تعبیر خواب

تعبیر خواب گربه | جسد گربه | زاییدن گربه

تعبیر خواب گربه | جسد گربه | زاییدن گربه

اگر خواب دیدید که گربه در حالت های مختلف زاییدن ، مدفوع کردن و . . . است تعبیر آن را در ادامه برایتان آورده ایم.

 

۱. تعبیر خواب گربه خوابیده یا گربه در حال خرخر

گربه ها معمولا حیوانات چندان فعالی نیستند و در دنیای واقعی اغلب در حال خوابیدن یا دراز کشیدن و لم دادن هستند. به همین دلیل دیدن گربه خوابیده در خواب تجربه ای غیرعادی به شمار نمی رود.این خواب نشان دهنده آن اســت که شما در دوران بسیار مثبت و سازنده ای از زندگی خود به سر می برید و در این مرحله از زندگی احساس آرامش و خوشحالی را تجربه می کنید.

 

دیدن خواب گربه ای که در کنارتان یا در دامن شما خوابیده اســت نشانه ای بسیار مثبت و مبارک اســت. تعبیر این خواب آن اســت که شما بسیار خوشحال و شاد هستید و در زندگی یا خانواده خود تصمیمات بسیار خوبی می گیرید. شاید شما از مرحله ای سخت و طاقت فرسا عبور کرده اید و اکنون این مرحله را پشت سر گذاشته اید و در نهایت احساس آرامش درونی را تجربه می کنید.

 

۲. تعبیر خواب گربه ای که دوست دارد نوازش شــود

گربه ها معمولا این کار را در دنیای واقعی انجام می دهند و به همین دلیل این خواب نیز خوابی بسیار رایج و متداول اســت. گربه دور و بر پاهای صاحبش می پلکد و عشق و توجه را از او طلب می کند. تعبیر این خواب بسیار مثبت و مبارک اســت زیرا نشان دهنده شما و افراد پیرامون تان اســت.

 

دیدن چنین خوابی احتمالا نشان دهنده آن اســت که شما به دیگران وفاداری و عشق خودتان را می دهید و آن ها به همین دلیل قدردان شما هستند.آن ها در شما یک دوست، شریک یا یک خویشاوند مهربان و خیرخواه را می بینند و گربه در خواب نشان دهنده این افراد و نیاز آن ها به شما و حضور شما در زندگی شان اســت.

 

۳. تعبیر خواب گربه ای عصبانی و پرخاشگر

از نظر ما معمولا گربه ها موجــوداتی تهاجمی و پرخاشگر نیستند. آن ها معمولا در حال خوابیدن و اســتراحت کردن هستند یا اگر آن ها را بترسانیم از ما فرار می کــنند. اما دیدن گربه ای پرخاشگر و عصبانی در خواب- بر خلاف مثال های بالا- دربردارنده تعبیری منفی اســت.

 

تعبیر این خواب معمولا آن اســت که شما در زندگی واقعی خود با تجربه هایی منفی و ناخوشایند روبرو خواهید شد. اگر در خواب ببینید که گربه ای می خواهد به شما حمله کند و شما را زخمی کند، شاید دیداری غیردوستانه و خصومت آمیز را با کسی تجربه می کنید یا با کسی رابطه بد و ناخوشایندی خواهید داشت.

 

این خواب نشان دهنده جنگ و نزاع ناشی از سوءتفاهم و تعامل نادرست اســت. حتی ممکن اســت گفتار یا رفتار فردی به شما آسیب رسانده و احساس اندوه و زخم خوردگی را در شما باقی بگذارد. اگر گربه ای که در خواب می بینید با احتیاط دور و اطراف شما پرسه می زند و به شما اعتماد نمی کند،

 

تعبیر آن اســت که درجه و میزان منفی گرایی پیرامون شما تشدید خواهد شد.اگر در خواب ببینید که گربه بر جایی از بدن شما خراشی انداخته اســت، نشان دهنده آن اســت که در واقعیت از جانب یکی از نزدیکان خود مثل همسر یا شریک عاطفی تان احساس خستگی و رنجوری عاطفی را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب گربه | جسد گربه | زاییدن گربه

۴. تعبیر خواب گربه ای که از شما فرار می کند

خواب گربه در حال فرار تجربه ای جالب و شگفت انگیز اســت. قطعا این خواب نمایانگر چیزی ناخوشایند نیست و معمولا نشان دهنده آن اســت که در جایگاه فعلی خود در زندگی گیر افتاده اید و لازم اســت که بندها را گسسته و خود را از تمام چیزهایی که شما را در بند کشیده اســت دور کنید.

 

این خواب به این معنی اســت که شما در موقعیت شغلی خود، در رابطه عاطفی تان یا در هر حوزه دیگری از زندگی بیش از اندازه احساس محدودیت می کنید و نیاز دارید که خود را در این حوزه رها و مستقل سازید. اگرچه گربه ها ظاهرا موجــوداتی وابسته به ما به نظر می رسند اما در واقع آن ها موجــوداتی به شدت مستقل و متکی به خودشان هستند.

 

گربه ها قادر هستند روی پای خودشان بایستند، به تنهایی زندگی کــنند و از هر طعمه ای که شکار می کــنند خودشان را سیر کــنند. گربه ها حیواناتی درنده و شکارچی هستند و این به آن معنا اســت که گربه ها در زنجیره غذایی در رتبه بالاتری قرار دارند و حیواناتی بسیار توانمند هستند.

 

به همین دلیل اســت که وقتی در زندگی واقعی خود احساس گرفتار شدن می کنید و آماده هستید که به تنهایی به درون دنیای دیگری شیرجه بزنید، خواب گربه ای در حال فرار را می بینید.در رابطه با زندگی عاشقانه نیز شاید احساس می کنید که باید رابطه عاطفی فعلی خود را ترک کنید و این رابطه انتظارات و توقعات شما را برآورده نمی سازد.

 

گربه در حال فرار همچنین نشان دهنده نیاز به روبرو شدن و مقاومت کردن در برابر گروهی از افراد اســت. این افراد در تلاش هستند تا محدودیت هایی را در رفتار شما اعمال کــنند یا در نظر دارند تا شما را مجبور به انجام کاری کــنند که خوشایند و مطلوب شما نیست. تعبیر این خواب انقلابی علیه هر نوع سرکوب و احساسی ناخوشایند اســت که شما آن را در دنیای واقعی تجربه می کنید و به این شکل در خواب شما پدیدار می شــود.

 

۵. تعبیر خواب گربه بیمار یا مسموم شده

این خواب نمایان گر احساسات ناخوشایند شما نسبت به یکی از نزدیکان یا آشنایان تان اســت. تعبیر این خواب آن اســت که شما در برابر احساسات آن فرد احساس ناامنی می کنید و نسبت به رفتار او مشکوک هستید.البته باید در نظر بگیرید که این تعبیر هیچ کاربردی در روابط عاطفی شما ندارد.

 

بعلاوه این خواب می تواند نمادی از احساسات شما نسبت به یکی از اعضاء خانواده یا یکی از نزدیکان تان باشد. شاید احساس می کنید که فردی آنطور که باید رفتار نمی کند و به شما احترام کافی نمی گذارد.همچنین دیدن گربه بیمار یا مسموم شده در خواب می تواند انعکاسی از آگاهی و فهم شما از این موضوع باشد .

 

که شما با آگاهی از اینکه کار نادرستی انجام داده اید احساس گناه می کنید.آگاهی ما چیزی اســت که هیچ راه فراری از آن وجــود ندارد و به همین دلیل تجربه خواب تعقیب شدن توسط آگاهی خودمان معمولا تجربه ای غیرعادی به شمار نمی رود.

 

۶. تعبیر خواب گربه مرده

گربه مرده در خواب نمادی از یک رابطه از بین رفته و تاریخ گذشته در عالم واقعیت اســت. شاید به تازگی از یک رابطه ناخوشایند خارج شده اید یا شاید به تازگی تجربه طلاق را از سر گذرانده اید. احساساتی که معمولا در چنین موقعیت هایی تجربه می کنیم برای روح ما بسیار سنگین و آزاردهنده هستند و دیده شدن آن ها در قالب مرگ در خواب تجربه ای غیرمعمول به شمار نمی رود.

 

گربه مرده در خواب همچنین نشان دهنده رویدادی ناخوشایند و غیرسازنده اســت که قبلا در زندگی شما رخ داده اســت. شاید ماجرای ناخوشایندی در خانواده یا در زندگی یکی از نزدیکان تان احساس ناخوشایندی را در شما به وجــود آورده اســت.بطور کلی، مرگ گربه در خواب نشان دهنده اندوه عمیق و سنگینی روح شما اســت که اخیرا در نتیجه بدشانسی بزرگی آن را تجربه کرده اید.

 

۷. تعبیر خواب بچه گربه

هیچ خوابی روشن تر از این برای شما وجــود ندارد. حتی اگر شما طرفدار گربه هم نباشید باز هم نمی توانید در برابر این توپک های خزه ای زیبا و دوست داشتنی در بیداری یا خواب مقاومت کنید.بچه گربه ها موجــوداتی جذاب و دوست داشتنی هستند و حتی اگر یک بار آن ها را در خواب خود دیده باشید،

 

این خواب نشان دهنده احساس نیاز به توسعه نفس و اســتقلال شما اســت. بچه گربه در خواب نماد پاکی و بی گناهی در بهترین شکل آن اســت. بنابراین اگر در خواب خود بچه گربه ببینید، تعبیر آن اســت که احتمالا باید بندها را باز کنید و رهایی و اســتقلال بیشتری را تجربه کنید.

 

۸. تعبیر خواب گربه ای در معرض خطر

اگر در خواب گربه ای را ببینید که در معرض خطر قرار دارد و شما باید آن را نجات بدهید، نشان دهنده آن اســت که شما باید دوباره احساس قدرت و کنترل خود بر زندگی را به دست آورید. حتی اگر هدف اصلی شما در زندگی کمک به سایر موجــودات و مخلوقات با هدف فراهم کردن امکان زندگی کردن آن ها اســت،

 

باید بدانید که بدون شک کمک به دیگران موجب می شــود که فرد کمک کــننده احساس قدرتمند بودن را تجربه کند و همچنین احساس کند کاری انجام داده که قبلا خود را قادر به انجام آن نمی دانسته اســت.

تعبیر خواب گربه | جسد گربه | زاییدن گربه

۹. تعبیر خواب گربه سیاه

گربه سیاه به ویژه برای افراد خرافاتی معمولا نماد چیزی ناخوشایند اســت. گربه سیاه اغلب با سحر و جادوی سیاه در ارتباط اســت و نشان دهنده این اســت که فرد خواب بیننده در زندگی خود نمی تواند اســتقلال و رهایی کافی داشته باشد. گربه سیاه به هیچ وجه تفاوتی با سایر گربه ها ندارد اما از آنجایی که از زمان های دور تحت تاثیر خرافه و باورهای غلط قرار گرفته اســت،

 

برخی افراد آن را نمادی شوم و نحس در خواب می دانند.دیدن گربه سیاه در خواب نشان دهنده ترس و واهمه شما در پیروی از شهود و ندای درونی تان در زندگی واقعی اســت. تعبیر این خواب آن اســت که شما باید بیشتر از همیشه به خودتان متکی بوده،

 

خود را از دیگران بی نیاز کنید و خودتان را بیشتر باور داشته باشید. پس اگر گربه سیاهی را در خواب دیدید، نگران نباشید و سعی کنید تا در موقعیت های خاص زندگی بیشتر به ندای درونی خودتان و کمتر به حرف دیگران گوش فرا دهید.

 

۱۰. تعبیر خواب گربه سفید

به این ترتیب، اگر گربه سیاه نشانه بدی نیست آیا گربه سفید در خواب می تواند نشانه بدی باشد؟ پاسخ این سوال تا حدودی مثبت اســت. دیدن گربه سفید در خواب نشان دهنده برخی از مشکلاتی اســت که در آینده ای نزدیک با آن ها روبرو خواهید شد. این خواب نشان دهنده آن اســت که کسی یا چیزی به شما آسیبی می رساند و این وضعیت برای شما چندان راحت و آسان نخواهد بود.

 

۱۱. تعبیر خواب بازی کردن با گربه ها

از آنجایی که بازی کردن یکی از کارهای مورد علاقه و محبوب گربه ها در دنیای واقعی اســت بنابراین دیدن چنین خوابی چندان عجیب و غریب نیست. اگر در خواب تعدادی گربه را در حال بازی ببینید، تعبیر آن اســت که شما باید کمی خود را رها کنید،

 

به مسافرت بروید یا به یادگیری چیز جدیدی بپردازید تا کمی طعم و مزه به زندگی خود وارد کنید.بطور کلی، این خواب نشانه ای مثبت اســت اما در عین حال از چیزی خبر می دهد که برای رسیدن به آن لازم اســت که کار و تلاش بیشتری داشته باشید.

تعبیر خواب گربه | جسد گربه | زاییدن گربه

۱۲. تعبیر خواب گربه های همسان

دیدن دو گربه کاملا شبیه به هم در خواب نشان دهنده نیاز شما به داشتن تعادل بیشتر در زندگی تان اســت. شاید چیزی در زندگی واقعی شما را آشفته و پریشان خاطر کرده اســت یا حتی به دلیل تعهدات و وظایف کاری تان احساس می کنید که در حال تکه پاره شدن و تجزیه شدن هستید.

 

۱۳. تعبیر خواب دیدن گروهی از گربه ها

اگر در خواب تعداد زیادی گربه ببینید که اطراف شما پرسه می زنند یا حتی گروهی از گربه ها را در خواب خود ببینید، تعبیر آن اســت که شما تمرکز خود را از دست داده اید و احساس می کنید که در زندگی غرق شده اید. اکنون زمان آن رسیده اســت که کمی سرعت و شتاب خود را کاهش دهید و خودتان را بیشتر سر و سامان دهید تا احساس گم شدن و غرق شدن درونی تان را متوقف کنید.

 

۱۴. تعبیر خواب جعبه مخصوص نگهداری گربه

این خواب هم تا حدودی با گربه در ارتباط اســت. دیدن جعبه مخصوص گربه در خواب نشان دهنده آن اســت که شما به دلیل انجام دادن کاری در گذشته یا به دلیل اتفاقی که در گذشته برایتان رخ داده اســت احساس پشیمانی و ندامت می کنید.

 

این خواب چندان رایج نیست و نشانه های دیگری هم وجــود دارد که معمولا در خواب های ما دیده می شــود و تعبیری یکسان با این خواب دارد. با این وجــود، در صورتی که جعبه گربه ای را در خواب خود ببینید، تعبیر واقعی آن همان اســت که در اینجا برایتان ذکر کرده ایم.

 

۱۵. تعبیر خواب گربه ای که به طرز هیستریکی میو میو می‌کند

اگر در خواب ببینید گــربـهای به طرز هیستریکی میو میو می‌کند ممکن اســت خیلی زود کسی به کمک‌تان نیاز پیدا کند، اما شما برای کمک وقت، منابع، یا دسترسی کافی نخواهید داشت.

 

۱۶. گــربـهای در جلوی شما از جاده عبور کند

خواب اینکه گــربـهای در جلوی شما از جاده عبور کند و به سمت دیگر برود به معنی آن اســت که وقتی طرح‌ها و نیت‌های‌تان به خاطر حوادث یا شرایط غیر منتظره‌ای که آشکارا ورای کنترل شما هستند شکست بخورند مایوس خواهید شد.

 

۱۷. گاز گرفتن گربه در خواب

اینکه در خواب ببینید گــربـه‌ای که قصد نوازشش را داشته‌اید شما را گاز می‌گیرد هشداری اســت مبنی بر این که باید مراقب اطرافیانی که می‌توانند آدم‌های دروغگو و فضولی از آب در بیایند باشید.

 

۱۸. خواب دعوای گــربـهها

این که در خواب شاهد دعوای گــربـهها باشید نشانه‌ی آن اســت که ممکن اســت خیلی زود قربانی سرقت خانه بشوید یا کسی ممکن اســت به ملک و قلمرو شما تعرض کند که ممکن اســت به از دست رفتن دارایی‌های ارزشمند‌تان بشــود.

 

۱۹. خواب گربه در دامان شما

خواب این که به آرامی موهای گــربـهای که در دامان‌تان دراز کشیده و خوابیده یا با شما بازی بازی می‌کند نوازش می‌کنید نشانه‌ی ناراســتی اســت. این خواب یعنی قرار اســت در کارهای ناپسند یا مزمومی درگیر شوید که وعده‌ی ارائه فرصت‌هایی جهت نوعی مشوق و انگیزه به شما می‌دهند.

 

۲۰. گربه با موهای کثیف سیخ شده

خواب گــربـهای با موهای کثیف و سیخ شده هشداری درباره‌ی دریافت خبرهای ناخوشایند اســت. این خبر ناخوشایند می‌تواندشنید بیماری یکی از دوستان نزدیک یا اعضای خانواده باشد.

 

۲۱. خواب حمله کردن گربه به شما

اینکه در خواب ببینید گــربـهای با پنجه‌هایش به شما حمله می‌کند یعنی قرار اســت دشمنان قدرتمند و شروری در زندگی‌تان پیدا کنید. این آدم‌ها قصدشان آن خواهد بود که با تمام توان زندگی شما را خراب کــنند و در سعی برای محروم گذاشتن شما از چیزهایی که برای‌تان عزیز و ارزشمند اســت بی‌رحم و پیگیر خواهند بود.

 

۲۲. خواب پیدا کردن جمجمه‌های گربه در سینک

این خواب می‌تواند به تصمیم جدی شما برای نداشتن هیچ حیوان خانگی دیگری، احتمالا نه فقط گربه بلکه هر حیوان خانگی، اشاره دارد به خصوص بعد از تجربه‌ی داشتن حیوانات خانگی که در گذشته مرده‌اند.

 

۲۳. خواب اینکه گــربـهای کنار شما روی تخت دراز کشیده باشد

اگر در خواب گــربـهای روی تخت کنارتان دراز کشیده باشد نشانه‌ی بدشانسی اســت. این خواب حکایت از آن دارد که یک سری رویداد نامطلوب و ناخوشایند را تجربه خواهید کرد که بر حرفه، پروژه‌ها، کسب و کار یا روابط شما تاثیری منفی به جا خواهند گذاشت.

 

۲۴. تعبیر خواب گــربـهای که خوابیده اســت

این که خواب ببینید گــربـهای به آرامی خوابیده اســت نشانه‌ی آرامش اســت. این خواب یعنی قرار اســت دوره‌ای از آرامش را در زندگی‌تان تجربه کنید که باعث خواهد شد دیگر نگران چیزهایی که باید مراقبت کنید نباشید و قادر خواهید بود زمان بیشتری را صرف مواظبت از خودتان بکنید.

تعبیر خواب گربه | جسد گربه | زاییدن گربه

۲۵. خواب خوردن گربه

این که خواب ببینید گــربـهای را می‌خورید و از وعده‌ی غذایی خود لذت می‌برید نشانه‌ی آن اســت که دوباره قرار اســت با چیزی که در گذشته گم کرده‌اید یا جا گذاشته‌اید برخورد داشته باشید یا قرار اســت چیزی را که در مقطعی از زندگی‌تان بدون اجازه از شما گرفته شده اســت باز پس بگیرید.

 

۲۶. خواب گــربـهای که با یک موش مرده بازی می‌کند

این که در خواب ببینید گــربـهای یک موش را تعقیب می‌کند، می‌گیرد، می‌کشد و بعد با جسد آن موش بازی می‌کند یعنی سود زیادی نصیب‌تان خواهد شد یا از منابعی که انتظارش را ندارید ثروتی به دست خواهید آورد.

 

۲۷. خواب گــربـهی خیس

این که گــربـهای خیس شده را در خواب ببینید نماد آن اســت که قرار اســت لحظه‌ای را تجربه کنید که خشم خود را نسبت به کسی که ظاهرا شما را نا امید کرده اســت ابراز خواهید کرد. این شخص یا نتوانسته‌ اســت دستورات و سفارشات شما را انجام دهد یا فراموش کرده‌ اســت کاری را که خیلی مهم بوده برای‌تان انجام بدهد.

 

۲۸. تعبیر گرفتن گربه در خواب

این که در خواب‌تان گــربـهای را دنبال کنید و بگیرید نشانه‌ی خوبی اســت حاکی از آن که طرح‌ها و رویا‌های‌تان در شرف به قوع پیوستن هستند. این خواب می‌تواند به معنی آن باشد که قرار اســت فردی را ملاقات کنید که نهایتا همدم‌تان خواهد شد و کسی که نگران آسایش و رفاه شما خواهد بود.

 

۲۹. خواب یک خانواده از گــربـهها

اینکه یک خانواده‌ی متشکل از گــربـهها را یکجا در خواب ببینید، مثلا گــربـهی مادر با بچه‌گــربـهها، یعنی برای افزایش تعداد اعضای خانواده‌تان در زندگی واقعی آماده می‌شوید که ممکن اســت باعث پر شور و جنب و جوش و پر مسئولیت شدن زندگی‌تان بشــود.

 

۳۰. خواب غذا دادن به یک گربه

اینکه در خواب ببینید به گــربـهای غذا می‌دهید یعنی برای مواجهه با خشم و خیانت از سوی آدم‌هایی که برای‌تان عزیز هستند و بسیار به آن‌ها اعتماد دارید آماده می‌شوید.

 

۳۱. خواب ببینید دور و برتان پر از گربه اســت

اینکه در خواب ببینید اطراف‌تان پر از گربه اســت نشانه‌ی خیانت اســت. این خواب یعنی با آدم‌هایی ارتباط دارید که مستعد آن هستند که از پشت به شما خنجر بزنند و در حالی که اصلا از آن‌ها انتظار ندارید پشت‌تان را خالی کــنند.

 

۳۲. خواب آسیب زدن به یک گربه

اگر در خواب ببینید به گــربـهای آسیب می‌زنید نشانه‌ی بدی اســت. این خواب یعنی یا رفتار بد و ناخوشایندی از خود بروز خواهید داد یا نمی‌توانید در مواجهه با مشکلات و مسائل جدی که به اقدام سریع و تصمیم‌ گیری‌های محکم احتیاج دارند خوب عمل کنید.

 

۳۳. خواب ببینید میمونی یک گربه را می‌کشد

میمون‌های خشن در خواب انعکاسی از شخصیت بدخلق خودتان و تمایل ذاتی‌تان به دخالت در درگیری‌ها، دعواها و ناسازگاری‌های غیر ضروری اســت، بیشتر از همه در خانواده‌ی خودتان. ممکن اســت در وضعیت خستگی، ناراحتی یا انزجار از کارها و مسئولیت‌های روتین قرار داشته باشید و به طرز فزاینده‌ای از اتفاقات بسیاری که درست جلوی‌ چشم‌های‌تان رخ می‌دهند خسته شده باشید.

تعبیر خواب گربه | جسد گربه | زاییدن گربه

۳۴. برخورد با گــربـهای آسیب دیده

گــربـهها معمولا نماد بد اقبالی هستند، و خبر از رسیدن دوران‌های سخت و بد شانسی می‌دهند. اگر در خواب گــربـهی مرده‌ای پیدا کنید نشان از افزایش شر در زندگی یا وسوسه‌ی انجام کارهای غلط اســت.

 

با آنکه ممکن اســت از شکستن قانون یا اصول اخلاقی اجتناب کنید، برداشتن گربه نشان دهنده‌ی آن اســت که ممکن اســت تسلیم آرزوهای تیره و تار بشوید مگر آنکه خویشتن‌داری فوق‌العاده را تمرین کنید یا از دیگران بخواهید به شما کمک کــنند.

 

۳۵. خواب گــربـههایی که دمشان را بالا گرفته‌اند

وقتی گــربـهای براق می‌شــود این نشانه‌ی اعتماد به نفس اســت . در نتیجه اگر خواب گــربـهای را در چنین حالتی دیدید، این خواب به اعتماد به نفس درست و حس اســتقلال شما اشاره دارد. ممکن اســت درباره‌ی وضعیت کنونی‌تان در محل کار یا زندگی شخصی احساس اطمینان و امنیت اشته باشید. یا اینکه گربه می‌تواند نماد شخصی زیرک یا مرموز در حلقه‌ی اجتماعی اطراف‌تان باشد. این احتمال وجــود دارد که این فرد احساسات یا خشم شما را برانگیزاند و موجب آزارتان شــود.

 

۳۶. اگر خواب ببینید پدربزرگ‌تان گــربـهی بیماری را کتک می‌زند

گــربـههای حیواناتی چابک و مستقل هستند، و اغلب به اشتباه آن‌ها را مغرور می‌پندارند. گربه در خواب می‌تواند نشانه‌ی جنبه‌ای از شخصیت‌تان باشد که رها شده و رک و راســت اســت. بزرگترهای خانواده ممکن اســت از این رک بودن شما آزرده خاطر شوند و آن را گستاخی به حساب بیاورند.

 

سوء برداشت و اختلاف نسل می‌تواند اساسا شما را به مشکل دچار کند. کمی درک بین شما و طرف مقابل‌تان برای اجتناب از درگیری‌های احتمالی در آیند می‌تواند کمک کــننده باشد. غرور شما نیز می‌تواند در این زمینه نقش داشته باشد، اما چیزهای بسیار بدتری از آسیب دیدن شخصیت و نفس آدم‌ها در جهان وجــود دارد.

 

۳۷. خواب ببینید همسایه‌ّها گــربـهها را می‌کشند

کشتن گــربـهها در خواب به نظر می‌رسد نشان دهنده‌ی افزایش جسارت شما در اقداماتی باشد که در مرز غیراخلاقی یا غیر قانونی بودن قرار دارند. ممکن اســت دیگران از شما بخواهند در رفتارتان تغییراتی بدهید. صحنه‌ی مشاهده‌ی گــربـههای مرده نشان می‌دهد دوستان و خانواده‌تان ممکن اســت در کارهای‌تان دخالت بکـنند.

 

چون آن‌ها خود واقعی شما را می‌شناسند و می دانند که هرگز نفس شما در چنین رفتار یا اعمال وحشتناکی خودش را درگیر نخواهد کرد. احتمال بیشتری وجــود دارد که تاثیر دوستان ناباب و فشار آن‌ها باعث شده باشد به این طریق عمل کنید.

 

۳۸. خواب مردن گــربـهای در آغوش شما

مردن گربه در خواب‌تان به نظر می‌رسد حاکی از پشیمانی‌تان بابت انجام اقدامات و کارهایی در گذشته باشد. خود گربه ممکن اســت با روابط یا مسائل جنسی مرتبط باشد بنابراین احتمال دارد احساس خجالت زدگی درباره‌ی کارهایی در گذشته که اکنون همه از آن باخبر شده‌اند داشته باشید. عاقلانه به نظر می‌رسد مدتی آفتابی نشوید تا کسانی که از غیبت کردن لذت می‌برند داســتان دیگری برای غیبت پیدا کــنند.

 

۳۹. خواب ببینید گــربـهای سگی را راه می‌برد

گــربـهها موجــودات زیرکی هستند که معمولا با اســتقلال و شخصیت چابک ارتباط مفهومی دارند. در ضمن سگ‌ها نیز بهترین دوست انسان‌ها به حساب می‌آیند و معمولا نماد وفاداری و امنیت هستند. از این رو اگر در خواب ببینید گــربـهای سگی را راه می‌برد احتمالا به معنی آن اســت که فردی فضول ممکن اســت دوستان‌تان را علیه شما متحد کند.

 

این فرد می‌تواند کسی باشد که نسبت به دستاوردها و موفقیت‌های شما حسودی می‌کند. گربه نیز می‌تواند کسی باشد که سعی دارد یک موفقیت عاشقانه را به مخاطره بیندازد و به همین خاطر رفتاری گربه صفتانه دارد.

 

۴۰. خواب ببینید یک گربه و مار کبری همدیگر را بکشند

زندگی کردن با یک گربه در خواب احتمالا بازتابی از اســتقلال و اتکای‌به ‌نفس شما اســت. شاید به غنیمت شمردن دم اعتقاد دارید و از زندگی کردن در لحظه لذت می‌برید. در ضمن، کبرای قول پیکر که از درب خانواده‌ی دوست‌تان نگهبانی می‌کند می‌تواند نشانه‌ی شکاف عظیمی بین شما دو نفر در واقعیت باشد. شما احتمالا دچار سوء تفاهمی می‌شوید که به مجادله‌ای می‌انجامد که می‌تواند به احساسات هر دو شما آسیب بزند.

 

یا، گربه و کبری می‌توانند نشان دهنده‌ی دو جنس مخالف باشند چون گربه نشانگر زنانگی اســت در حالی که ویژگی‌های مردانه با مار کبری مرتبط اســت. اگر در واقعیت شما دو نفر مرد و زن باشید آن وقت درگیری ممکن اســت از مسائل جنسیتی یا نگرانی‌های جنسی ناشی شــود به ویژه اگر یکی از شما به احساسات دیگری پناه برده باشد.

تعبیر خواب گربه | جسد گربه | زاییدن گربه

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور کنید ، نشانة بدبختی اســت .

 

اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شــود ، دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کــنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند .

 

اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید .

 

اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید ، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید ، و دوستی در آستانة مرگ قرار می گیرد ، اما اگر خواب ببینید گربة لاغر و کثیف را از خود می رانید ، نشانة آن اســت که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شــود .

 

شنیدن صدای گربه در خواب ، نشانة لطمة خوردن از دوستی ریاکار اســت .

 

اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند ، دلالت بر آن دارد که دشمن ، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید ، از چنگ شما بیرون می آورد .

 

اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده اســت ، نشانة آن اســت که دیگران به او خیانت می کــنند .

 

خواب گربه مفید و تمیز ، نشانةزیان مالی اســت .

 

اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانة آن اســت که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .

 

10ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه در خواب، نشانه آغاز دعوا و کشمش اســت.

 

11- اگر زنی در خواب ببیند بچه گربه ای زیبا ببیند ، نشانه آن اســت که به دام فریب ماهرانه ای کشیده می شــود. اما با تشخیص درست خود را نجات می دهد. اما اگر در خواب بچه گربه ای کثیف و لاغر ببیند، علامت آن اســت که قربانی بی احتیاطی های خود خواهد شد.

 

12- دیدن بچه گربه ها در خواب ، دلالت بر تحمل مشکلات کوچک و انزجار آور و زیان مالی دارد .

 

13- اگر خواب ببینید بچه گربه ها را می کشید ، علامت آن اســت که بر نگرانیها و ناراحتی های زندگی غلبه خواهید کرد .

 

14- اگر خواب ببینید مار ، بچه گربه ای را می کشد ، نشانه آن اســت که دشمنان سعی می کــنند به شما آسیب بزنند. اما به خودشان آسیب میرسانند.

 

 

5/5 - (6 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا