تعبیر خواب

تعبیر خواب جاده | جاده سرسبز ، کوهستانی ، گل آلود

تعبیر خواب جاده | جاده سرسبز ، کوهستانی ، گل آلود

تعبیر خواب جاده | جاده سرسبز ، کوهستانی ، گل آلود

اگــر خواب دیدید که در جاده هستید ، رانندگی می کنید یا در حال راه رفتن هستید ، باید بدانید که در حالت کلی جاده به معنی سرنوشت اســـت اما خواب حالات مختلفی دارد که در ادامه به طور مفصل به آن ها می پردازیم. آینده و سرنوشت به گفته مطیعی تهرانی در خواب خود را به صورت جاده و راه نشان می‌دهد. ممکن در خواب جاده و راه‌های خوب و بد ببینیم و آن‌ها را طی کنیم و در آخر این راه‌ها نتایج نیک و بد دریافت کنیم که نشانه همان سرنوشت ماســـت.

 

تعبیر دیدن جاده در خواب، همان مسیر زندگی در بیداری اســـت. اگــر خواب دیدید در جاده ای سر بالایی حرکت می کنید، در زندگی به پیشرفت نائل خواهید شد. اگــر دیدید در جاده ای به تنهایی حرکت می کنید، در روزهای آتی احساس تنهایی خواهید کرد. اگــر در جاده ای پا برهنه بودید، تعبیرش فقر اســـت.

 

اگــر دیدید جاده ناصاف بود، خبر از رسیدن روزهای سخت در زندگی می دهد. اگــر جاده ای را که می پیمودید صاف و هموار بود، راه پیشرفتتان در زندگی صاف و هموار اســـت. جاده بن بست، بسته شدن راه برای هدفی اســـت که در ذهن دارید. اگــر جاده پرتگاه داشت و شما از آن پایین رفتید، تنزل شان می یابید و اگــر به پرتگاه سقوط کردید حادثه ای ناخوشایند اتفاق می افتد.

 

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: اگــرببیند در جاده از ماشین پیاده شده و به راه نگاه کرد دلیل که در مبدأ حرکت کاری برایش پیش خواهد آمد.

تعبیر خواب جاده | جاده سرسبز ، کوهستانی ، گل آلود

تعبیر خواب جاده سراشیبی

منوچهر مطیعی تهرانی

اگــر جاده پرتگاه داشت و شما از آن پائین رفتید تنزلشان می‌یابید و اگــر به پرتگاه سقوط کردید حادثه ای نامطلوب اتفاق می‌افتد که موجب سقوط شما می‌شود.

 

تعبیر خواب جاده سربالایی

منوچهر مطیعی تهرانی

اگــر به سر بالایی رسیدید و به آسانی آن را طی کردید ارتقا مقام می‌یابید و چنانچه به دشواری بر خوردید مشکلاتی سر راه شما قرار می‌گیرد که در می‌مانید.

 

دیدن پابرهنه راه رفتن در جاده ناصاف در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی

اگــر در جاده ای پا برهنه بودید خوب نیست.اگــر جاده ناصاف و غیر هموار بود با مشکلاتی رو به رو می‌شوید و به دشواری می افتید.

 

آنلی بیتون می‌گوید

اگــر خواب ببینید در جاده ای ناهموار و ناشناخته سفر می‌کنید، علامت آن اســـت که وظایف جدیدی به عهده خواهید گرفت که نتیجه ای جز اتلاف وقت و ناراحتی برای شما به ارمغان نخواهد آورد.

 

تعبیر خواب راه هموار

منوچهر مطیعی تهرانی

اگــر جاده ای را که می‌پیمودید (با وسیله یا بدون وسیله فرق نمی‌کند) صاف و هموار بود خواب شما می‌گوید راه پیشرفتتان صاف اســـت.

تعبیر خواب جاده | جاده سرسبز ، کوهستانی ، گل آلود

تعبیر خواب جاده سرسبز

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید

اگــر خواب ببینید از جاده ای عبور می‌کنید که اطراف آن را گل‌ها و درختان فرا گرفته‌اند، نشانه آن اســـت که ناگاه شادمانی بزرگی شما را فرا خواهد گرفت.
اگــر خواب ببینید به همراه دوستانتان از جاده ای سرسبز و با صفا عبور می‌کنید، نشانه آن اســـت که در آینده نزدیک صاحب همسر و فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای زیبا خواهید ساخت.

 

تعبیر خواب جاده بیابانی

منوچهر مطیعی تهرانی

اگــر در خواب ببینیم با اتومبیل از جاده ای عبور می‌کنیم که دو طرف بیابان اســـت و خشک اســـت و فاقد گیاه خوب نیست چون نشان آن اســـت که دستخوش تنگی می‌شویم.

 

تعبیر خواب تنها بودن و گم شدن در جاده

منوچهر مطیعی تهرانی

اگــر در خواب جاده ای دیدید که در آن جاده تنها بودید در روزهای آینده احساس تنهائی و بی یاوری می‌کنید.

 

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: اگــر خواب ببینید در جاده ای راه خود را گم کرده‌اید، علامت آن اســـت که بر سر تصمیم گیری پیرامون مسائل تجاری مرتکب اشتباه می‌شوید و زیان می‌بینید.

 

تعبیر خواب راه و جاده امام صادق (ع)

دنیا، فراغت و شادی، کار نیک، خیر و برکت، آسایش و راحتی مردم.

تعبیر خواب جاده | جاده سرسبز ، کوهستانی ، گل آلود

تعبیر خواب راه و جاده محمد ابن سیرین

اســـتقامت در راه دین و پیدا کردن راه راســـت در دین و دنیا می‌باشد. اگــر در خواب ببینی در شاهراه یا راه اصلی حرکت می‌کنی، تعبیرش این اســـت که در راه دین و دینداری حرکت خواهی کرد. اگــر ببینی عده‌ای را به راه درست هدایت می‌کنی، یـعـنـی عده‌ای را به راه خوب و نیک ارشاد و هدایت خواهی کرد. اگــر ببینی در راه دچار سرگشتگی شده‌ای، یـعـنـی در راه دین یا دنیا سرگشته و حیران می‌شوید.

 

تعبیر خواب راه و جاده ابراهيم كرماني

اگــر بيند در راهی مي رفت چنانکـــه خسته نشد، دليل کـــه حق خود را از كسي بستاند. اگــر بيند كسی او را از راه راســـت به راه كج برد، تعبیر خواب این اســـت کـــه او را دروغ مشغول گرداند. اگــر بيند به شب تاريك به راه می رفت و راه به او مشكل شد، دليل کـــه اســـتقامت و راه راســـت يابد. اگــر راههای بسيار بيند و نداند کـــه از كدام راه بايد رفت، دليل کـــه در دين خويش متحير بود و با مردم بددين وی را صحبت بود. اگــر بيند کـــه راه در برابر او مشكل شد و ندانست به كجا می رود و به قول حضرت رسول دست راســـت گرفت و می رفت و چون شب درآمد، راه گم كرد، دليل کـــه راه حق بر او پوشيده گردد. اگــر بيند به عزم از راه به در رفت، دليل کـــه بر دشمن مكر و حيله سازد. اگــر بيند در راه همی رفت و زنی پيش وی آمد و به سبب آن زن از راه به يك سو رفت دليل کـــه به دنيا فريفته شود خلل دردين او درآيد و راه خير گذارد. بدان کـــه حكم پياده شدن در راه سوار شدن، در تاويل يكسان اســـت.

 

2.9/5 - (9 امتیاز)

نوشته های مشابه

یک نظر

  1. خوب خوابی که من دیدم به شدت عجیب بود اولش توی یک فرودگاه بودم یک جلوته رفتم یه دری بود بازش که کردم یه جای خیلی سرسبزی بود که رفتن به اونجا منع بود یک پسر که نمیشناختمش و تابحال تو زندگیم ندیدم هم همراهم بود رفتن به اون طرفش سخت بود مثل اینکه از بغل کوه داری اون طرف میری پایین هم خیلی شیپ تندی داشت کوه کلا صاف صاف بود هردمون به سختی اون طرف رفتیم ولی جای خیلی باشکوه و قشنگی بود نمی‌تونم کلا توصیفش کنم خیلی گل درخت سبزه زیادی بود و یه جاده هم داشت یکم اونجا موندیم و دوباره برگشتیم شما میتونید اینو تعبیر کنید؟🥹که به چه معنیه شاید به ایندم ربطی داشته باشه چون میخوام خلبان بشم🚶🏻‍♀️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا