دکوراسیون و چیدمان

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

مبلمان منزل یکی از چشم گیرترین و مهم ترین اجزای دکوراسیون هر خانه ای هستند که باید در چیدمان آن ها توجه لازم را داشته باشیم. امروز درباره چیدمان مبلمان آشنا می شویم. در این پست مي خواهیم به شما کمک کنیم که یاد بگیریــد مبلمان خانه را بچینیــد. برای این کار ابتدا بایــد وسایل به درد نخور و اضافی را دور انداخته و مطمئن شویــد که چیزی در زیر آن وجود ندارد تا بتوانیــد به راحتی مبل ها را بچینیــد، با ما همراه باشید.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

همه چیز را اندازه گیری کنیــد

اگر مي خواهیــد در چیــدن مبلمان خانه برنامه ریزی داشته باشیــد و مجبور نباشیــد که مبل های سنگین را جابه جا کنیــد تا به آن نتیجه دلخواهتان برسیــد،در ابتدا از اندازه گیری شروع کنیــد.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

اتاق را با تمام وسایلش نقاشی کنیــد

این کار را بر اساس اندازه گیری هایی که انجام داده ایــد انجام دهیــد. ابتدا اتاق را بدون مبلمان بکشیــد.

 

بعد از آن مبل ها را روی برگه های جداگانه نقاشی کرده و برش بزنیــد. اکنون مي توانیــد هرطور که دوست داریــد روی چیــدمان آن ها برنامه ریزی کنیــد.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

نقطه کانونی را تعیین کنیــد

در واقع نقطه کانونی بستگی به نوع اتاق شما دارد. در اتاق نشیمن مي تواند یک پنجره بزرگ، شومينه یا تلویزیون باشد.

 

در اتاق خواب مي تواند تخت خواب باشد و در اتاق پذیرایی ميز ناهارخوری باشد. پس نقطه کانونی را تعیین کنیــد زیرا بیشتر وسایل دور آن چیــده مي شود.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

درست اندازه گیری کنیــد

اگر وسایل شما در اندازه های مختلف هستند بایــد سایزی را انتخاب کنیــد که مناسب فضای اتاق باشد.

 

به عنوان مثال تخت یا ميزناهارخوری بسیار بزرگ را برای اتاق در نظر نگیریــد چون بایــد به اندازه ای فضا در اطراف آن باشد در غیر این صورت بلا استفاده قرار مي گیرند.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

نقطه کانونی را جا به جا کنیــد

شما می بایست نقطه کانونی را به بهترین نقطه ممکن در اتاق جا به جا کنیــد. این نقطه بایــد جایی باشد که وقتی وارد اتاق مي شویــد چشمتان اول به آن بیفتد.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

نقطه کانونی را مرکز توجه قرار دهیــد

برای این کار یک سری دکوری و و وسایل تزیینی در آن منطقه قرار دهیــد. این وسایل تزئینی در اتاق های مختلف متفاوت است.

 

برای اتاق خواب مي تواند ميزهای پاتختی با چراغ باشد. اما برای مبل از لوازم تزیینی مثل تابلوهای نقاشی و آیینه بایــد استفاده کرد و برای تلویزیون هم از قفسه بندی.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

اندازه گیری محل نشستن

حالا بعد از اینکه نقطه کانونی را تعیین کردیم نوبت به محل نشستن مي رسد. بایــد مطمئن شویــد که مکانی را که برای نشستن انتخاب مي کنیــد برای اندازه اتاق مناسب باشد. با قرار دادن فاصله مناسب با نقطه کانونی فضا را قابل استفاده کنیــد.

 

به عنوان مثال حداقل یک متر فاصله بایــد بین صندلی های ناهارخوری باشد. سعی کنیــد در داخل یک اتاق فقط یک وسیله بزرگ قرار دهیــد. اگر چند وسیله بزرگ قرار دهیــد اتاق شلخته و به هم ریخته مي شود.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

فضایی باز ایجاد کنیــد

مبل ها را بایــد طوری بچینیــد که وقتی در ورودی اتاق مي ایستیــد با یک فضای باز مواجه بشویــد. برای مثال مبل یا صندلی ها را در مقابل درب ورودی قرار ندهیــد.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

زاویه ها را به صورت کاربردی به کارببریــد

می توانید با قرار دادن مبل ها در گوشه ها یک فضای دراماتیک به اتاق بدهیــد. این کار حجم زیادی از اتاق را اشغال مي کند پس فقط مواقعی که اتاق بزرگ است و یا تعداد مبل ها کم است مي توانیــد این کار را انجام دهیــد.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

فاصله بین مبل ها مناسب باشد

وقتی مبل ها را برای اتاق نشیمن مي چینیــد نه بایــد زیاد از هم دور باشند و نه خیلی نزدیک. فاصله مناسب بین ۱ الی ۲ متر است.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

تراز سطوح نزدیک

به خصوص در اتاق های پذیرایی بایــد سطحی تعیین شود که بتوانیــد لیوان نوشیــدنی تان را روی آن قرار دهیــد. سعی کنیــد که این سطوح را در اتاق تعیین کنیــد.

 

و همچنین اگر این سطوح در بیشتر مواقع کاربرد نداشته باشد مي توانیــد نوعی سطح متحرک ایجاد کنیــد که از مکانی به مکان دیگر قابل حرکت باشد.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

به سطوح وسایل اتاق دقت کنیــد

یادتان باشد که سطوح بایــد با تمام وسایل اتاق تراز شود. به عنوان مثال سطح ميزهای دکوری که در گوشه اتاق قرار مي دهیــد، بایــد از ميزمبل یا ميزهای عسلی بلندتر باشند. این ميزها را در کنار مبل ها قرار دهیــد.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

در اندازه ميزها دقت داشته باشیــد

سعی کنیــد از ميزهای بزرگ استفاده نکنیــد چون فضای زیادی را اشغال کرده و حرکت در اتاق را مشکل مي کند. پس بایــد فاصله بین مبل ها و ميز زیاد باشد.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

نور اتاق

معمولا ميزهای دکوری برای قرار دادن چراغ استفاده مي شوند. پس بایــد آن ها را در مکانی قرار دهیــد که چراغ روی آن تقریبا تمام اتاق را روشن کند.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

ایجاد فضا برای ورودی های اتاق

اگر در اتاق بیشتر از یک درب ورودی وجود دارد بایــد فضای کافی بین هر دو ورودی وجود داشته باشد. این کار در تقسیم بندی فضای اتاق هم کمک مي کند.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

مسیرهای مسدود

سعی کنیــد که در اتاق مسیرهای مسدود ایجاد نکنیــد. به حرکاتی که یک فرد در اتاق مي تواند داشته باشد فکر کنیــد. آیا چیزی هست که سد راهش قرار گرفته باشد و مانع حرکت فرد شود؟ اگر هست آن را رفع کنیــد.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

پریزهای برق

همانطور که دسترسی به مبل ها بایــد آسان باشد، یک پریز در دسترس هم بایــد در کنار آن داشته باشیــد.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

فضاها را از هم جدا کنیــد

فضاهای بزرگ را مي توانیــد با استفاده از مبل تقسیم بندی کنیــد. البته این کار را بایــد زودتر قبل از چیــدمان انجام بدهیــد. پشت مبل ها را به عنوان دیوار اتاق نشیمن در نظر بگیریــد و در طرف دیگر، اتاق پذیرایی را بچینیــد.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

تابلوهای نقاشی

نصب تابلو نقاشی در ارتفاع بالا باعث مي شود اتاق بزرگتر دیــده شود. نقش دیگر تابلوها پر کردن دیوارهای خالی است.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

آیینه

نصب آیینه روی دیوار هم با انعکاس نور باعث بزرگ نشان دادن اتاق مي شود.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

سایز فرش ها

فرش ها بایــد به اندازه فضایی باشند که قرار است در آنجا قرار بگیرند. فرش های خیلی بزرگ یا خیلی کوچک فضای اتاق را خیلی بزرگ یا خیلی کوچک مي کنند.

با اصول چیدمان مبلمان منزل آشنا شوید

پرده

و در آخر هم اینکه نصب پرده های بلند سقف را بلندتر نشان مي دهد. حتی برای پنجره ها و سقف های بلند هم مناسب است.

 

با تشکر از شما بابت همراهی وب سایت نیک شو.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا