مطالب خواندنی و جالب

اسم قرآنی پسرانه | بهترین نام های پسرانه اسلامی

اسم قرآنی پسرانه | بهترین نام های پسرانه اسلامی

اسم قرآنی پسرانه | بهترین نام های پسرانه اسلامی

بهترین و ناب ترین اسم های پسرانه که در کتاب آسمانی قرآن آمده است برای شما که دنبال اسم های شیک و جدید هستید.

 

۱. رحمان

معنای اسم رحمان :

مهربان و بخشاینده

نامبرده شده در سوره: سوره حمد یک

 

۲. رحیم

معنای اسم رحیم :

بسیار مهربان ، بسیار رحم کننده

نامبرده شده در سوره: سوره حمد یک

 

۳. مالک

معنای اسم مالک :

نام فرشته ای که موکل دوزخ است و بعضی گویند که دربان دوزخ است . صاحب ـ دارنده

نامبرده شده در سوره: سوره حمد ۴

 

۴. فتح الله

معنای اسم فتح الله :

پیروزی خدا

نامبرده شده در سوره: بقره ۷۶

 

۵. محرم

معنای اسم محرم :

حرام شده . (منتهی الارب ). حرام گردانیده . آنچه از جانب خدای تعالی حرام شده باشد

نامبرده شده در سوره:بقره ۸۵

 

۶. رسول

معنای اسم رسول :

فرستاده ـ کسی که رسالتی را بر عهده دارد

نامبرده شده در سوره:بقره ۸۷

 

۷. جبرئیل

معنای اسم جبرییل :

یکی از فرشتگان مقرب الهی که که وحی را بر پیغمبران نازل می‌کرد

نامبرده شده در سوره:بقره ۹۸

 

۸. سلیمان

معنای اسم سلیمان :

نام یکی از پیامبران الهی

نامبرده شده در سوره:بقره ۱۰۲

 

۹. احد

معنای اسم احد :

یکی از صفات خداوند به معنای اسم یگانه

نامبرده شده در سوره:بقره ۱۰۲

 

۱۰. قدیر

معنای اسم قدیر :

بسیار قدرتمند ـ قادر- ان اﷲ علی کل شی ٔ قدیر. (قرآن کریم )- نامی از نامهای خدای تعالی

نامبرده شده در سوره:بقره ۱۰۶

 

۱۱. ولی

معنای اسم ولی :

دوست ویار نیکان

نامبرده شده در سوره:بقره ۱۰۷

 

۱۲. نصیر

معنای اسم نصیر :

یاری کننده

نامبرده شده در سوره:بقره ۱۰۷

 

۱۳. محسن

معنای اسم محسن :

نیک ـ نیکو ـ نیکوکار

نامبرده شده در سوره:بقره ۱۱۲

 

۱۴. ابراهیم

معنای اسم ابراهیم :

نام یکی از پیامبران اولوالعزم الهی که خانه خدا را بنا کرد

نامبرده شده در سوره:بقره ۱۲۵

 

۱۵. اسماعیل

معنای اسم اسماعیل :

نام پسر حضرت ابراهیم که مادرش هاجر می‌باشد

نامبرده شده در سوره:بقره ۱۲۵

 

۱۶. یعقوب

معنای اسم یعقوب :

نام یکی از پیامبران الهی و پدر حضرت یوسف (ع) ،  ابن اسحاق بن ابراهیم

نامبرده شده در سوره:بقره ۱۳۲

 

۱۷. اسحاق

معنای اسم اسحاق :

نام یکی از پیامبران الهی- ابن ابراهیم نبی (ع ). پدر او ابراهیم خلیل (ع ) و مادر او ساره (سارا)

نامبرده شده در سوره:بقره ‌۱۳۳

 

۱۸. رئوف

معنای اسم رئوف :

بسیار دلسوز

نامبرده شده در سوره:بقره ۱۴۳

 

۱۹. حجت

معنای اسم حجت :

یا حجةالعصر یا حجةالزمان یا حجةالخلف لقب امام دوازدهم شیعه محمدبن حسن العسکری مهدی (ع ) است . دلیل ـ برهان

نامبرده شده در سوره:بقره ۱۵۰

 

۲۰. شاکر

معنای اسم شاکر :

شکرگزار- سپاس دارنده

نامبرده شده در سوره:بقره ۱۵۸

اسم قرآنی پسرانه | بهترین نام های پسرانه اسلامی

۲۱. غفور

معنای اسم غفور :

آمرزنده

نامبرده شده در سوره: بقره ۱۷۳

 

۲۲. رمضان

معنای اسم رمضان :

ماه نهم سال قمری؛ ماه روزه؛ ماه صیام

نامبرده شده در سوره: بقره ۱۸۵

 

۲۳. عباد

معنای اسم عباد :

بندگان

نامبرده شده در سوره: بقره ۱۸۶

 

۲۴. عزت

معنای اسم عزت :

عظمت و بزرگواری و ارجمندی و ارج و سرافرازی

نامبرده شده در سوره: بقره ۲۰۶

 

۲۵. نعمت

معنای اسم نعمت :

هر چیزی که باعث شادکامی ، آسایش زندگی و سعادت انسان می شود

نامبرده شده در سوره: بقره ۲۱۱

 

۲۶. اکبر

معنای اسم اکبر :

بزرگتر

نامبرده شده در سوره: بقره ۲۱۷

 

۲۷. رحمت‌الله

معنای اسم رحمت الله :

بخشایش و مهربانی خداوند

نامبرده شده در سوره: بقره ۲۱۸

 

۲۸. داوود

معنای اسم داوود :

نام یکی از پیامبران الهی

نامبرده شده در سوره: بقره ۲۵۱

 

۲۹. علی

معنای اسم علی :

بلند مرتبه ـ والا- علي بلند، بلند بر آمده، بلند قدر؛ بزرگ

نامبرده شده در سوره: بقره ۲۵۵

 

۳۰. عظیم

معنای اسم عظیم :

بزرگ ، کلان ؛ بسیار ، فراوان

نامبرده شده در سوره: بقره ۲۵۵

 

۳۱. تراب

معنای اسم تراب :

خاک – ذره، خاک، غبار، گرد و خاک، خاکه

نامبرده شده در سوره: بقره ۲۶۴

 

۳۲. حمید

معنای اسم حمید :

نامی از نامهای خدای تعالی . ستایش کننده، ستوده- پسندیده

نامبرده شده در سوره: بقره ۲۶۷

 

۳۳. حکمت

معنای اسم حکمت :

نوعی فلسفۀ عرفانی که اساس آن وصول به حقایق از طریق کشف و شهود می‌باشد.

نامبرده شده در سوره: آل عمران ۲۶۹

 

۳۴. وهاب

معنای اسم وهاب :

بخشنده

نامبرده شده در سوره: آل عمران ۱۵

 

۳۵. رضوان

معنای اسم رضوان :

بهشت. دربان و نگهبان بهشت

نامبرده شده در سوره: آل عمران ۱۵

 

۳۶. حسن

معنای اسم حسن :

جمال، زیبایی، صباحت

نامبرده شده در سوره: آل عمران ۳۷

 

۳۷. زکریا

معنای اسم زکریا :

زکریاء. نام پیغامبری علیه السلام

نامبرده شده در سوره: آل عمران ۳۷

 

۳۸. محراب

معنای اسم محراب :

قبله، جایگاه امام در مسجد

نامبرده شده در سوره: آل عمران ۳۷

 

۳۹. نبی

معنای اسم نبی :

پیغامبر از جانب خدای تعالی

نامبرده شده در سوره: آل عمران ۶۸

 

۴۰. نعمت‌الله‌

معنای اسم نعمت الله :

احسان و بخشش خداوند

نامبرده شده در سوره: آل عمران ۱۰۳

 

۴۱. محمد

معنای اسم محمد :

نام آخرین پیامبر الهی ـ پسندیده، ستایش شده

نامبرده شده در سوره: آل عمران ۱۴۴

 

۴۲. ایوب

معنای اسم ایوب :

در لغت به معنای اسم برگشت به سوی خدا است

نامبرده شده در سوره: نساء ۱۶۳

 

۴۳. یونس

معنای اسم یونس :

نام یکی از پیامبران الهی که مدتی در دهان ماهی بود

نامبرده شده در سوره: نساء ۱۶۴

 

۴۴. برهان

معنای اسم برهان :

دلیل ـ علت

نامبرده شده در سوره: نساء ۱۷۴

 

۴۵. بشیر

معنای اسم بشیر :

بشارت دهنده

نامبرده شده در سوره: مائده ۱۹

 

۴۶. قادر

معنای اسم قادر :

باقدرت، پرتوان

نامبرده شده در سوره: انعام ۳۷

 

۴۷. یوسف

معنای اسم یوسف :

نام یکی از پیامبران الهی و فرزند حضرت یعقوب(ع)

نامبرده شده در سوره: انعام ۸۴

 

۴۸. الیاس

معنای اسم الیاس :

نام پیغمبری است علیه السلام . نام پیغمبری است مشهور و او پسرزاده ٔ سام بن نوح و عم خضر است

نامبرده شده در سوره: انعام ۸۵

 

۴۹. صالح

معنای اسم صالح :

نام پیامبر قوم ثمود- امین، اهل، باتقوا

نامبرده شده در سوره: اعراف ۷۳

اسم قرآنی پسرانه | بهترین نام های پسرانه اسلامی

۵۰. ماشاءالله

معنای اسم ماشالله :

آنچه خدا بخواهد

نامبرده شده در سوره: اعراف ۱۸۸

 

۵۱. ایمان

معنای اسم ایمان :

اطمینان، اعتقاد

نامبرده شده در سوره: توبه (برائت) ۲۳

 

۵۲. نورالله

معنای اسم نورالله :

نور الهی ، نور خدا

نامبرده شده در سوره: توبه (برائئت) ۳۲

 

۵۴. شفیع

معنای اسم شفیع :

کسی که برای دیگری خواهش عفو یا کمک بکند

نامبرده شده در سوره: یونس ۳

 

۵۵. ضیاء

معنای اسم ضیاء :

نور، روشنی

نامبرده شده در سوره: یونس ۵

 

۵۶. اصغر

معنای اسم اصغر :

کوچکتر ، خردتر

نامبرده شده در سوره: یونس ۶۱

 

۵۷. مجید

معنای اسم مجید :

نامی از نامهای خدای تعالی

نامبرده شده در سوره: هود ۷۳

 

۵۸. رشید

معنای اسم رشید :

صاحب عقل و خرد، رشد یافته

نامبرده شده در سوره: هود ۷۸

 

۵۹. سعید

معنای اسم سعید :

خوشبخت، سعادتمند

نامبرده شده در سوره: هود ۱۰۵

 

۶۰. عطاء

معنای اسم عطاء :

بخشش، موهبت

نامبرده شده در سوره: هود ۱۰۸

 

۶۱. غلام

معنای اسم غلام :

پسر، نوکر- پسر خردسال

نامبرده شده در سوره: یوسف ۱۹

 

۶۲. شاهد

معنای اسم شاهد :

گواه، ناظر

نامبرده شده در سوره: یوسف ۲۶

 

۶۳. امین

معنای اسم امین :

کسی که امانت را رعایت می‌کند

نامبرده شده در سوره: یوسف ۵۴

 

۶۴. روح‌الله

معنای اسم روح الله :

روح خدا

نامبرده شده در سوره: یونس ۸۷

 

۶۵. جبار

معنای اسم جبار :

این واژه در قران کرم در مورد خداوند سبحان آمده است و به معنای اسم صاحب قدرت و زور، سختگیر است

نامبرده شده در سوره: ابراهیم ۱۵

 

۶۶. شهاب

معنای اسم شهاب :

نام سنگ‌های آسمانی

نامبرده شده در سوره: حجر ۱۸

 

۶۷. جمال

معنای اسم جمال :

خوب صورت و نیکوسیرت گردیدن

نامبرده شده در سوره: نحل ۶

 

۶۸. سبحان

معنای اسم سبحان :

منزه، پاک، پاکیزه

نامبرده شده در سوره: اسراء ۱

 

۶۹. شکور

معنای اسم شکور :

بسیارسپاسگزار و شکرکننده

نامبرده شده در سوره: اسراء ۳

 

۷۰. منصور

معنای اسم منصور :

پیروز

نامبرده شده در سوره: اسراء ۳۳

 

۷۱. خلیل

معنای اسم خلیل :

لقب ابراهیم پیامبر. دوست مهربان

نامبرده شده در سوره: اسراء ۷۳

 

۷۲. محمود

معنای اسم محمود :

ستوده

نامبرده شده در سوره: اسراء ۷۹

 

۷۳. فردوس

معنای اسم فردوس :

ارم، بهشت

نامبرده شده در سوره: کهف ۱۰۷

 

۷۴. عبدالله

معنای اسم عبدالله :

بندة خدا

نامبرده شده در سوره: مریم ۳۰

 

۷۵. صادق

معنای اسم صادق :

راست‌گو

نامبرده شده در سوره: مریم ۵۴

 

۷۶. طاها

معنای اسم طه :

نامی برای پیامبر ، حکیم؛ کلیم.

نامبرده شده در سوره: طه ۱

 

۷۷. غفار

معنای اسم غفار :

بسیارآمرزنده

نامبرده شده در سوره: طه ۸۲

 

۷۸. سینا

معنای اسم سینا :

محل عبادت حضرت موسی (ع)

نامبرده شده در سوره: مومون ۲۰

 

۷۹. مصباح

معنای اسم مصباح :

چراغ

نامبرده شده در سوره: نور ۳۵

 

۸۰. هادی

معنای اسم هادی :

هدایت کننده

نامبرده شده در سوره: فرقان ۳۱

 

۸۱. فواد

معنای اسم فواد :

دل و قلب

نامبرده شده در سوره: قصص ۱۰

 

۸۲. صباح

معنای اسم صباح :

صبحگاه

نامبرده شده در سوره: صافات ۱۷۷

 

۸۳. یدالله

معنای اسم یدالله :

دست خدا

نامبرده شده در سوره: فتح ۱۰

 

۸۴. متین

معنای اسم متین :

نامی از نامهای خدای تعالی

نامبرده شده در سوره: ذاریات ۵۸

 

۸۵. جلال

معنای اسم جلال :

صاحب بزرگی و عظمت

نامبرده شده در سوره:الرحمن ۲۷

 

۸۶. حسان

معنای اسم حسان :

نیکو ـ نیک

نامبرده شده در سوره: الرحمن ۷۰

 

۸۷. احمد

معنای اسم احمد :

یکی از نام‌های پیامبر اکرم

نامبرده شده در سوره: صف ۶

 

۸۸. ودود

معنای اسم ودود :

دوست ـ یار

نامبرده شده در سوره: بروج ۱۴

 

۸۹. حافظ

معنای اسم حافظ :

ویژگی کسی که تمام یا بخشی از قرآن را حفظ است ،نگهدار

نامبرده شده در سوره: طارق ۴

 

۹۰. نصرالله

معنای اسم نصرالله :

یاری خداوند

نامبرده شده در سوره: نصر ۱

 

۹۱. صمد

معنای اسم صمد :

بی‌نیاز و پاینده

 

3.8/5 - (14 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا