همسرداری

با همسرمان در جمع چطور رفتار کنیم؟

با همسرمان در جمع چطور رفتار کنیم؟

با همسرمان در جمع چطور رفتار کنیم؟

رفتار درست با همسر در ميان جمع واقعا اهميت دارد ، بسیاری از افراد هستند که یا احترام همسر را در جمع نگه نمي دارند یا برای خود شیرینی همسرشان را جلوی جمع کوچک مي کنند.بعضی رفتارهای زوجین در بین جمع باید مدیریت و کنترل شود تا سبب ناراحتی همسرشان نشوند، پذيرايي از همسر و اهميت دادن به وی در اولویت باید باشد، همچنين این اشخاص از بدگویی و نقص و ایرادگیری از همسر باید خودداری کنند.

 

بعضی رفتارهای زوجین در بین جمع باید مدیریت و کنترل شود تا سبب ناراحتی همسرشان نشوند، پذيرايي از همسر و اهميت دادن به وی در اولویت باید باشد، همچنين این اشخاص از بدگویی و نقص و ایرادگیری از همسر باید خودداری کنند. بیان مشکلات زندگی و انتقادهای نابه جا هم ميتواند سبب دلخوری همسرتان از شما شود.ازدواج موفق مبتنی بر احترام متقابل اســـت. متأسفانه بسياري از اشخاص، احترام به همسر خود در بین جمع را فراموش ميکنند . آنها با رفتار نامناسب خود هم شأن خود و هم شأن همسرشان را پائین آورده و همين امر مي تواند زمينه ساز بسياري از اختلافات زناشویی شود.

 

درست اســـت که هیچ کس کامل و بی عیب نیست و حتی اگر تلاش کنید هميشه به همسر خود احترام بگذارید باز امکان دارد در مواردی یک حرف کنایه آميز از دهانتان خارج شود که همسرتان را ازرده کند. ولی اگر مي خواهید ازدواجی سالم و زندگی مشترک شادی داشته باشید لازم اســـت بدانید که چطور با همسر خود در جمع رفتار کنید.

با همسرمان در جمع چطور رفتار کنیم؟

هميشه در تمام شرایط رعایت نزاکت و احترام طرف مقابل را داشته باشید و طوری صحبت نمایید که اگر همانطور با شما -صحبت شد ناراحت نشوید.مدام در تکلم براي خود چارچوب بگذارید وهر حرفی را در جمع بیان نکنید حتی اگر اشخاص آن جمع خودمانی باشند از همسر خود انتقاد نکنید و در جمع به وی تذکر ندهید.

 

بعضی رفتارهای زوجین در بین جمع باید مدیریت و کنترل شود تا سبب ناراحتی همسرشان نشوند، پذيرايي از همسر و اهميت دادن به وی در اولویت باید باشد، همچنين این اشخاص از بدگویی و نقص و عیب گیری از همسر باید خودداری کنند. بیان مشکلات زندگی و انتقادهای نابه جا هم ميتواند سبب دلخوری همسرتان از شما شود.

با همسرمان در جمع چطور رفتار کنیم؟

هنگام پذیرایی چه رفتاری در کنار همسرتان داشته باشید

درصورتی که سینی نوشیدنی را در در برابر شما مي گیرند، بهتر اســـت اگر کنار هم نشسته اید اول یک نوشیدنی براي همسرتان بردارید و براي وی بگذارید ، موقع خوردن ميوه بهتر اســـت براي همسرتان هم پوست پرتقال یا خیار را کنده و به وی تعارف کنید.

 

شوخی زننده نکنید

بین یک شوخي بی ضرر و یک شوخي ازار دهنده یک خط باریک وجود دارد . حتی اگر شوخي شما به نظر خودتان بی ضرر و صرفا خنده‌دار باشد، این بدان معنی نیست که نظر همسرتان هم همين اســـت؛ بنابراین هیچوقت چیزی نگویید که احتمال مي دهید همسرتان را شرمنده و تحقیر کند. اشکالی ندارد که با نیت و خلق خوب شوخي کنید، ولی اگر متوجه شدید که شوخي شما همسرتان را ناراحت کرده اســـت ، به سرعت اشتباه خود را پذیرفته و در مقابل افرادی که آن را شنیده اند، از همسرتان معذرت خواهی کنید.

با همسرمان در جمع چطور رفتار کنیم؟

موقع صحبت کردن دیگران این گونه باشید

فرقی ندارد به خانه آشنایان خودتان رفته باشید یا آشنایان همسرتان سعی کنید اجتماعي باشید و شبیه یک مجسمه یا یک ربات تنها بیننده و شنونده نباشید. لبخند بزنید، سرتان را تکان دهید، سؤال کنید و آرام نباشید. در نظر بگیرید در عین رفتار اجتماعي نباید زیاد صحبت کنید .

 

از او در جمع شکایت نکنید

هر زن و شوهر گاهی اختلاف نظر دارند، هیچ شخصی کامل نیست و امکان دارد هرکس نواقصی داشته باشد، ولی این بدان معنی نیست که شما حق دارید از همسرتان و عیب های وی بطور علنی شکایت کنید. شکایات خود را بین خودتان خصوصی مطرح کنید. با انتقاد اشکار از همسرتان، چهره وی را بین جمع خراب خواهید کرد و سبب ميشود احترام خود بین دیگران را از دست بدهد. اگر مي خواهید سایرین به شریک زندگی شما احترام بگذارند، پیش از همه شما باید این کار را بکنید.

با همسرمان در جمع چطور رفتار کنیم؟

صحبت همسرتان را قطع نکنید

برخی از زوج ها آن قدر به هم نزديک هستند و یکدیگر را به خوبی مي شناسند که ميتوانند جملات هم را تمام کنند؛ خيلي هم خوب اســـت، ولی این که بتوانید جملات یکدیگر را بخاطر این که در یک فضای مشترک ذهني هستید تمام کنید با پریدن بین حرف همسرتان و قطع کردن حرف وی در جمع متفاوت اســـت. هنگامي که شریک زندگی شما در حال صحبت اســـت، بگذارید صحبتش تمام شود. اگر حرفی براي گفتن دارید، صبر کنید و پس از پایان حرف وی، شروع به گفتن کنید.

 

 

مطالب بیشتر:

۱۸ رفتار عاشقانه بی نظیر که مي توان با همسر داشت

با همسر چشم چران چگونه رفتار کنیم؟

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا