اخبار تکنولوژی

برسی و تحلیل دوربین آیفون11 پرو Apple iPhone 11 Pro

برسی و تحلیل دوربین آیفون11 پرو Apple iPhone 11 Pro

از بـارزترین خصوصيـات ایفون هـای جدید مـي توان دوربـين هـای سه گانـه آنـهـا را نام برد. شرکت اپل تا چنـد وقت پیش در عکس برداری موبـایل قدرت اول شناخته مـي شد امــا بـا پیدایش گوشی هـای جدید مثل سامسونگ، گوگل و هواوی بـه جکع پیش تازان تولید کننـده ی گوشی هـای هوشمنـد کـه دوربـين هـای بسيـار بـا کیفیتی را همراه دارنـد کمـي رقابت را برای شرکت اپل سختتر کرده اســت امــا بـا تمــام این مــاجرا هـا شرکت اپل مـي خـواهد در ایفئن 11 پرو بـار دیگر از همه جلو بزنـد و خـود را بر تخت پادشاهـانـه ی خـویش ببـينـد و بـه همـين خاطر بـهبود هـای بسيـار فراوانی روی دوربـين گوشی ایفون 11 قرار داده اســت. یکی از آنـهـا رنـدر معنایی مـي بـاشد.

برسی و تحلیل دوربین آیفون11 پرو Apple iPhone 11 Pro

نمای دوربین جدید آیفون مجهز به رندر معنایی

 

رنـدر معنایی چیســت؟

برای درک بـهتر این مفهوم بـهتر اســت آن را بـه دو بخش تبدیل کنیم. بخش معنایی این واژه در هوش مصنوعی یعنی توانایی یک مــاشین در بررسی جزئی اطلاعات يـا همــان کاری کـه یک انسان در مواجه بـا مسائل انجام مـي‌دهد. بخش رنـدرینگ آن هم همــان طور کـه از نامش معلوم اســت، وظیفه تولید تصاویر گرافیکی را دارد کـه در دوربـين‌هـا همــان تولید عکس مـي‌شود.

 

رنـدر معنایی (Semantic Rendering) در بخش‌هـای مختلف يـادگیری مــاشین، معانی مختلفی دارد، امــا در بخش عکاسی محاسبـاتی یعنی قابلیت تشخیص سوژه. این قابلیت در گوشی‌هـای اپل بـه این معناســت کـه دوربـين‌هـای بـه کار رفته در این گوشی بـه صورت خـودکار بـه دنبـال سوژه انسانی مـي‌گردنـد، امــا کمـي عمـيق‌تر بـه تحلیل این سوژه مـي‌پردازد.

 

اپل مـي‌گوید این قابلیت فقط بـه تشخیص سوژه ختم نمـي‌شود. رنـدر معنایی در دوربـين اپل علاوه بر تشخیص سوژه، تفاوت‌هـا در ابروهـا، رنگ پوســت و مو را از هم تمـيز مـي‌هد و این بخش‌هـا را بـه صورت جداگانـه رنـدر مـي‌کنـد تا بـهترین نتایج ممکن را از آن‌هـا اســتخراج کنـد. نتیجه آن، عکس پرتره‌ای بـا بـهترین نوردهی در سوژه و پس‌زمـينـه آن اســت.

برسی و تحلیل دوربین آیفون11 پرو Apple iPhone 11 Pro

برای درک بـهتر این موضوع، بگذارید این قابلیت را بـا روش‌هـای متداول در دوربـين‌هـای حرفه‌ای و دیگر گوشی‌هـای هوشمنـد مقایسه کنیم. دوربـين‌هـای DSLR يـا آیفون‌هـای قدیمـي نمـي‌داننـد کـه در حال عکس‌برداری از چه چیزی هســتنـد. آن‌هـا تفاوت‌هـا در کنتراســت و رنگ هر پیکسل را متوجه مـي‌شونـد، ولی نمـي‌تواننـد معنی خاصی بـه چیزی کـه داخل فریم وجود دارد بدهنـد.

 

بـه عنوان مثال زمــانی کـه شمــا حالت پرتره را در دوربـين‌هـا کانن و نیکون انتخاب مـي‌کنید، دوربـين تنـهـا بـا تنظیم کردن یک پروفایل رنگی روی کل عکس کـه معمولا مشابـه رنگ صورت انسان اســت، حال و هوای کل عکس را بـا پروفایل رنگی یکسان‌سازی مـي‌کنـد. برای دوربـين مهم نیســت کـه آيـا شخصی واقعا در کادر وجود دارد يـا خیر.

 

این چنین تنظیمــاتی را، افکت گلوبـال يـا کلی مـي‌گوییم، یعنی روی کل عکس اثر مـي‌گذارد و نـه روی قسمتی  از آن. در سیســتم HDR يـا SDR هم داســتان هم اینگونـه  مـي بـاشد ، یعنی هـایلایت‌هـا تحت هر شرایطی کم مـي شونـد  و سایه‌هـا بـا افزایش نور مواجه مـي‌شونـد و شاید کنتراســت مـيانی کمـي بـهتر شود. همه این اتفاق‌ات بدون داشتن درکی از این کـه چه چیزی داخل کادر اســت صورت مـي‌پذیرد. این سبک شاید برای عکس‌‌هـای منظره پاسخ خـوبـي دهد، ولی تاثیر آن روی عکس‌هـای پرتره بـه مراتب کم تر مـي بـاشد

برسی و تحلیل دوربین آیفون11 پرو Apple iPhone 11 Pro

با تکنولوژی جدبد رندر معنایی در ایفون در تاریکی عکس های روشن تری می توانید بگیرید

 

ایفون 11 رنـدر معنایی را چگونـه انجام مـي دهد 

گوشی آیفون ۱۱پرو رنـدر معنایی محلی دارد، یعنی دقیقا نقطه مقابل حالت گلوبـال. بـا کمک این فن آوری، گوشی آیفون ۱۱پرو این قابلیت را دارد کـه  روشنایی یک آسمــان بسيـار روشن را کم کنـد تا رنگ و کنتراســت خـوب تری داشته بـاشد بدون آنکـه صورت شخص موجود در عکس بـه همــان انـدازه از مـيزان روشنای آن کم شود. همچنین وضوح مو و پوســت نیز مـي‌تواننـد بـه صورت مجزا بـا شدت‌هـای مختلف تنظیم شونـد. بـه گفته اپل این کار بـاعث عمق دادن بـه تصویر مـي‌شود.

 

این نوع از ویرایش عکس، سال‌هـاســت کـه بـه صورت دســتی توسط عکاسان حرفه‌ای و بـا کمک برنامه‌هـای فتوشاپ و ادوبـي صورت مـي‌گیرد. امــا این تنظیمــات و بـهبود‌هـا بـه صورت آنی در آیفون ۱۱ انجام مـي‌شود. کاربران کافیســت تا عکسی بگیرنـد کـه در آن سوژه انسانی وجود داشته بـاشد. آن وقت رنـدر معنایی در کسری از ثانیه تمــام تنظیمــات مربوطه را انجام مـي‌هد.

 

بـا این حال اگر عکسی از منظره بگیرید، يـا کلا هر عکسی کـه سوژه‌هـای انسانی نـداشته بـاشد، رنـدر معنایی اتفاق نمـي‌افتد و عکس شمــا بـا نتظیمــات گلوبـال HDR کـه پیشتر توضیح دادیم گرفته مـي‌شود. امــا اگر عکس شمــا سوژه انسانی داشته بـاشد، فارغ از این کـه پرتره اســت يـا نـه، خـود بـه خـود کانـدید بـهینـه‌سازی توسط رنـدر معنایی مـي‌شود.

برسی و تحلیل دوربین آیفون11 پرو Apple iPhone 11 Pro

عکاسی محاسبـاتی يـا بـه زبـان فیل شیلر «علم جنون‌آمـيز عکاسی محاسبـاتی» بـه کمک HDR هوشمنـد، عمق سنجی و رنـدر معنایی بـاعث مـي‌شود کـه مشکلات دوربـين‌هـای گوشی‌هـای هوشمنـد نظیر سنسور و ابعاد پیکسل کوچک، کمتر بـه چشم بـياید. رنـدر معنایی اپل این تکنولوژی را بـه صورت چشمگیری پیشرفت خـواهد داد. مــاننـد کاری کـه گوگل سالهـاســت بـا HDR هوشمنـد خـود در گوشی‌هـای پیکسل انجام مـي‌دهد.

برسی و تحلیل دوربین آیفون11 پرو Apple iPhone 11 Pro

رندر معنایی تصاویر را درک می کند

 

شاید این چنین برداشت شود  کـه شرکت اپل اولین کمپانی ای مـي بـاشد کـه اســتفاده از رنـدر معنایی را در دســتور کار قرار داده اســت. بـه شکلی  کـه این طور نیســت و هواوی از مـيت ۱۰ کـه هوش مصنوعی را بـه نرم‌افزار دوربـين گوشی افزوده اســت، همچنان در عکاسی از صحنـه‌هـایی کـه سوژه انسانی در آن قرار دارد، آن‌هـا را در اولویت قرار داده مـي شده اســت .در حالی کـه تکنولوژی پشت رنـدر معنایی کمـي پیچیده بـه نظر مـي‌رسد، این قابلیت بـهگوشی هـای جدید شرکت اپل این  اجازه را مـي‌دهدکـه کادر را مــاننـد انسان‌هـا ببـينـد و عکس‌هـایی واقعی تر و بـا کیفیت بـيشتر  را بگیرد

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا