پزشکی و بهداشتی

تاریخچه روز جهانی ایدز 10 آذر (1دسامبر)

تاریخچه روز جهانی ایدز 10 آذر (1دسامبر)

تاریخچه روز جهانی ایدز 10 آذر (1دسامبر)

اول دسامبر برابر اســت با 10 آذر که روز جهانی ایدز نامگذاری شده اســت .هرسال همایش هایی در خصوص آشنایی عموم برای شناخت ،مقابله و پیگیری با این بیماری برگزار مي شود .در این مقاله ما به طور کامل شما را از تاریخچه ایدز و تا به امروز که داروهایی برای بیماران مبتلا به ایدز برای ادامه زندگی بیشتر ساخته شده اســت تهیه کرده ایم .

 

شعار روز جهانی ایدز از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ «Getting to zero» بوده‌اســت

به صفر رساندن مرگ ناشی از ایدز

به صفر رساندن برچسب و تبعیض

به صفر رساندن مبتلایان جدید

در روز جهانی ایدز مردم لباس‌های شان را به روبان قرمز مزین مي‌کنند تا توجه و مراقبت در برابر HIV و ایدز را متذکر شده و به دیگران یادآور شوند که تعهد و پایبندی و حمایت آنها مورد نیاز اســت.

تاریخچه روز جهانی ایدز 10 آذر (1دسامبر)

روبان قرمز، نماد اتحاد با افراد مبتلا به ایدز و کسانی که با ایدز زندگی مي‌کنند.

نام رسمي روز جهانی ایدز

تاریخ ۱ دسامبر یا 10 آذر (از ۱۹۸۸)

 

نامگذاری روز جهانی ایدز HIV 

از سال 1988 اول دسامبر (برابر 10 آذر) روز جهانی ایدز نامگذاری شده اســت و هر ساله برای این روز، شعار خاصی نیز در نظر گرفته مي‌شود. هدف عمده از این کار این اســت که به عموم مردم یادآوری شود که HIV از بین نرفته‌اســت و هنوز کارهای زیادی اســت که باید انجام شود. در روز جهانی ایدز مردم لباس‌های شان را به روبان قرمز مزین مي‌کنند تا توجه و مراقبت در برابر HIV و ایدز را متذکر شده و به دیگران یادآور شوند که تعهد و پایبندی و حمایت آنها مورد نیاز اســت.

 

اپیدمي جهانی ایدز

اپیدمي جهانی ایدز و ویروس آن، با توجه به مقیاس و تأثیر ویرانگری که دارد یک مورد اضطراری جهانی و یکی از وحشتناک ترین چالشها را در برابر زندگی و حیثیت انسان و همچنین در برابر برخورداری مؤثر ازحقوق بشر تشکیل مي دهد،

 

که رشد اجتماعی و اقتصادی را در سراسر جهان تضعیف مي کند و بر تمامي سطوح جامعه ملی، اجتماعی، خانوادگی و فردی تاثیر مي گذارد. ایدز تا به حال جان ميلیون ها انسان را گرفته اســت و در سرتاسر جهان هر ساله ميلیون ها انسان به ویروس “اچ. آی. وی.” آلوده مي شوند. تاکنون هیچ راهی برای درمان قطعی آن پیدا نشده اســت.

 

ویروس ایدز HIV چیست؟

ویروس ایدز همان ویروس نقص ایــمنــی اكتسابی انسان اســت كه بیماری ایدز را به وجود مي آورد. ویروس ایدز عضو گروهی از ویروسها به نام رترویروسها اســت كه سلولهای انسان را آلوده ميكند و انرژی و مواد غذایی این سلولها را صرف رشد و تولیدمثل خود مي كند.

تاریخچه روز جهانی ایدز 10 آذر (1دسامبر)

بیماری ایدز HIV چیست؟
بیماری ایدز یا سندرم نقص ایــمنــی اكتسابی بیماری اســت كه سبب اختلال سیستم ایــمنــی بدن مي شود به صورتی كه بدن قادر به مبارزه با برخی عفونتها نمي باشد. این عفونتها عبارتند از: عفونتهایی كه عفونتهای فرصت طلب نام دارند و سایر بیماریهایی كه در شرایط ضعف سیستم ایــمنــی عمل مي كنند. وقتی فردی با ویروس ایدز آلوده مي شود و ویروس وارد بدن او ميگردد، ابتدا ویروس در سلولهای سفید خون او زندگی و تكثیر پیدا مي كند.

 

این سلولهای سفید سلولهای ایــمنــی هستند كه بطور طبیعی ما را در مقابل بیماریها محافظت ميكنند. شاه علامت آلودگی با ویروس ایدز بصورت از بین رفتن پیشرونده گروه خاصی از سلولهای ایــمنــی به نام سلولهای T كمكی یا سلولهای CD۴ ميباشد.

 

ویروس در حین رشد خود در بدن سبب از بین رفتن این سلول و سلولهای دیگر ميشود. انهدام این سلولها سیستم ایــمنــی را تضعیف ميكند در نتیجه باعث مستعد شدن شخص به عفونتها و بیماریهای فرصت طلب مختلف مي شود از عفونت ریه گرفته تا سرطان.

تاریخچه روز جهانی ایدز 10 آذر (1دسامبر)

فاصله زمانی ورود ویروس تا بروز علایم بیماری ایدز چقدر اســت؟

در برخی افراد علایم ایدز كه همانا كاهش تعداد سلولهای T و عفونتهای فرصت طلب مي باشد خیلی زود بعد از اولین آلودگی با ویروس اتفاق مي افتد. اما اغلب افراد به مدت ۱۲-۱۰ سال و تعداد كمي حتی مدتهای طولانی تری بدون علامت باقی مي مانند. همانند بیشتر بیماریهای دیگر رسیدگی های بموقع پزشكی ميتواند عمر شخص را طولانی تر سازد.

 

ویروس ایدز چگونه منتقل ميشود؟

فرد آلوده به ویروس ایدز ویروس را در مایعات خاص بدنش از جمله خون، شیر و … حمل ميكند. انتقال ویروس فقط در صورتی ميسر اســت كه این چنین مایعات آلوده به ویروس ایدز وارد جریان خون فرد دیگری بشوند. معمولاً انتقال ویروس ایدز از یكی از این راهها اتفاق مي افتد:

1- تماس جنسی بدون پیشگیری با فرد آلوده به ایدز.

2- اســتفاده از سوزن یا سرنگ مشترك با یك فرد آلوده به ویروس ایدز.

 

بررسیهای آزمایشگاهی نشان داده اســت كه ویروس ایدز در یك سرنگ آلوده ميتواند حتی بیشتر از یك ماه زنده بماند و معتادان تزریقی به منظور پیشگیری از ایدز هرگز نباید سرنگ، آب و وسایل تهیه مواد مخدر را بطور اشتراكی مصرف نمایند یا اینكه بیشتر از یك بار مصرف كنند.

تاریخچه روز جهانی ایدز 10 آذر (1دسامبر)

این شامل سوزنها و سرنگهایی ميشود كه برای تزریق مواد مخدر و حتی داروهایی مثل اســتروئیدها به كار ميرود. سایر انواع سوزن و سرنگ مثل آنهایی كه برای سوراخ كردن گوش و خالكوبی یا تاتو كردن به كار ميرود نیز ميتواند سبب انتقال ایدز شود.

 

3- انتقال ویروس از مادر به فرزند در حین بارداری، زایمان، یا شیردهی

 

هر زنی كه باردار اســت یا قصد بارداری دارد و به هر دلیل مشكوك اســت كه احتمال آلودگی با ویروس برای وی وجود دارد لازم اســت قبل از بارداری آزمایش و مشاوره مربوط به ایدز را دریافت كند. اگر آزمایش ایدز خانم بارداری مثبت باشد باید داروهای لازم برای پیشگیری از انتقال ایدز به فرزندش را دریافت كرده و از شیر دادن وی خودداری نماید.

 

ویروس ایدز از چه راههایی منتقل نمي شود؟

انتقال ویروس ایدز از یك فرد به فرد دیگر به آسانی ویروسهای دیگر نميباشد. این ویروس از راه هوا یا غذا منتقل نميشود (به عنوان مثال از طریق عطسه یا سرفه كردن). هیچ موردی از انتقال ایدز از طریق تماسهای عادی روزانه یك فرد آلوده با همخانه ای ها، همكاران، خویشاوندان، یا دوستانش كه از ظروف و توالت مشترك اســتفاده ميكنند دیده نشده اســت.

 

ایدز همچنین از طریق در آغوش گرفتن و بوسیدن منتقل نميشود. ویروس ایدز در عرق، اســتفراغ، مدفوع و ادرار وجود دارد ولی تاكنون مواردی از انتقال توسط آنها گزارش نشده اســت. (بجز دو مورد كه انتقال ویروس از طریق تماس مدفوع با پوست بریده شده اتفاق افتاده اســت.) مگس، پشه و حشرات دیگر ویروس را منتقل نمي كنند.

تاریخچه روز جهانی ایدز 10 آذر (1دسامبر)

تشخیص آلودگی به ویروس ایدز

بلافاصله بعد از آلوده شدن، برخی افراد ممكن اســت علائمي گذرا شبیه یك سرماخوردگی ساده داشته باشند. حتی ممكن اســت آلوده شده باشند، اما كاملاً احساس سلامت كنند. تنها راهی كه شخص ميتواند از وضعیت خود مطمئن شود انجام آزمایش برای كشف آنتی بادیهای ضدویروس ایدز (پروتئین هایی كه در بدن برای مبارزه برعلیه ویروس ایدز تولید ميشوند) ميباشد.

 

این آزمایش بر روی نمونه خون فرد مشكوك انجام ميشود. اگر در خون شخص آنتی بادیهای ضدویروس ایدز موجود باشد معنای آن این اســت كه به ویروس ایدز آلوده شده اســت.

 

در چه مواردی باید آزمایش ایدز انجام شود؟

اگر شخص به هر دلیل احتمال ميدهد كه به ویروس ایدز آلوده شده باشد باید هرچه سریعتر مورد آزمایش قرار گیرد، زیرا حتی در اولین مراحل بیماری باید گامهای سازمان یافته ای برای حفظ درازمدت سلامتی فرد برداشته شود.

 

بیمار باید به طور منظم به یك متخصص بیماریهای عفونی مراجعه كند تا در وقت مقتضی قبل از بدحال شدن بیمار درمان ضد ویروس ایدز شروع شود. این روش رسیدگی فعالانه در بیماران ایدز سبب ميشود بیمار سالهای بیشتری زندگی سالم داشته باشد.

 

 

مطالب بیشتر:

سرنوشت زنی که به خاطر عشقش خودخواسته ایدز گرفت

افزایش آمار مبتلایان به ایدز HIV از طریق رابطه جنسی

رابطه جنسی در صدر انتقال ویروس ایدز در ایران

 

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا