تعبیر خواب

تعبیر خواب سگ ،سگ دیدن در خواب

تعبیر خواب سگ ،سگ دیدن در خواب

تعبیر خواب سگ ،سگ دیدن در خواب

خیلی از ما شب ها خواب می بینیم که سگ در خوابمان است، یا در حال دنبال کردنمان است ، یا سگ مورد علاقه و دوست داشتنی است. در کل تعبیر آن را در ادامه می خوانیم. آیا زیاد خواب سگ ميبینید؟ شما تنها نیستید. انسان‌ها سگ را بیش‌تر از سایر حیوانات در خواب ميبینند. این را کوین لوونبرگ، تحلیلگر خواب ميگوید. علت نقش درخشانی که سگ‌ها در خواب‌های ما ایفا ميکنند این است که هزاران سال است در زندگی واقعی با ما زندگی ميکنند، و به انسان‌ها کمک ميکنند. در این مقاله نکات جالبی درباره تعبیر خواب سگ و ۵ تعبیر دیدن سگ در خواب از نظر متخصص و تحلیلگر خواب را می خوانیم.

 

به گزارش نیک شو، لوونبرگ ميگوید “گربه همدمی فوق‌العاده است، اما سگ‌ها برای ما کارميکنند. آن‌ها برای نسل انسان بسیار مفید بوده‌اند.”او ميگوید سگ‌ها ميتوانند در شکار به ما کمک کنند و برایمان غذا پیدا کنند. وقتی غریبه‌ها به آن‌ها نزدیک ميشوند پارس ميکنند و حتی از ما در برابر آدم‌ها و حیوانات غارتگر محافظت ميکنند. به خاطر همین همراهی هزاران ساله‌ی سگ‌ها با انسان است که برای بسیاری از آدم‌ها، دیدن سگ در خواب در واقع با رابطه‌ای در زندگی واقعی در ارتباط است.

 

ما چگونه خواب ميبینیم؟

لوونبرگ ميگوید وقتی ميخوابیم، عملکرد مغزمان با زمان بیداری متفاوت است. بخش‌هایی از ذهن که در طول روز خاموش است، هنگام خواب فعال ميشود. بخش‌های دیگر مانند اعضای بدن، کمی استراحت ميکنند.لوونبرگ ميگوید “وقتی خواب ميبینیم در حال فکر کردن هستیم. اما به جای این‌که با استفاده از زبان فکر کنیم، با اشکال و نمادها فکر ميکنیم.”

 

این یعنی آدم‌ها، مکان‌ها، و چیزهایی که خواب‌شان را ميبینیم در واقع استعاره‌ای از جنبه‌های دیگر زندگی‌مان هستند. این را پم مولر، متخصص خواب و رهبر معنوی در sweetgeorgiapam.com ميگوید. هرچند این استعاره‌ها تا حد زیادی شخصی است، اما تمام نمادهایی که در خواب‌هایی ميبینیم ميتواند تعابیر مشترکی داشته‌باشد.برای این‌که سعی کنید بفهمید خوابی که درباره‌ی سگ دیده‌اید به کدام رابطه در زندگی‌تان اشاره دارد، باید به رفتار و وضعیت آن سگ توجه کنید. در ادامه چند تعبیر رایج دیدن سگ در خواب، و پیامی که احتمالا سعی دارد به شما برساند، آمده‌است.

 

مولر ميگوید “وقتی چیزی را کشف ميکنید که برایتان مهم است، شاید در درون‌تان احساس خوشحالی بکنید. در نهایت فردی که خواب دیده‌است، خودش باید آن را تعبیر کند.”

 

۱. دیدن سگ مریض و آسیب‌دیده در خواب

لوونبرگ ميگوید دیدن سگ بیمار یا آسیب‌دیده در خواب ميتواند نشان‌دهنده‌ی این باشد که نگران رابطه‌ای در زندگی واقعی‌تان هستید. مثلا او اخیرا با مراجعی کار کرده که در خواب سگی با پای از دست‌داده دیده‌است.لوونبرگ ميگوید “پای سگ قطع شده‌بود. این به من گفت که این خواب درباره‌ی رابطه‌ای است که او احساس ميکند قطع شده‌است.”دوست آن مراجع در حال نقل مکان به خارج از کشور بود و او نگران تمام شدن دوستی‌شان بود.

 

۲: دیدن سگ مرده یا در حال مرگ در خواب

سگ در حال مرگ یکی دیگر از خواب‌های رایج درباره‌ی سگ است. این خواب ميتواند ناراحت‌کننده باشد، خصوصا اگر آن سگ حیوان خانگی محبوب‌تان باشد. لوونبرگ ميگوید این خواب معنی‌اش این نیست که سگ‌تان در آستانه‌ی مرگ است (البته اگر در بیداری یا در خواب نگران سلامتی او هستید باید او را پیش دامپزشک ببرید)، اما ممکن است نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ای رو به پایان در زندگی‌تان باشد.

 

لوونبرگ ميگوید “مرگ در خواب به معنی مرگ واقعی نیست. دیدن مرگ در خواب به ما کمک ميکند بی‌خیال شویم. این خواب تایید ميکند که چیزی تمام شده و وقت‌اش رسیده که آن را کنار بگذاریم.”سگ مرده و سگی که دچار نقص عضو شده‌است، دلخراش است، ولی او ميگوید این فقط یک خواب است.

 

لوونبرگ درباره تعبیر خواب سگ ميگوید “خواب‌ها به طرز وحشیانه‌ای صریح هستند و چیزی را زیباتر از واقعیت جلوه نميدهند. اگر خوابی ناراحت‌کننده است، با چیزی ناراحت‌کننده در زندگی واقعی‌مان در ارتباط است. خواب‌ها به شما کمک ميکند هیجان‌هایتان را بیرون بریزید و با آن‌ها کنار بایید.”

 

۳. دیدن سگ در حال دویدن در خواب

دیدن خواب سگی که در حال دویدن است تعابیر زیادی دارد. مهم است تمام صحنه‌ای را که در خواب دیده‌اید به یاد بیاورید: آیا سگ به سوی شما ميدوید؟ آیا از شما دور ميشد؟ آیا از سگ ترسیدید؟لوونبرگ ميگوید اگر بدون این‌که احساس خطر کنید سگ به سوی شما ميدوید، ميتواند نشانه‌ی یک رابطه‌ی جدید در زندگی‌تان باشد. اگر سگ از شما دور ميشد ميتواند نشانه‌ی رابطه‌ای باشد که در آن احساس دوری ميکنید. هم‌چنین ميتواند حاکی از رابطه‌ای در زندگی‌تان باشد که باید هرچه زودتر از آن خارج شوید.

 

مولر ميگوید چون بسیاری از ما ميدانیم حیوانات غریزی‌تر از انسان‌ها عمل ميکنند، دنبال کردن یک سگ در خواب ميتواند به معنی تمایلی شدید و ناخودآگاه باشد که ميخواهد در ذهن بیدارتان تجسم بیابد، اما نميتواند.مولر ميگوید “ما در خواب از مغز انسانی و تمام استعدادهایمان استفاده ميکنیم، اما برای به دام انداختن سگی که به‌طور غریزی برای بقا تلاش ميکند، کافی نیست.”

 

۴: دیدن سگ عصبانی در خواب

لوونبرگ درباره تعبیر خواب سگ ميگوید اگر در خواب دیدید که یک سگ شما را دنبال ميکند یا ميترساند، احتمالا به معنی وضعیتی در زندگی‌تان است که باعث ميشود احساس قربانی بودن، خشم یا ناتوانی بکنید.مولر ميگویند سگ‌ها با حد و مرزها در ارتباط هستند و ذهنیتی بسته دارند. آیا در زندگی واقعی حد و مرزهایتان در حال محک خوردن است؟ آیا در زندگی‌تان شخصیتی‌هایی بسته و شبیه به رهبر وجود دارد که باعث ميشود عصبی شوید یا احساس خطر کنید؟

 

هم‌چنین او ميگوید دیدن سگ‌های عصبانی در خواب ميتواند نشانه‌ی ریسکی باشد که از پذیرفتن آن واهمه دارید یا احساس ميکنید در حال وارد شدن به قلمرویی ناشناخته در لایه‌ای از زندگی‌تان در بیداری هستید.

 

۵. دیدن سگ های آشنا در خواب

سگ‌ها ميتوانند علاوه بر روابط و وضعیت‌هایی در زندگی، نشانه‌ای درباره‌ی خود ما نیز باشند.لوونبرگ ميگوید “همه‌چیز در خواب‌تان واقعا نشانه‌ی چیزی درباره‌ی شما است.”لوونبرگ ميگوید دیدن حیوان خانگی فعلی یا قبلی، یا هر سگ آشنای دیگری، ميتواند نشانه‌ی این باشد که وقتی آن سگ جزیی از زندگی‌تان بود چگونه شخصی بودید. مثلا اگر در خواب سگی را دیدید که در کودکی‌تان فرار کرده و باعث شده احساس طرد شدن بکنید، ميتواند نشان‌دهنده‌ی این واقعیت باشد که فعلا در زندگی واقعی‌تان احساس تنهایی ميکنید.

 

یکی از رایج‌ترین سوالاتی که از مولر به عنوان تفسیرگر خواب پرسیده ميشود این است که آیا دیدن حیوانی که مرده‌است روشی سلام کردن سگ است یا نه.

 

جواب او این است: شاید.

 

مولر ميگوید “خواب‌ها شخصی هستند. ممکن است دیدن حیوان خانگی که دوست‌اش دارید شما را آگاه کند که او هنوز این‌جا است و از شما محافظت ميکند. هم‌چنین ممکن است شیوه‌ی مغز شما برای نزدیک شدن به او یا تلاش برای حفظ ارتباط با آن حیوان باشد.”

 

 

تعبیر خواب سگ مرده،تعبیر خواب سگ و گربه،تعبیر خواب کشتن سگ،تعبیر خواب توله سگ،تعبیر خواب گاز گرفتن سگ،تعبیر خواب سگ در بغل،تعبیر خواب غذا دادن به سگ

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا