تعبیر خواب

تعبیر خواب رنگین کمان نشانه چیست؟

تعبیر خواب رنگین کمان نشانه چیست؟

تعبیر خواب رنگین کمان نشانه چیست؟

انسان ها وقتی به خواب ميروند در طول شب ممکن اســت هر آنچه فکر کنید خواب ميبینند و بعد به دنبال تعبیر آن هستند .در این مقاله ميخواهیم تعبیر خواب رنگین کمان که نماد سفر، امیدها و آرزوهایی اســت را برای شما بازگو کنیم.در ادامه با همراه باشید .

 

تعبیر خواب رنگین کمان از نظر معبرین:

معبرین غربی گویند: مشاهده رنگین کمان در هر زمانی چه در بیداری و چه در خواب همواره نشانه پدیده‌های شگفت انگیز و جالب بوده اســت و تعبیر آن در خواب نیز به همین معانی اســت. رنگین کمان نماد امیدواری، خوشبختی و آینده‌ روشن اســت.

تعبیر خواب رنگین کمان نشانه چیست؟

تعبیر خواب رنگین کمان

 

رنگین کمان به مانند پلی اســت که مکانی را به مکان دیگر متصل ميکند و نشان دهنده یک نقطه عطف در زندگی فرد بیننده خواب اســت جایی که بیننده خواب خود را در آنجا با موفقیت فراوان یافت ميکند.

 

برايت مى‌گويد: مشاهده رنگين كمان در خواب، بيانگر داشتن روزهاى خوب اســت.

 

لوک اویتنهاو ميگوید: رنگین کمان: کارها و پروژه‌های خوبی در پیش روی شماســت .

تعبیر خواب رنگین کمان نشانه چیست؟

تعبیر خواب رنگین کمان به چه معناســت

 

آنلی بیتون ميگوید:

دیدن رنگین کمان در خواب، نشانه روبرو شدن با اتفاقات غیر عادی اســت. امور زندگی ظاهری امیدوار کننده به خود خواهند گرفت.

اگر فردی عاشق رنگین کمان به خواب ببیند، نشانه آن اســت که پیمان ازدواج او با شادمانی بسیاری همراه خواهد بود.

 

تعبیر خواب رنگین کمان بالای درختان و رودخانه

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید رنگین کمان پلی بر درختان سر سبز زده اســت، نشانه آن اســت که در امور زندگی به توفیقی بی حد و مرز دست خواهید یافت.

 

معبرین غربی:

اگر در خواب خود دیدید که رنگین کمان بالای درختان بود و رنگ‌های کمان با درختان در تماس بودند این خواب نشانه‌های بسیار مثبتی در خود دارد.
اگر شما بالای سر یک رودخانه رنگین کمان دیدید به این معنی اســت که جاده دراز و راه طولانی در آینده نزدیک مشاهده خواهید کرد که سفر کردن در آن چندان جالب نبوده ولی نتیجه آن موفقیت آمیز اســت.

 

 

5/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا