جامعه شناسی,روان شناسی

به خاطر این نگرانی ها نباید دچار استرس شوید

به خاطر این نگرانی ها نباید دچار استرس شوید

بسیاری از دل نگرانی ها هستند که ارزش استرس را ندارند و در حقیقت نباید بد به دل خود راه دهیم و الکی خود را ناراحت و غمگین کنیم. نگرانی مثل صندلی گهواره ای مي ماند باعث مي شود مدام کاری بی نتیجه انجام دهیم که ما را به هیچ جا نمي رساند. درست اســت، نگرانی ها در واقع اســتفاده نادرست از انرژی، توانایی ها و تصورات ما هستند.

 

همه ما در ذهنمان ترس ها، ای کاش ها و زمزمه های ذهنی مداوم درباره رخدادهای غلط در آینده داریم. این افکار نه تنها هیچ کاری انجام نمي دهند بلکه ذهن ما را از کار مي اندازند.

به خاطر این نگرانی ها نباید دچار استرس شوید

مسائلی که درباره آن ها نگرانی داریم، حتی اگر واقعا اتفاق افتاده باشند به آن ترسناکی که فکر مي کنیم نیستند. سختی ها، مهم نیست چه نوع سختی باشد، آنگونه که در تصوراتمان مي سنجیم به ما ضربه وارد نمي کنند.

 

ترس ما از پیامدها به مراتب بدتر از خود پیامدهاســت. در زیر چندین نمونه از نگرانی های رایجی که هرگز ارزش ترس و اســترس ندارند آورده ام.

 

نمي توانم مرخصی بگیرم

بیشتر مردم فکر مي کنند که اگر دو هفته کار را کنار بگذاریم و به سفر برویم ممکن اســت فاجعه پیش آیــد. اما نظر من این اســت که احتمالات از واقعیت فاصله زیادی دارند.

 

اخیرا یکی از دوستانم را ملاقات کردم او به این مسئله که تا کنون مرخصی نرفته و کار را کنار نگذاشته اســت افتخار مي کرد. احمقانه اســت که نخواهی از روزهای تعطیل اســتفاده ببری.

 

اما من درباره تعطیلاتی که برنامه ریزی کرده بودم با او صحبت کردم. او گفت: من هیچوقت نمي توانم تا این حد کار را کنار بگذارم. از او دلیلش را پرسیــدم ولی هیچ جوابی برای آن نداشت. پس او واقعا نگران چه چیزی بود؟

 

تصور کنیــد که روزی تصادف کرده ایــد. مطمئنا در آن روز شرکت بدون شما هم مي تواند به کار خود ادامه دهد. اســتراحت عالی اســت حتی بهتر از عالی.

 

چون به شما نیروی تازه مي بخشد و باعث مي شود بهتر از قبل کار کنیــد پس اجازه ندهیــد که امسال بدون تعطیلات بگذرد.

 

نمي توانم به شغل رویاهایم دست پیــدا کنم

به نظر مي رسد تلاش نکردن برای آن چه که از ته قلبت مي خواهی آسان تر از ریسک پیگیر بودن آن شغل و نااميــد شدن اســت.

 

درست اســت که مي توانیــد در شغلی که رویایتان نبوده پیشرفت کنیــد اما رویاهایتان هیچوقت از بین نمي روند فقط به خاطر اینکه در شما ترس ایجاد مي کنند.

 

رویاها را هرچقدر هم با موفقیت های جایگزین آن ساکت کنیــد نمي توانیــد از بین ببریــد. دنبال کردن علائق و اشتیاق واقعی تعهدی اســت که به خودتان داریــد و با رسیــدن به آن ها زندگی بهتری برای خود مي سازیــد.

 

نمي توانم در مقابل دیگران خوب صحبت کنم

صحبت کردن در جمع ترسی اســت که تقریبا تمام ما داریم. نیازی نیست که در این کار بسیار عالی باشیــد اما مي توانیــد در بهتر شدن آن تلاش کنیــد.

 

کلاس برویــد و برنامه های TED TALKS تماشا کنیــد، تمرین کنیــد و از مطالب رایگانی که در اینترنت موجود اســت اســتفاده ببریــد.

 

بعد از اینکه پیشرفت هایی در خودتان مشاهده کردیــد شگفت زده مي شویــد که بهتر از آنچه فکرش را مي کردیــد هستیــد.

 

موفقیت های من دوستانم را دلسرد مي کند

برخی این تصور را دارند که اگر در زندگی خود پیشرفت چشمگیری داشته باشند دیگران او را مغرور مي بینند. هیچوقت درباره احساس و طرزفکر دیگران اشتباه فکر نکنیــد.

 

وقتی شما به رویاهایتان دست مي یابیــد در واقع راه را برای دیگران روشن کرده ایــد و مي توانیــد برای آن ها الهام بخش باشیــد.حتی لحظه ای را به نگرانی در مورد عدم حمایت دوستانتان فکر نکنیــد.

 

کسانیکه مرفقیت شما برایشان مهم باشد تشویقتان خواهند کرد و تنها وظیفه شما در اینگونه مواقع حفظ فروتنی اســت.

 

او واقعا مرا دوست ندارد

این یکی از اساسی ترین ترس ما انسان هاســت. نگرانی اینکه اگر دیگران خود واقعی شما را بشناسند هرگز شما را نخواهند پذیرفت.

 

خانمي را مي شناختم که وزن بالایی داشت او چاق بودنش را برای تنها بودن کافی مي دانست و از لاغر شدن ترس داشت.

 

در واقع وزن او به عنوان یک سپر در مقابل دیگران برای او عمل مي کرد. ترس دوست داشتنی نبودن مانع صميميت مي شود.

 

یعنی نگران این هستیم که اگر به شخصی بیش از حد نزدیک شویم با شناختن خود واقعی ما طردمان مي کند.

 

این ترس یک ترس جهانی اســت و بهترین کاری که مي توانیم انجام دهیم این اســت که اول خودمان را دوست داشته باشیم.

 

مردم درباره من قضاوت مي کنند اگر…

طلاق گرفته ام…شغلم را رها کرده ام…نمي خواهم بچه دار شوم و… یک سوم مردم شما را دوست خواهند داشت و یک سوم نه، یک سوم دیگر هم اهميتی درباره شما نمي دهند.

 

این مسئله درباره شغل، اعتقادات و هرچیزی که مربوط به شماســت نیز صدق مي کند. پیشنهاد من به شما این اســت:

 

روی آن یک سومي که دوستتان دارند تمرکز کنیــد. مهم نیست که چگونه مي توانیــد رضایت دیگران را جلب کنیــد.

 

پس در واقعیت زندگی کن و رضایت خودت را بدست بیاور. این زندگی شماســت و طرز فکر دیگران درباره شما به شما ارتباطی ندارد. در نهایت شما بایــد به خودتان پاسخگو باشیــد.

 

نمي توانم این رابطه را تمام کنم

با ماندن در یک رابطه ناخوشایند فقط زمان با ارزش تان را تلف مي کنیــد.خیلی از مردم از اینکه مدت زمانی را در یک رابطه اشتباه سپری کرده اند بسیار احساس پشیمانی مي کنند.

 

تغییر منشا بسیاری از نگرانی های ماســت. اگر آنچه که از ته دلم مي خواهم انجام دهم چه اتفاقی م یافتد؟ آیا مي توانم زنده بمانم؟ بله مي توانیــد و حتی پس از مدتی زندگی آزادتر و خوشحال تری خواهیــد داشت.

 

برای قدم بعدی آماده نیستم

موفقیت، مسئولیت مي آورد. مادر شدن، مدیر شدن، شغل مستقل… قدم بعدی شما هرچه که باشد نیازمند سخت کوشی، خودباوری و قدرت اســت.

 

اگر احتیاط ها و ملاحظات به این دلیل باشد که مي خواهیم برای قدم بعدی آمادگی کافی داشته باشیم مشکلی ندارند اما واقعیت این اســت تا زمانی که وارد قدم بعدی نشویــد نمي توانیــد برای آن آمادگی داشته باشیــد.

 

تقریبا هیچ کس برای انفاقات و قدم های جدیــد در زندگی آمادگی ندارد. کوچ کردن از خانه ای که دوران کودکی را در آن گذرانده ایــد، شروع کردن شغل جدیــد و…

 

ولی شما حالا مي بینیــد که توانسته ایــد وارد قدم های جدیــد در زندگی شویــد.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا