تعبیر خواب

تعبیر خواب جمع شدن فامیل در خانه

تعبیر خواب جمع شدن فامیل در خانه

تعبیر خواب جمع شدن فامیل در خانه

در این مقاله به بررسی تعبیر خواب جمع شدن فامیل در خانه می پردازیم. آیا شما خواب جمع شدن فامیل در خانه را دیدید؟ در ادامه بیشتر با این تعبیر خواب آشنا شوید.

 

شیخ طوسی

دیدن چینن رویایی را به نشانه ی آمدن مهمان های ناخوانده ای همچون خواستگار و یا افراد غریبه میدانند، اگر ببینی جمع زیادی از فامیل های شما دور هم جمع شده اند خبر از یک جشن مهمانی و یا مراسمی میدهد که در آن افراد جدید و بیشتر ناشناخته حضور می یابند

 

سوال:

خواب دیدم تمامی اقوام دور من دیشب دور هم جمع شده بودند و با صدای بلند میخندیدند من و مادرم مشغول پذیرایی از آن ها بودیم و اصلا خودمان خبر نداشتیم که برای چی دور هم جمع شده ایم ولی شب خوشی را سپری کردیم تعبیرش چیست؟

 

پاسخ:

به احتمال زیادی در روزهای اینده شما مراسمی را منزل خود خواهید داشت که دعوت شدگان افرادی هستند که شناخت کمتری از آن ها دارید و یا حداقل برای اولین باری است که آن ها رویت خواهید کرد

 

علامه طباطبایی

دیدن چنین رویایی را بیشتر به علامت نزدیک شدن به یک امر خیر ، خیر و برکت در خانه ، شنیدن خبرهای جدید درباره ی اطرافیان ، دادن مهمانی و جشن های مختصر، ملاقات با اشخاص جدید و همچنین وقوع اتفاقات و سرگرمی های شاد و شیرین میدانند

 

پرسش:

خواب دیدم چند نفر از فامیل های ما که همشون مسن بودند و مرده بودند در خانه ی ما جمع شده بودند و داشتند درباره ی موضوعی بحث میکردند و جالب اینجا بود که تمام این افراد فوت شده بودند من هم در بین آن ها نشسته بودم و به حرف هاشون گوش میدادم بحثشون بالا گرفته بود تعبیرش چیست

 

پاسخ:

جمع شدن تعدادی از مردگان از فامیل های شما دور هم به این علامت است که نعمت ها و برکات در زندگانی شما زیادتر می شود بر طول عمر شما و خانواده تان افزوده می شود.

 

تعبیر خواب پدربزرگ و مادربزرگ چیست

تعبیر خواب پدربزرگ و مادربزرگ، امنیت، سنت، خرد و عشق است. دیدن پدربزرگ در خواب نشان می دهد شما در بخشی از زندگی خود نیازمند امنیت، عشق، و خرد هستید. این خواب همچنین بر تفکر سنتی یا ارزش های خانوادگی دلالت دارد.

تعبیر خواب اقوام چیست

دیدن خواب افراد فامیل در خواب نشان دهنده ی شخصیت شما، میراث خانوادگی، ارزش های خانوادگی، یا رابطه شما با افراد فامیل است. دیدن فامیل در خواب ممکن است نشانگر جنبه ای از زندگی تان باشد که از آن راضی نیستید. همچنین، تعبیر خواب فامیل اقفزایش آگاهی و ایده های نو است.

 

تعبیر خواب دوستان چیست

دیدن خواب یک دوست یا تعدادی از دوستان تان نشانگر رابطه شما با دیگران یا فرد مورد در نظر در خواب است. این خواب همچنین نشان می دهد که باید روی جنبه ای از شصخیت خود بیشتر متمرکز شوید.

 

همچنین، به این فکر کنید که دوستی که در خواب دیده اید برای شما نماد چه چیزی است. اگر در خواب ببینید دوستی که در بیداری همیشه از شما حمایت می کند، مرده است، یعنی جنبه حمایتگر از وجود خودتان رخت بربسته است.

 

نوع دوستی که در خواب می بینید نیز می تواند نشانه خوبی باشد. مثلاً دیدن بهترین دوست تان در خواب بیانگر این است که باید روی جنبه های مثبت تان بیشتر تمرکز کنید، زیرا دوست خوب معمولاً بهترین جنبه های شخصیتی ما را به ما می نمایاند. همچنان که تعبیر دیدن دوست دوران کودکی در خواب بازیگوشی یا معصومیت است.

 

تعبیر خواب مهمان امام صادق (ع)

اگر کسی در خواب ببیند که به مهمانی رفته، به رفع اختلافات مردم می پردازد و اگر خواب ببیند که برای او مهمان آمده، خیر او به دیگران خواهد رسید.

 

اگر در مهمانی غذای خوبی مانند شیرینی بین مهمانان پخش شود، بین آنان صلح و صفا قرار خواهد گرفت و دوستی و یاری آنان به یکدیگر زیاد خواهد شد و مشکلات آنان حل خواهد شد.

 

اگر در مهمانی به رقص و پایکوبی مشغول شوند، ناراحتی و مشکلی برای آن جمع پیش خواهد آمد که بهتر است با صدقه دفع بلا شود.

 

تعبیر خواب مهمان داشتن چیست

اگر خواب ببینید به منزل شما مهمان آشنا آمده و صحبت های آنان مهربانانه و دوستانه است، دوستان زیادی خواهید داشت. اگر مهمانان شما غریبه بودند، و صحبت های آنان مهربانانه بود، در کاری با دیگران به توافق خواهید رسید.

 

اگر رفتار مهمانان با شما به صورت اغراق آمیزی با خوش و بش و شادمانی همراه بود، دشمنانی دارید که بر علیه شما رفتار سویی در سر می پرورانند.
اگر خواب ببینید در مهمانی، دیگران با شما دعوا کردند، از رفتار و اعمال شما در بیداری تمجید خواهد شد و شما را به نیکویی یاد خواهند کرد.

 

برايت مى‌گويد:

اگر خواب ببينيد مهمانى به خانه‌ى شما آمده است، نشانه‌ى آن است كه بايد مراقب كارهايتان باشيد.

 

اگر خواب ببينيد خودتان مهمان هستيد، نشانه‌ى آن است كه دچار ضرر مالى مى‌شويد.

 

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب مهمان کردن، جمع شدن برای چیزی می‌باشد.

 

اگر در خواب ببینی گروهی را مهمان کرده‌ای، تعبیرش این است که مشغول کاری می‌شوی که به خاطر آن نمی‌توانی به کارهای دیگر رسیدگی کنی.

 

اگر ببینی تو را برای مهمانی به باغی پر از میوه برده‌اند در جنگ با دشمنان دین شهید می‌شوی.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.

 

اگر خواب ببینید به منزل شما مهمان آشنا آمده و صحبت‌های آنان مهربانانه و دوستانه است، دوستان زیادی خواهید داشت. اگر مهمانان شما غریبه بودند، و صحبت‌های آنان مهربانانه بود، در کاری با دیگران به توافق خواهید رسید.

 

اگر رفتار مهمانان با شما به صورت اغراق آمیزی با خوش و بش و شادمانی همراه بود، دشمنانی دارید که بر علیه شما رفتار سویی در سر می ‌پرورانند.

 

اگر خواب ببینید در مهمانی، دیگران با شما دعوا کردند، از رفتار و اعمال شما در بیداری تمجید خواهد شد و شما را به نیکویی یاد خواهند کرد.

 

کارل یونگ:

دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش‌ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید.

 

خواب دیدن اینکه شما مهمان هستید، بیانگر یک فرآیند یا مساله در زندگی‌تان است که موقتی است. این را در نظر بگیرید که از شما به عنوان یک مهمان پذیرایی می‌شده است (به شما خوشامد گفته می‌شده است)

 

تعبیر خواب دعوت شدن به مهمانی چیست

اگر در خواب ببینید که به مهمانی یا دورهمی اجتماعی مشابهی دعوت می‌شوید، این خواب نشان دهنده آن است که زندگی شما مملو از افرادی است که به شما اهمیت می‌دهند و آماده هستند تا در زمان لازم از شما حمایت کنند.

 

صرف نظر از این که این دعوت نامه را بصورت کتبی یا پیام مجازی یا حتی در یک مکالمه شفاهی معمولی دریافت کرده باشید، این خواب نمادی از اشتیاق و تمایل محیط پیرامون شما برای کمک رسانی به شما در غلبه بر سختی‌ها و موانعی است که به شکل تصادفی و یکباره در زندگی شما ظاهر شده‌اند. احتمالا شما خانواده‌ای دلسوز و قابل اطمینان و همچنین دوستانی بسیار ارزشمند دارید.

 

تعبیر خواب مهمان سرزده چیست

مهمان سر زده به دوست یا خواستگار تعبیر می شود و کاری پیش خواهد آمد که موجب می شود از زندگی و کار روزمره خود، کمی عقب بمانید.

 

اینکه رفتار مهمان سر زده با بیننده خواب چگونه باشد، در تعبیر خواب بسیار موثر است. اگر مهمان سرزده، مرتب به بوسیدن و فشار دادن شما در آغوش خود پرداخت، از جانب شخصی که انتظار آن را ندارید، با شما رفتاری خواهد شد که باعث آزردگی شما از او شده و سعی خواهید کرد که از او دور شوید.

 

اگر مهمان سرزده، کاملا آرام و با متانت با شما برخورد کرد، دوستی های جدیدی در زندگی شما برقرار خواهد شد که پایدار و طولانی مدت خواهد بود.

 

اگر مهمان ناخوانده با شما دعوا کرد و یا با شما به فحاشی و زد و خورد پرداخت، دیگران در بیداری به تعریف و تمجید از شما خواهند پرداخت و به شما لطف و محبت و یاری خواهند رسانید.

 

تعبیر خواب پذیرایی کردن و غذا دادن به مهمان چیست

اگر به مهمان خود غذا می دهید، بسته به نوع غذایی که می دهید به دیگران خیر و برکت خواهید رساند.

 

اگر خواب ببینید از مهمانان خود با غذاهای خوب و شیرینی و میوه پذیرایی می کنید، از جانب شما به دیگران محبت و خیر و نیکویی خواهد رسید.

 

اگر به مهمان خود نان بدهید، روزی پاک و تمیز و برکت به آنان خواهد رسید.

 

اگر غذای چرب و پر روغنی به آنان بدهید، موجب خواهید شد تا دیگران به ثروت و مال فراوان برسند.

 

پذیرایی با غذاهای گوارا و نوشیدنی های شیرین نشانه رسیدن خبرهای خوب و شاد کامی و نوشیدنیهای تلخ یا غذاهای شور نشانه خبرهای بد و رسیدن اختلافات با کسانی است که در خواب دیده اید.

 

مهمانی همیشگی و بی‌پایان چیست

مشخص کردن یک نقطه پایان دقیق و زمان بندی شده برای هر کاری به اندازه شروع کردن آن حائز اهمیت نیست. به این ترتیب، اگر در خواب خود را در یک مهمانی بی‌پایان و ابدی ببینید، این خواب نمادی از مشکلاتی است که در ارتباط برقرار کردن و معاشرت با دیگران دارید.

 

این مشکلات از ویژگی‌های اخلاقی فردی شما، نگرش‌های اخیرتان و رفتار شما یا روش کلی شما برای برقراری تعاملات اجتماعی نشات می‌گیرد.

 

برای مثال خجالتی بودن یا سرخ شدن از شدت شرمندگی، عدم موفقیت در احترام گذاشتن به فضای خصوصی دیگران یا آشنایی و صمیمیت افراطی و بچه گانه نمونه هایی از این مشکلات هستند.

 

تعبیر خواب پذیرایی شدن و غذا خوردن در مهمانی چیست

تعبیر غذا خوردن در مهمانی مانند تعبیر غذا دادن به مهمان است.

 

اگر غذای چرب تناول کنید به ثروت می رسید. غذای شیرین خوردن به تعبیر پایداری در دوستی و حل مشکلات است. نان زیاد نشانه برکت و شربت نوشیدن، نشانه شاد کامی است.

 

غذاهای شور یا تلخ و نوشیدنیهای بد طعم نشانه اختلافات و بروز ناراحتی بین کسانی است که خواب دیده اید به نزد آنان به مهمانی رفته اید.

 

تعبیر خواب گفت‌وگو کردن با غریبه‌ای در مهمانی چیست

اگر در خواب ببینید که در مهمانی شرکت می‌کنید و با کسی که نمی‌شناسید یا برایتان غریبه است به گفت‌وگو مشغول می‌شوید، تعبیر آن است که دشمنان یا رقیبان شما به هدف شکست دادن و سرکوب کردن شما نزدیک تر می‌شوند.

 

اگر در خواب ببینید که کسی در مهمانی به شما بی‌ادبی کرده یا با شما نامهربان بوده است، این خواب نمادی از روابط عاشقانه گذشته یا فعلی شما است. شاید کسی که در گذشته عاشق و دلباخته شما بوده می‌خواهد انتقام دردی از گذشته را از شما بگیرد یا به رابطه فعلی شما حسادت می‌کند.

 

اگر در خواب ببینید که قادر به دیدن چهره این فرد نیستید و در زندگی واقعی دشمنان شما زندگی را برایتان سخت و دشوار کرده اند، این خواب نمادی از ناکامی و ناامیدی شما از این اوضاع است. شاید لازم است که بیشتر احتیاط کنید و از ارتباط غیرضروری با افرادی که به آنها علاقه قلبی ندارید خودداری کنید.

 

تعبیر خواب مهمانی با غریبه‌ها و افراد ناشناس چیست

اگر خود را در خواب در یک مهمانی در میان گروهی از افراد غریبه یا ناشناس ببینید، تعبیر آن است که باید در زندگی واقعی خود از دشمنانتان برحذر باشید زیرا ممکن است به شما نزدیک تر شوند.

 

به ویژه اگر در خواب خود علامت هشداری از خطری قریب الوقوع را دریافت کرده باشید، این تعبیر دقیق تر می‌شود زیرا دشمنان شما احتمالا در صدد بوده‌اند که کاملا بر شما چیره و پیروز شوند.

 

با این وجود، اگر چنین خوابی در نهایت به فرار شما یا پیروزی هوش و فراست شما بر دشمنان حیله گرتان منتهی شود، تعبیر کلی این خواب آن است که در آینده موفق می‌شوید نقشه‌های آنها را ناکام سازید و آنها را به طرز فجیعی شکست خواهید داد.

 

تعبیر خواب جمعیت زیاد و شلوغی خانه به روایت ابراهیم کرمانی

ابرهیم کرمانی می گوید:این رویا برای زنان باردار به این علامت است که سحر یا جادویی در شما نفوذ خواهد کرد و باعث تغییر برخی از رفتارها و اخلاقیات شما می شود اگر ببینی خانه ی فرد فوت شده ای شلوغ است به این نشانه می باشد که اعضاء فامیل بیشتر می شوند

 

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب جمعیت زیادى را در حال ازدحام بینید، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارهایتان مى‏باشید.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن جمعیتى در خیابان، نشانه‌ى موفقیت در انجام کارها است.

اگر در خواب جمعیتى با لباس‌هاى پاکیزه و تمیز ببینید، بیانگر داشتن لحظات لذتبخش است.

دیدن جمعیتى در کلیسا، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

 

نتیجه گیری:

دوستان عزیز آیا شما خواب جمع شدن فامیل در خانه را دیدین؟ لطفا در قسمت دیدگاه ها برامون از خوابتون بگین تا بقیه هم از خواب شما استفاده کند .

 

 

مطالب بیشتر:

تعبیر خواب در یک فضای بسته قرار داشتن

تعبیر خواب عمارت و کاخ مجلل | عمارت بزرگ قدیمی

تعبیر خواب لال شدن، لال و بند آمدن زبان در خواب

تعبیر خواب پایان جهان | قیامت و پایان دنیا

تعبیر خواب قصد رفتن به کربلا | مشهد | زیارت امامزاده ناشناس

 

2.4/5 - (14 امتیاز)

نوشته های مشابه

‫23 نظرها

 1. با سلام
  بابت متن کاملی که زحمت کشیدید و گذاشتید سپاسگزارم.
  تقریبا حدود ۹ ماهی هست مدام خواب مهمانی میبینم و تقریبا در اکثر موارد میزبانم. ازدحام زیادی هست همیشه. یا اقوام‌مادری و یا اقوام پدری به خانه ما میان. با حالت های مختلف… با شیرینی. گاهی برای شام گاهی بازی میکنیم. گاهی هم برای مراسم ختم. اغلب موارد مادر مرحومم هم در خوابم از مهمانها همراه من‌ پدیرایی میکنه. سوال من اینجاست آیا اون شخصی که در خواب ما به طور مشخص دیده میشه تعبیر مشخصی با توجه به وضعیت و شخصیتش داره؟ من بیشتر ادم های موفق و پولدار رو در خوابم با وضوح بیشتری میبینم.
  با تشکر

 2. من خواب دیدن دخترخالم به همراه همسر و فرزندانش در خانه ی ما زندگی میکردند این نشانه چیست؟

 3. من یک هفته است در خواب می بینم که همه افراد فامیل در خانه ما زندگی میکنند

 4. خواب دیدم خانواده مادرم که ازشون متنفرم و فامیلای پدرم که پسرشون به من علاقه داره و بین خانواده ها مشکل ساز شده و خانوادش یه زمانی مخالف ازدواج ما بودن ،اومدن تو یه خونه نشستن منم بینشونم بیشتر شبیه دورهمی و یا مهمونی بود و اینکه تعداد مهمونی سه شب بود دو شب اول خانواده پسره هم حظور داشتن ولی ،شب سوم نیمده بود به همراه یکی دو نفر از فامیلای مامانم

 5. درفضای بازی بودم، باهمه اهل خانواده، واشنا،مث جشن یا مراسمی بود، لباس های شاد داشتم همه نگامون میکردن؟؟؟

 6. خواب دیدم خواهر خانوم و چند نفر غریبه تو یه واحداپارتمان جمع شدیم و وقتی خارج شدیم لباس مشکی تنم بود وبه اپارتمان ساختیم و حرف تو این خواب یادم هست فقط این بود اگر بیشتر بودیم زودتر تموم میکردیم ویکی یکی ازهم جداشدیم

 7. سلام خواب دیدم تعدادی از فامیل و دوستان مان دور هم جمع شده بودند و همه خوشحال بودند من هم بین آنها بودم اما تعدادی از آنها را نمی شناختم و یکی از پسران آنها به من دست درازی می کردند تعبیر خوابم چیست؟؟

 8. خواب دیدم مهمانی به خانه خاله ام رفته ایم و زن پسر خاله ام ،علارغم خجالت من کنار من نشست و لبخندی زد و صحبت کردیم ولی در آن مهمانی درست یادم نیست که پسرخاله ام حضور داشت یا خیر،یعنی به یاد نمیارم اوراهم درخواب دیده باشم.میخواستم بدونم تعبیر این خواب چیست؟
  باتشکر

 9. تو خواب دیدم همه فامیلامون سرزده اومدن خونمون همشونم کیک آوردن تو خواب مناسبتش میدونستم ولی تو بیداری هر کار کردم نفهمیدم برای چی بودمنم چون با لباس راحتی تو آشپزخونه گیر افتاده بودم وفقط با خالم حرف میزدم که مهمونا چیزی نخوردن و پاشدن رفتن که بعد رفتنشو قرار بود با داداشم بریم خونه مادربزرگم که با مامانم سوار ماشین شدن و منو سوار نکردن فقط تو خیابون با سرعت دنبالشون دویدنم یادمه.

 10. خواب دیدم که خونه پدربزرگ مادریم خیلی از اقوام نشستیم و کنجد میخوریم و صحبت میکنیم، بعد من اومدم خونه رفتم مسافرت با داییم مقصدما مشهد بود اما اصفهان پیاده شدیم و روی یه پل خیییلی زیبا یه پسر غریبه خیلی جذاب از من خاستگاری کرد و لب های منو بوسید(من الان نامزدی ام، اما درحال طلاق گرفتن هستم)

 11. تو خواب دیدیم که تو خونه پدربزرگم هستم و فامیل در هم جمع شدن و در حال خوردن شیرینی و هنوانه هستم

 12. سلام
  خسته نباشید
  من خواب دیدم من و مادرم وخواهر و برادرم و تمام خاله هام و بچه هاشون و دایی هام به خانه مادربزرگمان رفتیم.این اتفاق در واقعیت زیاد اتفاق میوفته.ولی در خواب همراه ما یک خانواده دیگر هم بودند ک پدر و مادر آن خانواده برای من نا آشنا و ناشناس بودند.ولی پسر آن خانواده کسی بود ک چندین بار دیگه بودمش و شاید علاقه ای به اون شخص داشته باشم.در خواب او ن ناراحت بود ن خوشحال قیافه و رفتارش مثل همیشه بود.من درخواب مدام دنبال چیزی بودم و کمی بی حوصله بودم.یادم هس ک در خواب فقد چند کلمع با او صحبت کردم و او هم تایید کرد. یادم نیس چ گفتم. من در واقعیت معمولا بیشتر وقتم رو با دایی هام و برادرم و پسر خاله هام میگذرونم و در خواب هم به دنبالشون میگشتم و در خواب از مادرم پرسیدم ک آنها کجارو هستند و گفت دارند جی تی آی بازی میکنند و اون شخص هم داشت همان بازی رو انجام میداد و من ناامید رفتم و نشستم تو پذیرایی خانه مادر بزرگم و… بیدار شدم.
  ممنون میشم اگر بگید تعبیر این خوابم چیست.
  من کمی درباره خوابم تحقیق کردم اما معانی مختلفی داشت و در زندگی واقعیت من تنها چیزی ک بهش‌خیلی اهمیت میده و برام مهمه و براش نگرانم جواب آزمون تیزهوشانم هست.ممکنه این خوابم به این موضوع هم ربط داشته باشد؟

 13. سلام
  من خواب دیدم جمعی از فامیل در خانه ای جمع شدیم اما نمیدونم مهمان بودم یا میزبان بعد با یک خانم که میشناسمش گرم صحبت شدیم و دیدم بیشتر خانواده اونجا حضور دارن اما بعضی عاشون مثل مادر بزرگ و اینا نبودن
  تعبیر چیست؟

 14. خواب دیدم کل فامیل در کنار هم جمع بودن ولی خونه خودمون نبودن از خانواده ما فقط منو مادرم بودم ولی در خواب اون دختری که یک روز دوستش داشتم با مادرش بود ولی من درست ندیدمش

 15. خواب دیدم که من یه لباس مجلسی تنگ و کوتاه تنم بود که میخواستم برم خونه خودمون انگار ک یه مناسبتی داشت که اون لباس و پوشیده بودم یهو از در حیاطمون داخل حیاطمون پر آدم شد من خجالت کشیدم ک اینا دارن منو میبینن و و پشتمو ب دیوار کردم و سعی میکردم با دست مانع این بشم ک بدنم مشخص باشه یهو یه زنی تو اون جمعیت بهم گفت من چادر دارم برات میارم سرت کن چادرشو ک آورد سرم کردم یه چادر سبز تور بود ک ب صورت چین انداخته شده و کلووش دوخته شده بود وقتی سرم کردم انقدر خوشم از چادر اومد و زیبا بود ک نگو و از بین جمعیت رد شدم ک برم خونمون با وقار و ناز و عشوه میرفتم و اونا نگاه ب من میکردن و از خوبیم میگفتن و گریه میکردن گریه شوند بخاطر این بود ک مثلا من تو خواب یه نامزدی بهم زده بودم و هی میگفتن حیف این دخترب این خوبی و….همه فکر میکنم زن بودن و با چادر مشکی بعضیاشونم می‌دیدم لباس رنگی زیر چادراشونه یا لباس معمولی شاید بعد من وقتی رسیدم در خونه ک برم داخل از یه دختری از همسایه هامون پرسیدم پس اینا چشونه چرا گریه میکنن مگ یه نامزدی بهم زدن انقد ناراحتی داره و فکر کنم اونم گفت ناراحتتن

 16. من خواب دیدم که عمویم به خانه من با خانوادهام(پدر مادر خواهرهایم) بالای سرم بودند و با هم صحبت می‌کردند و می‌خندیدند و من هم روی تخت نشسته بودم و بعد یک دختر جوان زیبا وارد خانه شد و من بلند شدم و بقلش کردم و تا آخر در بقلم بود

 17. سلام لطفاً جواب بدید
  من خواب دیدم عدای از فامیل مان جمع شدن خیلی زیاد بودن نمی‌دونستم چه خبر بود بعد خواهر زادم به من لواشک داد
  بعد فامیل های ماه با برادرام سوار دوتا ماشین شدن رفتن به مسجد شب هم بود

 18. خواب دیدم که منو مادرم به همراه چند تن از فامیل دور یک میز که فکر کنم ناهار خوری بود جمع شده بودیم

 19. افراد فامیل پدری در خانه پدرم دور هم جمع بودیم و من دنبال جوراب بودم که بپوشم نه خودم جوراب داشتم نه مادرم . تا اینکه یک جوراب به رنگ پوست تمیز پیدا کردم و پوشیدم .

 20. سلام خواب دیدم همه ی خانواده خواهر ها و برادرهایم بهمراه خانواده هاشان در خانه دور هم جمع شده ایم حتی برادر کوچکترم که به رحمت خدا رفته اند حضور دارد و میخواهیم املت بخوریم.که من اماده ی نماز میشوم و طبق روال همیشه به آسمان نگاه میکنم و مشغول دعا میشوم

 21. سلام خسته نباشید اول خواب دیدم قلیان میکشم و چقدر پر دود هم بود بعدش دیدم در مجلسی رفته ام که همه خانواده بودند عمو عمه و غیره ولی فقط سلام علیک کردم کنار سفره کنارشان ننشستم و خدافظی کردم و صحنه را ترک کردم

 22. سلام
  خواب دیدم اقوام به همراه فامیل نزدیکی که مرده میباشد درب خانه تجمع تا انها را به خانه دعوت کرده و میزبان انها بودم در همین حد
  دیگه ادامه خواب یادم نیست
  خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید

 23. سلاممن خواب دیدم تو خواب از خواب بیدار شدم یه سری بچه کوچیک که انگار دوستای دخترم بودن ولی من نمیشناختمشون اومدن خونم ولی من بیرونشون کردم بلافاصله کلی از اقوام همسرم اومدن خونه ما و من درگیر پذیرایی شدم و هی فکر میکردم کی‌ دعوتشون کرده؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا