پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • تعبیر خواب ارواح | دیدن روح و ارواح خبیث در خواب

  مجموعه : تعبیر خواب

  تعبیر خواب ارواح | دیدن روح و ارواح خبیث در خواب

  تعبیر خواب ارواح | دیدن روح و ارواح خبیث در خواب

  اگر در خواب روح دیدید یا حس کردید کـــه در خوابتان روحی شما را آزار می دهد بدون این کـــه آن را ببینید به شما خواهیم گفت کـــه معنی آن چیست و چه تعبیری دارد. دیدن ارواح در خواب معمولا رایج است و چنین خواب هایی اغلب ترسناک و وحشت آور هستند. در بیشتر موارد، این خواب ها خطری را هشدار می دهند کـــه به زودی به سراغ فرد خواب بیننده خواهد آمد. برخی اوقات نیز دیدن ارواح خبیث در خواب نماد جاه طلبی ها و قدرت شما است. اگر در بیداری و واقعیت احساس ترس، وحشت یا ناامیدی دارید، دیدن ارواح خبیث در خواب بعید یا غیرممکن نیست.

   

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا شبح و روح را نمادی از خاطرات، احساسات و یا احساس گناهی کـــه ما را تسخیر کرده‌اند می‌داند. بخش‌هایی از هشیاری وسیع‌تر ناخودآگاه کـــه در تلاش تعامل با ماست، سایه‌ ضربه‌های روحی گذشته و رویدادهایی کـــه اکنون توان آسیب و تاثیر واقعی بر ما ندارند اما هنوز در الگوهای رفتاری ما نفوذ دارند همگی می‌توانند به صورت اشباح یا ارواح در خواب‌های ما مشاهده گردند.

   

  تعبیر خواب دیدن روح

  آنلی بیتون می‌گوید: دیدن روح در خواب، نشانه آن است کـــه با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.

   

  تعبیر خواب روح با لباس سفید و سیاه

  بیتون گوید:

  اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می‌شود، نشانه‌آن است کـــه سلامت یکی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است.
  اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می‌شود، نشانه‌آن است کـــه با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد.

  تعبیر خواب ارواح | دیدن روح و ارواح خبیث در خواب

  تعبیر خواب سخن گفتن با روح و حرکت ارواح

  بیتون گوید:

  اگر با روحی در خواب صحبت کنید، نشانه‌ آن است کـــه اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری کـــه در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد.

   

  اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می‌کند، علامت آن است کـــه به دست دشمنان می افتید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است کـــه در اثر فریب بیوه خواهد شد.

   

  اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه می‌زنند، نشانه آن است کـــه دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.

   

  اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حرکت می‌کند، نشانه آن است کـــه اگر می‌خواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خود را کنترل کنید.

   

  تعبیر خواب روح آشنایان

  بیتون:

  اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است، نشانه آن است کـــه احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد.
  اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی کـــه هنوز در قید حیات‌اند مشاهده کنید، نشانه آن است کـــه از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است. باید در انجام کارهای خود بیشتر دقت کنید. اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود، علامت آن است کـــه دوست شما به زودی خواهد مرد.

   

  تعبیرخواب جدا شدن روح از بدن

  آنلی بیتون می‌گوید:

  اگر خواب ببینید روح از جسم شما می‌شود، علامت آن است کـــه برای افکاری بیهوده، احتمال دارد زندگی خود را به خطر بیاندازید.
  اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت آن است کـــه وجود بیگانه ای کـــه وارد زندگی شما خواهد شد، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد.

   

  تعبیر خواب ارواح پدر و مادر

  بیتون: اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید، نشانه آن است کـــه در معرض خطر قرار گرفته‌اید. باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.

   

  یونگ می‌گوید: دیدن شبح یک خویشاوند یا دوست زنده در خوابتان بیانگر این است کـــه شما در خطر کارهای کینه توزانه و بدخواهانه ی آن فرد هستید.

   

  همچنین در ارتباط با دیدن روح دوست/خویشاوند مرده در خواب یونگ می‌گوید : بیانگر گناه و پشیمانی در مورد روابط گذشته با یک فرد خاص است.

   

  تعبیر خواب دیدن روح خود

  آنلی بیتون گوید: اگر در خواب روح خود را ببینید، نشانه آن است کـــه با کسی همسفر می‌شوید و با او به سفری طولانی می‌روید و در طول همه راه از نومیدی رنج می‌کشید.

   

  یونگ می‌گوید: دیدن روح خودتان در خوابتان نمادی از جنبه های شماست کـــه از آن می ترسید. این ممکن است شامل یک خاطره ی دردناک، گناه یا افکار سرکوب شده باشد. در برخی موارد ممکن است از مرگ یا مردن می ترسید.

   

  تعبیر خواب روح سرگردان

  بیتون می‌گوید:

  اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید، نشانه آن است کـــه در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد.
  اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تکان می‌خورد، علامت آن است کـــه در مطالعه آثار علمی پیشرفت می‌کنید و به شکل سحرآمیزی ثروتمند می‌شوید. اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود.

   

  تعبیر خواب فرار از روح

  یونگ می گوید: خواب دیدن اینکـــه روح ها تلاش می کنند شما را بکشند بیانگر این است کـــه آماده اید کـــه با گذشته و احساسات سرکوب شده تان روبرو شوید، علی رغم اینکـــه چقدر این کار ممکن است دردناک باشد. شما آماده اید کـــه در زندگی تان به جلو پیش روید و گذشته را پشت سر گذارید. اگر یک روح در خوابتان دارد خفه تن می کند، به این معنی است کـــه یک موقعیت گذشته است کـــه شما را از ابراز کامل خودتان باز می دارد(نمیذارد حرف بزنید)

   

  یونگ می گوید: خواب دیدن اینکـــه یک روح در کمینتان است یا توسط یک روح شکار می شوید بیانگر این است کـــه از رویارویی با مسائل گذشته تان کـــه روی زندگی حالتان اثر می گذارد خودداری می کنید

   

  تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن ابن سیرین

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جان و روح، فرزند یا مال و اموال، و یا زن و عیال مرد است کـــه سازگار و خوش‌رفتار می‌باشد.

   

  اگر جان خود را به شکل مرد خوب و نیکی ببینی، صاحب فرزند خوب و نیکی می‌شوی و حال و روزت بهتر خواهد شد، یا اینکـــه به خدمت «پادشاه» شاد و جوانمرد درآمده و حال و روز تو بهتر می‌شود، ولی اگر جان خود را بصورت مرد زشتی ببینی، تعبیرش بر عکس تعبیر قبلی است.

   

  اگر ببینی رنگ جان تو زرد می‌باشد، در اثر بیماری سختی از دنیا می‌روی، یا چنانچه سفید یا قرمز باشد، عاقبت تو خوب است و از غم و ناراحتی نجات پیدا می‌کنی، ولی اگر سیاه باشد، گناهکار هستی و گرفتار عذاب الهی خواهی شد.

   

  اگر ببینی جان از بدن تو جدا شد و به آسمان رفت، به زودی از دنیا می‌روی.

   

  یونگ می گوید: خواب دیدن اینکـــه روحتان، جسمتان را ترک می کند بیانگر احساس گناهی است کـــه می کنید. شما ممکن است سر باورها و ارزش هاتان مصالحه کرده باشید(سازش کرده باشید). شاید نسبت به اطرافیانتان احساس بی حسی می کنید و حس می‌کنید کـــه درکشان نمی کنید(درکتان نمی‌کنند). زمان آن رسیده است کـــه بخش اساسی زندگی بیداری تان را تغییر دهید تا دوباره به طور کامل احساس زنده بودن و کامل بودن کنید.

   

  همچنین کارل گوستاو یونگ تعابیر دیگری نیز برای دیدن خواب روح بیان کرده کـــه به شرح زیر است :

   

  خواب دیدن اینکـــه شما به شبح تبدیل می شوید بیانگر این است کـــه مستاصل هستید کـــه از یک موقعیت فرار کنید

   

  خواب دیدن اینکـــه به یک شبح دست می زنید، اما ناپدید می شود، بیانگر این است کـــه شما افکار سرکوب شده یا دردناکی را تایید می کنید اگرچه شما آمادگی کامل برای مواجه شدن با انها را ندارید

   

  خواب دیدن اینکـــه در شهر ارواح هستید بیانگر این است کـــه حس می کنید توسط جامعه طرد می شوید. شما ممکن است خودتان را از دیگران جدا بیندازید(خود را ایزوله کنید). تعبیر دیگر این است کـــه خواب به این معنی است کـــه شما در گذشته زندگی می کنید و به خاطرات چسبیده اید. زمان آن رسیده کـــه رهایش کنید و در زمان حال زندگی کنید

   

  خواب دیدن اینکـــه شما روح ندارید بیانگر این است کـــه از نظر معنوی، احساس فقدان و گم گشتگی می کنید. شما نیاز دارید کـــه خودتان و چیزی کـــه به شما حس کامل بودن به عنوان یک فرد می دهد را پیدا کنید

   

  خواب دیدن اینکـــه شما روحتان را با دوستتان عوض می کنید بیانگر این است کـــه خودتان را به عنوان کسی کـــه هستید پذیرا نیستید. شما خودتان را دیوانه وار با دیگران مقایسه می کنید، در نتیجه، از عزت نفس و اعتماد به نفس پایین رنج می برید

   

  خواب دیدن اینکـــه شما با کسی ازدواج می کنید تا روحشان را نجات دهید، به قربانی کردنتان در یک موقعیت یا رابطه اشاره دارد. شما همیشه نقش حامی را در رابطه بازی می کنید و تلاش می کنید کـــه دیگران را از آسیب دیدن پناه دهید.

   

  طبق یک باور قدیمی نیز دیدن ارواح خبیث در خواب می تواند نمادی از دوست یا یکی از بستگانی باشد کـــه از دنیا رفته است. اگر شما هم خواب ارواح را می بینید، احتمالا کاری را در حق دیگری انجام داده اید کـــه به دلیل آن احساس گناه می کنید.

   

  تعابیر و معانی بسیار زیاد دیگری هم برای خواب ارواح وجود دارد اما آنچه کـــه بسیار مهم است این است کـــه تمامی جزئیات دیده شده در خواب را به یاد داشته باشید.

   

  دیدن ارواح خبیث و شیطانی در خواب می تواند معانی مثبت و منفی داشته باشد. اگر در خواب خود روح خبیثی را ببینید، احتمالا ترس و وحشت را در خوابتان تجربه خواهید کرد اما اغلب دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. ارواح خبیث در خواب نماد چیزهای خوب نیز هستند.

  تعبیر خواب ارواح | دیدن روح و ارواح خبیث در خواب

  6 تعبیر و خواب رایج درباره روح

  ۱. اگر در خواب فقط یک روح خبیث و شیطانی ببینید

  اگر در خواب خود تنها یک روح شیطانی ببینید، نشان دهنده آن است کـــه چیزی در گذشته شما وجود دارد کـــه همچنان شما را آزار می دهد.این خواب به شما هشدار می دهد کـــه گذشته خود را پشت بگذارید و خود را از شر تمامی احساسات منفی و ناخوشایند مرتبط با گذشته خود رها کنید.

   

  ۲: اگر خود را همراه با یک روح خبیث در خانه تان ببینید

  اگر در خواب ببینید کـــه شما و یک روح خبیث در خانه تان هستید، این خواب نشان دهنده این است کـــه شما در زندگی تنها نیستید. احتمالا شما حمایت و کمک فردی را در زندگی تان دارید کـــه چندان به شما نزدیک نیست یا رابطه نزدیکی با شما ندارد. شاید انتظار دریافت هیچ کمکی را از این شخص نداشته باشید اما خواهید دید کـــه او به شما کمک خواهد کرد. همچنین طبق یک باور قدیمی اگر در خواب ببینید کـــه روحی به خانه شما می آید، به این معناست کـــه شما فردی بسیار خوش شانس هستید و نیازی نیست کـــه نگران باشید.

   

  بعلاوه، این خواب می تواند به این معنا باشد کـــه شما باید به غریبه ها اجازه دهید تا وارد خانه شما شوند. شاید لازم است با افرادی کـــه شناخت کافی از آن ها ندارید رفتاری دوستانه تر و صمیمانه تر داشته باشید.

   

  ۳. اگر در خواب ببینید کـــه شما در خانه یک روح هستید

  دیدن چنین خوابی می تواند نشانه بدی باشد. احتمالا در آینده نزدیک اتفاق ناخوشایندی برای شما یا یکی از عزیزانتان رخ می دهد. بنابراین این خواب به شما هشدار می دهد کـــه مراقب باشید.

   

  ۴: اگر در خواب ببینید کـــه از روح نمی ترسید

  اگر در خواب خود ببینید کـــه از یک روح خبیث یا شیطانی نمی ترسید، پس این خواب نشانه خوبی برای شما خواهد بود و تعبیر آن این است کـــه در مدت کوتاهی اتفاق خوشایندی برای شما رخ خواهد داد.

   

  ۵. اگر در خواب ببینید کـــه یک روح با شما حرف می زند

  اگر در خوابتان ببینید کـــه روحی خبیث با شما در حال گفتگو و صحبت کردن است، باید سعی کنید تا کلماتی کـــه به شما گفته است را به یاد بیاورید. شاید این روح به شما توصیه های خوبی کرده باشد کـــه چطور می توانید مشکلاتی کـــه در آینده در زندگی خود با آن ها روبرو می شوید را برطرف کنید. بعلاوه، معنای دیگر این خواب آن است کـــه می توانید منتظر دریافت خبرهای خوبی در آینده نزدیک باشید.

   

  ۶. اگر در خواب ببینید کـــه روحی خبیث به شما حمله می کند

  اگر خوابی ببینید و در آن روحی شیطانی را در حال حمله به خودتان ببینید، احتمالا وحشت کرده و به شدت خواهید ترسید. با این وجود، این خواب به این معناست کـــه شما در حال جنگیدن با احساسات خودتان هستید. همچنین به دلیل انجام کاری در گذشته احساس گناه می کنید. این خواب می تواند نمادی از خودخواهی شما نیز باشد و به شما هشدار می دهد کـــه کمی بیشتر به رفتار و تصمیم های خود فکر کنید.

   

  این ها برخی از رایج ترین نمونه های دیدن ارواح خبیث یا شیطانی در خواب بودند. امیدواریم کـــه پس از خواندن این مقاله درک بهتری از این خواب ها بدست آورده باشید و به این ترتیب متوجه شده باشید کـــه نیازی نیست همیشه نگران باشید.

   

  بهرحال باید بدانیم کـــه دیدن ارواح در خواب همیشه به ما در مورد چیزی هشدار می دهند. این قبیل خواب ها می توانند حامل پیام هایی برای ما باشند کـــه در آینده برای ما بسیار مهم خواهند بود. به همین دلیل است کـــه نباید چنین خواب هایی را نادیده بگیرید و بهتر است کـــه در جستجوی یافتن معنا و تعبیر درستی از آن ها باشید.

   

   

  5/5 - (2 امتیاز)
  هیچ نظری ثبت نشده است

  نظرتان را بنویسید

  *

  code

 • مطالب پربازدید
 •