حرکت باشد کـــه یک راه فهمیدن آن گوش دادن به صدای کارکرد پمپ اســت. پمپ خراب شده صدایی نامتقارن و ضعیف‌تر و یا قوی‌تر از حالت عادی دارد. پمپ‌های مکانیکی نیز در هنگام گرم کردن خودرو ضعف خود را نشان می‌دهند و با سرد کردن آن‌ها وضع بهتری پیدا می‌کنند. هم چنین ممکن اســت ضعف پمپاژ بنزین از کثیفی فیلتر باشد. پس اگر آلودگی فیلتر بنزین با چشم دیده می‌شــود و یا مطمئن هستید در 10 تا 15 هزار کیلومتر اخیر فیلتر بنزین خود را عوض نکرده اید، در اولین فرصت به تعویض آن اقدام کنید.

 

مسیر ناسالم بنزین:

مسیر بنزین و مجاری آن از باک سوخت تا موتور باید همگی تمیز، عاری از آلودگی و همچنین کاملا سالم باشد. در بسیاری از مواقع سوراخ بودن شلنگ‌ها باعث از بین رفتن خلا مورد نیاز در لوله‌هامی‌شــود و در نتیجه آن با هوا کشیدن شلنگ، از حجم سوخت ارسالی کاســته شــود. شلنگ سوراخ را می‌توان از زیر اتومبیل به راحتی پیدا کرد. ضمن این کـــه در این صورت همیشه بوی بنزین در اتاق و بیرون آن حس می‌شــود.

 

انژکتور و کاربراتور:

اگر بنزین به میزان مناسب به موتور برسد اما تزریق و تغذیه سوخت نامناسب باشد، باز هم شاهد کم آوردن خودرو در هنگام نیاز خواهیم بود. در خودرو های کاربراتوری این اتفاق اگر در هنگام گاز دادن‌های ناگهانی باشد، به احتمال زیاد از تلمبه شتاب کاربراتور اســت. اما اگر در دورهای بالا، پیشرانه دچار کارکرد ناقص شد، می‌تواند از تنظیم نبودن کاربراتور و یا کثیفی آن و در نتیجه گیرکردن ژیگلورهای بنزین باشد. در خودروهای انژکتوری می‌توان با کندن سیم برق هر انژکتور و نگاه کردن به پیشرانه خودرو کـــه چقدر دچار لرزش و کم آوردن می‌شــود، به سلامت نسبی انژکتور‌هاپی‌برد.

 

در صورتی کـــه احتمال قوی خرابی را ناشی از سوزن‌ها بدانید، باید در دستگاه تست و شستشو، پاشش آن‌ها را بررسی کنید. تجربه ثابت کرده اســت کـــه در بسیاری از موارد کـــه نیاز به تعویض انژکتور اســت، می‌توان با تغییر مکان سوزن با سوزن انژکتور‌های کناری و اســتفاده چند وقته از بنزین سوپر و مکمل‌ها، انژکتور را تا حدود بسیار زیادی احیا کرد.

 

فیلتر هوا و فشار شکن سوخت

فیلتر هوای کثیف مانع از ورود میزان مناسب اکسیژن شده و همین قضیه منجر به کاهش توان و سوخت و ساز خودرو می‌شــود. فیلترهوای کثیف را هم از روی کارکرد آن و هم از ظاهر می‌توان تشخیص داد.هم چنین در خودروهایی کـــه دارای فشار شکن سوخت هستند، خرابی این قطعه منجر به عبور بیش از حد بنزین از ریل و مسیر سوخت به باک می‌شــود کـــه باز هم باعث کمبود میزان سوخت در مسیر خواهد شد.یک راه برای آزمایش کردن این قطعه، بستن مسیر برگشت بنزین با انبردست و نگاه به کارکرد موتور در حالت درجا و با بالا بردن دور موتور اســت.

 

برق و سیستم جرقه زنی

با فرض این کـــه بنزین به خوبی و به میزان مناسب از باک به پیشرانه رسیده باشد اما سیستم جرقه‌زنی به خوبی کار خود را انجام ندهد، باز هم شاهد کاهش توان پیشرانه و ریپ زدن آن خواهیم بود. اگر وضعیت سیستم برق بسیار خراب باشد، در هر حالتی از کارکرد پیشرانه این وضعیت دیده می‌شــود اما اگر در دورهای بالاتر این اتفاق افتاد، می‌تواند ناشی از برق دزدی و یا تنظیم نبودن دهانه شمع، پلاتین و… باشد. وایر‌ها را می‌توان با مولتی‌متر چک کرد و مقاومت آن‌ها را بررسی نمود.

 

هم چنین شمع را باز کرده و با نگاه به وضعیت پلاتین، الکترود میانی و فاصله آن‌ها سلامت شمع را بررسی می‌کنیم. عیب در سیستم جرقه‌زنی می‌تواند ناشی از خرابی کویل نیز باشد. این عیب معمولا منجر به خام سوزی و افت توان موتور در حالتی می‌شــود کـــه وایر و شمع‌ها سالم هستند. ضمن این کـــه معمولا کویل از یک خانه دچار خرابی می‌شــود کـــه می‌توان با جابجا کردن وایر‌ها، آن را فهمید. ( برای جابجایی وایر‌ها به نوع چیدمان آن‌ها بر روی پیشرانه بسیار دقت کنید چراکـــه جابجایی اشتباه آن‌ها عدم عملکرد پیشرانه را به همراه دارد).

 

در خودروهای پلاتینی نیز خال زدن دهانه پلاتین و هم چنین تنظیم نبودن دلکو می‌تواند منجر به کاهش کارایی پیشرانه در دورهای بالا شــود. در این حالت معمولا خودرو با عطسه زدن همراه اســت. دهانه پلاتین را می‌توان با نگاه چشمی بررسی کرد و در صورت کثیفی و یا تنظیم نبودن آن را تنظیم کرد. هم چنین برای بدست آوردن ادوانس و ریتارد دلکو باید آن را در حالت درجا، کمی به طرفین چرخاند و در دور‌های مختلف پیشرانه و تحت فشار آزمایش کرد تا به نتیجه مطلوب رسید. راه علمی این کار لستفاده از چراغ دلکو اســت.

خام سوزی بنزین چیست؟ | علت آن و راه حل رفع فوری

علت بوی بد بنزین داخل کابین خودرو

علت بوی ماشین اگر ماشینتان بوی بنزین خام و نسوخته یا بوی دود اگزوز یا بوی روغن سوخته دارد این مطلب رو بخوانید : ماشینِ اســتانداردِ سالم به هیـــــچ وجه نه بوی بنزین و نه بوی دود و سوختگی و روغن و … می­دهد . بسیاری از ماشین­ها مشکل نشت بنزین از جای پمپ و شناور بنزین کـــه زیر صندلی عقب هست را دارند . یا شل بودن پیچ­ها و یا واشر کـــهنه اســت کـــه بخار بنزین به بیرون نفوذ می­کند. اگر اگزوز واشر گلوش خراب باشه یا لوله اش سوراخ یا شکسته باشد باعث ورود گازهای اگزوز به داخل اتاق می ­شــود.

 

خرابی لاســتیک درب صندوق عقب و خرابی لاســتیک دوردربها چون در حال حرکت فشار هوای داخل اتاق کم می­شــود و از صندوق عقب و کنار درب­ها هوا به داخل اتاق کشیده می­شــود.

 

باز بودن دریچه ی هوا هم باعث آمدنِ بوی نامطبوع از داشبورد به اتاق می­شــود خصوصاً اگر اگزوز سوراخ باشد یا موتور کمپرس داشته باشد ( خرابی رینگ­ها ) و بخار روغن از موتور متصاعد ­شــود .

 

خام سوزی نیز عامل دیگر اســت( زیاد بودن مصرف سوخت کـــه باعث سوختن ناقص بنزین و تولید بوی بنزین نسوخته و دوده و دود می­شــود).

 

شما باید با توجه به بویی کـــه حس می­کنید و اینکـــه آیا ماشین در حالت ایستاده و یا درحرکت اســت موارد زیر را چک کنید :

 

محکم بودن درب شناور و پمپ زیر صندلی عقب و سالم بودن واشر لاســتیک

 

سالم بودن واشر گلوی اگزوز روی منیفولد دود

 

چک کردن لوله­ی اگزوز از اول تا آخر ( اگر سوراخ یا شکسته باشه موقع گاز دادن صدا می­دهد)

 

چک کردن درب باک

 

چک کردن محل وصل شدن شیلنگ­های بنزین مثل محل اتصال به باک , فـیلتر بنزین و رگولاتور و ریل سوخت کـــه انژکتورها به آن وصل می­شــود.

 

چک کردن روغن سوزی اگر بوی روغن سوخته می ­آید

 

چک کردن مصرف سوخت و سر شمع­ها کـــه دوده نزده باشد (در حالتی کـــه بوی خام سوزی می ­آید)

 

چک کردن لاســتیک درب صندوق عقب و رگلاژ بودن قفل آن زمانی کـــه در حال حرکت بوی گازهای اگزوز به داخل اتاق می­آید.

 

چک کردن لوله­های سیستم pcv کـــه روی موتور اســت و کارآن جمع کردن بخار روغن و بخار بنزین از محفظه­ی میل لنگ و فرستادن به منیفولد هوا برای سوختن در سیلندرها اســت . ( اگر شیلنگ­ها شل یا پاره یا قطع شده باشه باعث می­شــود بوی روغن و بنزین وارد اتاق شــود) .

 

علت کشیده شدن بوی نامطبوع به اتاق :

سوراخ­های کف اتاق

 

خرابی لاســتیک دور درب­ها و صندوق عقب و یا رگلاژ نبودنِ قفل درب­ها کـــه باعث می­شــود درب به لاســتیک نچسبد.

 

مستقیم بودن سر اگزوز ( باید سر اگزوز خمیده به سمت پائین نصب شــود )

 

نشت دود از لوله ی اگزوز یا گلوی اگزوز یا محل اتصال منیفولدِ دود به سرسیلندر ( معمولاً در این موارد صدای موتور زیاد می­شــود )

 

درب باک هم اگر غیر اســتاندارد یا شکسته یا شل باشد، بخار بنزین بیرون آید.

 

خام سوزی بنزین پراید،خام سوزی بنزین 206،خام سوزی بنزین سمند و پژو

 

 

1/5 - (2 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا