جامعه شناسی,روان شناسی

افکار و نظر دیگران نسبت به من چگونه است؟

افکار و نظر دیگران نسبت به من چگونه است؟

افکار و نظر دیگران نسبت به من چگونه است؟

همه ما اوقاتی را که با خود به تفکر می پردازیم حتما به برداشت و طرز تفکر دیگران نسبت به خودمان نیز فکر می کنیم. اما آیا واقعا این که دیگران درمورد ما چه فکری می کنند مهم است؟ با هم در ادامه مــی خوانیم.

 

آزمون: من از نگاه دیگران چه شخصیـتی دارم

۱ – در چه زمانی از روز بهترین و آرام‌ترین احساس را داریـد؟

الف_ صبح
ب_ عصر و غروب
ج_ شب

 

۲ – معمولاً چگونه راه مــی‌روید؟

الف_ نسبتاً سریع، با قدم‌های بلند
ب_ نسبتاً سریع، با قدمهای کوتاه، ولی تند و پشت سر هم
ج_ آهسته تر، با سری صاف روبرو
د_ آهسته و سربه زیر
ه_ خیلی آهــسته

 

۳ – هنگام صحبت کردن با دیگــران

الف_ می‌ایستید و دست به سینه حرف مــی‌زنید.
ب_ دست‌ها را در هم قلاب می‌کنید.
ج_ یک یا هر دو دست را در پهلو مــی‌گذارید.
د _ دست به شخصی که با او صحبت می‌کنید، مــی‌زنید.
ه_ با گوش خود بازی می‌کنید، به چانه تان دست می‌زنید یا موهایتان را صاف میــکنید

 

۴ – وقتی آرام هستید، چگونه مــی‌نشینید؟

الف_ زانو‌ها خم و پا‌ها تقریباً کنار هــم
ب_ چهارزانو
ج_ پای صاف و دراز به بیــرون
د_ یک پا زیر دیگری خــم

 

۵ – وقتی چیزی واقعاً برای شما جالب است، چگونه واکنش نشان مــی‌دهید؟

الف_ خنده‌ای بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بــوده
ب_ خنده، اما نه بلنــد
ج_ با پوزخند کوچـک
د_لبخند بزرگـــ (خنده با دهان بسته)
ه_ لبخند کوچــک

 

۶ – هنگام ورود به یک میهمانی و یا یک جمع

الف_ با صدای بلند سلام و حرکتی که همه متوجه شما شوند، وارد مــی‌شوید
ب_ با صدای آرامتر سلام می‌کنید و سریع به دنبال شخصی که می‌شناسید، مــی‌گردید
ج_ در حد امکان آرام وارد می‌شوید، سعی می‌کنید به نظر سایرین نیــایید

 

۷ – سخت مشغول کاری هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلی یا شخصی آن را قطع مــی‌کند.

الف_ از وقفه ایجاد شده راضی هستید و از آن استقبال مــی‌کنید
ب_ به سختی ناراحت مــی‌شوید
ج_ حالتی بینابین این ۲ حالت ایجاد مــی‌شود

 

۸ – کدامیک از مجموعه رنگ‌های زیر را بیشتر دوست داریــد؟

الف_ قرمز یا نارنجی
ب_ سیاه
ج_ زرد یا آبی کمرنگ
د_ سبز
ه_ آبی تیره یا ارغوانی
و_ سفید
ز_ قهوه ای، خاکستری، بنفش

 

۹ – وقتی در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتی دراز می‌کشــید؟

الف_ به پشت
ب_ روی شکم (دَمَر)
ج_ به پهلو و کمی خم و دایره‌ای
د_ سر بر روی یک دست
ه_ سر زیر پتو یا ملافه

 

۱۰ – آیا شما غالباً خواب می‌بینید که:

الف_ از جایی مــی‌افتید
ب_ مشغول جنگ و دعوا هســتید
ج_ به دنبال کسی یا چیزی هــستید
د_ پرواز می‌کنید یا در آب غوطه وریــد
ه_ اصلاً خواب نمــی‌بینید
و_ معمولاً خواب‌های خوش مــی‌بینید

 

امتیازات

سؤال اول: الف (۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز)

 

سؤال دوم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

 

سؤال سوم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)

 

سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز)

 

سؤال پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا. متیاز)

 

سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)

 

سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)

 

سؤال هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱ امتیاز)

 

سؤال نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د. (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

 

سؤال دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، و (۱ امتیاز)

 

امتیازهایتان را جمع کنید. عدد به دست آمده را با جدول زیر مقایسه کنید و شخصیت خودتان را بشناســید.

 

نتیجه گیری

اگر امتیاز شما بالای ۶۰ است: دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند آن‌ها شما را مغرور، خودمحور و بی نهایت سلطه جو می‌دانند، گرچه شما را تحسین می‌کنند و به ظاهر می‌گویند «کاش من جای تو بودم!»، اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد رابطه‌ای عمیق و دوستانه با شما بی‌میل و فراری هستند.اگر از ۵۱ تا ۶۰ امتیاز دارید: بدانید دوستانتان، شما را تحریک پذیر می‌دانند، بدون فکر عمل می‌کنید و سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته مــی‌شوید،

 

علاقه‌مند به رهبری جمع و تصمیم گیریهای سریع دارید (هرچند اغلب درست از کار درنمی آیند) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره می‌دانند. کسی که همه چیز را تجربه و امتحان می‌کند، از ماجراجویی لذت می‌برد و در مجموع آن‌ها به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما، از همراهی‌تان لذت می‌برند.اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتیاز به دست آوردید: به خود امیدوار باشید، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده، جالب و جذاب مــی‌بینند.

 

شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتاری خوبی بهره‌مند هستید. فردی مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر می‌رسید. قادر هستید به موقع باعث شادی و خوشی دوستانتان شوید و اسباب خنده آن‌ها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک برای اعضای گروه هستید.اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد: بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه می‌دانند شما باهوش و با استعداد هســتید،

 

اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگی با دیگران باب دوستی را باز نمی‌کنید. اما اگر با کسی دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست می‌شوید، اما سخت‌تر دوستی‌ها را ر‌ها می‌کنید.از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز: در نظر سایرین فردی زحمت کش هستید، اما متأسفانه گاهی اوقات ایرادگیر هستید. شما بسیار محتاط و بی نهایت ملاحظه کار به نظر مــی‌رسید.

 

انسانی زحمتکش که در کمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را به دوش می‌کشد و بدون فکر و براساس تحریک لحظه‌ای و آنی هرگز نظر نمی‌دهد. دیگران می‌دانند شما همیشه تمام جوانب کار‌ها را می‌سنجید و سپس تصمیم می‌گیرید؛ و اگر کمتر از ۲۱ امتیاز داشتید: دیگران شما را خجالتی، عصبی و آدمی شکاک می‌دانند شخصی که همیشه سایرین برایش تصمیم می‌گیرند و از او مراقبت مــی‌کنند.

 

کسی که اصلاً تمایل به درگیرشدن در کارهای گروهی و ارتباط با افراد دیگر را ندارد.مرجان پلویی کارشناس ارشد روان شناسی عمومی و مشاور کودک و خانواده توجه به این نکته را حائز اهمیت دانست که هیچ کدام از تست یا ابزارهای روانشناسی به تنهایی و بدون شرح حال و مصاحبه بالینی مورد قبول نیســتند.

 

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا