پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • باید بدانید که همیشه صداقت بهترین سیاست نیست!

  مجموعه : جامعه شناسی,روان شناسی

  باید بدانید کــه همیشه صداقت بهترین سیاســت نیست!

  تقریبا همه افراد قبول دارند کــه همیشه صداقت بهترین سیاســت اســت اما خب نباید شعر معروف : جز راســت نباید گفت ، هر راســت نشاید گفت . را هم مد نظر داشته باشیم ، چرا؟ در ادامه به طور کامل به شما خواهیم گفت. دروغگو دشمن خداســت! هیچ کس دوست ندارد در هنگام دروغ گفتن دستش رو شود و عدم صداقت و فریبکاری اش فاش شود. اما آیا واقعا دروغ گفتن و عدم صداقت، شما را فردی متقلب و فریبکار ميکند؟

   

  حقیقت این اســت کــه گاهی دروغ گفتن مزایایی دارد و این مزایا همیشه برای نفع شخصی نیستند. گاهی اوقات مردم برای محافظت از دیگران و لطمه وارد نکردن به احساسات آن‌ها دروغ ميگویند. به این خاطر کــه باید بپذیریم گاهی اوقات شنیدن حقیقت بسیار دردناک اســت و همیشه صداقت بهترین سیاســت و انتخاب نیست.

  باید بدانید که همیشه صداقت بهترین سیاست نیست!

  چرا دروغ ميگوییم؟

  باید برای یک لحظه هم کــه شده با خودمان صداقت داشته باشیم و بپذیریم کــه همه ما دروغ ميگوییم. فریبکاری و گاهی اوقات محافظت کردن در طبیعت ماســت. بله، ما گاهی برای پوشاندن رفتار‌های بد، بازی دادن دیگران یا بالا بردن قدرت خود و رسیدن به چیز‌هایی کــه ميخواهیم به دروغگویی روی ميآوریم.

   

  اما همین طور برای صدمه نزدن به احساسات دیگران، دوری از مشاجره‌های غیر ضروری یا به سادگی تنها برای روحیه مثبت دادن به دیگران دروغ ميگوییم.

  باید بدانید که همیشه صداقت بهترین سیاست نیست!

  عدم صداقت در طبیعت ماســت

  محققان معتقدند کــه دروغ گفتن بعد از پیشرفت مهارت‌های زبانی به وجود آمده اســت. دروغ گفتن به گونه‌ای نوع پیشرفته اســتراتژی فریبکاری اســت کــه حیوانات برای مخفی کردن خود یا فریب دادن شکارچی‌ها یا طعمه‌های خود اســتفاده ميکنند.

   

  دروغ گفتن سریع‌ترین و کارآمدترین روش برای افزایش قدرت و به دست آوردن منابع اســت. اگر دشمن تان از شما بزرگ‌تر و قوی‌تر اســت، اســتفاده از نیروی فیزیکی به نفع تان نخواهد بود. اما اگر ميتوانید دشمن را فریب دهید و او را بازی دهید، نه تنها ميتوانید منابع او را به دست بیاورید، بلکــه حتی قادر خواهید بود کــه به آن‌ها بقبولانید کــه این فکر خودشان بوده اســت.

   

  هر چند وقت یک بار دروغ ميگوییم؟

  این مورد به هر شخص بستگی دارد. فراوانی دروغ گویی برای اولین بار توسط روانشناس اجتماعی بلا دپائولو اندازه گیری شد. او از ۱۴۷ نفر خواســت تا در طول روز هر گاه دروغی گفتند، آن را یادداشت کنند. به طور میانگین، افراد مورد آزمایش او دو بار در روز دروغ ميگفتند. دروغ‌ها طبیعت بی ضرری داشتند و بهانه تراشی‌های بی گزندی مانند دلیل دیر رسیدن شان بودند؛ یا دروغ‌هایی جزئی کــه تصوری اشتباه ایجاد ميکردند. به عنوان مثال به جای گفتن عدد حقیقی ۲ کیلومتر گفته بودند کــه ۵ کیلومتر دویده اند.

   

  ما از زمانی کــه صحبت کردن را آموخته ایم در حال گفتن دروغ‌های جزئی هستیم

  ما در سنین کم شروع به دروغ گفتن ميکنیم. آیا والدین تان به شما نگفته اند کــه در مهمانی از میزبان تان به خاطر غذای خوشمزه‌ای کــه انگشتان تان را نیز با آن خورده اید تشکر کنید؟ اگر تعارف‌های اجتماعی را کنار بگذاریم، این حرف دقیقا عین عدم صداقت اســت.

   

  کودکان در سنین ۲ تا ۵ سالگی دروغ گفتن را ميآموزند. کانگ لی، یک روانشناس از دانشگاه تورنتو کودکانی کــه در سن ۲ تا ۸ سال بودند را مورد مطالعه قرار داد، تا نوع دروغ‌هایی کــه ميگویند را شناسایی کند.

   

  زمانی کــه کودکان در ۲ سالگی شروع به دروغ گفتن ميکردند، نشان دهنده‌ی این بود کــه در حال آزمایش کردن میزان اســتقلال شان هستند. آن‌ها دروغ ميگفتند تا ببینند چه نتیجه‌ای از آن به دست ميآورند. در سن ۸ سالگی، کودکان توانایی دروغ گفتن برای صدمه نزدن به احساسات دیگران را به دست ميآورند. نتیجه این تحقیق مشخص کرد کــه این دروغ‌ها به جای فریب و بازی دادن دیگران، زمینه‌ی همدردی و ترحم دارند.

  باید بدانید که همیشه صداقت بهترین سیاست نیست!

  عدم صداقت بازتاب اهداف ما اســت

  گاهی حتی برای دروغ گفتن نیازی نیست کــه دهان تان را باز کنید. حالت صورت تان ميتواند به سادگی به جای شما دروغ بگوید. آرایش کردن و اغراق کردن نزدیک‌ترین کار‌ها به دروغگویی هستند. اما در این صورت، این دروغ‌ها هیچ گاه از روی بد ذاتی نیستند؛ بلکــه نشان دهنده‌ی آرزو‌های شخص اســت.

   

  در آزمایشی کــه توسط رابرت فلدمن انجام شد، او از تعدادی از دانش آموزان سوال‌هایی درمورد نمره‌ها و میزان تلاش شان در مدرسه پرسید. اکثر آن‌ها در مورد نمره‌های واقعی شان دروغ گفتند. اما به جای این کــه مانند اکثر مردم در هنگام دروغگویی مضطرب شوند، بسیار هیجان زده و با ذوق در مورد موفقیت‌های شان فخر فروشی ميکردند.

   

  «ما دروغ ميگوییم اگر صداقت کارساز نباشد» – تیم لوین

   

  آیا تفاوتی میان دروغ اخلاقی و دروغ غیر اخلاقی وجود دارد؟ اگر با خودمان صداقت داشته باشیم پاسخ، یک بله‌ی قاطعانه اســت. بعضی دروغ‌ها با نیت محافظت از کسانی کــه به آن‌ها دروغ ميگوییم گفته ميشوند.

   

  حتی مشخص شده اســت کــه دروغ گویی از لحاظ روانشناختی برای دروغگو مفید اســت. کسانی کــه به شدت با خودشان صادق هستند، به احتمال بالاتری به افسرگی مبتلا ميشوند. کسانی کــه بسیار صادق هستند، معمولا با صفاتی مانند رک، یا گاهی حتی دروغگوی بیمار شناخته ميشوند.

   

  اگر بدانید چه زمان و چگونه باید صداقت خود را کنار بگذارید، حتی ميتوانید روابط میان خودتان و دیگر افراد را نیز بهبود ببخشید. در حقیقت، اگر کسی متوجه شود کــه به او دروغ گفته اید تا از او محافظت کنید، ممکن اســت بیش از پیش به شما اعتماد کند. دروغ‌های با نیت خوب به عنوان دروغ‌های حرفه‌ای اجتماعی شناخته ميشوند.

   

  دروغ گفتن برای به دست آوردن بهترین‌ها

  دروغ گویی حرفه‌ای اجتماعی از چهار بخش ظرفیت انسان‌ها اســتفاده ميکند: تئوری ذهن، همدردی، حافظه و تخیل.

   

  در این صورت، دروغی کــه تصمیم به گفتن آن ميگیریم از نتیجه گیری اخلاقی و احساسی ما سرچشمه ميگیرد. ما اولویت بیشتری برای مهربانی نسبت به حقیقت قائل ميشویم تا به کسی کــه در این ماجرا درگیر اســت، صدمه‌ای نرسانیم. هر چه مغز ما پیشرفته‌تر ميشود، توانایی تفکر منطقی اخلاقی با سرعتی مشابه با کنترل شخصی و توانایی تفکر، رشد ميکند.

   

  بی غرض‌ترین دروغ‌ها به عنوان دروغ‌های مصلحتی شناخته ميشوند. این دروغ‌ها وسیله‌های تغییر دهنده‌ی حقیقتی هستند کــه گوینده برای محافظت از شخصی دیگر از آن‌ها اســتفاده ميکند. با این کار ما خودمان را در خطر تنبیه شدن به خاطر کار اشتباه دیگران قرار ميدهیم.

  باید بدانید که همیشه صداقت بهترین سیاست نیست!

  صادقانه بگویم، دروغ گویی چندان هم بد نیست

  چیزی کــه دروغ‌ها را ميسنجد نیت پشت آن‌ها اســت. دروغ‌هایی کــه برای محافظت از دیگران گفته ميشوند در واقع ميتوانند روابط را مستحکم‌تر کنند. دیگر دروغ‌هایی کــه برای آراســتن ظاهر گفته ميشوند، به میزان قابل بحثی بی ضرر هستند.

   

  همه چیز به این حقیقت بر ميگردد کــه همه ما دلیل‌های خود برای دروغ گویی و بیان نکردن بعضی حقایق را داریم. در پایان روز، چیزی کــه نميدانیم ضرری به ما نميرساند. گاهی عدم صداقت برای اطمینان از این کــه همه چیز به خوبی پیش ميرود لازم اســت.

   

   

  مطالب بیشتر:

  دروغ گفتن فرزندان ، راه چاره چیست؟

  دروغ های رایجی کــه والدین به کودکان می گویند

   

   

  هیچ نظری ثبت نشده است
  نظرات این پست غیرفعال هستند.
  تبلیغات
  تبلیغات
 • مطالب پربازدید
 •