مطالب خواندنی و جالب

اسم های هم وزن | زیبا و خاص دخترانه و پسرانه

اسم های هم وزن | زیبا و خاص دخترانه و پسرانه

اسم های هم وزن | زیبا و خاص دخترانه و پسرانه

اگر برای اسم فرزندانتان دنبال نام های هم وزن هستید ما در ادامه سعی کرده ایم کامل ترین لیست اسم های هم وزن دخترانه و پسرانه را آماده کنیم که امیدواریم از آن لذت ببرید.

 

راحله و علی : رامیلا، راحیل، الارا

 

مرضیه و احسان : مانیان، ملورین، ماهین، مهیان

 

الهام و محمدرضا : الیسا، الارا، هیلدا

 

بهار و مجید هم وزن با: باراد، بردیا

 

الهه و مهرداد هم وزن با: ایلیاد، هیراد، مهیاد

 

محدثه و رضا هم وزن با: مرسا، ماهتیسا، ماهورا

 

دیانا و فاطمه هم وزن با: فرنیا، فریماه

 

کوروش هم وزن با: کارن، کیان، کیاراد، کیسان

 

ستاره و محمد هم وزن با: سما، سلدا، ستیا

 

نگین و مهدی هم وزن با: مهنیا، نهان

 

یسنا و حدیثه هم وزن با: سدنا، هلنا،سورنا

 

یگانه هم وزن با: یسنا، حنانه، یامین

 

مبینا و محمد هم وزن با: مهنیا، محیا، میسا، مدیسا

 

تارا و سارا هم وزن با: اسرا، زهرا، افرا، تیارا، کیارا

 

السانا و مهدی هم وزن با: مهنیا، سلدا

 

سام هم وزن با: آرسام، مهرسام، روهام

 

تینا و محمدمهدی هم وزن با: مهتا، محیا، ماهان، امیرطاها

 

آوا هم وزن با: سها، محیا، سانیا، آیدا، آنیا، سونیا

 

دلارام هم وزن با: دیانا، دایانا

 

گندم هم وزن با: گیسو، گلسا

 

ماهیار : ماهور، مهراد، مهرسام

اسم های هم وزن | زیبا و خاص دخترانه و پسرانه

بردیا هم وزن با:بارلی، بارانا، آندیا، سانیا، ستیا، سونیا، هلیا، سالویا، مهدیا، آنیا، محیا

 

محدثه هم وزن با: محیا، حدیث، سلدا

 

ملینا والمیرا هم وزن با: سلام، اسم پسر که به ملینا و المیرا هم وزن با: المان، ماهان

 

اسرا و ارشیا هم وزن با: آریسا و آرشام، آرشین و آرسام

 

سپهر هم وزن با: سپینود

 

ترنج و تمنا و تبسم هم وزن با: طاها، تیام، تورال

 

آیدا و مهدی هم وزن با: آیهان، آدرین

 

مسیح هم وزن با: مرسانا، میسا، ملیسا، مایسا

 

مریم و مانی هم وزن با: محیا، ملینا، ملورین

 

فرشته و مهدی هم وزن با: مهتا، تیدا،مهراد، مهرشاد، شایراد

 

عسل هم وزن با: آیسل، آیسا، غزل، السا، الیسا،علیسا، عرشیا، ایلیا

 

ستوده هم وزن با: سلدا، ستیا، سایدا

 

ماهور هم وزن با: مایسا، مانیا، مایا، مانلی، محیا

 

مهدیه و مصطفی هم وزن با: محیا، مانیا، آدلیا

 

نوشین و محسن هم وزن با: نهان، شایلین، آرشین، ملورین،ماهان، اورهان

 

دنیا هم وزن با: سانیا، هلیا، آنیا، سونیا،ایلیا، بردیا، آریا، ارشیا، آرمیا، بردیا

 

فرشید و ارغوان هم وزن با: آرشان، روژان، فرهان، فرزان

اسم های هم وزن | زیبا و خاص دخترانه و پسرانه

آرزو و شهاب هم وزن با: آرشان

 

میکائیل هم وزن با: میعاد

 

سلنا هم وزن با: سورنا، سانیار، آرسان

 

غزل و عسل هم وزن با: دانیال، علیسا

 

زهرا و آرش هم وزن با: اهورا، آرمیا، ارشیا

 

مهشید و پویا هم وزن با: محیا، مانیا، آرمیا، ارشیا

 

شیوا و میلاد هم وزن با: شاینا، شینا، شایراد، شایان

 

الینا هم وزن با: الشن، ائلوار، الوین، یونا، سورنا

 

نسیم و سردار هم وزن با: سانیا، آیلار، نیلسا، سانیار، سامیار، صدرا

 

مهرنوش و حسن هم وزن با: هیرسا، هامون، ماهور، سامیار، سانیار

 

پریسا و مسیح هم وزن با: پارمیس، مهرسا،هیرسا

 

آریا و آرین هم وزن با: آروشا، آرشین، آریسا، آرنوشا، آرتمیس، آرینا

 

مبینا هم وزن با: سورنا، ماهان

 

حوری و حمید هم وزن با: هلیا، هیلدا، هانا، حلما

 

نفیسه و جواد هم وزن با: هیراد، مهرزاد

 

بهنیا هم وزن با: هلیا، محیا، مهدیا، آنیا، سونیا، ستیا، سالویا، ایلیا، آرمیا، بردیا، ارشیا

 

مریم و مهرداد هم وزن با: ماهور، مهراد، اهورا، آرمیا

 

اهورا هم وزن با: اسرا، زهرا، کیارا، تارا، تیارا، افرا، مهدیا

 

هانا هم وزن با: هامون، هیراد، هیرسا، یونا، سورنا

 

ماهک هم وزن با: مانیا، ماهور، مایسا، مایا

 

سمیرا و یوسف هم وزن با: یسنا، ساینا، سانیا،آرسین، یاسین، سامین

اسم های هم وزن | زیبا و خاص دخترانه و پسرانه

حلما هم وزن با: هیراد، هومان، هیرسا، هومهر، هومان

 

نیایش و یکتا هم وزن با: کیانا، نیلا

 

سحر و مهدی هم وزن با: مهراد، مهرسام، هیراد، ماهور

 

سام هم وزن با: سانیا، ساینا، سارینا، سها، سالویا، مهرسام، سامیار، سانیار، رهام، پرهام

 

السا هم وزن با: الیسا، آنیسا، آیسا، مهرسا، آنیسا، نیلسا، آریسا، الین، الینا

 

آراز هم وزن با: آریسا، آرشین، آروشا، آرشیدا، آریانا، آرتمیس، آرامیس، رزا، آراد، آریا، آرمیا، آرشا، آرسام،

 

مهرنوش هم وزن با: مهراد، مهرشاد

 

کیارش هم وزن با: آوش، کیارا، کیاشا

 

نفس هم وزن با: نورا، نیار، نوژان، نوژا، نیلسا، نیلا

 

ملینا هم وزن با:سورنا، یونا، مهیار، مهراد، مانیار

 

نگین و احسان هم وزن با: نویان، نیکان، آیهان، آرسان

 

پرنیان هم وزن با: باران، روژان، نوژان، آیسان، موژان، سلوان، آیدان، فیدان

 

هیراد هم وزن با: هیلدا، هیوا، هلیا، هانا، هلنا

 

تمنا هم وزن با: سورنا، یونا، طاها

 

آیسل هم وزن با: آیهان

 

آرمین هم وزن با: سلین، آیلین، الین، روژین، سوین، پارمین، شایلین

 

آدرینا هم وزن با: آدرین، سورنا

 

ابوالفضل هم وزن با: آیناز، فرناز، زینب، زهرا، فاطمه، افرا، امیرعباس

 

مینا و رامین هم وزن با: مانیار، آرمیا، ماهور

 

ویدا و پوریا هم وزن با: آیدا، هلیا، سایدا، آیلا

 

الینا هم وزن با: کیانا، سارینا، تینا، یسنا، پرشانا، سنا، ال آی، السا، الیسا، الین

 

مهرسا هم وزن با: مهراد، مهیاد، مهیار، هیرسا، علیسا، مهرزاد

 

فاطمه و فرشید هم وزن با: فریما، فرینا

 

حسنا هم وزن با: آتنا، سارینا، کیانا، النا، الینا، ثنا، ساینا

 

حسام هم وزن با: مهرسا، مایسا، ساینا، سانیا

 

اهورا هم وزن با: اسرا، زهرا، کیارا، تارا، تیارا، افرا، مهدیا

 

آریا هم وزن با: مهدیا، محیا، الیا، سونیا، مهدیا، هلیا، سالویا

 

امیرعباس هم وزن با: نیاز، آیناز، فرناز

اسم های هم وزن | زیبا و خاص دخترانه و پسرانه

زهرا و رضا هم وزن با: اسرا، آریسا، رزا،صدرا، اهورا، طاها

 

محدثه هم وزن با: حدیث، مهدا، محیا، مهشید، مهدیا

 

مرتضی هم وزن با: کاملیا، هلیا، مهرسا، محیا، مهدیا، کیمیا، اسرا، زهرا،صدرا، ایلیا، طاها، آرمیا، ایلیا

 

یزدان هم وزن با:نهان، موژان، شادان، ترلان، آیسان، نوژان، روژان، سلوان، آیدان، سایان

 

مازیار هم وزن با: آیلار، بهار، مانیا، مانلی، مایسا

 

هانا هم وزن با: هامون، هیراد، هیرسا، یونا، پارسینا، سورنا

 

آرین هم وزن با: آرمیا، آریو، آریا، آرشام، آراد

 

نیکان هم وزن با: نهان، موژان، شادان، ترلان، آیسان، نوژان، روژان

 

امین هم وزن با: آوین، آرشین، سلین، پارمین، آیلین، الین، ثمین، شایلین، روژین،یاسین، الوین، آرسین، سروین، سامین، سروین، آرتین

 

ملیکا هم وزن با: آرمیا، ماهان، ماهور، کارن، کیاراد

 

حسین هم وزن با: هلیا، هلن، هلنا، حلما، هانیتا، یاسین، حسام، آرسین، هیرسا

 

پریناز هم وزن با: پرهام، آراز، آیاز

 

نازنین و احسان هم وزن با: نارین، سوین، نویان، یاسین

 

مبینا و محمدطاها هم وزن با: محیا، مهدیا، مهنا، مهتا، تیانا، تیارا

 

ملینا و پویا هم وزن با: محیا، الیا، هلیا، مایا، سانیا، ایلیا، ماهور، پرهام

 

سارا هم وزن با: صدرا، آرمیا، عرشیا، اهورا، سامیار، سانیار

 

آوا هم وزن با: آوش، آراد، آرشا

 

بردیا هم وزن با: ایلیا، آرمیا، باربد

 

رایان هم وزن با: سایان، آیدان، آیسان، سلوان، نوژان، ترلان، موژان، ماهان، ارسلان، شایان، المان، عرفان، هومان، رادین، رادوین

 

مبینا هم وزن با:ویانا، ماندانا، هلنا، آتنا، سیلوانا، پرشانا، آدرینا، سلنا، تینا، آوینا، النا، الینا، السانا

 

تیارا هم وزن با: اسرا، زهرا، افرا، کیارا، تارا، پادمیرا، مهرا

 

الهام و مهرداد هم وزن با: ایلیاد، مهیاد، المان، هیراد

 

السا هم وزن با: الشن، المان، هیرسا، پارسا

 

سینا هم وزن با:سدنا، ساینا، ویانا، سارینا، الینا، هلنا، پرشانا، آدرینا، سلنا، آوینا، لیانا، دیانا

 

آرشا و آرشام هم وزن با: آریسا، آرشین، آرشیدا، آراد، آرین، آراز

 

مصطفی هم وزن با: مهرسا، مهتا، مهدیا، مهتا، محیا، کاملیا، اسرا، زهرا، افرا،کسری، اهورا، صدرا، ایلیا، بردیا

 

هلما هم وزن با: اسما، هلیا، هومان، ماهان، هلنا، سما، هیوا، هانا

 

رضا هم وزن با: آتیلا، ایلیا، رهام

 

حسام هم وزن با: پرهام، رهام، مهرسام، هیرسا

 

عرشیا هم وزن با: آرمیا، ایلیا، بردیا

 

مهسا، مهشید و مهیا هم وزن با: مهیاد، مهراد، مهدی، مهدیار، مهیار، مهرسام

 

الهه و ادریس هم وزن با: السا، الیسا، آدرینا، آدلیا

 

یگانه هم وزن با: یاسین، یونا، یامین، یسنا، یاسمینا

 

الهام هم وزن با: الین، النا، الینا، السا، الیسا، ال آی،الشن، المان، پرهام

 

یاسین هم وزن با: آیلین، آرشین، سلین، سوین، روژین، شایلین، یامین، آروین، آرسین، سروین

 

آرش هم وزن با: آروشا، آرشینا، آرشین، آرشیدا، آنیسا، آریسا، پرشانا

 

امیر هم وزن با: ارسلان، عطا، علیسا

 

کارن هم وزن با: کیانا، کیارا، کیمیا، کاملیا، کارین

 

نفس هم وزن با: نیار، نورا، نوژان، نوژا، نیلسا، نیلا،نویان، نیکان،

اسم های هم وزن | زیبا و خاص دخترانه و پسرانه

بردیا هم وزن با: نیلیا، هلیا، سونیا، آنیا، سالویا، الیا، آرشین، آرشیدا، آرشین، آروشا، آندیا، ایلیا، آرمیا، عرشیا

 

زهرا هم وزن با: رزا، کیارا، پادمیرا، اسرا، افرا،صدرا، اهورا، اکسری، اطاها

 

افسانه هم وزن با: افرا، یگانه، پروانه، ساینا، آینوش، مهرنوش، کیمیا، کاملیا

 

اهورا هم وزن با: افرا، زهرا، کیارا، اسرا، پادمیرا، تیارا

 

آدرینا هم وزن با: آدرین، پارسینا، یونا، سورنا، محمدسینا

 

نازنین هم وزن با: نفس، نیلا، نازنین، نوژان، یاسمین، الین، آیلین، شایلین، سوین، روژین،نیکان، نویان، یاسین، آرسین، آرتین

 

نادیا هم وزن با: بردیا، آرمیا، ایلیا، عرشیا

 

مینو هم وزن با: ماهور، ماهان،گیسو

 

ارغوان هم وزن با: کیان، آرمان، فرزان، ارسلان، آرسان، المان، عرفان، شایان، ماهان، پویان، احسان، آیهان، فرهان، برهان، ماهان

 

فائزه هم وزن با: فاطیما، افرا، فاطمه،

 

سعید هم وزن با: ستیا، سونیا، سارینا، ساینا، سانیا،

 

فائزه هم وزن با: فرهان، فردین، فرهود،

 

سعید هم وزن با: سورنا، سامیار، سبحان

 

آیلین هم وزن با: الین، سوین، سلین، آیسا، آیسان، آیلا، آیدا، آیلین، آیدان

 

لیلا هم وزن با: ستیلا، هیلا، لیانا، لنا، مریلا

 

نگار هم وزن با: ایلگار، مهیار، مازیار، مانیار

 

راحیل هم وزن با: سویل

 

حسین هم وزن با: هلیا، حلما، هانیتا، هلنا، هلن

 

رادین هم وزن با: رامیلا، رایا، سوین، روژین، یاسمین، الین، آیلین، سلین، شایلین

 

یسنا هم وزن با: ویانا، هلنا، آرتینا، سارینا، یسنا، پرشانا، سیلوانا، آدرینا، سلنا، تینا، آوینا، ماندانا، پارسینا، سورنا، یونا، سینا

 

آرامیس هم وزن با: آریسا، آروشا، آرمیتا، آرین، آرشین، آریسا، پارمیس

 

مهرسا هم وزن با: الیسا، آیسا، السا، ملیسا، آتریسا، آریسا، آنیسا، پانیسا، رومیسا، مایسا، پارسا، علیسا، هیرسا، مهراد، مهرسام، مهرشاد

 

ستایش هم وزن با: سبحان، سورنا، سینا، سام

 

هدیه هم وزن با: هلیا، هانا، هانیه، هانیتا، هدی، مهدیه، هانی، هوراد، هومهر، هیراد

 

امیرعلی هم وزن با: الین، الینا، السا، الیسا، علیسا، علیسان، ارسلان

 

مینا و ملینا هم وزن با: سورنا، یونا، پارسینا، سینا، محمدسینا

 

آرش هم وزن با: آنیسا، آرشیدا، آرشین، آریسا، آروشا، آرشینا، آرشام، آریان، آراد، آرسام، آرتین، آریا، آرین، آرشا، آرمین، آرمان

 

مهرداد هم وزن با: شهراد، مهراد، مهرزاد، ایلیاد، مهرشاد، فرداد، فرشاد، فرزاد

 

پارسا هم وزن با: هیرسا، کسرا، صدرا، ایلیا

 

امین هم وزن با: الوین، مبین، آرسین، متین، آرتین، آروین، شروین، بنیامین، یاسین

 

ماهان هم وزن با: آیدان و شایان، ترلان و المان، سلوان و احسان، آیسان و ارسلان

 

آوینا هم وزن با: سارینا، ملینا، رومینا، کیانا، الینا، آتنا، ثنا

 

شایان هم وزن با: آیدان، آیسان، سلوان، ترلان، مرجان

 

غزل هم وزن با: آیسل، عسل، غزاله، ایلیا

 

مینا هم وزن با: تینا، مبینا، آتنا، سارینا، کیانا، رومینا، الینا، ثنا

 

 

مطالب بیشتر:

اسم دختر دلنشین | اسم فوق العاده شیک دخترانه

اسم دخترانه شیک | اسم فوق العاده شیک دخترانه تک و قشنگ

 

 

2.8/5 - (20 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا