تعبیر خواب

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن | عروس شدن دختر مجرد و زن متاهل

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن | عروس شدن دختر مجرد و زن متاهل

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن | عروس شدن دختر مجرد و زن متاهل

بسیاری از اوقات خانم ها خواب مي بینند کـــه عروس شده اند و لباس عروسی پوشیده اند ، حالا ممکن اســـت این خانم متاهل باشد یا دختر مجرد. عروسی یکی از مهم ترین لحظات زندگی هر انسان اســـت اما همين لحظات مهم با اســـترس و نگرانی های بسیار زیادی همراه هستند. دیدن عروسی در خواب مي تواند با توجه به نمادها و نشانه های دیده شده در خواب و شرایط کلی خواب در بردارنده تعابیر مثبت یا منفی باشد. در ادامه این نوشتار با چند تعبیر خواب عروسی آشنا مي شویم.

 

۱. تعبیر خواب پیراهن عروسی

دیدن پیراهن عروسی در خواب نشان دهنده مشارکت شما در کاری داوطلبانه یا خدمات اجتماعی اســـت. شما به دلیل مشارکت در چنین فعالیت هایی پاداش دریافت مي کنید و این پاداش به دلیل حضور داوطلبانه و فعالانه شما در این رویداد یا بودن شما به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی به شما تقدیم مي شود.

 

نیک شو : چنانچه وظایف و کار خود را به نحو احسن انجام دهید، حتی امکان ترفیع رتبه در سمت مربوطه برای شما فراهم مي شود. ههم چنین مي توانید با دیگر اعضاء گروهی کـــه در آن عضو شده اید تعامل برقرار کنید و در انجام امور خود از آن ها کمک گرفته و به موفقیت های بیشتری دست یابید.

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن | عروس شدن دختر مجرد و زن متاهل

۳. تعبیر خواب دیدن لکـــه ای روی لباس عروس

چنانچه در خواب روی لباس عروس لکـــه ای ببینید، این خواب نشان دهنده قطع ارتباط شما با یکی از عزیزان تان اســـت. درگیری ها و کشمکش های مداوم شما با این فرد منجر به قطع ارتباط شما دو نفر خواهد شد.چنانچه شما مقصر این قطع ارتباط هستید، تلاش کنید تا اوضاع را سر و سامان دهید و قبل از وخامت اوضاع از او معذرت خواهی کنید. چنانچه این فرد برای شما فردی باارزش و بسیار مهم اســـت، پس هیچ چیز برایتان تا این حد مهم نخواهد بود و هرکاری مي کنید تا او را از دست ندهید.

 

۳. تعبیر خواب پرو کردن لباس عروس

چنانچه در خواب خود را در حال پرو کردن لباس عروس و آماده شدن برای مراسم عروسی ببینید، این خواب نشان دهنده اضطراب و نگرانی ناشی از ماجراهایی مشخص در زندگی شما اســـت. در واقع شما به اندازه عروسی کـــه برای جشن عروسی خودش آماده مي شود در زندگی واقعی خود با اضطراب و نگرانی دست و پنجه نرم مي کنید.

 

زمانی را به خودتان اختصاص دهید و با عزیزان خود همراه شوید تا به آرامش برسید. بیش از اندازه به هر چیزی فکر نکنید. شاید اوضاع به زودی مرتب شود و شما به این نتیجه برسید کـــه اینهمه اســـترس و نگرانی را برای چیزی بی ارزش به جان خریده بودید.

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن | عروس شدن دختر مجرد و زن متاهل

۴. تعبیر خواب دوختن لباس عروس

دوختن لباس عروس در خواب نشان دهنده آن اســـت کـــه شما مي خواهید نقشه های خود را قبل از موعد مقرر آشکار و علنی کنید. شما هیچ وقت به فکر خودتان نیستید و هميشه هیجان زده مي شوید و تمام برنامه ها و نقشه هایتان را برای دیگران علنی مي کنید.

 

مساله اینجاســـت کـــه برخی اوقات برنامه ها و نقشه های ما آنطور کـــه ما تصور مي کردیم پیش نمي روند و دیگران از این فرصت اســـتفاده کرده و ما را مورد تمسخر قرار مي دهند یا تاسف و ترحم آن ها شامل حال ما مي شود. برخی از افراد هم تلاش مي کنند تا با خرابکاری های خود مانع از تحقق برنامه های شما شوند. بنابراین مراقب باشید و تا قبل از محقق شدن برنامه هایتان سکوت کنید.

 

۵. تعبیر خواب تماشا کردن عکس های عروسی

چنانچه در خواب خود را در حال تماشا کردن عکس های عروسی تان ببینید، این خواب نشان دهنده مشکلاتی غیرمنتظره در روابط شما اســـت. شاید درگیری و اختلافی بر سر موضوعی بین شما و همسرتان به وجود بیاید کـــه البته چندان قابل توجه هم نباشد.اما در صورت ادامه اختلاف نظرها همين درگیری مي تواند به موضوع جدی تری تبدیل شود. بنابراین در صورت بروز اختلاف نظر و درگیری مراقب آنچه مي گویید باشید تا از ناراحت کردن همسرتان و ایجاد مشکلی جدی در رابطه تان جلوگیری کنید.

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن | عروس شدن دختر مجرد و زن متاهل

۶. تعبیر خواب دیدن حلقه ازدواج در دستان دیگری

چنانچه در خواب حلقه ازدواج فرد دیگری را ببینید، این خواب نشان دهنده فریبکاری و نیرنگ احتمالی اســـت. شاید با فردی جدید و جذاب آشنا شوید کـــه توجه شما را کاملا به خود جلب مي کند. چنانچه در رابطه ای جدی و هميشگی قرار دارید، قطعا باید حضور شریک عاطفی خود را در نظر گرفته و مانع از آزار و اذیت او شوید.

 

بعلاوه این خواب نشان دهنده خیانتی از جانب شریک عاطفی یا همسرتان به شما اســـت. احتمالا او در رابطه ای ممنوعه وارد شده اســـت کـــه نتیجه آن ناراحتی و اندوه برای شما خواهد بود. نشانه های خیانت را جستجو کنید و با صراحت از همسرتان بخواهید تا برایتان توضیح دهد کـــه ماجرا از چه قرار اســـت.

 

۷. تعبیر خواب مهمان عروسی بودن

چنانچه در خواب ببینید کـــه در عروسی کسی به عنوان مهمان شرکت کرده اید، این خواب نشان دهنده آن اســـت کـــه فرصتی پیش روی شما اســـت تا عضوی از یک رویداد یا دورهمي اجتماعی مهم باشید. این رویداد به شما کمک مي کند تا کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید یا دوستان جدیدی پیدا کنید کـــه در آینده به شما کمک مي کنند. چنانچه رویدادی شبیه به این را در پیش دارید، این فرصت را از دست ندهید و با حاضرین در این رویداد معاشرت کنید. آن ها به شما در رسیدن به توانایی هایتان کمک خواهند کرد.

 

۸. تعبیر خواب دیدن مراسم عروسی خودتان

چنانچه در خواب مراسم عروسی و ازدواج خودتان را ببینید، این خواب نشان دهنده آن اســـت کـــه شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد. شما مجبور مي شوید تصميمي در زندگی خودتان بگیرید کـــه جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت.این تصميم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار مي دهد. قبل از گرفتن چنین تصميم مهمي باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید. چنانچه از این تصميم اطمينان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید.

 

۹. تعبیر خواب مهمان افتخاری در عروسی بودن

چنانچه در خواب ببینید کـــه شما در مراسم عروسی کسی مهمان افتخاری و ویژه هستید، این خواب نشان دهنده آن اســـت کـــه شما باید در انجام کاری به یکی از آشنایان خود کمکی برسانید.این فرد به راهنمایی و مشورت با شما نیاز خواهد داشت و شما باید در شرایطی سخت در کنار او قرار بگیرید. چنانچه او یکی از نزدیکان شما اســـت، پس باید هرچه مي توانید زمان بیشتری را به او اختصاص دهید و به او کمک کنید تا روی پاهای خودش بایستد. شاید شما نیز در آینده نیازمند کمک او شوید.

 

5/5 - (3 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا