تعبیر خواب

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست ؟

همه ما انسان ها در طول شب خواب هایی میبینیم.آیا شما تا حالا خواب کفش را دیده اید؟ اگر می خواهید تعبیر خواب کفش خود را بدانید در ادامه مقاله های تهیه کرده ایم که تمام تعابیر خواب کفش را بیان می کند.در ادامه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب کفش

معبرین اسلامی دیدن کفش در خواب را به زن تعبیر کرده‌اند. در واقع زن نه به معنای جنس مؤنث بلکه به معنای همسر است. اگر رویای زنی با محوریت کفش باشد، این خواب به زندگی زناشویی (همسر) او مربوط می‌شود. خرید کفش در خواب نیز به معنای فرصت‌های گوناگون زندگی است که پیش روی شما قرار دارد.

 

تعبیر خواب کفش و پوتین

پوتين پاي افزاري است مستحکم که در راه پيمائي هاي سخت و طولاني به پا مي کنيم. معبران کهن در مورد انواع پاي افزارها مثل کفش، پوتين، چکمه، گيوه، و چيزهاي ديگر مطالبي نوشته اند که …

 

با زندگي ماشيني امروز که بسياري از مسائل تغيير جا يا تغيير شکل داده اند تطبيق نمي کند و درست به نظر نمي رسد. مثلا نوشته اند اگر کسي ببيند که پوتين يا کفش نو به پا دارد کنيزک تازه اي از بازار مي خرد که امروز نه کنيزک هست و نه بازار برده فروشان. با توجه به تعريف هائي که از خواب داريم که بيشتر يا همه آن ها از نظر علمي ثابت شده پوتين قدرت و توان جسمي و روحي مرد است که با آن مي تواند به جنگ مشکلات زندگي برود و راه هاي دشوار را در نوردد.

 

اگر در خواب ديديد که پوتين مي پوشيد و بند هاي آن را گره مي زنيد و محکم مي کنيد به سفري پر تلاش و تقلا مي رويد يا تحولي در زندگي عادي شما پيدا مي شود که باز مستلزم فعاليت و پيگيري است و شما را به کاري بيشتر از گذشته وا مي دارد.

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب پوتین

 

اگر پوتين کهنه به پا داشتيد خواب شما مي گويد در انجام کاري که مي کنيد موفق نخواهيد بود يا اندوه و ملالي پيش مي آيد. همين حالت شديد تر است وقتي در خواب ببينيد که لباس نو و تميز پوشيده ايد اما پوتين يا کفش کهنه و مندرس به پا داريد. پوتين لنگه به لنگه و نا همرنگ اشتباه در انتخاب راه است(نه هدف) و يا اين است که کسي به شما خيانت ميکند که باز هم نتيجه هر دو نا بساماني است و خواب شما مي گويد فعلا از راهي که در پيش داريد باز گرديد و فکر کنيد و مدتي منتظر بمانيد تا راه بهتري بيابد. هدف خوب است راه مناسب نيست.

 

پوتين از کسي گرفتن قبول تقويت و حمايت از جانب ديگران است

و پوتين به کسي دادن کمک و ياري به ديگران است.

پوتين خريدن نيازي را خبر ميدهد که به تقويت و حمايت و کمک ديگران داريد.

اگر در خواب ببينيد که پوتين شما به پاي ديگران است فريب مي خوريدو محصولي را از دست مي دهيد. مالي که حاصل تلاش و کار شما بود.

چنانچه خود شما پوتين متعلق به ديگري را پوشيده باشيد تعبير عکس اين است.

 

در کتاب تفسیر فرهنگ رویا آمده است که کفش نشانه‌ای از:

جایگاه فرد در زندگی، موقعیت فرد در زندگی

 

کفش‌ هایی از شغل‌ های دیگر مثلا کفش پرستاری : به نیاز ما برای ویژگی‌های آن شغل تاکید دارد.(شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده)

 

درآوردن کفش: پشت سر گذاشتن گذشته، ترک کردن شغلی که مدت‌ها در آن مشغول به کار بوده‌اید.(شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند)

 

پا برهنه راه رفتن: اگر راه رفتن دشوار بود در مسیر سختی در زندگی گام بر می‌دارید، رها کردن مسئولیت‌ها و وظایف روزمره، تماس با طبیعت(وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده)

 

شیوه‌ای از زندگی

 

برخی از کفش‌ها را تنها افراد خاصی از جامعه به پا می‌کنند.

 

تعبیر خواب کفش رنگی

محمد بن سیرین :

تعبیر خواب کفش زن است

تعبیر خواب کفش نو و کفش جدید این است که زنی جدید است یا خریدن کنیزکی است

تعبیر خواب کفش سیاه زن توانگر است

تعبیر خواب کفش سبز زن مستوره است

تعبیر خواب کفش سرخ زن معاشر است

تعبیر خواب کفش زرد زن بیمارگونه است

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر کفش سبز در خواب

 

محمدبن سیرین گوید: دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود.

 

حضرت امام جعفر صادق

در مورد دیدن کفش در خواب می‌فرماید: دیدن کفش در خواب بر هفت وجه بود.

زن

خادم

کنیزک

قوت و نیرومندی

معیشت

مال

سفر (مسافرت)

دیدن کفش در خواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

 

تعبیر خواب کفش از دیدگاه ابراهیم کرمانی:

اگر در خواب ببینی کفش نو خریدی و پوشیدی، یـعـنـی «کنیزکی» «دوشیزه» به دست می‌آوری

اگر خواب ببینی کفش تو سوخته است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

اگر در خواب ببینی هنگام راه رفتن یک لنگه از کفش تو در آمد، یـعـنـی از برادر و خواهر خودت جدا می‌شوی.

 

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می‌کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

 

کفش در خواب ما زن است و همسر. براي زنان ديدن کفش در خواب زندگي زناشوئي است که شوهر اصل کلي آن است.

اگر زن داريد و در خواب کفش ببينيد خواب شما به همسرتان بر مي گردد و نوئي و کهنگي و رنج و راحت آن اشاره اي است به روابط بيننده خواب و همسرش.

ولي اگر بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببينيد کفشي جديد و نو پوشيده ازدواج مي کند.

اگر مردي در خواب ببيند کفش هايش لنگه به لنگه پوشيده از همسرش جدا مي شود

و چنانچه مرد مجردي اين خواب را ببيند زني کج خو و بد خلق نصيب او مي شود.

اگر مردي در خواب ببيند کفش پايش را مي زند با همسرش اختلاف پيدا مي کند.

اگر ببيند کفش براي پايش کوچک شده همسرش از او تقاضائي مي کند که قادر به بر آوردن آن نيست.

اگر مردي در خواب ببيند کفشش سوراخ شده زنش به او خيانت مي کند

و اگر ببيند کفشش آن قدر فرسوده است که نمي تواند بپوشد همسرش بيمار مي شود.

اين تعابير براي زنان نيز هست با اين تفاوت که کفش زن به زندگي خانوادگي او نيز اشاره مي کند و تنها شوهرش مطرح نيست.

 

خانم آيتانوس مي گفت:

جعبه کفش در خواب مادر زن است به همين علت مردان غربي کفش خود را بدون جعبه مي خرند و به خانه مي برند و شرقي ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد. آن اشاره اي طنز آميز به اين نکته است که مردان غربي با مادر زن خويش رابطه صميمانه و خوبي ندارند و در مغرب زمين بسياري از جدايي ها به علت وجود مادر زن اتفاق مي افتد.اما زنان آسيائي داماد خويش را مانند پسر خود دوست دارند و به او محبت مي کنند.

باز هم خانم اتيانوس مي گفت:اگر خانمي در خواب ببيند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بيکار مي شود

و اگر زني ببيند که کفش مردانه پوشيده صاحب پسر مي شود.

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب کفش به چه معناست

 

تعبیر خواب کفش پوشیدن

اگر در خواب دیدید که در حال پوشیدن کفش هستید، به احتمال زیاد در آینده‌ای نزدیک به مسافرت خواهید رفت. تعبیر دیگری که برای آن مطرح شده آن است که ممکن است نشانه موانع جزئی در آینده نزدیک باشد که با سهولت بر آنها غلبه خواهید کرد.

 

یوسف نبی علیه السلام می‌گوید: دیدن خوابی با مضمون “کفش در پا کردن” نشانه زن گرفتن است و اگر در آورد زن طلاق خواهد داد.اگر در خواب دیدید که کفش‌های جدید می‌پوشیدید، چنین رویایی نشانه فراوانی و ثروت است. علاوه بر این، این رویا ممکن است نشانه سود یا شانس بزرگی در تجارت و سرمایه گذاری باشد.

 

تعبیر خواب کفش سفید

دیدن کفش سفید در خواب نشانه آغاز راه جدیدی در زندگی است.

اگر زنی در خواب، کفش سفید مردانه ببیند اینگونه تعبیر می‌شود که کسی او را مخفیانه دوست دارد اما خجالتی است یا آمادگی گفتن حقیقت را ندارد.

اگر مردی در خواب، کفش سفید زنانه ببیند نشانگر این است که محبوبش را به زودی ملاقات خواهد کرد.

به طور کلی کفش سفید پوشیده شده در خواب نشانگر این است که احساسات گذشته نمرده‌اند و هنوز قدرت مغلوب کردن شما را دارند. خریدن کفش سفید در خواب نیز به معنای تغییرات در جوانب مختلف زندگی شماست.

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب کفش سفید

 

تعبیر خواب کفش مشکی

کفش سیاه در خواب به ازدواج و ثروتمند شدن شخص خواب بیننده در آینده اشاره دارد.

 

اگر در خواب خود را در حال پوشیدن کفشی سیاه ببینید، این مساله به یک زندگی راکد یا یک رابطه زناشویی اشتباه دلالت دارد. در واقع هر موقع که شما برنامه یا تصمیمی برای زندگی زناشویی خود گرفتید مانعی بزرگ سد راهتان شده است.

 

اگر در خواب دیدید که کفش سیاهی پوشیده‌اید این رویا نشان دهنده رخ دادن تغییری مهم در زندگی شماست که همه چیز را به طور کامل تغییر خواهد داد. این تغییر از جایی نمی آید، اما در انتها، آنچه برایتان در زندگی بهترین است را رقم خواهد زد.

 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده‌اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب کفش سیاه

 

اگر کفش‌هایی که به پا می‌کنید سیاه رنگ باشند، این خواب می‌تواند نشانگر تغییر مهمی باشد که در زندگی‌تان اتفاق افتاده است و همه چیز را دگرگون کرده است. این تغییر از هیچ به وجود آمده اما به بهترین چیزی تبدیل شده است که تا به حال برای‌تان اتفاق افتاده است.

 

این خواب می‌تواند نشانگر رویدادی مهم نیز باشد که به زودی اتفاق خواهد افتاد، و اهمیت بسیار زیادی برای شما دارد. حتما سعی کنید که این رویداد را از دست ندهید و برای اینکه به مردم بفهمانید چه کسی در آینده برای‌تان در زندگی دارای اهمیت خواهد بود آماده شوید.

 

تعبیر خواب گم شدن کفش

در علم تعبیر خواب همواره تعابیر بر اساس زندگی شخصی بیننده خواب بیان می‌گردند و این گونه نیست که تفسیری دقیقاً برای همه یکسان باشد. معبرین جدید امروزه با استفاده از نمادها و جزییاتی که در خواب دیده می‌شوند تفاسیری را عنوان می‌کنند که بایستی با دقت بسیار زیادی این کار انجام گیرد.

 

کفش پوشاکی است که به پا کرده و با آن می‌توان راحت تر مسیرهای پیش رو را طی کرد. معبرین غربی کفش را نمادی از حرکت روبه جلو، مسیرهای شغلی ومعنوی ذکر کرده‌اند. شما روی کفش ایستاده و با آن قدم برمی‌دارید این نشان از آگاهی و تسلط بر هدف‌های پیش روی شما دارد.

 

دیدن خواب‌های متوالی از گم شدن کفش سردرگمی و عدم توانایی در تصمیم گیری بیننده خواب را نشان می‌دهد. این سرگردانی می‌تواند ناشی از اضطراب و استرس شدید باشد. نگرانی‌ها و اضطراب‌های خود را کنار و بر خداوند متعال توکل کنید اوست که بر همه چیز دانا و تواناست.

 

آنلی بیتون: گم کردن کفش در خواب را نشانه طلاق و جدایی از همسر می‌داند.

 

تعبیر خواب دزدیده شدن کفش

حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند.

 

تعبیر خواب جا گذاشتن کفش

نشان از غافل بودن شما از همسراتان است. ( به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند – باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید).

 

تعبیر خواب خریدن کفش

اگر خواب دیدید کفش می‌‌خرید، این خواب می‌تواند نشانگر تغییراتی باشد که قرار است در زندگی‌تان اتفاق بیفتد. ممکن است مجبور به نقل مکان شوید یا شغل و محیط کاری خود را عوض کنید. این تغییرات همچنین می‌توانند به آدم‌هایی که اطراف شما را گرفته‌اند و روابط موجود در زندگی‌تان نیز مربوط باشند.

 

بعضی از چیزها قرار است فرق بکنند، و شما از این تغییرات یا ناراحت خواهید شد یا خوشحال و این بستگی به شرایط فعلی زندگی‌تان دارد. اگر اکنون زندگی خوب و خوشی دارید پس تغییرات می‌توانند برای شما معنای بدی داشته باشند و اگر زندگی خوشی ندارید، این تغییرات ممکن است همان چیزی باشد که مدت‌ها دنبالش بوده‌اید.

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب خریدن کفش

 

به بیان ابراهیم کرمانی اگر در خواب ببینید که کفش نو خریدید و پوشیدید به این معناست که کنیزکی دوشیزه به دست خواهید آورد.

 

به تعبیر کارل گوستاو یونگ اگر در خواب در حال خرید کردن باشید نشان دهنده نیازها و تمایلات شماست. مثلا اگر در خواب خود لباس می‌خرید به این معناست که می‌خواهید تصویر جدیدی از خود ارائه دهید.

 

آنلی بیتون می‌گوید: خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

اگر مرد خواب ببیند کفش سفید زنانه‌ای می خرد به این معناست که می‌خواهد رابطه با نامزدش را به مرحله جدیدی وارد کند.

 

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه

اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش را لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.

 

تعبیر خواب کفش تنگ

اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می‌زند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند.

اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضایی می‌کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب کفش تنگ

 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید کفش‌های نو، پای شما را می‌زنند، نشانه آن است که دوستان همکار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب کفش تنگ به چه معناست

 

تعبیر خواب کفش نو

اگر کفش‌هایی که در خواب به پا می‌کنید نو و واکس زده باشند، در آن صورت این خواب نشان از مال و ثروت دارد. ممکن است در یک لاتاری برنده شوید و جایزه‌ی خوبی نصیب‌تان شود. در صورتی که در رابطه با پول و جایزه بسیار خوش‌شانس هستید، پس حتما از این دوره‌ی خوش اقبالی نهایت استفاده را ببرید.

 

همچنین باید درباره‌ی شروع کردن ایده‌های کسب و کاری جدید فکر کنید، چون هر چیزی که به آن وارد شوید پیامدی موفقیت آمیز خواهد داشت بنابراین از امتحان کردن کارها و چیزهای جدید دوری نکنید.

 

اگر در حال برنامه ریزی برای سفر هستید، دیدن خواب پوشیدن کفش نو ممکن است نشانه تردید و بی تفاوتی شما برای رفتن به این سفر باشد. همچنین این خواب می‌تواند نشانه احتمالی برای زندگی در خارج از کشور باشد.

 

ابن سیرین گوید: اگر فرد ببیند که کفش نو در پای خود کرد، دلیلی است بر آن که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند کفشی جدید و نو پوشیده، ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب کفش پاره

به گفته آنلی بیتون اگر خواب ببینید کفشی کهنه و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می‌کند.

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب کفش پاره

 

تعبیر خواب کفش کثیف

اگر کفش های کثیفی را خواب دیدید، این خواب می‌تواند به معنی آن باشد که دشمنان زیادی شما را احاطه کرده‌اند و آماده‌ی حمله به شما هستند. آن‌ها مدتی علیه‌تان نقشه کشیده‌اند و به راه‌های مختلفی برای به جهنم تبدیل کردن زندگی‌تان فکر کرده‌اند، پس مواظب کسانی که اطراف‌تان هستند باشید و خیلی به کسی درباره‌ی خودتان اطلاعات ندهید چون ممکن است نهایتا به دردسر بیفتید.

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب کفش کثیف

 

تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

اگر خواب ببینید که در مغازه کفش‌فروشی هستید بدان معناست که شما حداقل دو راه برای تغییر زندگی خود پیش رو دارید به خصوص اگر در حال پوشیدن کفش باشید.

 

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

کارل گوستاو یونگ : خواب دیدن اینکه شما پاشنه بلند می پوشید بیانگر زنانگی و دلبری است. شما حس اعتماد به نفس می کنید و به خودتان مطمئنید. تعبیر دیگر این است که پاشنه بلند بیانگر این است که حس می کنید در نقش خود به عنوان یک زن، محدود هستید. شما فکر می کنید که نمی توانید به طور آزادانه و کامل خود را ابراز کنید.

 

معبرین غربی گویند : اگر در خواب مشاهده کردید که کفش پاشنه بلند زیبا به پا کردید بایستی خود را برای اجرای برنامه‌ها و اهدافتان آماده کنید.

خریدن کفشی با پاشنه‌های بلند بیانگر این است که شما آماده برخورد با هر گونه تغییر در زندگی خود هستید به طور ناخود آگاه شما خواهان شروع کار و فعالیت شغلی جدید هستید.

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

 

فروید در مورد دیدن کفش پاشنه بلند در خواب می‌گوید اگر مردی در خواب ببیند که زنی کفش‌های پاشنه بلند به پا کرده است نشان دهنده تخیلات و توهماتی است که مربوط به هوای نفس است و در واقعیت رخ نخواهد داد.

 

تعبیر خواب کفش با پاشنه پهن و بزرگ

معبرین غربی گویند:

اگر در خواب ببینید که کفش پاشنه بلندی با عرض زیاد پوشیده‌اید نشانه ای از تحمل بلاتکلیفی و ابهام در وضعیت زندگی است که شما سعی در رهایی یافتن از این وضعیت نا امید کننده دارید.

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب کفش پاشنه پهن

 

اگر در خواب پاشنه‌های بزرگ در کفش خود دیدید ارتباط قوی و محکمی با اعضای خانواده خود خواهید داشت. حضور دوستان وفادار و پایداری در کار از دیگر نشانه‌های رویای کفش پاشنه بلند بزرگ است.

 

تعبیر خواب کفش با پاشنه نازک

معبرین غربی گویند: دیدن کفش با پاشنه نازک به شما این هشدار را می‌دهد که در مورد موقعیت‌های پیش روی خود مجدداً تفکر کنید.

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب کفش پاشنه باریک

 

تعبیر خواب شکستن پاشنه کفش

در کتاب تعبیر خواب میلر آورده شده است که شکستن پاشنه کفش برای دختر جوان هشداری در مورد رخ دادن اتفاقی ناگوار است که باعث صدمه دیدن شهرت و آبروی او می‌گردد.

خانم اتیانوس می‌گوید: اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می‌شود.

 

تعبیر خواب انواع کفش

کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید.

 

تعبیر خواب گالش: گالش هم تعبیر کفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین حال آسیب پذیر و کم مقاومت.

 

کفش پاشنه بلند: همسری که شما را به اوج موفقیت می رساند.

 

کفش دخترانه یا بچگانه: یعنی اینکه بچه دار می شوید.

 

کفش چرمی: داشتن کفش چرمی نشانه این است که بیننده خواب در راهی که در پیش دارد، ثابت قدم است و اگر کفش چرمی او نو و براق باشد، نشانه ازدیاد ثروت و اگر کهنه و فرسوده باشد، نشانه ضرر و زیان است.

 

دیدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست.

تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش

هدیه دادن یا هدیه گرفتن کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر.

 

تعبیر خواب رنگ کفش

رنگ سفید در کفش به سفید بختی و شادمانی تعبیر شده است.

اگر کفش سیاه باشد، نشانه عزت است.

اگر خواب ببینید به كفشهایتان واكس سیاه زده اید، علامت آن است كه امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.

و کفش قهوه ای، نشانه آراستگی دینی است.

کفش سرخ برای زنان، شادمانی و سرزندگی است.

دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل.

تعبیر خواب کفش | دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب کفش به چه معناست

 

تعبیر خواب کفش از دید حضرت یوسف (ع)

تعبیر دیدن کفش در خواب سفری است که در آن همسر آینده تان را می بینید

تعبیر خواب کفش زن و همسر است

تعبیر خواب کفش برای زنان، زندگی زناشویی است که شوهر اصل کلی آن است

تعبیر خواب کفش برای مردی که زن دارد به روابطش با همسرش بر می گردد

تعبیر خواب کفش برای کسی که مجرد است ازدواج است

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه جدایی از همسر است

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه برای فرد مجرد ازدواج با زنی کج خو و بد اخلاق است

تعبیر خواب کفشی که تنگ است و پا را می زند این است که با همسرتان به اختلاف می خورید

تعبیر خواب کفشی که تنگ شده است تقاضایی از سوی همسر است که توان برآوردن آن را ندارید

تعبیر خواب مردی که کفشش سوراخ شده است این است که زنش به او خیانت می کند

تعبیر خواب کفشی که بسیار فرسوده شده و قابل پوشیدن نیست این است که همسرش بیمار است

 

تعبیر خواب کفش از دید ابن خلیل

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند همسری است که شما را به اوج میرساند

 

تعبیر خواب کفش از دید جابر مغربی

تعبیر خواب کسی که پاشنه پای خود را میبرد این است که حاصل کارش را به دشمنان می دهد

تعبیر خواب افتادن پاشنه کفش این است که کارش خراب می شود و وضعیت اقتصادیش بد می شود

 

نتیجه گیری:بسیاری از ما در طول شب خوابهای خوب یا بدی میبینم که دوست دارید تعبیر آن را بدانید نیک شو در این راستا تمام تعبیر خواب های شمارا بیان می کند تا شما بتوانید خوابی که میبینید به دنبال تعبیر آن باشید.

 

 

مطالب پیشنهادی:

تعبیر خواب در یک فضای بسته قرار داشتن

تعبیر خواب عمارت و کاخ مجلل | عمارت بزرگ قدیمی

تعبیر خواب لال شدن، لال و بند آمدن زبان در خواب

تعبیر خواب پایان جهان | قیامت و پایان دنیا

تعبیر خواب قصد رفتن به کربلا | مشهد | زیارت امامزاده ناشناس

 

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا