مطالب خواندنی و جالب

اسم پسر خارجی بین المللی | مشترک ایرانی و خارجی | دوملیتی

اسم پسر خارجی بین المللی | مشترک ایرانی و خارجی | دوملیتی

اسم پسر خارجی بین المللی | مشترک ایرانی و خارجی | دوملیتی

اگر قصد دارید اسم پسرتان را طوری انتخاب کنید که هم در ایران و هم در خارج از کشور رایج باشد باید بروید سراغ اسم های دوملیتی یا بین المللی که در لیست زیر خاص ترین آن ها را برای شما لیست کرده ایم.

 

بهترین اسم هایی که ما می توانیم به شما پیشنهاد کنیم:

سایمان

آدریان

آرین

نیل

دانیال

راد

سام

اسم پسر خارجی بین المللی | مشترک ایرانی و خارجی | دوملیتی

حالا چند اسم منتخب دیگر:

کارن

رایان

رابین

دانیال (به شکل Daniel اسم پسرانه است و به شکل دانیل Danielle اسم دخترانه، اسمی محبوب در فرانسه و اسپانیا)

بنیامین (با ریشه عبری، معادل بنجامین)

میکائیل (اسم عبری معادل مایکل Michael)

داریو (نام پادشاهی پیش از ساسانیان، در لاتین به معنی دارا، ثروتمند، توانگر)

پرهام (که شکل عربی آن ابراهیم و شکل لاتین آن Abraham است)

آدرین (اسم با ریشه لاتین، معادل آدریانوس)

اسم پسر خارجی بین المللی | مشترک ایرانی و خارجی | دوملیتی

حالا یک لیست دیگر که در آن از کشورهای مختلف نام های بین المللی ذکر شده:

اسم پسر خارجی (ریشه فرانسوی)

الف

آراشید arashid : پسته زمینی یا پسته شام

آرژان arzhan : نقره

آریسته ariste : آریستئوس در اساطیر یونان، پسر اپولون، او تربیت زنبور عسل را به مردم آموخت.

 

د

دیان : دیانا

 

س

سابین sabin : سروکوهی

ساردین sardin : فرانسه-یونانی سمارسیس، سردین، نوعی ماهی شبیه به شاه ماهی

اسم پسر خارجی بین المللی | مشترک ایرانی و خارجی | دوملیتی

اسم پسر خارجی (ریشه یونانی)

الف

آدریان adrian : آدریانوس، نام یکی از امپراتوران روم

آدریانوس adrianos : آدریان، نام یکی از امپراتوران روم

 

آنیسا anisa : یونانی-فارسی مبارز بزرگ – آنیس یونانی به معنای مقاومت و اعتراض + الف تانیث فارسی. در فارسی به معنی همانند عشق، در آذری به معنای مانند خاطره

ارمیس armis : هرمس

ایلیاد eiliad : نام منظومه حماسی دوران قدیم اثر هومر شاعر نابینای یونانی و از شاهکارهای ادبیات جهان است که درباره جنگی به همین نام است که بین مردم یونان و تراوا درگرفت.

 

پ

پارسیس parsis : شکل یونانی پارسی، پارسی، ایرانی

پریام paryam : در افسانه‌های قدیم یونان، آخرین پادشاه تروا که شهر وی به دست یونانیان افتاد.

 

ت

توما toma : توام، همراه ، نام یکی از حواریون عیسی(ع)

 

د

دنیس : نام یکی از پادشاهان یونان که افلاطون مدتی در دربار او بود.

 

س

ساشا sasha : ریشه اصلی نام ساشا یونانی است اما در زبانهای روسی و فرانسه و انگلیسی بکاربرده می‌شود و به معنای مدافع و محافظ مردان است.

 

ک

کارانوس karanos از سرداران سپاه اسکندر مقدونی

 

م

مینوس minos : در اساطیر یونانی نام پادشاه کرت پسر زئوس

 

و

واران varan : نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی که نامشان بهرام بوده داده‌اند.

 

ه

هامان haman : معرب از یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش

هرمان : نام یکی از پادشاهان یونانی

هرمس : از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا

اسم پسر خارجی بین المللی | مشترک ایرانی و خارجی | دوملیتی

اسم پسر خارجی (ریشه ترکی)

الف

آتا ata : پدربزرگ

آتاش atash : آداش، همنام

آتان atan : پرتاب کننده

آتحان athan : کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد.

آتسر arser : نام سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی

آتلی atli : سواره، صاحب اسب، اسب سوار

آتمش atmesh : عدد شصت که از اعداد مقدس است. همچنین پرتاب کردنی

آتیال atyal : یال اسب – از اسامی مرسوم بین قبایل ترکمان

آداش adash : آتاش، همنام، هم اسم

آدلی adli : نامور، نامدار

آراز araz : گویش ترکی رودخانه ارس

آراس aras : آراز، رود ارس

آرویج arvij : همیشه سبز، باطراوت، شاداب

آرکا arka : آرخا- مایه اطمینان و پیشتگرمی

آلب alb : (سکون لام و ب) دلیر، پهلوان

آنیل anil : معروف، نامدار

آیتاش aytash : همتای ماه، نام شخصی در دوره سامانیان

آیتکین aytakin : ماه

آیدین aydin : شفاف و روشن، درخشنده مانند ماه

آیهان ayhan : آیهان = آیخان (آی + خان) پادشاه ماه

آیکان aykan : آیکان = آیقان (آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف و تمیز است. اصیل ، نجیب

آقا میر agha mir آقا : (ترکی) + میر (ازعربی) سلطان بزرگ، امیر والامقام، نام روستایی در نزدیکی بیرجند

آلما گل alma gol آلما : ( ترکی) + گل (فارسی) گل سیب، کنایه از زیبایی و تر و تازگی

آیتونا aytona : ترکی-فارسی در ترکی به معنای زیبا و درخشان مانند ماه و در فارسی به معنای حالا، در حال حاضر و همچنین است.

ائلمان elman : مانند مردم

ارسلان arsalan : شیر، نام پسر مسعودغزنوی

اتابک atabak : در ترکی پدربزرگ. مرکب از دو کلمه آتا و بک مخفف بیوک، به معنی بزرگ است. در دربارهای ایران معمول به معنی آموزگار سلطان و گاهی به معنی بزرگ ایل استفاده شده است.

ارتگین : همسر دلاور

اصلان aslan : شیر

امان الله aman allah : آن که در پناه و لطف وعنایت خداوند است.

اوین avin : برخیز، به ضم ی

ایاز ayaz : نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی

ایلماز il maz : پایدار، جاویدان، ماندگار، کسی که در محدوده زمان نمی‌گنجد.

ایلیار il yar : کمک کننده به ایل، محافظ خانواده

الشن alshen : شادی بخش ایل، مایه شادی طایفه، حاکم، رهبر، حکمران یک منطقه

ایاز eiyaz : نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی

الیاد elyad : ال (ترکی) + یاد (فارسی)،ایلیاد به یاد ایل

 

ب

بابر baber : ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک

بایتگین baytagin : از امرای سلطان مسعود غزنوی

بغرا نام پادشاهی از خوارزم که به بخارا لشکر کشید و پایتخت سامانیان را گرفت و دولت خانیه را بنیان گذاشت.

بهادر bahador : دلیر، شجاع

بکتاش baktash : بزرگ ایل و طایفه، نام یکی از پادشاهان خوارزم

 

ت

تایماز taymaz : خطاناپذیر

ترخان tarkhan : در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه‌ای مانند معافیت از مالیات می‌داده است.

تگین tagin : تکین، پهلوان، دلاور

تورال toral : جاوید، همیشه زنده، پهلوان

توسن tosan : اسب سرکش

توماج tumaj : چرمی رنگین و خوش بو

تکش : نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان

تکین takin : تگین، پهلوان، دلاور

 

ج

جانلی janli : جان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده

 

چ

چاووش chavosh : آن که پیشاپیش زائران حرکت می‌کند و اشعار مذهبی می‌خواند.

 

د

دایان dayan : سرافرازی

دومان duman : مه، غبار

 

س

ساتگین satgin : پیاله بزرگی که با آن شراب می‌خورده‌اند، شراب، محبوب، مطلوب

ساتکین satkin : ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می‌خورده‌اند، شراب، محبوب، مطلوب

سالداش saldash : صخره

سبکتین saboktin : نام مؤسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمد غزنوی

 

ش

شاهسون shah savan : شاه (فارسی) + سون (ترکی)، شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران

شانلی shanli : شان (عربی) + لی ( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان تحسین

شهرتاش shahr tash : شهر (فارسی) + تاش (ترکی) همسایه و همشهری

 

گ

گوزل guzəl : زیبا، پسر خوش چهره، پسر زیبا رو

 

ن

نویان : امیر سپاه، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک

 

ی

یاسان yasan : نام یکی از پیغمبران باستانی ایران، در دساتیر کتابی به نام نامه شت و خشور به او نسبت داده شده است.

یاشا yasha : زنده باشی

یاشار yashar : عمرکننده، زندگی کننده

ینال yanal : سردار، رئیس به ویژه سردار ترک نژاد

اسم پسر خارجی بین المللی | مشترک ایرانی و خارجی | دوملیتی

اسم پسر خارجی (ریشه انگلیسی)

الف

آرین arian : آریایی نژاد – از نسل آریایی

 

پ

پرشیا persia : ایران

 

س

سایروس sairus : سیروس یا کوروش

 

ف

فرانسیس : آزاد و رها از قید و بند- فرانسیس باکن فیلسوف بزرگ انگلیسی

 

اسم پسر خارجی (ریشه لاتین)

الف

آدرین adrian : آدریانوس، به فتح ی، یکی از پادشاهان روم که فتوحات زیادی داشت و به ادبیات علاقمند بود.

آنتی گون : حاکم بابل درزمان اسکندرمقدونی

ق

قیصر gheysar : معرب از لاتین، لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای اروپایی

 

م

میکسا : کودکی که نشان از بزرگان دارد. در مراجع لاتین این واژه به معنای ماکسیمیوس کوچک آمده است که خود ماکسمیوس یه معنای بزرگترین است.

 

و

ویکتور victor : پیروز شدن، ظفریافتن

 

اسم پسر خارجی (ریشه ارمنی)

الف

آرارات ararat : نام کوهی در آذربایجان که بنا به روایتی کشتی نوح بر روی آن قرار گرفت.

آرنوش arnosh : از نام‌های باستانی ارمنی

آریستا arista : آریستاکس، برزگر، کشاورز

آریس aris : برزگر

اردشام : پسر ارتاسس دوم و برادر تیگران اول از سلسله اشکانیان ارمنستان

 

ت

تیگران : نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی

 

م

مارتیک

ماسیس : نام کوه آرارات

 

و

وارتان vartan : نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی

ویگن vigen : بیژن

 

 

مطالب بیشتر:

بهترین اسم های پسر ایرانی جدید در سال ۹۸

اسم های خاص دوقلو دختر و پسر | دختر و دختر | پسر و پسر

اسم پسرانه مذهبی شیک و جدید | زیباترین نام های مذهبی

 

 

3.5/5 - (60 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا