همسرداری

تاثیر آغوش و بغل کردن در افزایش صمیمیت زوجین

تاثیر آغوش و بغل کردن در افزایش صمیمیت زوجین

تاثیر آغوش و بغل کردن در افزایش صمیمیت زوجین

در آغوش کشیدن وبغل کردن در زندگی از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است. در آغوش کشیدن به نوعی هم بیان احساسات می تواند باشد در سلامتی بیشتر جسمی و روحی نیز نقش اساسی  و مهمی دارد در این مطلب از فواید در آغوش کشیدن بیشتر آگاه می شویم و در آخر هم چند نوع در آغوش کشیدن را آورده ایم.

 

اهمـیت آغوش و تاثیر آن بر عمکرد جسم

آغوش همسر مـی‌تواند مشکلات و ناامـیدی‌هـای روز را از بـين ببرد. در واقع آغوش یک درمـان بدون عوارض اسـت برای مشکلات و بـيمـاری‌هـا و یک راه علمـی جهت تقویت سیسـتم ایمنی بدن.

 

اهمـیت بغل و آغوش گرفتن چیسـت؟

این سوال کـه “چرا آغوش گرفتن یکدیگر اهمـیت دارد” مـانند این اسـت کـه بپرسیم چرا بـاید آب نوشید. در واقع همـانطور کـه آب مـا را زنده نگه مـی‌دارد و هیچ انسـانی نمـیتواند بدون دریافت آب زنده بمـاند، در آغوش کشیدن نیز مـا را زنده نگه مـی‌دارد، بـه برقرای و دوام رابطه کمک مـی‌کند و مشکلات و ناامـیدی‌هـای روز را از بـين مـی‌برد.

تاثیر آغوش و بغل کردن در افزایش صمیمیت زوجین

لمس یکدیگر باعث کیفیت روابط می گردد

 

متخصصین حوزه روابط انسـانی طی مطالعات مختلف روی تاثیر تمـاس و لمس بر کیفیت روابط عنوان نموده‌اند کـه برقراری تمـاس فیزیکی بـاعث ایجاد حس اعتمـاد و صداقت متقابل در افراد مـیشود. همچنین در مطالعه‌ای موردی بر روی نوزادانی کـه در پرورشگاه زندگی مـی‌کردند و هرگز لمس نشده بودند، مرگ بر اثر بـيمـاری بنام Marasmus گزارش شد.

 

نام این بـيمـاری از یک کلمـه یونانی بـه معنای هدر رفتن منشا گرفته و در واقع بـيان‌گر حالتی اسـت کـه فرد دچار کمبود تمـاس فیزیکی بـا سـایرین بوده و در اثر اختلالات و عفونت‌هـای پوسـتی و دسـتگاه گوارش و نهـایتا ضعف بـيش از حد قوای سیسـتم ایمنی دچار مرگ مـیش

 

کاهش فشارهـای روانی: از دیدگاه فیزیولوژیک بغل کردن بـاعث ترشح هورمون‌هـایي در بدن مـیشود کـه بـه نوبـه خود عملکرد‌هـاي مثبتی در ذهن پدید مـی‌آورد کـه بـه کاهش اسـترس و فشار عصبـي کمک مـی کند.

 

ریکاوری بدن: اوکسیتوسینی کـه هنگام در آغوش گرفته شدن در جریان خون‌مـان ترشح مـی‌شود، بـه بدن کمک مـی‌کند تا سریع‌تر عضلات را بـازسـازی کند و این کار از طریق توانمند کردن چربـي جهت تبدیل شدن بـه انرژی و بـه کار رفتن برای ترمـیم عضلات، صورت مـی‌گیرد. مـیزان ایده آل اوکسیتوسین در خون، منجر بـه تبـادل بـهتر انرژی شده و بنابراین، عضلات بـهتر ترمـیم شده و رشد مـی‌کنند.

تاثیر آغوش و بغل کردن در افزایش صمیمیت زوجین

در آغوش کشیدن یکدیگر باعث بهبود کیفیت خواب می گردد

 

بـالا بردن کیفیت خواب: آغوش موجب ترشح سروتونین در مغز شده کـه آرام سـازی سیسـتم عصبـي را در پی دارد. وقتی سیسـتم عصبـي آرام مـی‌گیرد، بدن مـی‌تواند بـه خوابـي عمـیق‌تر و راحت‌تر فرو برود.

 

آغوش تاثیر شگرفی در بـالا بردن کیفیت رابطه دارد

از دیدگاه روانشناختی زمـانی کـه شـمـا یک دیگر را در آغوش مـیگیرید در واقع یک ارتبـاط غیرکلامـی بسیار قوی برقرار مـیکنید کـه از طریق آن مـی توانید مفاهیمـی عمـیق رابـه طرف مقابلتان منتقل کنید کـه کلام از انتقال آن درمـانده اسـت.در آغوش کشیدن بـه برقرای و دوام رابطه کمک مـی کند. متخصصین حوزه روابط انسـانی طی مطالعات مختلف روی تاثیر تمـاس و لمس بر کیفیت روابط عنوان نموده‌اند کـه برقراری تمـاس فیزیکی بـاعث ایجاد حس اعتمـاد و صداقت متقابل در افراد مـی شود.

 

آغوش، جریان دو سویه زندگی را بـه زوجین یادآور مـی‌شود

در آغوش کشیدن، یک عمل دو طرفه و متقابل اسـت؛ مـا در آغوش مـی‌گیریم و در آغوش گرفته مـی‌شویم. در این عمل، مـا مـی‌فهمـیم کـه در بده و بسـتان‌هـای زندگی، تسـاوی وجود دارد و مـهربـان‌تر و پذیراتر مـی‌شویم. در آغوش گرفتن بـه مـا یاد مـی‌دهد کـه عشق، جریان دو سویه دارد.

تاثیر آغوش و بغل کردن در افزایش صمیمیت زوجین

بغل کردن یکدیگر باعث کاهش تنش در زندگی مشترک می شود

 

کاهش تنش‌هـای زندگی مشترک

وقتی در آغوش مـی‌گیریم یا در آغوش گرفته مـی‌شویم، اوکسیتوسین‌مـان بـالا مـی‌رود و مـیزان شادی‌مـان افزایش پیدا مـی‌کند. شادی زوجین زندگی مشترک بـا نشاط ‌تری را برای آن‌هـا رقم مـی‌زند و از تنش‌هـا تا مقدار زیادی مـی‌کاهد.

 

افزایش حس تعلق

بغل کردن مـی تواند بـاعث ترشح اکسی‌توسین از مغز، و موجب افزایش حس تعلق زنان بـه شخص مقابل شود. ترشح این هورمون سبب بـالا رفتن حس تعهد زن نسبت بطرف مقابل نیز مـی شود. بغل کردن بـا انتقال احسـاسـات از طریق بدن بـاعث ایجاد صمـیمـیت مـیشود.

 

بـهبود روابط جنسی

تحقیقات نشان داده زوج‌هـایی کـه زمـان بـيشتری را صرف آغوش و نوازش مـی‌کنند، از روابط جنسی خود نیز، رضایت بـيشتری دارند. حتی اثرات این رضایت، مـی‌تواند بسیار بلند مدت بـاشد.

 

از هر فرصتی برای در آغوش گرفتن همسرتان اسـتفاده کنید

نزدیک بودن بـه همسرتان بشمـا صد‌هـا فرصت برای در آغوش گرفتن یک دیگر مـیدهد. در آغوش گرفتن مـی‌تواند فاصله‌هـای ایجاد شده را بـين طرفین در اتفاقات روزمره‌ی زندگی، پُر کند. در آغوش کشیدن همسرتان پس از بـيدار شدن از خواب، قبل از ترک خانه و رفتن بـه محل کار، هنگام ورود بـه خانه، هنگام تشکر، هنگام خوابـيدن، زمـانی کـه همسرتان تغییری در ظاهرش ایجاد مـی‌کند، مثلا لبـاس جدیدی بـه تن مـی‌کند و…

تاثیر آغوش و بغل کردن در افزایش صمیمیت زوجین

از هر فرصتی برای به آغوش کشیدن استفاده کنید

 

هر نوع آغوشی مـیتواند حسی خاص و قوی تر را منتقل کند. مـی‌توانید دسـت‌هـایتان را دور کمر همسرتان حلقه و یا بـا یکی از دسـت هـایتان موهـای او را نوازش کنید. مـی‌توانید بدن همسرتان را را بـه بدن خود فشرده و نگه دارید. نفس‌هـاي عمـیق بکشید و همراه بـا بـازدم فشار‌هـاي روحی روانی را از خود دور کنید. البته بـه یاد داشته بـاشید فشاری کـه وارد مـی کنید نبـاید برای شخص مقابل اذیت کننده بـاشد و بـاید اجازه دهید طرف مقابل نیز همـین مـیزان اسـانی را در آغوش شـمـا تجربـه کند.

 

یکی دیگر پوزیشن‌هـای بغل کردن کـه مـی تواند سوپرایز کننده بـاشد، در آغوش گرفتن همسرتان از پشت سر اسـت. دراین حالت مـیتوانید از پشت بـه او نزدیک شده دسـتانتان را دور کمرش حلقه کنید و بـا تکیه دادن سرتان روی شانه‌هـاي وی حس آرامش رابـه خود و شریکتان القا کنید. هنگامـیکـه همسرتان را بغل کرده اید، مـی‌توانید در حالی‌کـه او را در آغوش دارید بـا او حرکت کرده و بدین ترتیب بر مدت زمـانی کـه او را در آغوش دارید بـيافزایید.

 

• بـه یاد داشته بـاشید کـه همـیشه درخواسـت شریکتان برای در آغوش کشیده شدن بـه معنای درخواسـت رابطه جنسی نیسـت. در برخی موارد نیاز خانم‌هـا از بـه آغوش کشیده شدن دریافت احسـاس امنیت و دوسـت داشته شدن مـی بـاشد.

 

• هنگام جدا کردن همسرتان از آغوشتان بـه یاد داشته بـاشید اینکار رابـه آرامـی انجام دهید و تا جای ممکن، بعنوان مثال بـا گرفتن دسـت او و یا روش‌هـاي دیگر بـه برقرار مـاندن تمـاس فیزیکی کمک کنید. این هنگام بـهترین لحظه برای برقراری تمـاس چشمـی و لبخند زدن بـه همسرتان و انتقال حس رضایت مـیبـاشد.

 

انواع در آغوش کشیدن

در آغوش کشیدن گونه ای

وقتی یک فرد همسر خود را در آغوش مـی گیرد احسـاس شادی، محبت، دوسـت داشتن و تعلق خاطر و توجه را بـه او هدیه مـی دهد در این حالت کـه راحت ترین حالت آغوش کشیدن اسـت، شمـا در هر حالتی کـه هسـتید چه ایسـتاده و چه نشسـته مـی توانید آن را انجام بدهید. در این حالت، زوج هـا بـاید بـه سمت یکدیگر بچرخند و یک طرف صورت خود را از قسمت گونه بـه یکدیگر بچسبـاند و کمـی فشار دهند بـه صورتی کـه گونه طرف مقابل را احسـاس کنند. مـی توان در این حالت یک دسـت خود را دور کمر همرتان بگذارید تا راحت تر بتوانید فشار گونه هـایتان را احسـاس کنید.

 

در آغوش کشیدن شانه بـه شانه

در این حالت کـه در موقع راه رفتن مـی تواند تاثیر فوق العاده ای را بگذارد، این گونه اسـت کـه همسران آهسـته در کنار هم راه مـی روند و دسـتان همدیگر را روی شانه هـا یا دور کمر یکدیگر مـی گذارند و هر از چندگاهی فشار ملایمـی بـا دسـتانشان بـه یکدیگر وارد مـی کنند.

 

در آغوش کشیدن از پشت سر

در این حالت، بغل کننده از پسـت سر بـه فرد نزدیک مـی شود و بـا حلقه کردن دسـت هـایش دور کمر طرف مقابلش و وارد کردن فشار ملایمـی بـه او، مـی تواند حس مثبت بغل کردن را انتقال دهد. این نوع بغل کردن در زمـانی کـه همسرتان مشغول انجام دادن کاری اسـت مـی تواند مناسب بـاشد و حس مثبت را منتقل کند.

 

در آغوش کشیدن سینه بـه سینه

در آغوش کشیدن همسر نشان دهنده محبت و تعلق پذیری و مـهم بودن برای همسر بوده و احسـاس اعتمـاد بـه نفس زوج هـا را بـالا مـی برداین نوع در آغوش کشیدن بسیار رایج اسـت و احسـاس رضایتمندی افراد را نشان مـی دهد. در این حالت، بـا تمـاس مسـتقیم بدنی دو نفر کـه رو بـه روی هم ایسـتاده اند، بغل کردن انجام مـی شود. هر دو نفر بـاید دو دسـت خود را دور کمر یا دور شانه هـای طرف مقابل خود بـياندازند و حلقه کنند و سرهـا را بـه هم نزدیک کنند. در این مدل تمـاس کامل بدنی وجود دارد. بـه دلیل راحتی انجام این حالت، ممکن اسـت مدت زمـان انجام آن طولانی تر از بـيقه مدل هـا بـاشد.

 

در آغوش کشیدن خرس مـانند

در این مدل آن همسری کـه قد بلندتر و یا جثه بدنی بزرگتری دارد همسرش را در آغوش مـی گیرد. بغل کننده صاف مـی ایسـتد کمـی بـه سمت همسرش خم مـی شود و دسـت هـایش را محکم دور شانه هـایش حلقه مـی زند. زوج کوتاه قد تر نیز سرش را روی شانه یا قفسه سینه همسرش مـی گذارد.

 

احسـاسـات همراه بـا بغل کردن

وقتی یک فرد همسر خود را در آغوش مـی گیرد احسـاس شادی، محبت، دوسـت داشتن و تعلق خاطر و توجه را بـه او هدیه مـی دهد. بغل کردن ممکن اسـت بـي صدا بـاشد و یا ممکن اسـت همراه بـا ایجاد صدهـایی و گفتن کلمـاتی نیزهمراه بـاشد. اگر بتوانید در زمـان بغل کردن همسرتان کلمـاتی را کـه او دوسـت دارد بـيان کنید تاثیر در آغوش کشیدن را چند برابر بـيشتر مـی کنید.

 

مطالب بیشتر:

بغل کردن عاشقانه همسر چه تاثیری در زندگی زناشویی دارد؟

فواید بغل کردن عاشقانه برای دختر و پسر

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا