پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • تفاوت های مهم و جالب بین مغز آقایان و خانم ها

  مجموعه : مطالب جالب علمی

  تفاوت های مهم و جالب بین مغز آقایان و خانم ها

  کاملا واضح اســت که بین مغز آقایان و خانم ها تفاوت هایی وجود دارد و ما در این مطلب به 10 مورد از جالب ترین آن ها اشاره خواهیم کرد. مغز که مهمترین، حساســترین و پیچیده ترین عضو بدن انسان اســت از نظر کارکرد و اندازه میان دو جنس زن و مرد متفاوت اســت. در این نوشتار ۱۰ تفاوت بین مغز خانم ها و آقایان آمده اســت.

  تفاوت های مهم و جالب بین مغز آقایان و خانم ها

  ۱. روابط انسانی

  به گزارش نیک شو، خانم ها تمايل دارند به نحو کارآمدتري با ديگران ارتباط برقرار کنند و توجه خويش را به يافتن راه‌حل مفيد گروهي، حل و فصل مسايل و کاربرد نشانه‌هاي غيرکلامي همچون لحن، هيجان و همدردي معطوف نمايند. در حالي که مردها بيشتر تمايل دارند كه وظيفه‌شناس، کم‌حرف‌ و منزوي‌تر باشند. آقایان از حيث درک هيجاناتي که آشکارا به زبان نمیآيند، با اشکال مواجه می‌شوند و حال آن‌که خانم ها معمولا هيجانات و نشانه‌هاي عاطفي را احساس میکنند. اين تفاوت‌ها مشخص میسازند که چرا خانم ها گاهي از لحاظ ارتباط دچار مشکل‌اند و چرا دوستي‌هاي آقایانه و خانم هاه با هم متفاوت‌اند.

   

  ۲. مغز سمت چپ در سنجش با هر دو نيمکره مغز

  مردها گرايش دارند در نيمکره چپ مغز پردازش کنند در صورتي که زن‌ها میتوانند از هر دو نيمکره به خوبي اســتفاده كنند. اين تفاوت مشخص میسازد که چرا آقایان معمولا از لحاظ فعاليت‌هاي ناشي از نيمكره چپ قوي هستند و از چشم‌انداز وظيفه‌شناسي به مشکل‌گشايي راه میيابند، اما خانم ها معمولا گره مشکلات را خلاقانه‌تر حل میکنند و هنگام ارتباط، از احساسات، آگاه‌ترند.

   

  ۳. توانايی هاي رياضی

  یک تفاوت بین مغز خانم ها و آقایان در توانایی های ریاضی اســت. ناحيه‌اي از مغز موسوم به بخش آهيانه‌اي تحتاني (آي‌پي‌ال) معمولا در آقایان به‌ويژه در سمت چپ، به طرز بارزي بزرگ‌تر از خانم ها اســت. تصور میشود اين بخش از مغز بر قدرت ذهني رياضي نظارت میکند و شايد روشن میسازد که چرا مردها اغلب بهتر از خانم ها از عهده حل مسايل رياضي برمیآيند. جالب اســت بدانيد اين همان ناحيه مغز اينشتين اســت که معلوم شد به طرز غيرعادي بزرگ اســت. در ضمن بخش آهيانه‌اي تحتاني (آي.پي‌.ال) اطلاعات حسي را آمايش میکند و طرف راســت بزرگ‌تر مغز خانم ها، به آنها كمك میکند که متوجه مسايلي مانند گريه شبانه کودکشان شوند.

   

  ۴. واکنش نسبت به فشار رواني (اســترس)

  آقایان در مقابل شرايط تنش‌زا، از خود واکنش “ستيز يا گريز” نشان میدهند. در حالي که به نظر میآيد خانم ها در رويارويي با چنين اوضاعي، اســتراتژي “تمايل و دوستي کردن” را در پيش میگيرند. روان‌شناسي به نام “شلي ايي‌تيلر” بعد از اين‌که متوجه شد زن‌ها موقع مواجه شدن با فشار روحي از خود و فرزندانشان مراقبت کرده و پيوندهاي اســتوار گروهي به وجود میآورند، عبارت “تمايل و دوستي کردن” را وضع کرد. چرايي اين واکنش‌هاي ناهمانند، ريشه در هورمون‌ها دارد. هنگامي که همه دچار فشار رواني میشوند، هورمون “اکسي‌توسين” آزاد می‌گردد. با اين وصف، “اســتروژن” معمولا “اکسي‌توسين” را افزايش داده و به آرامش منجر میشود. در صورتي که “تستوستروني” که مردها موقع بروز فشار روحي توليد میکنند، اثرات “اکسي‌توسين” را میکاهد.

   

  ۵. زبان

  دو بخش از مغز که عهده‌دار زبان بوده، در خانم ها بزرگ‌تر از آقایان اســت به يک دليل که زن‌ها، به‌خصوص در موضوعات وابسته به زبان برتر از آقایان هستند. علاوه بر اين، آقایان معمولا فقط زبان را در نيمکره اصلي آماده میکنند، حال آن‌که خانم ها در هر دو نيمکره به اين امر میپردازند. اين تفاوت در صورت بروز سکته مغزي، كمي مصونيت به وجود میآورد. امکان دارد خانم ها بتوانند از ضايعه‌اي که سکته مغزي به نواحي زباني وارد میکند، کاملا بهبود يابند، ولي شايد مردها از اين امتياز محروم بمانند.

   

  ۶. توانایی ارتباطی

  زن‌ها، داراي دستگاه حاشيه‌اي (کناري) عميق و بزرگ‌تري نسبت به مردها هستند که سبب میشود بيشتر با احساساتشان تماس داشته و قادر باشند آنها را بهتر بر زبان آورند و رشته پيوند با ديگران را محکم‌تر سازند. به خاطر همين توانايي ارتباطي اســت که آنها بيش از مردها میتوانند از بچه‌ها مراقبت كنند.

   

  ۷. اندازه مغز

  یک تفاوت بین مغز خانم ها و آقایان در اندازه اســت. قاعدتا مغز آقایان ۱۱-۱۲ درصد بزرگ‌تر از مغز خانم ها اســت. اين گوناگوني وزن مطلقا ارتباطي به هوش ندارد، بلکه تنها بيانگر تفاوت جسمي بين خانم ها و آقایان اســت. مردها به سلول‌هاي عصبي بيشتري نياز دارند تا توده عضلاني بزرگ‌تر و اندازه بدني حجيم‌تر را مهار کنند و از همين روست که معمولا داراي مغز بزرگ‌تري هستند.

   

  ۸. درد

  ديدگاه‌هاي خانم ها و آقایان در مورد درد با هم فرق میکند. پژوهش‌هاي به عمل آمده حکايت از آن دارد که هنگام درد نياز زن‌ها به مورفين بيش از مردهاســت. از طرفي خانم ها بيشتر از آقایان درد را بر زبان میآورند. آن قسمت از مغز که در طي درد فعال میشود، بادامک ناميده میشود و پژوهندگان دريافته‌اند که بادامک راســت در آقایان و بادامک چپ در خانم ها فعال اســت. بادامک راســت با آن بخش‌هايي از مغز که اعمال خارجي را مهار میکند، مرتبط‌تر اســت در حالي که بادامک راســت با کنش‌هاي داخلي ارتباط فزون‌تري دارد. شايد بر اثر همين تفاوت اســت که زن‌ها درد را شديدتر از مردها احساس میکنند.

   

  ۹. توانايي فضايي

  یک تفاوت بین مغز خانم ها و آقایان در توانایی های فضایی اســت. معمولا قدرت‌هاي فضايي مردها چشمگيرتر اســت و آنها قادرند شکل يا پويايي‌اش را از نظر ذهني مجسم كنند. متخصصان کشف کرده‌اند که مغز خانم ها داراي ناحيه آهيانه‌اي ضخيم‌تري اســت که مانع از چرخش ذهني اشيا در جهت توان فضايي میشود.

   

  ۱۰. آسيب‌پذيري در برابر نابساماني‌ها

  از آن‌جايي که خانم ها و آقایان دو نيمکره مغز را به شكل متفاوتي به کار میبرند، بعضي اختلالات وجود دارند که آقایان و خانم ها به شيوه‌هاي گوناگوني در معرض آنها قرار میگيرند. مردها بيشتر دچار مشکلات زباني‌اند. اگر خانم ها چنين وضعي را داشته باشند به احتمال زياد به جبران آن میپردازند و از سويي ديگر بيشتر مستعد اختلالات خلقي نظير افسردگي و اضطراب‌اند. همچنين ابتلاي مردها به اختلال کم‌توجهي و بيش‌فعالي بيش از جنس مخالف اســت.

   

  مردها به سلول‌هاي عصبي بيشتري نياز دارند تا توده عضلاني بزرگ‌تر و اندازه بدني حجيم‌تر را مهار کنند و از همين روست که معمولا داراي مغز بزرگ‌تري هستند

   

  هر چند بين خانم ها و آقایان تفاوت‌هاي ظاهري به چشم میخورد، ولي در عين حال کارشناسان دريافته‌اند که تفاوت‌هايي در ساختار مغزي و شيوه واکنش اين دو جنس در برابر رخدادها وجود دارد. پس بار ديگر که همسر، دوست يا پدر و مادرتان به شما تذکر دادند که چطور بايد کاري را انجام میداديد، در اين صورت به اين ده فرق اساسي بين زن و مرد رجوع کنيد.

   

   

  به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟
  هیچ نظری ثبت نشده است
  نظرات این پست غیرفعال هستند.
 • مطالب پربازدید
 •