موفقیت و پیشرفت

اگر می خواهید پیشرفت کنید با این آدم ها معاشرت کنید

اگر می خواهید پیشرفت کنید با این آدم ها معاشرت کنید

اگر مي خواهید پیشرفت کنید با این آدم ها معاشرت کنید

اطرافیانتان مي توانند تاثیر زیادی روی شما داشته باشند ، مطمئن باشید اگر با آدم های موفق معاشرت کنید و خودتان هم بخواهید کــه موفق شوید تاثیرگذار خواهد بود. موفقیت در خلأ رخ نمي دهد یعنی وقوع آن به چیزهای مختلفی بستگی دارد. در واقع، عوامل زیادی هستند کــه باعث موفقیت ما مي شوند. سختکوشی و پشتکار برای رسیدن به موفقیت شغلی همواره ضروری هستند، اما رشد شخصی شما کــه به موفقیت شغلی تان منجر مي شود مي تواند تحت تأثیر دیگران هم باشد.

 

کسانیکــه برای معاشرت کردن انتخاب مي کنیم، روی نحوه ی فکر، عمل و احساس کردن ما تأثیر مي گذارند. موفقیت در دیگر بخش های زندگی تا حدود زیادی تعیین کننده ی موفقیت شغلی خواهد بود. یک بازیکن فوتبال اگر با کسانی در ارتباط باشد کــه او را به بهتر شدن سوق دهند، نه اینکــه او را از پتانسیل خودش هم دور کنند، مي تواند به موفقیت دست پیدا کند.

 

معاشرت با افراد مناسب، نه کسانی کــه ممکن است ما را عقب نگه دارند، مي تواند ما را به موفقیت برساند.

 

۱- آدم های سختکوش

اگر می خواهید پیشرفت کنید با این آدم ها معاشرت کنید

احتمالاً کسی را مي شناسید کــه سرسختانه کار مي کند و شاید خودتان هم یکی از همين دست آدم ها باشید. این نوع آدم ها ما را هر روز به سختکوشی بیشتر سوق مي دهند. گرچه موفقیت برای هر کسی شکل و تعریف خاص خود را دارد و در واقع موفقیت های شخصی آدم ها باهم قابل قیاس نیستند، اما ما مي توانیم پشتکار خود را با پشتکار آن ها بسنجیم. علاقه و تعهد واقعی زمينه ساز موفقیت های کاری خواهد شد.

 

۲- آدم های مثبت نگر

اگر می خواهید پیشرفت کنید با این آدم ها معاشرت کنید

آدم ها وقتی احساس شادی مي کنند، معمولاً کار خود را بهتر انجام مي دهند. نگرش منفی مي تواند وجدان کاری را از ما بگیرد و هیچ نکته ی الهام بخشی کــه به موفقیت یا نوآوری بیانجامد، در اختیار ما نمي گذارد. معاشرت با افراد منفی نگر مي تواند مانع خلاقیت و پشتکار در شما شود و درنهایت به شکست کاری شما منجر شود. کسانی کــه نگرش مثبتی دارند مي توانند تأثیر معکوسی داشته باشند، به طوری کــه ارتباط با آن ها حرکت شما به سمت موفقیت را به نحو مؤثرتری تسهیل مي کند. شادی بخشی به محیط کار، روحیه ی کارکنان و اشتیاق آن ها را حفظ مي کند.

 

۳- کسانی کــه سؤال مي پرسند

اگر می خواهید پیشرفت کنید با این آدم ها معاشرت کنید

آلبرت انیشتین یک بار گفته بود «مهم این است کــه هرگز دست از سؤال کردن برندارید.» ما باید دائماً درباره ی خودمان و کارمان سؤال بپرسیم. با این حال، سؤال های مهم به ذهن هر کسی نمي رسند. کسانی کــه سؤال مي پرسند ممکن است نگاه جدیدی نسبت به یک مسأله یا اندیشه به وجود آورند و این سؤال ها در نهایت مي توانند منجر به یک پیشرفت بزرگ در کار شما شوند. همه چیز به زاویه ی دید بستگی دارد.

 

۴- آدم های رویاپرداز

اگر می خواهید پیشرفت کنید با این آدم ها معاشرت کنید

شاید بعضی آدم ها از نظر دیگران خیالباف تلقی شوند اما ما مي دانیم کــه هدف گذاری و سختکوشی به ما کمک خواهد کرد به چیزی برسیم کــه بسیاری آن را دست نیافتنی مي دانند. برای اینکــه بتوانیم انگیزه ی خود را حفظ کنیم، باید با کسانی معاشرت کنیم کــه هدف های مشابهی در ذهن دارند. حتی لازم نیست این آدم های خیالباف در همان حوزه ی کاری شما باشند، بلکــه تنها چیزی کــه اهميت دارد این است کــه ارتباط خود را با آدم هایی کــه برای زندگی شان برنامه دارند حفظ کنید. دیدن پشتکار دیگران شما را نسبت به دستیابی به هدف هایتان حریص خواهد کرد.

 

شما ترکیبی از تمام کسانی هستید کــه با آن ها وقت مي گذرانید. مطمئن شوید با کسانی ارتباط مستقیم دارید کــه شما را بالا مي کشند، الهام بخش شما هستند و به شما انگیزه مي دهند بیشتر کار کنید و بهتر باشید. رشد و پیشرفت شخصی و کاری، ممکن است تغییر دوستان و همکاران را به دنبال داشته باشد کــه این مسأله ای طبیعی است و بخشی از زندگی محسوب مي شود. اگر به دنبال محقق شدن رؤیاهایتان هستید، هرگز فراموش نکنید کــه بدون سختکوشی، مثبت نگری و بلند پروازی به هدف تان نخواهید رسید.

 

منبع : روزیاتو

 

مطالب بیشتر:

 

بهترین روش برای داشتن ذهن خلاق

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا