تعبیر خواب

تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن

تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن

تعبیر خواب جدا شدن روح از بــدن

معمولا ما وقتی خواب روح میبینیم وحشت می کنیم و همیشه فکر میکنیم که تعبیر بدی دارد ولی اینطور نیست و گاهی روح نشان از احساسات و عواظف ماست.در ادامه تمام معانی خواب روح و جدا شدن آن را برایتان بــه اشتراک گذاشتیم.

 

روح می تواند با سمبل مرگ ، وفات و بی اثر شدن ، مرتبط باشد . فردی که در زندگی واقعی ، قدرت تاثیر خود را از دست داده است . شبح در مواردی سمبل احساسات و خاطرات آزار دهنده ی گذشته ی شماست که در ضمیر ناخودآگاه شما تاثیر گذار بوده و با گذشت زمان، همچنان به عنوان یک گره فکری، تاثیرات خود را باقی گذاشته است .

 

دیدن خواب روح معمولا نشان دهنده مشکلات بزرگ حل نشده در گذشته است که هنوز باعث عذاب روحی شماست.این مشکلات ممکن است خاطرات دردناک از خانواده ، مرگ عزیزان ، خیانت ها و مشکلات عشقی و یا خاطره کسانی باشد که بدی به شما کرده اند و شما قادر به فراموش کردن این بدی ها نیستید.

 

همچنین زمانی که یکی از عزیزان شما فوت می کند تا مدت ها شما قادر به قبول کردن مرگ او نیستید. در این زمان مغز شما ممکن است برای راحت تر کردن قبول این مصیب ، با تصویر سازی هایی شروع به عمل کند

 

ابن سیرین

تعبیر جان و روح، فرزند یا مال و اموال، و یا زن و عیال مرد است که سازگار و خوش‌رفتار می‌باشد.

 

اگر جان خود را بــه شکل مرد خوب و نیکی ببینی، یـعـنـی صاحب فرزند خوب و نیکی می‌شوی و حال و روزت بــهتر خواهد شد، یا اینکه بــه خدمت «پادشاه» شاد و جوانمرد درآمده و حال و روز تو بــهتر می‌شود

 

، ولی اگر جان خود را بصورت مرد زشتی ببینی، تعبیرش بر عکس تعبیر قبلی است.

 

اگر ببینی رنگ جان تو زرد می‌باشد، یـعـنـی در اثر بیماری سختی از دنیا می‌روی،

 

یا چنانچه سفید یا قرمز باشد، یـعـنـی عاقبت تو خوب است و از غم و ناراحتی نجات پیدا می‌کنی،

 

ولی اگر سیاه باشد، یـعـنـی گناهکار هستی و گرفتار عذاب الهی خواهی شد.

 

اگر ببینی جان از بــدن تو جدا شد و بــه آسمان رفت، یـعـنـی بــه زودی از دنیا می‌روی (دفع بلا و گرفتاری).

 

تعبیر خواب دست زدن به روح – لمس کردن:

اگر در خواب روح ببینید و به روح دست بزنید به این معنی است که شما وحشت ها و نگرانی هایی در زندگی دارید که در تلاش هستید تا از آنها خلاص شوید.

 

اگر در خواب ببینید که به روح دست زدید و احساس ترس و وحشت زیادی در شما ایجاد شد و حتی حسی مانند حس برق گرفتگی داشتید به این معنی است که شما هنوز آمادگی تغییر سبک زندگی و غلبه کردن بر ترس های بزرگ وجودتان را ندارید.

 

اگر ببینید که به روح دست زدید و روح ناپدید شد و شما احساس ارامش کردید به این معنی است که شما بر آن ترس و نگرانی بزرگ زندگی خود پیروز شده اید .

 

تعبیر خواب روح با لباس (سفید و سیاه)

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود ، نشانه‌آن است که سلامت یکی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است.

اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می شود ، نشانه‌آن است که با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن

تعبیر خواب روح

 

تعبیر دیدن روح در خواب

اگر در خواب روح ببینید و یا احساس کنید که در اطراف شما ارواح وجود دارند ‏، این خواب معنی های مختلفی دارد و به رفتارها و اتفاقات روزانه و سلامت روحی شما می تواند بستگی داشته باشد .

 

دیدن خواب روح می تواند به این دلیل باشد که شما از چیزی ترسیده اید و یا وحشت دارید .معنی دیگر این خواب این است که شما باید روش های زندگی روزمره خود را تغییر دهید و امتحان کردن چندباره ی غلط زندگی کردن باعث از بین رفتن آرامش روحیتان شده است.

 

ممکن است زندگی زناشویی خوبی ندارید ولی به زور در حال تحمل کردن آن هستید.ممکن است محل کارتان برای شما مانند کابوس است ولی جرات تغییر شغل خود را ندارید.برای رهایی از این کابوس ها ، چاره ای جز تغییر شیوه زندگی ندارید .

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب روح خود را ببینید ، نشانه آن است که با کسی همسفر می شوید و با او به سفری طولانی می روید و در طول همه راه از نومیدی رنج می کشید.

 

اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است که با لباس نازک بر صحنه نمایش نقش ایفا می کند ، نشانه آن است که در کار بزرگی از رقیب خود پیشی خواهد گرفت .

 

اگر هنرپیشه ای خواب ببیند روح او در تن دیگری حلول کرده است ، نشانه آن است که با تمام وجود حرفه خود را عزیز بدارد و نقشهای احساساتی را رها کند . به امتیاز و شهرتی دست خواهد یافت .

 

دیدن روح در خواب ، نشانه آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.

 

تعبیر خواب ارواح

اگر خواب ببینید ارواح موزیک می نوازند ،‌ نشانه آن است که تغییرات نامساعدی در زندگانی شما پدیدار می شود ، و اندوه به محیط خانه شما راه می یابد.

 

اگر خواب ببینید درباره فناناپذیری روح خود با دیگران گفتگو می کنید ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای کسب دانش مورد نظر خود بهره می گیرید . و از مصاحبت افراد روشنفکر لذت می برید .

 

اگر خواب ببینید روح مردی سمت چپ و روح زنی سمت راست شما ، با چهرهایی شاد ایستاده اند ، دلالت بر آن دارد که شما به سرعت از گمنامی به شهرت می رسید ، اما این مقام دیری نمی پاید زیرا مرگ به سراغتان خواهد آمد .

 

تعبیر دیدن روح پدر و مادر

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید ، نشانه آن است که در معرض خطر قرار گرفته اید . باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.

 

تعبیر خواب روح سر گردان

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید ، نشانه آن است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد .

 

اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تکان می خورد ، علامت آن است که در مطالعه آثار علمی پیشرفت می کنید و به شکل سحرآمیزی ثروتمند می شوید اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود .

 

تعبیر دیدن روح اقوام و آشنایان

اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی که هنوز در قید حیاتند مشاهده کنید ، نشانه آن است که از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است . باید در انجام کارهای خود بیشتر دقت کنید .

 

اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود ، علامت آن است که دوست شما به زودی خواهد مرد .

 

اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است ، نشانه‌ آن است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد.

 

تعبیر جدا شدن روح از بدن در هنگام خواب

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید روح از جسم شما می شود ، علامت آن است که برای افکاری بیهوده ، احتمال دارد زندگی خود را به خطر بیاندازید .

 

اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است ، علامت آن است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد ، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد .

 

تعبیر خواب صحبت کردن با روح

آنلی بیتون می گوید:

۱- اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می کند ، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در اثر فریب بیوه خواهد شد .

 

۲- اگر با روحی در خواب صحبت کنید ،‌ نشانه‌آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست ، جان سالم به در خواهید برد.

 

۳- اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حرکت می کند ،‌ نشانه‌ آن است که اگر می خواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خود را کنترل کنید.

 

۴- اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه می زنند ،‌ نشانه‌ آن است که دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.

تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن

تعبیر خواب روح به چه معناست

 

تعبیر خواب احضار ارواح

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده اید ، نشانه آن است که آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.

 

تعبیر خواب روح ناشناس

گر در خواب روح مرده ای را ببینید که او را نمی شناسید نشان دهنده این است که شما احساس می کنید کسانی وجود دارند که سعی می کنند برای شما مشکل ایجاد کنند.ممکن است این افراد رقیب کاری شما باشند و یا حتی ممکن است پای یک رقیب عشقی قدرتمند در میان است و شما حس می کنید که توانایی لازم را برای مبارزه با او را ندارید.

 

تعبیر خواب ارواح پدر و مادر

بیتون: اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید، نشانه آن است که در معرض خطر قرار گرفته‌اید. باید بــه هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.

 

یونگ

دیدن شبح یک خویشاوند یا دوست زنده در خوابتان بیانگر این است که شما در خطر کارهای کینه توزانه و بدخواهانه ی آن فرد هستید.همچنین در ارتباط با دیدن روح دوست،خویشاوند مرده در خواب یونگ می‌گوید : بیانگر گناه و پشیمانی در مورد روابط گذشته با یک فرد خاص است.

 

امام صادق (ع)

اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی در حال جان کندن می‌باشد، یـعـنـی آن شخص در عالم برزخ در عذاب الهی است.

 

ابراهیم کرمانی 

اگر «پادشاه» در حال مــرگ و جان کندن می‌باشد، یـعـنـی دیوانه می‌شود.

 

جابر مغربی :

تعبیر مــرگ ناگهانی برای شخص مومن، آسایش و راحتی می‌باشد، ولی برای کافر عذاب است.

 

غسل میتجابر مغربی

اگر ببینی مرده‌ای و تو را غسل کرده‌اند، یـعـنـی دین و ایمان تو ثابت و محکم خواهد بود،

 

تعیبر خواب قبض روح شدن

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن قبض روح از گناهان توبه باید کرد ودیدن او به رو حرکت بشکر بود

 

تعبیر دیدن شبه در خواب

شبح در اینجا اشاره به موجودی متافیزیکی دارد که با ویژگی هایی مثل خباثت و بدطینتی، در خواب ظاهر می شود . این موجود می تواند هویتی مجهول داشته باشد و قابلیت جا به جایی سریع و پرواز کردن را نیز داشته باشد .

شبح میتواند سمبل غرایز و تمایلات خبیثانه ای باشد که در شخصیت فرد وجود دارد و فرد از رو به رو شدن یا پذیرش آن ها در زندگی واقعی ، واهمه داشته باشد .

 

در سرزمین رویاها آمده:

یک شبح ظاهر میشود : شانس بزرگ.

یک شبح شما را میترساند : منتظر گرفتاری و دردسر باشید.

شما از اشباح نمی ترسید : از میان مشکلات با موفقیت عبور خواهید کرد.

 

تعبیر خواب حرف زدن با شبه

در سرزمین رویاها آمده:

یک شبح با شما حرف میزند : دشمنان شما را تهدید خواهند کرد.

 

خواب حمله یک روح ترسناک:

اگر در رویا ببینید که یک روح ترسناک به شما حمله می کند و شما توان فرار کردن ندارید و هر کاری می کنید نمی توانید سریع بدوید نشان دهنده این است که شما تحت فشار روحی بسیار شدیدی هستید و از آینده خود شدیدا وحشت دارید.این فشار روحی شدید می تواند باعث از بین رفتن سلامت شما شود. توصیه می شود با یک مشاور مشورت کنید.

تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن

تعبیر خواب روح مرده به چه معناست

 

تعبیر خواب روح مرده:

اگر در خواب ببینید که روح یک مرده که او را می شناسید با شما حرف می زند و از دست شما ناراحت است نشان دهنده این است که شما در گذشته خود مشکلاتی داشته اید که شدیدا بر روی کیفیت زندگی فعلی شما تاثیر گذاشته است .

 

شاید عقده ای در کودکی دارید و یا از انجام کاری خاطره بسیار بدی دارید .اگر در خواب ببینید که این روح فرد مرده به سمت شما می آید و شما از دست او فرار می کنید نشانه این است که شما ترس هایی در زندگی خود دارید که به جای حل کردن آنها ، از ان ترس ها و مشکلات فرار می کنید.

 

اگر ببینید که روح به سمت شما می آید و شما از او فرار نمی کنید و یا حتی به سمت او می دوید نشان دهنده این است که شما با شجاعت تمام تصمیم گرفته اید بر ترس ها و مشکلات بزرگ زندگی خودتان غلبه کنید و در این راه از هیچ کس وحشتی ندارید.

 

تعبیر خواب روح ناشناس:

اگر در خواب روح مرده ای را ببینید که او را نمی شناسید نشان دهنده این است که شما احساس می کنید کسانی وجود دارند که سعی می کنند برای شما مشکل ایجاد کنند.ممکن است این افراد رقیب کاری شما باشند و یا حتی ممکن است پای یک رقیب عشقی قدرتمند در میان است و شما حس می کنید که توانایی لازم را برای مبارزه با او را ندارید.

 

تعبیر خواب روح کسی که هنوز نمرده است:

اگر در خواب روح یکی از نزدیکان خود را ببینید که در زندگی واقعی زنده است ، نشان دهنده این است که شما نسبت به او کینه ای در دل دارید . ممکن است او خواسته و یا ناخواسته دل شما را شکسته است و شما از این مورد در رنج و عذاب هستید .

 

خواب دوست شدن با روح:

اگر در خواب روح ببینید و از آن روح نترسید و حتی با او صحبت و درد دل کنید نشان دهنده این است که شما فرد بسیار تنهایی هستید و شدیدا نیاز به یک همدم دارید.ممکن است در شبکه های اجتماعی دوستان زیادی داشته باشید و یا ممکن است در محیط کاری دوستان شما بسیار باشند ولی این مدل از دوستی معمولا چندان جالب نیست و شما نیاز به یک دوست واقعی دارید که بدون وابستگی شغلی و فامیلی ، فقط با شما رفیق باشد .

 

اگر در خواب ببینید که در جایی هستید و در آنجا دنبال روح و شبح می گردید نشان دهنده این است که شما فرد شجاعی هستید و بر ترس های خود به خوبی غلبه می کنید. شما توانایی این را دارید که بر مشکلات زندگی خود به راحتی و با شجاعت غلبه کنید.

 

تعبیر خواب هندی درباره خواب ارواح:

دیدن روح در خواب نشان می دهد که شما شدیدا نگران سلامت پدر و مادر خود هستید. دیدن روح دوستی که درگذشته مرده است نشان دهنده این است که شما ناامید هستید. اگر با روح صحبت کنید شما به راحتی فریب می خورید.

 

اگر در خواب فقط یک روح خبیث و شیطانی ببینید:

اگر در خواب خود تنها یک روح شیطانی ببینید، نشان دهنده آن است که چیزی در گذشته شما وجود دارد که همچنان شما را آزار می دهد.

 

این خواب به شما هشدار می دهد که گذشته خود را پشت بگذارید و خود را از شر تمامی احساسات منفی و ناخوشایند مرتبط با گذشته خود رها کنید.

 

اگر خود را همراه با یک روح خبیث در خانه تان ببینید:

اگر در خواب ببینید که شما و یک روح خبیث در خانه تان هستید، این خواب نشان دهنده این است که شما در زندگی تنها نیستید. احتمالا شما حمایت و کمک فردی را در زندگی تان دارید که چندان به شما نزدیک نیست یا رابطه نزدیکی با شما ندارد.

 

شاید انتظار دریافت هیچ کمکی را از این شخص نداشته باشید اما خواهید دید که او به شما کمک خواهد کرد. همچنین طبق یک باور قدیمی اگر در خواب ببینید که روحی به خانه شما می آید، به این معناست که شما فردی بسیار خوش شانس هستید و نیازی نیست که نگران باشید.

 

بعلاوه، این خواب می تواند به این معنا باشد که شما باید به غریبه ها اجازه دهید تا وارد خانه شما شوند. شاید لازم است با افرادی که شناخت کافی از آن ها ندارید رفتاری دوستانه تر و صمیمانه تر داشته باشید.

 

اگر در خواب ببینید که شما در خانه یک روح هستید:

دیدن چنین خوابی می تواند نشانه بدی باشد. احتمالا در آینده نزدیک اتفاق ناخوشایندی برای شما یا یکی از عزیزانتان رخ می دهد. بنابراین این خواب به شما هشدار می دهد که مراقب باشید.

 

اگر در خواب ببینید که از روح نمی ترسید:

اگر در خواب خود ببینید که از یک روح خبیث یا شیطانی نمی ترسید، پس این خواب نشانه خوبی برای شما خواهد بود و تعبیر آن این است که در مدت کوتاهی اتفاق خوشایندی برای شما رخ خواهد داد.

تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن

تعبیر دیدن روح در خواب

 

اگر در خواب ببینید که یک روح با شما حرف می زند:

اگر در خوابتان ببینید که روحی خبیث با شما در حال گفتگو و صحبت کردن است، باید سعی کنید تا کلماتی که به شما گفته است را به یاد بیاورید. شاید این روح به شما توصیه های خوبی کرده باشد که چطور می توانید مشکلاتی که در آینده در زندگی خود با آن ها روبرو می شوید را برطرف کنید. بعلاوه، معنای دیگر این خواب آن است که می توانید منتظر دریافت خبرهای خوبی در آینده نزدیک باشید.

 

اگر در خواب ببینید که روحی خبیث به شما حمله می کند:

اگر خوابی ببینید و در آن روحی شیطانی را در حال حمله به خودتان ببینید، احتمالا وحشت کرده و به شدت خواهید ترسید. با این وجود، این خواب به این معناست که شما در حال جنگیدن با احساسات خودتان هستید. همچنین به دلیل انجام کاری در گذشته احساس گناه می کنید. این خواب می تواند نمادی از خودخواهی شما نیز باشد و به شما هشدار می دهد که کمی بیشتر به رفتار و تصمیم های خود فکر کنید.

 

تفاوت روح و بدن در چیست ؟

۱ـ روح حقیقتی مجرّد (غیر مادّی) بوده ، هیچگاه در عالم مادّه داخل نمی شود ؛ لذا روح ـ بر خلاف تصوّر عمومی ـ داخل بدن نیست تا هنگام خواب یا مرگ ، از آن خارج گردد.

 

۲ـ از طرف دیگر ، روح خارج از بدن نیز نمی باشد ؛ چون خارج شیء مادّی ، نیز عالم مادّه است. برای اینکه این دو مطلب وضوح بیشتری پیدا کنند از مثالی مدد می جوییم. امیر مومنان (ع) فرمودند: « الرّوح فی الجسد کالمعنى فی اللّفظ ــــ روح در بدن مانند معنی است در لفظ. » (مستدرک سفینة البحار ، ج۴ ، ص ۲۱۷)

 

روشن است که معنی داخل کلمه نیست ، امّا بیرون آن هم نیست ؛ بلکه معنی در عالم ذهن و کلمه در عالم خارج است ؛ امّا یک نحوه ارتباط خاصّ بین کلمه و معنی موجود است که چنین رابطه ای بین دو امر مادّی مشابه ندارد. رابطه ی روح و بدن نیز به همین صورت می باشد ؛ یعنی بدن در عالم مادّه و روح در عالم فرامادّی است ؛

 

لکن بین این دو ، یک نحوه ارتباط وجود دارد که از آن تعبیر می شود به ارتباط ظاهر و باطن ؛ چرا که روح در حقیقت چیزی غیر از بدن نیست ، بلکه صورت غیبی و باطنی همان بدن می باشد. یعنی یک حقیقت به نام انسان وجود دارد که ظاهرش را بدن و باطنش را روح یا نفس می گویند.

 

در یک مثال دیگر ، می توان رابطه ی روح و بدن را تشبیه کرد به رابطه ی اراده و صور ذهنی انسان. وقتی انسان می خواهد موجودی را تصوّر نماید به محض اراده نمودن ، آن صورت ذهنی ظاهر می شود. لذا این صورت ذهنی در حقیقت چیزی نیست ، جز ظهور اراده ی انسان و اراده ، باطن و حقیقت همین صور است.

 

نسبت روح به صورت ظاهری بدن نیز به همین نحو می باشد ، با این تفاوت که صور ذهنی تنها صورتند و مادّه ندارند ولی بدن انسان افزون بر صورت (شکل) ، مادّه (گوشت و پوست و استخوان و … ) نیز دارد. از اینرو همانگونه که موقع انصراف اراده ، صور ذهنی غایب می شوند ، اگر روح نیز از بدن مادّی منصرف شود ، صورت آن برداشته شده تنها مادّه اش می ماند ؛ لذا موقع مرگ ، بدن ، صورت خود را از دست داده شروع به تجزیه می کند.

 

۳ـ حکما اثبات نموده اند که حقیقت هر چیزی به صورت آن است نه به مادّه اش. تمام انسانها در داشتن گوشت و پوست و استخوان و … تفاواتی با یکدیگر ندارند ، امّا در عین حال ، هر کس خودش بوده با دیگری متفاوت می باشد. پس آنچه موجب این تفاوت شده ، شکل و صورت آنهاست نه مادّه ی آنها . یکبار از یک تکّه خمیر مجسمه سازی اسبی درست می کنیم ،

 

دوباره آن اسب را مچاله کرده و این بار آن را به صورت فیل در می آوریم ؛ در این میان شکّی نیست که آن مجسمه ی اسب و فیل ، متفاوت بودند ولی مادّه ی هر دو یکی بود ؛ پس تفاوتها ناشی از صورت است نه مادّه. البته توجّه داشته باشید که ما این بحث را در سطح نازلی مطرح ساختیم و الّا حقیقت این قاعده ی فلسفی بسی بالاتر از این سخنهاست که جای طرح آن کلاس فلسفه می باشد.

 

پس نتیجه می گیریم که حقیقت بدن انسان به صورت آن است نه به مادّه اش.

تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن

تعبیر دیدن روح در خواب

 

با این بیانات معلوم گشت که روح و بدن (صورت بدن) ، دو چیز نیستند بلکه یک حقیقتند که دارای دو مرتبه ی ظاهر و باطن می باشد ؛ و معنی ندارد که دو مرتبه از یک حقیقت ، از همدیگر جدا شوند. لذا هنگام مرگ ، آن چیزی که از انسان جدا می شود روح یا بدن نیست بلکه مادّه است که از انسان جدا می گردد یا انسان است که از مادّه جدا می شود.

 

پس انسان هنگام مرگ با روح و بدنش عالم مادّه را رها می کند ؛ و آنچه از او می ماند گوشت و پوست و استخوان است که مادّه ی بدن انسان بودند. لذا در هیچ جای قرآن کریم نداریم که خداوند متعال بفرماید ما روح شما را از بدنتان جدا می کنیم ؛

 

بلکه همواره سخن از این است که ما شما را تمام و کمال قبض می کنیم و برمی گیریم. در روایات اهل بیت (ع) نیز وارد شده که انسان در عالم برزخ بدنی دارد شبیه همین بدن دنیایی ، لکن بدون مادّه.

 

پس ارتباط روح و بدن نه تنها در خواب قطع نمی شود که حتّی در هنگام مرگ نیز چنین امری رخ نمی دهد ؛ بلکه اساساً جدایی این دو از یکدیگر غیر ممکن بوده ، جدایی یک چیز از خودش محسوب می شود. امّا اینکه مردم خیال می کنند موقع مرگ روح از بدن مفارقت می کند ، ناشی از این است که بدن را همان گوشت و پوست و استخوان می پندارند.

تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن

تعبیر جدا شدن روح از بدن

 

جدایی روح در خواب

به هنگام خواب و رؤیا دیدن نیز ، آنچه رخ می دهد این است که بسیاری از دستگاههای بدن تا حدودی از فعّالیّت خود می کاهند و روح به سبب اشتغال کمتر به اداره ی بدن ، فرصت نظر به عالم ملکوت را پیدا می کند. در این هنگام چنین نیست که روح ارتباط خود را با بدن قطع کند ؛

 

بلکه صرفاً نظر روح تا حدودی از بدن مادّی برگشته و متوجّه عالم معنا می شود و در این هنگام اموری را مشاهده می کند ؛ مثل کسی که در ذهن خود صورت سیبی را اراده نموده و در همان حال که آن سیب را در ذهن خود دارد از راه چشم ، به اشیاء خارجی نیز نظر می کند. حال اگر این نظر به عالم ملکوت ، چنان قوی شود که شخص به کلّی از بدن مادّی خود غافل گردد ،

 

در این حالت ، صورت بدن نیز به تبع روح ، متوجّه آن عالم شده از مادّه اش جدا می گردد و مرگ در هنگام خواب تحقّق می یابد ؛ امّا اگر این توجّه به آن قوّت نرسد ، نیاز بدن به تدبیر ، باعث می شود که روح دوباره متوجّه آن شود ، که در این هنگام انسان از حالت خواب دیدن خارج می شود.

 

امام باقر (ع) فرمودند: « مَا مِنْ أَحَدٍ یَنَامُ إِلَّا عَرَجَتْ نَفْسُهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ بَقِیَتْ رُوحُهُ فِی بَدَنِهِ وَ صَارَ بَیْنَهُمَا سَبَبٌ کَشُعَاعِ الشَّمْسِ فَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ فِی قَبْضِ الْأَرْوَاحِ أَجَابَتِ الرُّوحُ وَ النَّفْسُ وَ إِنْ أَذِنَ اللَّهُ فِی رَدِّ الرُّوحِ أَجَابَتِ النَّفْسُ وَ الرُّوحُ وَ هُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها وَ الَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنامِها فَمَهْمَا رَأَتْ فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ فَهُوَ مِمَّا لَهُ تَأْوِیلٌ وَ مَا رَأَتْ فِیمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَهُوَ مِمَّا یُخَیِّلُهُ الشَّیْطَانُ وَ لَا تَأْوِیلَ لَهُ ــــــ کسى نمی خوابد جز اینکه نفسش به آسمان عروج می نماید در حالی که روحش در تنش باقی است.

 

و میان آن دو پیوندی باشد مانند پرتو خورشید ، و چون خدا به قبض ارواح اذن دهد نفس و روح اجابت نمایند و چون به برگشت روح اذن دهد نفس و روح بپذیرند و این است فرموده ی خدا که:« اللّه یتوفّى الأنفس حین موتها و التى لم تمت فى منامها … » و آنچه در خواب در ملکوت آسمانها ببیند تعبیر دارد، و آنچه میان آسمان و زمین ببیند خیال شیطانی بوده تعبیر ندارد. » ( بحار الأنوار ، ج ۵۸ ،ص۲۷ )

 

حضرت باقر العلوم (ع) ، در این کلام معجزنما ، انسان را موجودی دارای مراتب وجودی توصیف نموده ، که یک سر آن در حدّ بدن و متّحد با بدن و سر دیگرش در عوالم ملکوت می باشد و بین این دو مرتبه ی اعلی و ادنی ، با شعاعی از وجود مرتبط است که امام (ع) آن را به شعاع خورشید تشبیه نمود.

 

یعنی همانگونه که خورشید و نور آن یک حقیقت گسترده در فضای وسیعی هستند ، مرتبه ی ملکوتی انسان نیز با مرتبه ی مادّی او یگانگی دارد ؛ لکن انسان وجود یگانه ای است که یک سر در عالم مادّه و سر دیگر در عالم ملکوت دارد.

 

در شرائط بیداری ، مرتبه ی عالی مشغول اداره ی مرتبه ی مادّی است لذا فرصت دیدار عالم ملکوت را ندارد ولی آنگاه که بدن به خواب می رود مرتبه ملکوتی انسان فرصت گشت و گذار در عالم خود را می یابد که نتیجه اش رؤیای صادقه است ولی اگر این آزادی مرتبه عالی ،کامل نباشد ، گشت و گذار او در مرتبه های متوسّط خواهد بود که منطقه ی شیاطین می باشد ، لذا خوابهای انسان در این حالت ، تحت تأثیر شیاطین ، کاذبه می شوند.

 

نتیجه گیری:بسیاری از ما خواب های زیادی میبینیم یکی از این خواب ها دیدن روح است.ممکن است روح در خواب ما آمده باشد و یا خود ما روح شده باشیم و … هر آنچه که در مورد روح خواب میبینیم معناهای متفاوتی دارند در همین راستا نیک شو تمامی این تعبیرهای روح دیدن در خواب را بازگو می کند.

 

 

2.6/5 - (12 امتیاز)

نوشته های مشابه

‫6 نظرها

 1. سلام من خواب دیدم که روحم از بدن جدا شده و با خودم گفتم وای روحم از بدن جدا شده اگه برنگرده چی؟ بعد گفتم نه برمیگرده بیا فعلا ببینم چیکار میتونم بکنم، بعد با حالت بی وزنی پرواز کردم رفتم تو اتاق پیش مادرم و بقیه ببینم چیکار میکنن. بعد گفتم بیا همزمان دو جای مختلف باشم، خواستم امتحان کنم برم یه جای دیگه هم باشم ولی یاد نداشتم و نشد.
  بعد بیدار شدم.

 2. من امروز خواب دیدم که با همون پوزیشن که روی تختم خواب بودم روحم از بدنم جدا شدم قشنگ اومد بین زمین و هوا بعد یه ندایی گفت بریم اصلا جسم نبود گفتم بریم -اومدم که برم -گفت حالا بخاب بعد قشنگ برگشتم به جسمم ولی جنازه خودمو دیدم یعنی جسممو آخرم نفهمیدیم تعبیرش چیه

 3. من خواب دیدم یه چیز سیاهی وارد اتاقم شد منم رو تخت خوابیده بودم اون چیز ساه به من نگاه کرد بعد روح من از بدنم بلند شد و وقتی چشام رو چرخوندم به اون چیز سیاه نگاه کنم بیدار شدم اون چیز هم اصلا پا نداشت شناور بود
  کسی می دونه خوابم چه تعبیری داره؟

 4. خواب دیدم شخصی مثل ادم سنگی دنبالم میکند ومیخواهد مرا بکشد برای نجات دادن خودم سعی میکردم که روحم رااز جسمم خارج کنم تااز شرش راحت شوم دران لحظه حس کردم موفق شدم ورحم جداشد وبه اسمانها رسیدم وابرهرا ردکردم پایین را نگاه کردم دیگر ابری نمیدیدم وهمینطور بالا میرفتم ناگهان به یک دایره رسیدم با خود حس کردم باید وارد دایره شوم ایا اون راه خروجیست خیلی کنجکاو بودم که انجا کجاست اما اجازه ای رفتن نداشتم دربرگشتن گردنبندی رادرگردنم دیدم که اسم یاحسین بودباچیزهای سبز اویزون بود باخود فکر کردم این از کجاست این برای من است بعدازخواب بیدارشدم

 5. خواب میدیدم ولی آگاه بودم متوجه شده بودم که الان خوابم و روحم ازاده فهمیده بودم هرجا دوست دارم میتونم برم
  از کوچه ها خیابونا رد میشدم و همه چی با جزئیات میدیدم مثل بچه هایی کوچیک که داشتن بازی میکردن دستمو کشیدم رو سر یکی از بچه ها که خندید دستمو گرفت. کاملا لمس دستش، گرمای دستش واقعی بود انقدر همه چی واقعی بود که با خودم فکر میکردم اگر تو بیداری به این کوچه ها برگردم حتما یادم میاد قبلا اینجا بودم. تو همون حالت فکر میکردم من حتما کاری کردم که انقدر روحم اگاهانه دارع سفر میکنه باید بدونم چی بوده…بعد فکر کردم حالا که هرجا میتونم برم تا بیدار نشدم برم جاهایی که دوست دارم‌‌..گفتم چرا نرم شاه چراغ؟ تا بهش فکر کردم اونجا حضور پیدا کردم
  خادم اونجا خودش منو کشید داخل انقدر قلبم خوشحال شد که پریدم سمت پنجره ی فولاد داشتم زیر لب دعا میخوندم که یه سرمو بلند کردم یه عکس از یه جوونک بچه سال دیدم با نیمچه ریش زیر لب پایینش
  فهمیدم حقه بازیه اسم زیر عکس خوندم و سعی کردم حفظش کنم که وقتی بیدار شدم یادم بمونه احمد…یادم نمیاد‌‌…
  همون خادمی که منو اورده بود خیلی امروزی حرف میزد از اصطلاحات جوونا استفاده میکرد. شروع کرد به توهین به مذهبیا و یه اصطلاح خاصم براشون استفاده میکرد که دقیقا یادم نمیاد تاحالا نشنیده بودم..یه میز اون بغل بود که رئیس خادم ها بود انگار
  من با اون خادم درگیر شدم یه مرد ام همراه من درگیر شد که اونم سن زیادی نداشت. مرد پشت میز اومد جلو بهش گفت یواش تر ما ازینا پول درمیاریم بیشتر مراجعه کننده هامون همین ‌(…)(یادم نیست) هستن لازمشون داریم
  با دلشکستگی اومدم بیرون که بیدار شدم

 6. سلام و عرض ادب.
  من امروز خواب دیدم که روحم از بدنم جدا شده و نمی‌تونم تکون بخورم، ولی رفته به رفته مقداری از روحم به بدنم برمیگشت و قابلیت های من برای انجام کارام بیشتر می‌شد تا اینکه تو یه شب که همه چیز نا مساعد بود و حتی ماشین تازمونم خراب شده بود تمام روحم به بدنم برگشت و دوباره تونستم مثل خود قبلیم کارامو انجام بدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا