تعبیر خواب

تعبیر خواب پایان جهان | قیامت و پایان دنیا

تعبیر خواب پایان جهان | قیامت و پایان دنیا

تعبیر خواب پایان جهان | قیامت و پایان دنیا

اگر خواب دیده اید کــه پایان دنیا فرا رسیده و دیگر هیچ زندگی باقی نیست حتما از ترس از خواب بیدار شده اید ، ما در ادامه تعبیر این خواب را به شما خواهیم گفت. مي دانیم کــه خواب های ما معمولا انعکاسی از زندگی روزانه ما هستند. اگر بیش از حد به چیزی می اندیشیم یا اگر اخیرا مساله ای غیرعادی در زندگی ما اتفاق افتاده اســت، احتمال ظاهر شدن آن در خواب هایمان بیشتر اســت. دیدن روز قیامت و آخرالزمان در خواب موضوع رایجی اســت کــه بسیاری از ما دیدن آن را تجربه کرده ایم. در این شماره با ما همراه باشید تا تعبیر خواب پایان جهان را بدانید.

 

تعبیر خواب آخرالزمان

اما برخی اوقات نیز ممکن اســت خواب های ما هیچ ارتباطی با زندگی بیداری یا واقعی ما نداشته باشند اما در بردارنده تعابیر و معانی نمادینی باشند. بسیار حائز اهميت اســت کــه از آنچه در خواب خود دیده ایم غافل نشویم. در بعضی مواقع خواب های ما حامل دانش و پیامي برای ما هستند کــه در آینده ما بسیار تاثیرگذار اســت. به همين دلیل اســت کــه باید سعی کنیم تا تعبیری دقیق از خواب های خود بدست آوریم.

 

در این مقاله به بررسی تعبیر خواب پایان جهان مي پردازیم. آیا تاکنون آخرالزمان را در خواب تان دیده اید؟ اگر پاسخ شما به این سوال مثبت اســت، آیا به هنگام خواب دیدن ترسیده اید؟ تعبیر خواب پایان جهان چیست؟ این خواب ها نماد چه چیزی هستند؟

 

اگر به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال ها هستید، به شما توصیه مي کنیم کــه این مقاله را با دقت مطالعه کنید. ما تعابیر بیشتری از این خواب ها را برای شما آورده ایم. در اینجا به شما مي گوییم کــه رایج ترین خواب های مربوط به پایان جهان کدام یک هستند. همچنین به شما یاد مي دهیم کــه چطور مي توانید این قبیل خواب ها را به درستی تعبیر کنید. اگر تاکنون آخرالزمان را در خواب تان دیده اید، بدون شک این مقاله برای شما جذاب و مفید خواهد بود.

تعبیر خواب پایان جهان | قیامت و پایان دنیا

تفسیر و تعبیر خواب پایان جهان

خواب پایان جهان یا آخرالزمان ممکن اســت تجربه ای ناخوشایند و وحشتناک باشد. این خواب ها معمولا بسیار شایع هستند و مي توانند تعابیر متفاوت و بسیار زیادی داشته باشند. در بیشتر موارد، تعبیر خواب پایان جهان این اســت کــه اســترس بسیار زیادی در زندگی شما وجود دارد. ممکن اســت شما در این برهه زمانی در حال عبور از شرایطی پراســترس در زندگی خود باشید و اینگونه احساس مي کنید کــه پایان جهان رسیده اســت. اگر به تازگی زیر فشار اســترس قرار داشته اید و اگر مشکلات و نگرانی های زیادی در زندگی واقعی و بیداری خود دارید، این احتمال وجود دارد کــه پایان جهان را در خواب خود ببینید.

 

۱. با مشکلات و مسایل مالی شغلی یا عاطفی شدید و جدی درگیر هستید

دلایل زیادی وجود دارد کــه منجر به دیدن این خواب ها مي شود. برخی از این دلایل عبارتند از: مشکلات مالی، طلاق، مرگ یکی از عزیزان و دلایل مشابه دیگر. طبق یک باور قدیمي، فردی کــه مرگ پدر، مادر، همسر یا فرد مورد علاقه خود را تجربه کرده اســت احتمالا پایان جهان را در خواب مي بیند. بعلاوه، اگر به تازگی از کارتان اخراج شده اید، قطعا شوک بزرگی را تجربه کرده اید و احتمال دیدن آخرالزمان در خواب برای شما بیشتر مي شود.

 

به این ترتیب، اگر خواب پایان جهان را مي بینید، احتمالا در موقعیت یا شرایط بسیار سختی قرار گرفته اید و این خواب مي تواند راهی برای فرار کردن از واقعیت ناخوشایندتان باشد.

 

۲. در آستانه تغییرات مهمي در زندگیتان هستید

برخی اوقات تعبیر خواب آخرالزمان این اســت کــه شما در حال پشت سر گذاشتن تغییرات بزرگی در زندگی خود هستید. شاید مرحله ای از زندگی شما به پایان رسیده و مرحله دیگری از آن در آستانه شروع اســت.

 

برای مثال، اگر در آستانه ازدواج هستید، دیدن پایان جهان در خواب طبیعی اســت. با این وجود اگر در آستانه جدایی، ورود به دانشگاه یا پیدا کردن یک شغل جدید باشید نیز احتمال دیدن چنین خوابی بیش از سایر اوقات اســت. شاید چالش هایی کــه در آینده ممکن اســت با آن ها روبرو شوید شما را نگران و حشت زده کرده اســت و به این ترتیب بازتاب احساسات و افکار شما در خواب نمایان مي شود. دیدن پایان جهان در خواب مي تواند دلایل متعدد دیگری نیز داشته باشد و از این روی نیازی نیست کــه فورا برای دیدن چنین خوابی وحشت و هراس به خود راه دهید.

 

۳. هشدار برای تغییرات نزدیک در زندگیتان اســت

از طرف دیگر، حتی اگر آرامش و صلح در زندگی شما برقرار باشد باز هم احتمال دیدن پایان جهان در خواب وجود دارد. برخی اوقات همه اوضاع و شرایط زندگی شما مرتب اســت و با این حال شما آخرالزمان را در خواب مي بینید. در این حالت، تعبیر خواب پایان جهان شاید تغییراتی باشد کــه در آینده ای نزدیک در زندگی شاهد آن خواهید بود. این خواب مي تواند هشداری برای شما باشد و به شما مي گوید کــه خود را برای تغییراتی کــه پیش روی دارید آماده سازید. شاید نیاز اســت کــه شیوه نگرش خود یا شیوه کلی زیستن خود را تغییر دهید.

تعبیر خواب پایان جهان | قیامت و پایان دنیا

همانطور کــه مشاهده کردید، دیدن پایان جهان در خواب مي تواند تعابیر مختلفی داشته باشد و عوامل متعددی مي تواند موجب این خواب شود. شما دیدید کــه این خواب در واقع به این معنا نیست کــه به پایان جهان نزدیک مي شویم و به این ترتیب جایی برای ترس یا نگرانی وجود ندارد. در بیشتر موارد، این خواب ها به احساسات و افکار شما در زندگی واقعی شما و در زمان بیداری مرتبط مي شوند.

 

۴. یک ترس بزرگ در زندگیتان دارید

این خواب ها مي توانند تعابیری مثبت و منفی داشته باشند اما اگر پایان جهان را در خواب مي بینید، باید آن را نشانه ای بدانید و زندگی خود را بطور کلی مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. با دیدن این خواب باید از خودتان بپرسید: ” آیا در زندگی من چیزی وجود دارد کــه موجب ترس و وحشت من مي شود؟ آیا در زندگی من چیزی وجود دارد کــه من را نگران مي کند؟ ” همانطور کــه پیش از این هم گفتیم، خواب پایان جهان در اکثر مواقع تنها بازتابی اســت از شرایط پراســترسی کــه در لحظه با آن روبرو مي شویم. همچنین این خواب مي تواند نماد تغییراتی باشد کــه در حال عبور از آن ها هستیم یا تغییراتی کــه در آینده ای نزدیک رخ مي دهند.

 

اميدواریم کــه از خواندن این مقاله لذت برده باشید و همچنین اميدواریم کــه درک بهتری از دیدن آخرالزمان در خواب به دست آورده باشید. حالا دیگر مي توانید خواب پایان جهان را دقیق تر تعبیر کنید.

 

با این وجود، اگر اخیرا برنامه ای در رابطه با پایان جهان را در تلویزیون تماشا کرده اید یا اگر به چنین موضوعی فکر کرده اید، احتمالا آخرالزمان را در خواب خواهید دید. در این صورت، خواب شما هیچ معنای خاصی ندارد و نیازی نیست کــه به دنبال یافتن تعبیر آن باشید.

 

تعبیر خواب از معبران دنیا

خواب دیدم در شهر ما زلزله ای بسیار شدید و با صدای وحشتناک آمد و تمام ساختمان های روبه روی ما تخریب شد و در زمين ترک های بزرگی ایجاد شد ، از هر طرف همهمه مي آمد کــه قیامت نزدیک شده اســت والان همه ی ما ميميریم ، خانواده مان خیلی ترسیده بودند ، سراسیمه به بیرون رفتیم و دیدیم نور زرد رنگی از اوج آسمان به زمين مي تابید ، کوه ها خراب شده بودند و همه در حال فرار کردن بودن و یقین پیدا کردم کــه قیامت شده ، آیا تعبیری دارد ؟

 

علامه طباطبایی گفته اند دیدن قیامت در رویاهای ما در صورتی کــه در وقت مناسب و یا روزهایی باشد کــه تعبیر صحت دقیقی ندارد یا شخص تردید دارد رویا را در چه ساعد و چه زمانی دیده ، نشان دهنده ی ناآرامي به دلیل مشکلات و یا گرفتاری های تازه اســت ، این مورد وقتی قوت پیدا ميکند کــه صاحب رویا در واقعیت بطور اتفاقی بر سر دوراهی برای گرفتن تصميم های مهم قرار ميگیرد .اگر ببینی در این اتفاق معشوقت دچار نگرانی و یا ترس شده اســت به این علامت اســت کــه او را از دست خواهی داد

 

و یا به دلایلی مشخص تصميم به جدا شدن خواهید گرفت.اگر ببینی کــه دوستان ، آشنایان و یا اقوام نزدیک خودت در این زمان قصد دارند به تو آسیبی برسانندو یا از همدگیر فرار ميکنید خبر از شروع شدن جنگ مي دهد ، اگر ببینی کسانی در مقابل چشمانت جان ميدهند نشانه ی یک مرگ در بین آشنایان اســت اگر توانستی جان سالم به در ببری و یا خودت را نجات یافته دیدی خواب بیننده باید سعی کند از فاصله ی زمنی موجود سود برده ، و اســتعداد های ذاتی خود را بیازماید ، تا بدین وسیله به بعضی از اشتباهات خود پی ببرد.

 

تعبیر خواب تمام شدن دنیا

تعبیر خواب نابود شدن دنیا به روایت از خالد اصفهانی : اغلب تصور دارند چنین رویایی به دنیا و اتفاقاتی کــه در آن مي افتد مرتبط مي شود بطور مثال بعضی ها خیال ميکنند با دیدن چنین رویایی قرار اســت زلزله بیاید و یا سیل های سنگین و خطرناک ایجاد شود در جایی کــه در بیشتر موارد اصلا این چنین نیست و فقط به بعضی از رفتار ها و هنجار های شخصی مرتبط اســت ، چنان چه خواب دیده باشی دنیا و زمين در حال نابود شدن اســت و تمام اجسام ، پرندگان، دریاها ، کوه ها و خانه ها ، بیان ها و …در حال از بین رفتن هستند بیشتر نشان دهنده ی تهدید یک خطر نامعلوم اســت و این خطر در بیشتر موارد مي تواند یک بیماری و یا یک شک ناگهانی باشد ، شیخ طوسی گفته اند برپا شدن قیامت و مردن انسان ها در رویاها یک نوع هشدار در مقابل بی رحمي و بی توجهی خود شخص اســت ، زیرا تمایل به از بین بردن در او وجود دارد ، اصفهانی گفته اند اگر در آخرالزمان را با چشمان خودت شاهد بودی از آن ترسیدی گریه کردی و یا شروع به فریاد کردن کردی خبر از یک زندگی ناآرام و در آینده ی نزدیک را ميدهد و این ارتباطی با دنیا و یا تمام شدن آن ندارد .

 

پرسش : خواب دیدم کــه آخر الزمان شده و زمين از وسط نصف شده بود ، و همانطور کــه قبل در کتاب ها خوانده و از دیگران شنیده بودم خورشید به زمين افتاد همه جا تاریک شد ، و من و سایر اعضای خانواده ام زیر آوار مردیم ، تعبیرش چیه ؟

 

پاسخ: ممکن اســت دورانی آشفته و ناخوشایند را در ایامي کــه پیش رو خواهید داشت همراه با سایر افراد خانواده تان تجربه کنید و چند اتفاق جدید و دردسر ساز وارد زندگی شما شود و سبب شود از اميدواری ها و دلخوشی های شما بطور قابل توجهی کاســته شود .

 

تعبیر خواب نابود شدن زمين و برپا شدن قیامت

تعبیر خواب نابودی زمين به روایت از احمد طبسی : بدون شک ترس هیجان و اضطراب شدیدی در هنگام دیدن چنین رویایی به شخص وارد مي شود ، تپش قلب ، سروصدا کردن و عرق ریختن از علائم شایع آن اســت ، شخص در هنگام دیدن چنین خوابی صحبت ميکند و صداهای ناله بصورت کوتاه از او شنیده مي شود ، این ها در واقعیت و بیداری چه معنا و یا چه تعبیری خواهد داشت؟ وقتی کسی در خواب مي بیند زمين زیر پایش تخریب مي شود ، در آن فرو مي رود و یا در حال مردن اســت و بر او ثابت شده اســت کــه لحظه ی قیامت فرا رسیده اســت ، احساس ناخوشایندی دارد و ممکن اســت تا ساعت ها درگیر آن باشد در واقعیت باید بدانید تعبیر این خواب چیزی نیست به جز بعضی از حملات و یا تنش های سختی کــه بخاطر یک اتفاق غم انگیز به انسان مي رسد و سبب مي شود موجی از ناامنی ها ، ناآرامي ها و یا تلخی ها در زندگی اش جریان پیدا ميکند ، مثل از دست دادن یک دوست صميمي و یا یکی از اعضای خانواده ، یا جدا شدن از معشوق همسر و یا فرزندان بصورت موقت و مشکلاتی از این قبیل کــه تاثیراتی مستقیم در روحیه ی آدمي دارد و فقط در بعضی از موارد خاص دیدن چنین رویایی نوید ظهور امام زمان (عج) و یا سایر معانی معنوی را ميدهد کــه در پایین به چند مورد مهم آن اشاره شده اســت.

 

حضرت امام صادق (ع) فرموده اند چنان چه شخصی در زمان و ساعت و در روز مناسبی خواب دیده باشد کــه قیامت برپا شده و زمين در حال نابودی اســت به چندین علامت اســت ، اولی سعادت و رستگاری برا او و اهل منزلش ، دومي رها شدن و یا نجات یافتن از تاریکی ، گمراهی غم و غصه ،سومي شکست دشمن و پیروز شدن بر کسانی کــه ظلم ميگویند و حق را زیر پا ميگذارند ، چهارمي بوجود آمدن عدالت و انصاف بین مردم .همچنین حضرت فرموده اند این رویا هشداری نیز در مورد بعضی از فراموشکاریها و یا اهمال هایی کــه در دین و اعتقادات انجام مي شود ميدهد .

 

دانیال پیامبر فرموده اند : اگر ببینی افراد دیگری از جمله پدر مادر دوست برادر و یا خواهر به هر طریقی به شما اطلاع ميدهند کــه قیامت نزدیک شده و یا در حال برپا شدن اســت ، یعنی خداوند متعال در آن شهر خیر برکت نیکی و حق و حقانیت را گسترش ميدهد و مشکلات و گرفتاری های زیادی از ميان برداشته مي شود و در راحتی و در امنیت قرار خواهی گرفت و چنان چه افرادی در آن شهر یا دیار حق مظلومان فقرا و سایر افراد در هر طبقه ای را ضایع ميکنند و با آن ها به بدی رفتار ميکنند دچار عذاب و یا رنج زیادی خواهد شد ، یا اگر مظلوم باشند خداوند آن‌ها را بر ظالم یاری مي‌کند، ‌‌‌‌‌ هامونی و چند معبر ایرانی دیگر نیز درباره ی تعبیر خواب پایان یافتن جهان گفته اند اگر مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌ای بر ظالم غلبه مي‌کنی، یا اینکــه اگر دچار غم و رنج و سختی شده‌ای خلاص مي‌شوی. ابن سیرین مي‌گوید: اگر ببینی مردم آن سرزمين در پیشگاه خداوند ایستاده‌اند، یـعـنـی خشم و عذاب الهی نازل مي‌شود.

 

 

3.5/5 - (2 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا