تعبیر خواب

تعبیر خواب قصد رفتن به کربلا | مشهد | زیارت امامزاده ناشناس

تعبیر خواب قصد رفتن به کربلا | مشهد | زیارت امامزاده ناشناس

تعبیر خواب قصد رفتن به کربلا | مشهد | زیارت امامزاده ناشناس

شاید شما هم خواب دیده باشید کــه به زیارت امامزاده معصوم رفته اید یا قصد زیارت کردن در دلتان دارید ، به طور کلی خواب دیدن زیارت و امام های معصوم خوش یمن و خوب اســت.اگر خواب ببینید کــه به زیارت حرم امامان و معصومین رفته اید، به ایمنی و آرامش خاطر خواهید رسید. زیارت هر یک از امامان در خواب، نشانه رضایت قلبی ارواح آن معصومین از بیننده خواب و نوشته شدن ثواب زیارت برای او اســت.

 

از نظر علمی و روان شناسی:

از نقطه نظر روانشناسی دیدن خواب زیارت به این معنی اســت کــه دوست دارید در زندگی واقعی به همراه دیگران به اهدافی برسید تا از نظر عاطفی به یک‌دیگر نزدیک‌تر شوید.

 

معنی لغوی کلمه حرم در عربی به معنی جای امن و ایمنی اســت. اگرکسی ببیند کــه در حرم کعبه بود، از آفات دنیا ایمنی خواهد یافت یابد و انشاء الله به حج خواهد رفت.

 

امام صادق (ع) می فرماید: اگر کسی در خواب ببیند به حرم پادشاهی عادل رفت، دلیل کــه موفق به انجام کارهای مفید خواهد شد. اگر کسی ببیند به حرم پادشاهی ظالم رفت، دلیل کــه کاری کند کــه از آن کار بدنام گردد.

 

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی ببیند وارد حرم پادشاه یا حرم مردی بزرگواری شد، دلیل کــه از شر پادشاه یا حاکم وقت ایمن شود و از پادشاه یا حاکم وقت، به او خیری خواهد رسید.

 

جمعی از معبران می گویند: اگر کسی خواب ببیند در حرمی مشغول زیارت اســت، حاجتی دارد کــه زیارت آن شخص، موجب حاجت روایی او خواهد شد.
اگر کسی ببیند پادشاه یا حاکم وقت، او را به حرم خویش دعوت کرد و او به آنجا رفت، مقامی از جانب حکومت خواهد یافت و کاری خواهد کرد کــه باعث بدنامی او خواهد شد.

 

تعبیر خواب زیارتگاه

زیارتگاه در خواب به جای امن و قرار گرفتن در ایمنی تعبیر می شود. اگر خواب ببینید به زیارتگاهی رفته اید، حاجتی در دل دارید کــه به واسطه کسی کــه به زیارت حرم او رفته اید، و به برکت دعای خیر آن شخص، به حاجت خود خواهید رسید و یا عملی انجام داده اید کــه ثواب زیارت حرم آن شخص به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب قصد رفتن به کربلا | مشهد | زیارت امامزاده ناشناس

تعبیر خواب زیارت مشهد امام رضا (ع)

اگر کسی خواب ببیند کــه به مشهد برای زیارت اما رضا (ع) رفته اســت، عملی انجام داده کــه برای او ثواب حج نوشته شده و شفاعت امام رضا (ع) را برای خود خریده اســت. همچنین زیارت حضرت امام رضا، نشانه حاجت روا شدن بیننده خواب و در ایمنی و آسایش قرار گرفتن او اســت. کسی کــه این خواب را ببیند خداوند تعالی او را از شر دشمنانش ایمن نگه خواهد داشت انشاء الله.

 

تعبير خواب زيارت کربلا امام حسين (ع)

اگر کسی خواب ببیند به زیارت امام حسین (ع) نائل شده اســت، امام حسین (ع) از او راضی اســت و چنین شخصی باید افکار و اندیشه ای مانند امام حسین (ع) داشته باشد. انسان پرهیزکار، از خود گذشته، شجاع و فداکاری شود و فقط برای رضای خداوند زندگی را بگذراند. پس اگر کسی چنین خوابی دید، عملی انجام داده اســت کــه شفاعت و رضایت امام حسین (ع) را برای خود خریده و در آخرت ایمن خواهد بود.

تعبیر خواب قصد رفتن به کربلا | مشهد | زیارت امامزاده ناشناس

تعبیر خواب زیارت کربلا

اگر خواب دیدید کــه به کربلا رفته اید، مانند یاران امام حسین (ع) مورد شفاعت ایشان و از بندگان صالح خداوند محسوب خواهید شد.

 

تعبیر خواب زیارت امامزاده

اگر کسی خواب دید به زیارت امام زاده ای رفته اســت، خوب اســت کــه برای روا شدن حاجت خود، از امام زاده ای کــه نزدیک به اوست، درخواســت کند تا برای او دعای خیر کرده و به واسطه و به دلیل پاکی و بی گناهی آن امام زاده، خداوند متعال دعای بیننده خواب را انشاء الله مستجاب بفرماید.

 

اگر کسی در خواب ببیند کــه به زیارت امام زاده ای می رود، و برای شادی روح و برای قربت و نزدیکی به خداوند متعال دعا می کند، به برکت وجود امامی کــه امام زاده به او نسبت داده می شود، انشاء الله حاجت روا خواهد شد.

تعبیر خواب قصد رفتن به کربلا | مشهد | زیارت امامزاده ناشناس

تعبیر خواب زیارت حضرت بی بی معصومه (س)

حضرت معصومه (س) خواهر حضرت امام رضا (ع) بوده و از معصومین و شفاعت کنندگان درگاه خداوند برای صالحین و مردم با ایمان محسوب می شود. اگر کسی خواب دید کــه به زیارت ایشان رفته اســت و حاجتی در دل دارد، باید سعی کند در بیداری انشاء الله به زیارت ایشان برود، زیرا این خواب نشانه این اســت کــه ایشان به بیننده خواب نظر رئوفت و دوستی دارند و انشاء الله دعای خیر ایشان همراه کسی اســت کــه در دل با نیت پاک و به دور از گناه، از خانواده امام رضا (ع) درخواســت دعای خیر دارد.

 

تعبیر خواب زیارت در ادیان دیگر:

اروپایی (یهودی- مسیحی)

– اگر در خواب ببینید کــه قصد دارید به زیارت بروید به معنی رضایت اســت. نیت‌تان در زندگی واقعی سزاوار ستایش اســت و وقتی در خواب می‌بینید کــه به زیارت می‌روید، برایتان رضایتمندی می‌آورد.

 

– اگر در خواب دیدید کــه به زیارت رفته‌اید به اهداف‌تان می‌رسید. دیدن زیارت در خواب نشانه‌ی قطعی اســت کــه با پشتکار و از خودگذشتگی به خواســته‌تان می‌رسید.

 

۳. هندو (هندوئیسم)

– خواب زیارت به معنی موفقیت اســت – تعبیر خواب زیارت این اســت کــه تمام تلاش‌هایتان به بار خواهدنشست و حاصل آن رسیدن به خواســته‌تان و موفقیت اســت.

 

– اگر در خواب دیدید کــه در حال زیارت هستید‌، به این معنی اســت کــه دست به اقدام یا تصمیم‌های درست می‌زنید.

 

 

3.3/5 - (14 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا