تعبیر خواب

تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

تقریبا همه ما تا به حال دست کم یک بار در طول عمرمان خواب دیده ایم که یکی از دندان هایمان افتاده ، و باور هم داریم که این خواب حتما تعبیر خیلی خیلی مهمي دارد. باید به شما بگوییم که درست اســـت ، این خواب تعبیر مهمي دارد و در ادامه به شما خواهیم گفت.

 

مردم معمولا بر این باور هستند که تعبیر خواب افتادن دندان و کلا دیدن دندان در خواب بسیار منفی اســـت. اما هميشه اینگونه نیست. دیدن دندان در خواب مي تواند بسته به عوامل متعدد تعبیری مثبت یا منفی داشته باشد. به یاد داشتن شرایطی که دندان را در خواب دیده اید و همچنین به یاد داشتن تمام جزئیات خوابی که دیده اید در تعبیر آن بسیار موثر اســـت.

 

به گزارش نیک شو، آیا خواب دیده اید که دندان تان افتاده و جایش خالی اســـت یا در خواب دندان خود را در حال خراب شدن و ریختن دیده اید؟ آیا تاکنون دندان شکسته، دندان خراب یا دندان سالم را در خواب خود دیده اید؟ در این مقاله ما به تفسیر و تعبیر این قبیل خواب ها مي پردازیم.

 

تعبیرهای مختلف افتادن دندان 

در جایی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما …

نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده.

 

دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های آسیاب همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان.

 

دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند.

 

اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد.

 

با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های آسیاب همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود.

 

اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد.

 

اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان آسیاب شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید.

 

برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان آسیاب خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

 

برخی از روانشناسان اعتقاد دارند دیدن خواب دندان به اعتقادات و احساسات شما نسبت به ظاهر و بدنتان ارتباط دارد .از دست دادن دندان ها نشان دهنده نگرانی شما از ظاهرتان و قضاوت دیگران در مورد زیبایی شماست .

 

اگر به تازگی علائم پیری مانند سفید شدن مو و چین و چروک صورت را در خود مشاهده کرده اید اصلا جای تعجب نیست که بزودی خواب از دست دادن دندان هایتان را ببینید .ریختن دندان ها در خواب در زمانی که شما احساس پیری می کنید بسیار رایج است .

 

علاوه براین زمانی که شما به هر دلیلی دچار مشکل مالی می شوید ، ورشکست میشوید و یا کار خود را از دست می دهید ممکن است احساس کنید اعمال و رفتار نزدیکانتان نسبت به شما تغییر کرده است و دیگر آن احترام سابق را برای شما قائل نیستند.در این زمان نیز دیدن خواب افتادن دندان و یا شکستن آن بسیار رایج و محتمل است .

تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

تعبیر خواب افتادن دندان

 

۱. اگر در خواب ببینید که دندانتان مي افتد

این خواب رایج ترین خواب دندان اســـت. این باور وجود دارد که اگر در خواب دندان خود را در حال افتادن ببینید، این خواب نشانه ای منفی اســـت.اما خوشبختانه، مي توانیم به شما بگوییم که این خواب ها مي توانند تعابیری مثبت و منفی داشته باشند. در بیشتر موارد، دیدن افتادن دندان در خواب نشان دهنده تغییراتی اســـت که در زندگی خواب بیننده رخ مي دهد و نشان دهنده ترس های او اســـت. فروید معتقد اســـت که این خواب ها مي توانند مفهومي جنسی هم داشته باشند و نمادی از احساسات و اميال جنسی سرکوب شده ما هستند.

 

تغییرات

یکی از متداول ترین تعبیر خواب افتادن دندان مي تواند تغییراتی باشد که در زندگی شما در حال رخ دادن اســـت. اگر یک دوره گذار در زندگی شما وجود دارد، احتمالا در خواب مي بینید که یک یا چند دندان شما در حال فرو ریختن اســـت. همچنین، اگر در مورد چیزی در زندگی نگران، مضطرب یا آشفته باشید، احتمال دیدن چنین خوابی افزایش مي یابد.تحقیقات نشان داده اند زنان یائسه و کودکانی که در آستانه بلوغ قرار دارند اغلب افتادن دندان را در خواب مي بینند.

 

ناامنی

اگر شما در زندگی خود آشفته و پریشان خاطر هستید و در رابطه با خود یا زندگی تان احساس ناامنی و آشفتگی مي کنید، احتمالا در خواب مي بینید که دندان تان مي افتد. همچنین شاید نگران تصویر ذهنی دیگران از خودتان هستید زیرا برای شما بسیار مهم اســـت که دیگران در مورد شما چه فکری مي کنند.

 

ثابت شده اســـت که دیدن افتادن دندان در خواب نشان دهنده اضطراب و نگرانی شما در مورد ظاهر فیزیکی خودتان اســـت. نظر دیگران در مورد شما برایتان بسیار اهميت دارد. اگر احساس کنید که فردی رفتار ناخوشایندی با شما داشته اســـت، احتمال دیدن افتادن دندان در خواب برای شما افزایش مي یابد و این یکی دیگر از موارد تعبیر خواب افتادن دندان اســـت.

 

از دست دادن کسی یا چیزی

یکی دیگر از متداولترین تعبیر خواب افتادن دندان این اســـت که اخیرا فرد یا چیز گران بهایی را در زندگی از دست داده اید، و احتمالا در خواب مي بینید که دندان تان مي افتد. بعلاوه اگر شما از پیر شدن مي ترسید، پس بدون شک چنین خوابی مي بینید. شاید شما نگران از دست دادن توان جنسی و جذابیت های خودتان هستید. برخی از زنان در دوران یائسگی خود اغلب به همين دلیل خواب افتادن دندان هایشان را مي بینند.

 

خجالتی و کمرو هستید

ترس شما از قرار گرفتن در برابر دیگران یا خجالتی بودن شما نیز دلیل دیگری برای این اســـت که در خواب شاهد افتادن دندان تان هستید. اگر در موقعیتی خاص به شکل فردی احمق جلوه کرده باشید، به احتمال بسیار زیاد در خواب مي بینید که دندان هایتان در حال افتادن اســـت. در واقع تعبیر خواب افتادن دندان این اســـت که شما در مورد مساله ای شدیدا نگران و مضطرب هستید.

 

پشیمانی

پشیمانی نیز یکی دیگر از شایع ترین موارد تعبیر خواب افتادن دندان اســـت. اگر اخیرا کار بدی انجام داده اید و اگر به دلیل انجام آن کار احساس گناه یا پشیمانی مي کنید، احتمالا در خواب شاهد افتادن دندان هایتان خواهید بود. این خواب مي تواند به این معنا باشد که شما با کسی که دوستش دارید درگیر شده اید و چیزی گفته اید که اکنون از گفتن آن پشیمان هستید.

 

نداشتن اعتماد به نفس

اگر در زندگی خود اعتماد به نفس کافی نداشته باشید، احتمالا در خواب دندان های خود را در حال ریختن مي بینید. اگر ابراز کردن خودتان برایتان کار بسیار سختی باشد و اگر در موقعیتی خاص احساس حقارت را تجربه کرده باشید، بدون شک در خواب مي بینید که دندان هایتان مي ریزد. این خواب در واقع هشداری برای شما اســـت تا به خودتان بیشتر باور داشته باشید و عقاید و نظرات خود را بدون ترس ابراز کنید.

تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

تعبیر خواب دندان

 

رژیم غذایی نامناسب

یک باور دیگر وجود دارد که خواب افتادن دندان را با رژیم غذایی نامناسب در ارتباط مي داند. طبق این باور، دیدن چنین خوابی نشان دهنده تغذیه بسیار بد و نامناسب شما اســـت. شما غذای کافی و سالم مصرف نمي کنید و به همين دلیل رژیم غذایی نامناسبی دارید.

 

همانطور که دیدید، دلایل بسیار زیادی برای دیدن افتادن دندان در خواب وجود دارد. نگرانی های شما در مورد وضعیت ظاهری، پیر شدن یا خجالت زده شدن در برابر دیگران موجب مي شود که چنین خوابی ببینید. همچنین این خواب ها انعکاسی از اضطراب و ترس های شما هستند.

 

بعلاوه اگر در خواب دندان های خود را در حال افتادن دیدید، باید از خودتان بپرسید که آیا در حال پشت سر گذاشتن تغییراتی در زندگی خود هستید یا ترس از پیر شدن دارید؟ شاید در حال عبور از مرحله بلوغ یا یائسگی هستید و به این ترتیب دیدن چنین خوابی کاملا طبیعی اســـت.

 

اگر احساس مي کنید دیگران با شما به خوبی رفتار نمي کنند، احتمالا در خواب مي بینید که دندان های تان در حال ریختن اســـت. همچنین، همانطور که گفته شد، از دست دادن کسی یا چیزی ارزشمند و گران بها در زندگی مي تواند دلیلی برای دیدن اینگونه خواب ها باشد.

 

۲. تعبیر خواب نداشتن دندان

خواب گم کردن یا نداشتن دندان خوابی بسیار شایع اســـت و تعابیری شبیه به خواب افتادن دندان دارد. اگر در خواب دندان خود را از دست دادید و اگر تلاش مي کنید تا آن را پیدا کنید، این خواب تعبیری منفی دارد.تعبیر خواب گم شدن یا از دست دادن دندان این اســـت که شما فرد یا چیزی را از دست داده اید که بسیار به او علاقمند بوده اید. به همين دلیل هم بسیار اندوهگین هستید و یکی از مراحل سخت زندگی خود را پشت سر مي گذارید.

 

۳. تعبیر خواب دندان شکسته

در بیشتر موارد، دیدن دندان شکسته در خواب تعابیری منفی دارد. این خواب ها نمادی از چیزی هستند که به زندگی واقعی شما آسیب مي زند یا چیزی که باید توجه بیشتری به آن داشته باشید. با این وجود، لازم اســـت که بیشتر جزئیاتی را که در این خواب دیده اید به یاد داشته باشید. در ادامه به بررسی بیشتر تعبیر و مفهوم این خواب ها مي پردازیم. همچنین دلایل احتمالی دیدن این خواب را با هم بررسی مي کنیم.

 

احساس گناه و نگرانی ها

اگر در خواب دیدید که دندان تان مي شکند، این خواب نشان دهنده نگرانی های شما در مورد وضعیت سلامتی یا ظاهر جسمانی تان اســـت. همچنین این خواب مي تواند نشان دهنده احساس گناه شما در مورد یکی از وعده هایی باشد که به آن عمل نکرده اید.

 

از دست دادن کسی یا چیزی

دیدن دندان شکسته در خواب نشان دهنده درد ناشی از از دست دادن کسی یا چیزی عزیز و ارزشمند در زندگی واقعی اســـت. همچنین، مي تواند نشان دهنده این باشد که تغییرات بسیار زیادی در این برهه زمانی در زندگی شما رخ مي دهد. شاید شغل یا شریک عاطفی خود را عوض کرده اید یا شاید تغییر دیگری را در زندگی واقعی تان تجربه مي کنید که با دردی عاطفی همراه اســـت.

تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

تعبیر خواب افتادن دندان

 

۴. تعبیر خواب دندان خراب

دیدن دندان خراب در خواب هم بسیار رایج اســـت. این خواب ها معمولا نماد عدم قدرت در خواب بیننده اســـت اما مي تواند دربردارنده تعابیر و معانی دیگری نیز باشد. در ادامه تعابیر و تفاسیر بیشتری از چنین خواب هایی را مي بینیم.

 

نتایج توافقات شما

اگر در خواب دندان یا دندان های خود را خراب دیدید، تعبیر آن اســـت که در آینده مجبور به تصميم گیری سختی خواهید بود. در واقع شما مجبور به توافق یا مصالحه ای خواهید شد که برای شما بسیار سخت خواهد بود. شما تصميم مي گیرید که با کسی در رابطه باقی بمانید که این رابطه دیگر شما را راضی نمي کند یا شاید در شغلی بمانید که نیازهای شما را برآورده نمي سازد.

 

شما اگرچه این کارها را انجام مي دهید اما از انجام آن ها راضی نخواهید بود. ممکن اســـت نااميد و عصبی شوید و احساس کنید که در حال از دست دادن زمان خود هستید. انتخاب های غلط نیز برای شما چالش هایی را با دیگران و چالش هایی را درون خودتان با خودتان به وجود مي آورد.

 

از دست دادن قدرت

اگر در خواب دندان تان را خراب دیدید، مي تواند تعبیر آن باشد که شما احساس مي کنید قدرت خود را در بیداری و زندگی واقعی از دست مي دهید. شما احساس مي کنید گویی قادر به کنترل موقعیت هایی خاص در زندگی نیستید و این موقعیت ها از کنترل شما خارج مي شوند. احتمالا موقعیت بسیار سختی را در زندگی پیش روی خواهید داشت و نمي دانید برای تغییر این وضعیت چه کاری انجام دهید.

 

بعلاوه، دیدن دندان خراب در خواب مي تواند نشان دهنده ترس شما از پیر شدن باشد. شما از پیری جسمانی و از دست دادن زیبایی های خود مي ترسید و کاملا احساس ناتوانی را تجربه مي کنید.همانطور که مي بینید، دیدن دندان خراب در خواب مي تواند تعبیرهای گوناگونی به همراه داشته باشد. این خواب تمامي عواقب یکی از تصميم های آینده تان را به شما یادآوری مي کند.

 

به همين دلیل، بهترین راه حل این اســـت که در آینده قبل از انجام هر کاری خوب فکر کنید. همچنین، دیدن دندان خراب در خواب مي تواند به این معنا باشد که چیزهای مشخصی در زندگی شما در حال شکستن و از هم پاشیدن اســـت. این خواب حاکی از این اســـت که همه چیز در زندگی تان در حال تغییر اســـت و شما قادر به کنترل این تغییرات نیستید.

 

۵. تعبیر خواب دندان مصنوعی

دیدن دندان مصنوعی در خواب نشان دهنده این اســـت که کسی به شما دروغ مي گوید و شما باید احتیاط کنید. شاید دوستان دروغین بسیار زیادی دارید که در هر لحظه به شما خیانت مي کنند. سعی کنید به کسی اعتماد نکنید زیرا ممکن اســـت نااميد و دلسرد شوید.

 

همچنین دیدن دندان مصنوعی در خواب مي تواند به دروغ های شما در موقعیتی خاص اشاره کند. اگر کسی را فریب داده اید یا اگر اخیرا کار بدی انجام داده اید، آن را به یاد بیاورید. شاید عهد و پیمان تان با کسی را شکسته اید یا شاید رازی را بازگو کرده اید. همه این موقعیت ها در عالم بیداری مي تواند منجر به دیدن دندانی مصنوعی در خواب شود.

 

اگر در خواب ببینید که دندان مصنوعی در دهان دارید می تواند به این دلیل باشد که شما خودتان را طوری به دیگران شناسانده اید که با واقعیت اخلاقی و شخصیتی شما تفاوت بسیاری دارد. برای مثال ممکن است شما خودتان فرد بسیار ثروتمندی نشان داده اید در حالی که اصلا اینطور نیستید .

 

یا ممکن است شما خودتان را فرد بسیار مومنی در جامعه نشان داده اید در حالی که اصلا اعتقادات محکمی ندارید. دیدن دندان مصنوعی در خواب نشان می دهد که شما بسیار نگران هستید که مردم و اطرافیانتان واقعیت شخصیت شما را متوجه شوند و اعتبار خود را نزد مردم از دست بدهید .

 

۶. تعبیر خواب دندان سالم

دیدن دندان هایی سالم و سفید در خواب معمولا برای خواب بیننده بسیار خوشایند و دلپذیر اســـت. این خواب ها تعابیری مثبت دارند. بنابراین، اگر دندان هایی سالم در خواب دیدید، راحت باشید. این خواب نشان دهنده اعتماد به نفس و موفقیت های شما اســـت. شاید در روزهای گذشته موفقیت های بسیار زیادی داشته اید و اکنون به خودتان افتخار مي کنید.

تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

تعبیر خواب افتادن دندان

 

۷. تعبیر خواب کشیدن دندان

دیدن کشیدن دندان در خواب هم بسیار رایج اســـت و مي تواند معانی متفاوتی به همراه داشته باشد. اگر در خواب دیدید که دندان هایتان را مي کشید، تعبیر آن به عوامل بسیار زیادی وابسته اســـت. باید به یاد بیاورید که آیا کشیدن دندان در خواب به راحتی انجام شده اســـت یا به سختی.

 

اگر در خواب دیدید که دندان شما به سختی در حال کشیده شدن اســـت و با درد و ناراحتی بسیار زیادی همراه اســـت، مي تواند به این معنا باشد که شما مجبور هستید کاری را انجام دهید که چندان آسان نیست. شما دوره زمانی سخت و طاقت فرسایی را پیش روی خودتان دارید و مجبور هستید با موقعیت های دشواری روبرو شوید.

 

اما اگر در خواب دیدید که دندان تان به راحتی و بدون زحمت کشیده مي شود، نشان دهنده آن اســـت که شما نیز به راحتی به اهداف خود دست خواهید یافت. در اینصورت نیاز نیست سخت کار کنید تا به آنچه مي خواهید برسید.

 

۸. تعبیر خواب دندان پوسیده

گفته مي شود دیدن دندان پوسیده در خواب تعبیری بسیار ناخوشایند دارد. این خواب نشان دهنده آن اســـت که به زودی وضعیت ناخوشایندی در زندگی واقعی شما رخ مي دهد. اگر چنین خوابی دیدید، حتما به یاد بیاورید که در این خواب تنها بودید یا چه کسانی همراهتان بودند و در مدت خواب چه احساسی داشتید.

 

همچنین باید به این موضوع خوب فکر کنید که چه چیزی در زندگی واقعی شما خوب پیش نمي رود و شما را نگران مي کند. آیا این موضوع شما را به دردسر خواهد انداخت و موقعیت سختی را برایتان رقم خواهد زد؟

 

آیا مشکلات و نگرانی هایی دارید که در تمام لحظات شما را آزار مي دهند؟ اگر چنین اســـت، به این معنا اســـت که خواب شما تنها بازتابی از آنچیزی اســـت که در زندگی واقعی تان رخ مي دهد و شما آن را تجربه مي کنید.

 

در این مقاله برخی از شایع ترین نمونه های خواب دندان را با هم خواندیم. همچنین شما دیدید که تعبیر خواب دندان با توجه به وضعیت دندانی که در خواب مي بینید ( افتادن دندان، دندان شکسته، دندان مصنوعی، دندان خراب، کشیدن دندان و غیره) متفاوت خواهد بود.

 

شما ممکن اســـت هر یک از این حالت ها را در خواب ببینید و هر کدام از آن ها تعبیری جداگانه خواهد داشت. همانطور که دیدید، دیدن دندان در خواب در بیشتر موارد تعبیر مثبتی ندارد و بهتر اســـت هرگز چنین خوابی نبینید.

 

۹. سایر تعبیرهای دیدن دندان در خواب

دیدن دندان در خواب در فرهنگ های متفاوت تعابیری گوناگون دارد. در ادامه رایج ترین تعبیرهای خواب دندان در نقاط مختلف دنیا را با هم مي خوانیم. در این مقاله به ذکر برخی از این تعابیر بسنده کرده ایم اما باید بدانید که تعبیرهای متفاوت دیگری در سایر قسمت های دنیا برای اینگونه خواب ها وجود دارد.

 

دروغ 

طبق یک باور چینی، اگر شما به کسی دروغی بگویید در خواب مي بینید که یکی از دندان های خود را از دست داده اید. همچنین، دیدن دندان مصنوعی در خواب نشانه ای از دروغ گویی شما یا فردی اســـت که به شما دروغ مي گوید.

 

پول

در برخی از فرهنگ ها از دست دادن و جای خالی دندان در خواب نشان دهنده این اســـت که به زودی پولی را از دست مي دهید. از طرف دیگر، برخی دیگر از فرهنگ ها از دست دادن دندان در خواب را تعبیری از پیدا کردن پول در آینده ای نزدیک مي دانند و معتقد هستند که در نتیجه این خواب وضعیت مالی شما بهتر خواهد شد.

 

بیماری

تعبیر بسیار معروف دیگری برای خواب دندان وجود دارد که بر اساس آن مردم بسیاری از فرهنگ ها بر این باور هستند که خواب دندان نشان دهنده یک بیماری جدی برای شما اســـت و این بیماری شما یا یکی از عزیزان تان را تهدید مي کند. پس اگر خواب دندان دیدید، بهتر اســـت هر چه زودتر به پزشک مراجعه کنید.

تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

تعبیر خواب دندان درد

 

10. تعبیر خواب دندان حیوانی مانند دندان سگ و گرگ

اگر در خواب ببینید که دندان های نیش شما رشد کرده اند و یا دندان هایی مانند دندان سگ و گرگ دارید می تواند نشان دهنده این باشد که شما معمولا زمانی که عصبانی هستید تصمیمات مهمی می گیرید و این تصمیمات شما باعث آسیب رساندن به خودتان و دیگران شده است . باید تلاش کنید تا از تصمیم گیری در زمان های عصبانیت خودداری کنید.

 

11. معنی خواب مسواک زدن دندان ها

اگر در خواب ببینید که در حال مسواک زدن دندان های خود هستید نشان دهنده این است که شما دوران سختی را پشت سر گذاشته اید و تلاش می کنید تا آثار مخرب آن دوران را از ذهن خود پاک کنید. اگر مسواک زدن با خونریزی لثه هایتان همراه باشد این خاطرات گذشته شما بسیار بد و دردناک بوده و ممکن است حتی یکی از عزیزانتان را در گذشته از دست داده اید که تحمل مرگ این عزیز برای شما بسیار سخت بوده است .احتمال دارد در حال حاضر دچار افسردگی خفیف یا حتی شدید هستید.توصیه می شود به یک روانپزشک و یا روانشناس مراجعه کنید.

 

12. گیر کردن چیزی در بین دندان

اگر در رویا ببینید که چیزی و یا غذایی در بین دندان های شما گیر کرده است می تواند به این معنی باشد که کسی یا کسانی در زندگی شخصی شما مشکل ایجاد کرده اند و شما به دنبال راه حلی هستید تا آنها را از زندگی خودتان دور کنید.اگر در خواب ببینید که دندان هایتان کاملا تمیز و براق هستند به این معنی است که شما روابط اجتماعی خوبی دارید و کاملا از لحاظ اجتماعی و مالی احساس امنیت و آرامش می کنید.

 

13. تعبیر خواب درد دندان و ریشه دندان

درد کردن دندان در خواب و دیدن ریشه دندان در رویا به معنی مشکل در روابط خانوادگی شما است.اگر ببینید که دندان شما درد می کند به این معنی است که مشکلاتی در زندگی خانوادگی و روابط خود با عزیزانتان دارید.اگر ریشه دندان شما درد می کند به این معنی است که دردسرهای زیادی در زندگی شخصی خود دارید و نیاز دارید که کسی شما را در این مورد راهنمایی کند.

 

14.تعبیر خواب ریختن دندان

اگر در خواب ببینید که دندان های شما ریخته اند و از لثه های شما خون جاری شده است می تواند به این معنی باشد که شما بیماری خاصی در بدن خود دارید.در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید و آزمایشات لازم را انجام دهید .اگر در خواب ببینید که با جویدن چیزی و یا گاز گرفتن چیزی دندان های شما میریزد ، می تواند نشان دهنده این باشد که شما از آینده خود اطمینان ندارید .ممکن است امنیت کاری ندارید و از لحاظ مالی در شرایط خوبی قرار ندارید .

 

اگر این خواب را یک زن ببیند به این معنی است که از لحاظ ظاهری احساس مشکل می کند و اعتماد بنفس خود را از دست داده است.دیدن سفید شدن موها و بوجود آمدن اولین چین و چروک پوستی می تواند باعث شروع دیدن این خواب ها و کابوس ها شود. ترس و نگرانی از اینکه زیبایی شما دارد از دست می رود و ترس از اینکه جنس مخالف و همسر شما درباره شما و ظاهر شما چه فکری می کند ، می تواند باعث دیدن این خواب شود.

 

اگر ببینید که دندان های شما ریخته است و از این بابت خجالت می کشید و از دیگران مخفی می کنید به این معنی است که شما از جمع گریزان هستید و اعتماد بنفس کافی برای حضور در جمع را ندارید . شما از این که رفتاری در جمع داشته باشید که بعدا پشت سر شما صحبت کنند بسیار ناراحت می شوید .

 

اگر دندان خود را با دست از جای خودش در بیاورید و به کسی بدهید به این معنی است که کسی در زندگی شما وجود دارد که دوست دارید او را تحت تاثیر قرار داده و نظر او را به خودتان جلب کنید. شما می خواهید او توجه بیشتری به شما داشته باشد .

 

اگر همه دندانهای شما داخل کف دستتان ریخته است به این معنی است که شما معامله ای انجام داده اید و پول خوبی به دست آورده اید .

 

اگر در خواب ببینید که دندان های شما در دهانتان ریخت و شما آنها را قورت دادید می تواند به این معنی باشد که شما کاری انجام داده اید که باعث از دست دادن استقلال شما شده است و شما از لحاظ مالی و روحی دچار مشکل شده اید .

 

اگر زنی در خواب ببیند که دندان های خود را قورت داد می تواند به این معنی باشد که به شوهر خود خیانت کرده است و نگران است راز او برملا شود .

 

15.تعبیر خواب دندانپزشک

دیدن دندان پزشک در خواب می تواند بیانگر این باشد که شما احساس می کنید برای حل مشکلات خود باید از کسی کمک بگیرید .این مشکلات می تواند مشکل مالی ، خانوادگی ، کاری و حتی زیبایی شما باشد .

 

اگر ببینید که دندانپزشک در حال کار کردن بر روی دندان شماست و شما از این موضوع رضایت دارید به این معنی است که کسی به کمک شما آمده است و در حال حل مشکل شماست .

 

اگر در خواب ببینید که دندانپزشک در حال کار کردن است ولی شما درد دارید می تواند به این معنی باشد که از فرد نادرستی کمک گرفته اید و آن فرد در حال بدتر کردن شرایط روحی شماست .بهتر است در انتخابتان تجدید نظر کنید.

 

اگر ببینید که دندانپزشک دندان شما را کشید و احساس کردید که خون در حال خارج شدن است به این معنی است که کسی به شما آسیب وارد کرده است و شما دچار مشکل بزرگی شده اید ولی راه فرار از این مشکل را پیدا نمی کنید. شما احساس سردرگمی دارید .

 

اگر در خواب ببینید که دندانپزشک بجای شما بر روی دندان دیگران کار می کند به این معنی است که شما رازی داشته اید که همه از آن خبردار شده اند و شما به دردسر افتاده اید .

 

16. اگر در خواب ببینید دندان در زبانتان فرو رفت

گاز گرفتن زبان در خواب و یا فرو رفتن دندان شکسته در زبان می تواند به این معنی باشد که شما به شدت احساس ضعیف بودن می کنید.این احساس می تواند به این دلیل باشد که همسر شما به شما خیانت کرده است و شما در مقابل آن رقیب عشقی احساس کمبود و ضعف دارید .

 

احساس می کنید او چیزی بیشتر از شما داشته است و به همین دلیل همسرتان به طرف او جذب شده است.این احساس می تواند زندگی شما را نابود کند.حتی ادامه داشتن این احساس می تواند شما را نیز به سمت خیانت بکشاند زیرا دوست دارید کس دیگری به شما بگوید که شما هیچ ایرادی ندارید

تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

تعبیر خواب دندان نشانه چیست؟

 

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمایند: «دیدن دندان‌ها در خواب بر شش وجه است.»

اول: اهل بیت خانواده و بستگان،

دوم: مال،

سوم: منفعت،

چهارم: غم و اندوه،

پنجم: مصرف (گزند و زیان)،

ششم: مفارقت وجدائی از خویشان.

 

تعبير خواب به روايت یوسف نبی (ع)

«دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا شود.» و یا «دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد»

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سیرین

اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید،

 

اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.

 

اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد.

 

اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد.

 

اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید.

 

اگر بیند دندان‌های پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است.

 

اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید.

 

اگر بیند جمله دندانهایش بر دندان‌های دیگر، چون تاویل دندان‌های پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد.

 

اگر بیند دندان‌های او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد.

 

اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

 

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال(ع)

«دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندان‌های بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند،

 

دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندان‌های دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندان‌های دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندان‌های پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد.

 

و بعضی از معبران گویند: دندان‌های پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می‌جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.»

 

 

نتیجه گیری:

اميدواریم با خواندن این مقاله مطالب زیادی در رابطه با تعبیر خواب دندان یاد گرفته باشید. در اینجا دیدید که دیدن دندان در خواب مي تواند تعبیرهای مثبت و منفی زیادی داشته باشد که در بیشتر موارد نیز این تعبیرها مثبت نخواهد بود.

 

البته، در نظر گرفتن تمامي جزئیات خواب دندان بسیار مهم اســـت چون به شما کمک مي کند تا آنچه در خواب دیده اید را به درستی تعبیر کنید. دیدن افتادن دندان در خواب شایع ترین خواب دندان اســـت اما دیدن دندان خراب، دندان شکسته، دندان مصنوعی و دندان هایی سالم و زیبا در خواب نیز بعید و غیرممکن نیست که شما در اینجا با تعابیر هر یک از آن ها آشنا شدید.

 

اميدواریم از خواندن این مطلب لذت برده باشید و اميدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود. ممکن اســـت پیش از این با دیدن خواب دندان وحشت کرده یا ترسیده باشید اما اکنون مي دانید که هميشه جای نگرانی وجود ندارد.

 

دیدن دندان در خواب در بیشتر موارد بازتابی از جریانات زندگی واقعی شما اســـت. اکنون اطمينان داریم که درک بهتری از خواب دندان به دست آورده اید و دفعه بعد که چنین خوابی دیدید تعبیر بهتری از آن خواهید داشت.

 

 

2.4/5 - (19 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا