تعبیر خواب

تعبیر خواب نامزد ،دوست و همسر سابق | عشق سابق | برگشتن به همسر سابق

تعبیر خواب نامزد ،دوست و همسر سابق | عشق سابق | برگشتن به همسر سابق

تعبیر خواب نامزد ،دوست و همسر سابق | عشق سابق | برگشتن به همسر سابق

اگر در گذشته کسی در زندگی تان بوده است و فکر می کنید کــه این موضوع را در ذهنتان تمام کرده اید اما باز هم خواب ، دوست ، همسر یا نامزد سابقتان را می بینید در ادامه تعبیر آن را برایتان آورده ایم.

 

سلام  ، من بعد از سه سال جدایی و ازدواج مجدد… خدا رو شکر از زندگیم راضیم ، مسئله اینجاست کــه دو بار در دو روز خواب همسر سابقم رو دیدم اینکــه پشیمونه و من چادری در کنارش هستم (البته من چادری نیستم تو خواب اینطور دیدم) به زبان نمیگه پشیمونم ولی از نگاهش و حرکاتش پشیمونی معلوم بود… این در صورتیه کــه من ایشون رو از ذهنم پاک کردم آیا کسی تعبیر خواب میدونه برام تعبیرش رو بگه؟!

 

سلام ، من 25 ساله و دانشجوی ارشد هستم ، در 20 سالگی ازدواج کردم کــه بعد از یکسال از همسرم بطور کامل جدا شدم اما نه بطور قانونی. بلکــه بدین صورت کــه من در خانه پدرم بودم و هیچ اطلاعی از وی نداشتم. در ان دوران اضطراب زیادی را متحمل شدم کــه مشاوره و مطالعه و البته تحصیل کمک زیادی کردند تا حالم خوب شود. ضمنا قرص های فلوکستین هم دو ماه خوردم و وقتی حالم بهتر شد پزشک قطع کردند.

تعبیر خواب نامزد ،دوست و همسر سابق | عشق سابق | برگشتن به همسر سابق

تعبیر خواب برگشتن همسر بعد از طلاق

 

بعد از 3 سال کشمکش و دادگاه جدا شدم.بعد از طلاق به بهانه مهریه گاهی پیامک میداد کــه گفتم دیگر پیامک ندهد. او هم دیگر مزاحم نشد.الان کــه یکسالی از طلاقم میگذره حالم خوبه و زندگی عادی خود را دارم. خوشبختانه از ابتدا حمایت خانواده ام را به ویژه از نظر روحی داشتم.

 

موضوعی کــه هر چند وقت یکبار آزارم میدهد این است کــه بعد از طلاق به طور متوسط هر دو ماه یکبار , خواب همسر سابق را دیده ام و در تمام انها تقریبا به گونه ای بوده کــه به طرفم می اید و من خود را دور میکنم. حتی گاه فرار میکنم.

 

این خواب ها نگرانم میکنند و از 1 روز تا 2 هفته مرا بهم میریزد.اولین بار بعد از خواب کمی گریه کردم.لازم است بگویم کــه در روزهایی کــه من حتی یک بار هم به یاد ان ادم نمیفتادم شب خواب وی را میدیدم.ایا خواب های من علت خاصی دارد؟ایا تلاش خاص دیگری برای کنار گذاشتن گذشته لازم است؟

تعبیر خواب نامزد ،دوست و همسر سابق | عشق سابق | برگشتن به همسر سابق

تعبیر خواب دیدن همسر سابق

 

تعبیر:

این مطلب در مورد موضوعات تعبیر خواب برگشتن به همسر سابق، تعبیر خواب ازدواج دوباره با همسر خود، تعبیر خواب برگشتن زن مطلقه، تعبیر خواب نزدیکی با همسر سابق، تعبیر خواب رجوع بعد از طلاق، تعبیر خواب دیدن عشق سابق، تعبیر خواب دیدن عورت شوهر سابق، تعبیر خواب آشتی با همسر نوشته شده است.

 

تعبیر خواب برگشتن به همسر سابق تعبیر خواب همسر از دید لوک اویتنهاو تعبیر خواب همسر ، شادمانی است تعبیر خواب ازدواج دوباره با همسر خود ابن سیرین میگویند اگر کسی در خواب ببینید کــه با همسر خود مجددا ازدواج نموده است و هر دوی آن ها رخت سفید بر تن دارند تعبیر آن فراوانی مال نعمت و برکت در زندگی مشترک میباشد

 

اگر کسی در خواب ببینید با شوهر خودش دوباره عروسی میکند در واقع تعبیر آن به نوعی بقای زندگی فعلی میباشد میگونید سالیان پیش شخصی به نزد یک معبر میرسد و پریشان و مضطرب خواب خود را باز گو میکنند ایشان میگویند در خواب دیدم کــه با شوی خودم دوباره عروسی میکنم و در حال شادمانی و پایکوبی هستم معبر پاسخ میدند مژدگانی ده کــه زندگی شما دو نفر دارای بقا و برکت میشود. از این رو میتوان حدس زد کــه دیدن چنین خواب هایی دارای معانی و تعاببیر مثبت و خوبی هستند.

 

تعبیر خواب ازدواج دوباره با همسر خود از ابن سیرین :

اگر کسی در خواب ببینید کـه با همسر خود مجددا ازدواج نموده اسـت و هر دوی ان ها رخت سفید بر تن دارند تعبیر ان فراوانی مال نعمت و برکت در زندگی مشترک می‌باشد.

 

اگر کسی در خواب ببینید با شوهر خودش دوباره عروسی میکند در واقع تعبیر ان بـه نوعی بقای زندگی فعلی میباشد میگونید سالیان پیش شخصی بـه نزد یک معبر میرسد و پریشان و مضطرب خواب خودرا باز گو می کنند ایشان می گویند در خواب دیدم کـه با شوی خودم دوباره عروسی می‌کنم ودر حال شادمانی و پایکوبی هستم

 

معبر پاسخ میدند مژدگانی ده کـه زندگی شـما دو نفر دارای بقا و برکت میشود از این رو می توان حدس زد کـه دیدن چنین خواب هایي دارای معانی و تعاببیر مثبت و خوبی هستند مدتی پیش هم کـه دریک از کانال هاي‌ تلگرامی مختص بـه تعبیر خواب گشت و گذاری داشتیم اتفاقا با همین مطلب و دقیقا با این موضوع:

 

تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم برخورد داشتیم و منتظر پاسخ از طرف ادمین ان کانال ماندیم تا پس از دو روز متن طولانی را بـه همراه تعابیر گوناگونی را بـه عنوان پاسخ ارسال کردند کـه تعبیر این خواب را مال.

 

نعمت برکت و بقای زندگی زنانشویی مطرح کرده بودند.

 

تعبیر خواب برگشتن زن مطلقه ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺯﻥ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ

ﺩﻟﻴﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ, ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺎ ﻧﺰﺩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ.

 

تعبیر خواب نزدیکی با همسر سابق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نزدیکی در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی کــه در بیداری دارا می‌باشید. اگر غمگین هستید از غم فارغ می‌شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می‌کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می‌رسد و خوشحالتان می‌کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می‌کنید.

 

خواب نزدیکی و آمیزش می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد کــه در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌های شیطانی تعبیر ندارند. معبران در مورد نزدیکی در خواب صفحه‌ها مطلب نوشته‌اند کــه با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی‌پذیرم مگر آنچه را کــه در بالا نوشتم.

 

چنانچه دیدن نزدیکی در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفاً از غم است و لاغیر. حضرت دانیال گوید: آمیزش در خواب روا شدن حاجت است. تعبیر خواب رجوع بعد از طلاق عامل اصلی در خواب دیدن شما وابستگی های شماست و یا اینکــه جدا شدید اما کاملا از او جدا نیستید

 

و این می تواند از وسایل از عکس از خاطرات و… باشد کــه همه مدت شما هیچ گاه حذف نمی شوند و آنچه باید در شما اتفاق بیفتد کــه نیفتاده است پذیرش توسط شماست کــه اگر این انجام شود مسائل شما حل می شود.

 

شما اگر بایک متخصص همراه شوید می تونید مسئلتون را حل کنید. تعبیر خواب دیدن عشق سابق عشق در خواب دیدنی نیست مگر این کــه خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی کــه باشد در خواب های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و مضر … ضعیف ترین نوع عشق در خواب به نیاز و شدیدترین آن به حرص و طمع تعبیر می شود .

 

در خواب عشق به اشخاص یا چیزهای بد و مکروه خوب نیست . عشق به هم جنس هم تعبیر خوشی ندارد و وبال و گرفتاری است . اگر در خواب ببینید عاشق شده اید و معشوق خود را بشناسید کارتان به کسی می افتد کــه به نحوی با کسی کــه عاشقش شده اید قابل تشابه و انطباق باشد .

 

چنانچه در خواب ببینید کــه عاشق شده اید و ندانید معشوقتان کیست محتاج می شوید و اندازه احتیاج شما به نسبت شدت و ضعف عشق متفاوت می شود اگر ببینید عاشق شده اید و معشوقتان را چه معروف و چه مجهول در کنار خود دارید حاجتتان روا می گردد. تعبیر خواب آشتی با همسر تعبیر خواب آشتی سه چیز است عمر دراز – نیرومندی – بر سیرت و اعتقاد پسندیده

 

 

2.3/5 - (10 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

یک نظر

 1. سلام و ضمن خسته نباشید به شما
  من مجرد هستم و تازه بیدار شدم و درخواب میدیدم که در یک دورهمی هستیم و نامزد قبلی من با یکی از بستگانم ک الان هم متاهل است ، ازدواج کرده و الان همسر اصلی نامزد قبل من همین آشنای ما هستش
  خلاصه داخل جمع بودیم و این آقا و دخترعمه من کنار هم نشسته بودند و این آقا یکم کسالت داشت بنده هم از راه رسیدم و چون این زوج نزدیک در نشسته بودند و شلوغ بود ، منم مجبور شدم در همون نزدیکی اونها بشینم اما کمی با فاصله
  خانواده من علل‌خصوص خودم از این آقا دل خوشی نداریم ولی در خواب خیلی صمیمی و خوب رفتار میکردیم و این آقا حس علاقه رو بهم میداد بهم زل میزد یا حتی بوی تنش رو حس میکردم یاد خاطرات قدیمم میوفتادم ک سرم روی شونش بود….
  کمی گذشت تا مادرم مطلع شدن و گفتن آقاسعید کسالت دارین ایشون هم گفتن بله و توضیح دادن از چی درد میکشن
  بعد صحبتشون یه چیزی رو بهم آروم گفتن و همسرشون هم بهمون خیلی ریلکس نگاه میکرد و تخمه میخورد توی مهمونی بودیم دیگه! منم چون حرفشون رو آروم گفتن متوجه نشدم سرمو بردم جلوتر گفتم چی؟ ک تا سرم نزدیک شد ، سرشو روی سرم گذاشت به حالت تکیه و ناراحت هم بود هی سعی داشت نزدیکم شه نمیدونم چرا باید همچین خوابی ببینم

  یک سال هست که از ایشون جدا شدم عقد نکرده بودیم و فقط نامزد بودیم و من در دوران نامزدی بسیاااار زیاد ب ایشون علاقه داشتم برعکس خودشون ک سعی میکردن ازم فاصله بگیرن و دلیلشم هیچوقت نفهمیدم

  ایشون بعد فوت مادرشون در خردسالی ضربه خوردن و بقول خودشون درون‌گرا بودن زیاد با خونواده هم وقت نمیگذروندن با من که در اواخر نامزدیم خییییلی کم بود ما هرهفته جمعه ها ایشونو دعوت میکردیم خونه برای نهار و اگه این مهمونی کنسل میشد ، معلوم نبود کی ببینیمشون کلا نمیومدن تلفن و پیام هم جواب نمیدادن ولی وقتی پیشت بودن بسیار مهربون بودن و اکثرررر وقتشون هم با دوستاشون بودن
  و اینم بگم ک من دیشب به ایشون فکر نمیکردم و اصلا بهشون فکر نمیکنم
  به نظرتون چرا خواب دیدم ک بهم علاقه داره؟
  چون اون علاقه رو در خواب حس کردم
  و همچنین زل زدن هاش با حسرت بهم
  یا تکیه دادن سرش بهم و….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا