تعبیر خواب

تعبیر خواب مو ،ریزش مو و ریختن مو

تعبیر خواب مو ،ریزش مو و ریختن مو

تعبیر خواب مو ،ریزش مو و ریختن مو

خیلی ما شب ها خواب مي بینیم که موهایمان مي ریزد و بسیار وحشت زده مي شویم و بعد از خواب هم پریشان هستیم ، امروز به شما مي گوییم که تعبیر آن چیست. از دیرباز تعبیر خواب مو و تفسیر و تعبیر نمادها و نشانه ­های خواب مو امری پیچیده بوده اســـت. حاکمان خاندان مروونژی‌های فرانسه بر این باور بودند که مو قدرت جادویی دارد. همين کوتاه کردن مو بود که باعث مرگ سامسون (شمشون) شد. کری راسل در نمایش ‘Felicity’ موهای خود را از دست داد. واضح اســـت که مو تأثیر زیادی بر زندگی و رویاهای ما دارد.

 

تعبیر خواب مو

به گزارش نیک شو، تمام کارهایی که در زندگی روی موهای‌مان انجام مي­دهیم مانند کوتاه کردن آن، اســـتفاده از محصولات، مواد شیميایی و وسیله‌های آرایشی برای آن اســـت که ظاهر بیرونی موی خود را شبیه تصویر درونی خودمان کنیم. تعبیر خواب مو دنیای عجیبی دارد و خواب مو بیش از آنکه در مورد ظاهر فیزیکی یک فرد باشد در مورد دنیای درون او اســـت. به طور کلی مي توان گفت علای تعبیر خواب مو به چند دسته­ اصلی تقسیم مي شوند.

 

در ادامه ۶ تعبیر خواب مو آمده اســـت

– خواب ریزش مو

– خواب اکستنشن مو

– خواب سالن زیبایی مو

– خواب کوتاه کردن مو

– خواب رنگ کردن مو

– مدل مو در خواب

 

۱. وقتی که مو در خواب مي­ریزد

مو چیزی فراتر از فولیکول­های پروتئینی ساده اســـت. مو نماد ایده­ها و افکاری اســـت که در روان هر فردی جریان دارد و پرورش مي‌یابد. خب، معنی ریختن مو در خواب چیست؟

 

ریختن مو در خواب مي­تواند تعبیرهای زیر را داشته باشد:

– ایده­های رها شده

– خلاقیت از دست رفته

– احساس بی کفایتی

– احساس از دست دادن قدرت یا کنترل

– از دست دادن انرژی

 

ریختن مو در خواب نشان دهنده­ی یک وضعیت اســـترس زا اســـت، وضعیتی که در آن بیننده خواب احساس مي­کند کسی موهایش را مي­کشد.مشابه کسی که هیچ کنترلی روی ریزش موی خود ندارد، چنین خوابی نیز نشان دهنده­ی آن اســـت که بیننده احساس مي­کند هیچ کنترلی روی شرایط ندارد. اگر بخواهیم تعبیر صادقانه­تری داشته باشیم مي­توانیم بگوییم که باید کاملا مشخص شود که آیا فرد احساس عدم قدرت مي­کند یااحساس مي­کند کنترل همه چیز را از دست داده اســـت زیرا این دو مورد با هم تفاوت­های عمد­ه­ای دارند.

 

۲. خواب اکستنش مو

گاهی اوقات خواب اکستنشن مو چیزی بیش از آرزوی دستیابی به موی بلند در دنیای بیداری نیست. اما گاهی اوقات علامت چیزی فراتر از بلند کردن مو اســـت.درست همانند اکستنش مو که غیر طبیعی اســـت، خواب اکستنش مو نیز مي­تواند تمایل شدید فرد به پیدا کردن یک راه ميانبر غیر طبیعی باشد که از شر وضعیتی دردناک در زندگی خلاص شود. برای مثال به جای تجربه­ی درد، ممکن اســـت فرد به دنبال داروهای بی حس کننده و الکلی باشد تا درد را حس نکند.

 

در حالی که اســـتفاده از این داروها ممکن اســـت به تسکین موقت کمک کند، اما هرگز مشکل را حل نمي­کند و همچنین تغییرات بلند مدتی ایجاد نمي­کند که به فرد کمک کند در شرایط مشابه از پس مشکلات بر بیاید.

 

۳. نماد سالن زیبایی مو

خواب رفتن به سالن زیبایی مو مي­تواند نشان دهنده­ی تغییر و تحول باشد. اگر کسی صبح از خواب بیدار شود و خوابِ رفتن به یک سالن مو با احساس منفی را دیده باشد مي­تواند به این معنی باشد که تحول و تغییری که فرد تجربه کرده موجب ناراحتی او شده اســـت یابرای او خوشایند نبوده اســـت.گاهی اوقات حس منفی نسبت به سالن­های زیبایی مو در خواب مي­تواند به این معنی باشد که تصور فرد از خودش دچار آسیب شده اســـت. اگر فردی در خواب از سالن زیبایی مو رضایت داشته باشد به این معنی اســـت که تغییراتی که رخ مي­دهند مطلوب، طولانی و دلپذیر هستند.

 

تحول در درون فرد بیننده ی خواب رخ مي­دهد و ممکن اســـت در ظاهر فیزیکی که توسط آن با دنیا روبرو مي­شود نیز نمود خارجی داشته باشد.

 

۴. خواب کوتاه کردن مو

کلید اصلی تعبیر اینکه کوتاه کردن مو در خواب جنبه­ی مثبت یا منفی دارد این اســـت که به حسی که در خواب داشتید توجه کنید. زمانی که فرد از خواب بیدار مي­شود و خواب کوتاه کردن مو دیده اســـت و احساس راحتی یاخوشحالی مي­کند، مي­تواند به این معنی باشد که تحول درونی مثبت در بیننده­ی خواب رخ داده اســـت.

 

خواب کوتاه کردن مو با حس مثبت مي­تواند به این معنی باشد که بیننده­ از چیزی که دیگر کارایی برایش ندارد صرفنظر کرده و آن را کنار گذاشته اســـت. در واقع اصلاح موی سر در برخی از ادیان و فرهنگ­ها مي­تواند نشان دهنده­ی تغییر درونی فرد باشد. اما اگر در خواب کوتاه کردن مو حس منفی داشته باشید چه؟

 

خواب کوتاه کردن مو با حس منفی مي­تواند معانی زیر را داشته باشد:

– یک نفر مجازات شده اســـت

– حس ندامت یا گناه

– قدرت شخصی یک نفر به طور بی رحمانه‌ای در حال از دست رفتن اســـت.

 

در کتاب مقدس، تراشیدن موی سر اغلب به عنوان نوعی مجازات در نظر گرفته شده و نشانه­ای از این اســـت که فرد به دلیل کارهایی که کرده احساس گناه مي­کند. زمانی که موی سر تراشیده مي­شود، ماحصل آن این اســـت که کل دنیا نتیجه را مي­بینند و شاید علت اصلی تراشیدن موی سر این بوده اســـت که یک اقدام تنبیهی یانوعی مجازات به حساب مي‌آمده اســـت.اگر شخص احساس کند که قدرت او به زور و با خشونت از او گرفته مي‌شود، تشخیص هویت کسی که در حال کوتاه کردن مو اســـت مي‌تواند نماد همان کسی باشد که منبع انرژی را قطع مي‌کند.

 

۵. مدل مو

مو در داخل بدن تشکیل مي­شود و سپس از آن بیرون مي­آید. در واقع مو از طریق پوست رشد نمي­کند بلکه بخش تغییر یافته­ای از پوست اســـت. مو فقط روی سر درنمي­آید بلکه کل بدن را پوشانده اســـت. با این حال بسیاری از خواب ­ها در مورد موی سر هستند و سر محل فعالیت­های ذهنی اســـت.

 

موی سر نماد فعالیت‌های ذهنی اســـت مانند:

– خلاقیت

– الگوها / سیکل­های ذهنی

 

موی آسیب دیده مي­تواند نشان دهنده­ی این باشد که افکار فرد خود-ویرانگر یا عمدتا منفی هستند. موی ژولیده و درهم مي­تواند نشان دهنده­ی درگیری ما در زندگی پیچیده­ی هنگام بیداری باشد. موی سالم نشان دهنده­ی این اســـت که فرد در وضعیت لذت بخشی قرار دارد.

 

موی سالم در خواب نشاندهنده­ی:

– اعتماد به نفس

– قدرتمندی

– قانع بودن

– سلامت ذهنی

– وضعیت خوب فیزیکی اســـت.

 

۶. خواب رنگ کردن مو

رنگ در خواب هميشه عامل مهمي در تعبیر آن اســـت. رنگ مو هم از این قاعده مستثنی نیست.

 

رنگ مشکی: اگر کسی موهای خود را در خواب مشکی تیره یادکلره کرده باشد مي­تواند نشانه­ی افسردگی او باشد. دکلوره کردن مو شاید به این معنی باشد که زندگی فرد بی رنگ و بی معنی اســـت یادچاد معناباختگی شده اســـت.

 

رنگ قرمز: قرمز یک رنگ پیچیده اســـت و مي­تواند نماد مفاهیمي چون سرزندگی، خشم یاحتی تحولات عميق روانی باشد که در روان فرد اتفاق مي‌افتند.

 

نتیجه گیری در مورد علائم و تعبیر خواب مو

نمادهای قدرتمندی که در خواب مي‌بینیم معمولا از وضعیت­های قدرتمند رخ داده در زندگی ما در بیداری نشات مي‌گیرند. هر چقدر فردی بیشتر به موی خود اهميت بدهد، احتمال بیشتری دارد که در مورد مو خواب ببیند.برای کسانی که اهميت خیلی زیادی به موهای‌شان مي­دهند، خواب مو مي­تواند نشانه­ی جدی مسائل احتمالی در زندگی باشد مانند احساس قدرت کردن یا از دست دادن قدرت یا نیاز به تغییر هویت فردی.

 

از آنجایی که معمولاً کنترل موی هر فردی دست خودش اســـت، اما زمانی که فرد دیگری کنترل موهای ما را به دست مي­گیرد، اینکه آن فرد چه کسی اســـت و روی موهای ما چه مي­کند مي­تواند بسیار اهميت داشته باشد. آیا آن فرد با ما هم عقیده اســـت؟ آیا تغییر مو باعث ایجاد اعتماد به نفس یا اضطراب ما مي­شود

 

خواب ­ها، پیشگو هستند

– به یاد داشته باشید که خواب­ها آینده را پیشگویی نمي­کنند، در عوض نشان دهنده­ی این هستند که هر فرد چه حسی دارد و ذهن ناخودآگاه او در دنیای بیداری چگونه به آن حس پاسخ مي­دهد.

 

– خواب اطلاعاتی به شما مي­دهد ؛ برای مثال چگونه در شرایطی که باعث هرج و مرج شده­اند تغییرات عمده ایجاد کنید یا شرایط را بهتر کنید و رفاه و آسایش خود را بهبود بخشید.

 

– در بند تفسیر و تعبیر خواب­های خود نمانید در عوض از آن به عنوان کاتالیزور (فروکاو) اســـتفاده کنید تا خود را از نظر شخصی توانمندتر کنید.

 

 

تعبیر خواب موی زائد،تعبیر خواب موی بدن،تعبیر خواب موی صورت،تعبیر خواب مو در دهان،تعبیر خواب موی جو گندمي،تعبیر خواب ریختن موی جلوی سر،تعبیر خواب موی چتری،تعبیر خواب مو درآوردن زبان

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا