تعبیر خواب

تعبیر خواب در یک فضای بسته قرار داشتن

تعبیر خواب در یک فضای بسته قرار داشتن

تعبیر خواب در یک فضای بسته قرار داشتن

شاید شما هم خواب دیده باشید که در یک فضای بسته هستید ، سه یا چهار کنج دارد و شما نمی توانید جایی بروید و زندانی شده اید! تعبیر این خواب را برایتان خواهیم گفت. باید به شما بگوییم که این خواب می تواند نشان‌دهنده‌ی یک بُعد داخلی از خودتان باشد.

 

اگر کسی در خواب دید که در جای تنگی قرار گرفته که حتی نفس کشیدن هم برایش مشکل شده، به غم و اندوه دچار می شود. اگر از آن جا خارج شد، و به جای فراخ و گشاده ای آمد، از بدیها محفوظ می ماند.

تعبیر خواب در یک فضای بسته قرار داشتن

محمد ابن سیرین می گوید: اگر دید از تنگی به فراخی آمد، از پایگاهی و به جایگاهی ایمن شد، دلیل است که کارهای او به نظام شود و از رنج به راحت و آسانی شود. اگر به خلاف این ببیند بد است.

 

جابر مغربی می گوید: اگر دید در جایگاهی تنگ گرفتار شد، دلیل که در کارهای دشوار افتد و خلاصی نیابد. اگر ببیند در آنجا طعام کم است، دلیل که عیش و روزی بر او تنگ شود و تنگی همه چیز درخواب نیکو نباشد.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا