مطالب خواندنی و جالب

اسم دختر با ناز شروع شود

اسم دختر با ناز شروع شود

اسم دختر با ناز شروع شود

برای شما لیست اسم دختر که با ناز شروع می شود را آماده کرده ایم که می توانید در ادامه ببینید و برای فرزندتان آن ها را انتخاب نمایید.

 

اِلناز

معنی: مایه افتخار ایل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت؛ موجب نعمت و رفاه و آسایش.

ریشه: ترکی

 

ارناز

معنی: از نامهای باستانی

ریشه: فارسی

 

اشک ناز

معنی: مرکب از اشک و ناز، کنایه از دختر زیبا روی و لطیف

ریشه: فارسی

 

ایل ناز

معنی: ایل (ترکی) +ناز (فارسی )، مایه ناز ایل، الناز

ریشه: ترکی

اسم دختر با ناز شروع شود

ایناز

معنی: آیناز، آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه

ریشه: ترکی

 

آبناز

معنی: نام زنی در منظومه ویس و رامین، مایه فخر آب، کنایه از لطافت پوست

ریشه: فارسی

 

آتاناز

معنی: دختر نازنین بابا

ریشه: فارسی

 

آریاناز

معنی: موجب فخر و مباهات قوم آریایی

ریشه: فارسی

 

آفرین ناز

معنی: دختری که بسیار ناز دارد، کنایه از دختر زیبا و طناز

ریشه: فارسی

 

بهارناز

معنی: موجب فخر و نازش بهار

ریشه: فارسی

 

بهناز

معنی: مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه)

ریشه: فارسی

 

بی بی ناز

معنی: بی بی (ترکی) + ناز (فارسی)

ریشه: ترکی

 

پرناز

معنی: مرکب از پر + ناز (زیبا، قشنگ)

ریشه: فارسی

 

پریناز

معنی: دارای ناز و کرشمه‌ای چون پری

ریشه: فارسی

 

تناز

معنی: نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش

ریشه: فارسی

 

جهان ناز

معنی: مایه افتخار جهان، فخر جهان

ریشه: فارسی

 

دُرناز

معنی: (دُر= مروارید، لؤلؤ + ناز = زیبا و قشنگ) (به مجاز) زیبا رو و گران بها.

ریشه: فارسی

 

دریاناز

معنی: مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و قشنگ

ریشه: فارسی

 

دلناز

معنی: (دل + ناز = نوازش)، نوازشِ دل، دلنواز.

ریشه: فارسی

اسم دختر با ناز شروع شود

سَحرناز

معنی: (عربی فارسی) زیبایی سپیده دم؛ (به مجاز) زیبا

ریشه: عربی

سَروناز
معنی: سرو نورسته، سروی که شاخه‌های آن به هر طرف مایل باشد؛ نام نوایی در موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

 

سَمن ناز

معنی: (سَمن + ناز= کرشمه، ناز و غمزه) (به مجاز) زیباروی دارای ناز و کرشمه

ریشه: فارسی

 

ساناز

معنی: نام گلی؛ کمیاب، نادره

ریشه: ترکی

 

سمن ناز

معنی: مرکب از سمن (یاسمن) + ناز (زیبا)

ریشه: فارسی

 

شادناز

معنی: ویژگی آن که شاد است و با عشوه و ناز است.

ریشه: فارسی

 

شهرناز

معنی: در شاهنامه نام دختر جمشید

ریشه: فارسی

 

شهناز

معنی: شاهناز، در موسیقی ایرانی گوشه‌ای در دستگاه شور

ریشه: فارسی

 

شیناز

معنی: شناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) + ناز

ریشه: فارسی

 

صنم ناز

معنی: صنم (عربی) + ناز (فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر

ریشه: عربی – فارسی

 

طَناز

معنی: ویژگی زن یا دختری که ظاهری زیبا و حرکات و رفتاری دلنشین و همراه با ناز و عشوه دارد؛ (به مجاز) بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده؛ آن که به کنایه و از روی طنز و ریشخند سخن میگوید.

ریشه: عربی

 

غزل ناز

معنی: غزل (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از غزل (شعرعاشقانه) + ناز (زیبا)

ریشه: عربی

 

فرحناز

معنی: فرح (عربی) + ناز (فارسی) صاحب شادی و ناز

ریشه: عربی – فارسی

 

فرخ ناز

معنی: مرکب از فرخ (مبارک) + ناز (غمزه)

ریشه: فارسی

 

فرناز

معنی: دارای ناز و غمزه، زیبا و باشکوه

ریشه: فارسی

 

فرهناز

معنی: مرکب از فره (شکوه و بزرگی) + ناز، بانوی بزرگمنش و نازنین

ریشه: اوستایی – پهلوی

 

قمرناز

معنی: اسمی است مرکب عربی فارسی دخترانه به معنی ماه ناز – قمر (عربی) + ناز (فارسی) آن که چون ماه زیباست.

ریشه: عربی- فارسی

 

کیناز

معنی: به کسر کاف، موجب افتخار پادشاه، دختری که پادشاه نازکش اوست، بانویی که در بین بزرگان عزیز است.

ریشه: فارسی

 

گلناز

معنی: دارای ناز و عشوه‌ای چون گل

ریشه: فارسی

 

گوهرناز

معنی: مرکب از گوهر (سنگ قیمتی) + ناز (زیبا)

ریشه: فارسی

 

گیتی ناز

معنی: آن که موجب فخر و مباهات جهان است.

ریشه: فارسی

 

مَهناز

معنی: ماه ناز

ریشه: فارسی

 

مِهرناز

معنی: نام خواهر کیکاووس که وی را به همسری رستم داده بودند، خورشید ناز

ریشه: فارسی

 

ماهناز

معنی: (ماه + ناز = قشنگ، زیبا) ماهروی زیبا

ریشه: فارسی

 

نیکناز

معنی: آن که دارای عشوه و غمزه‌ای خوب و نیکوست.

ریشه: فارسی

 

یارناز

معنی: دوست زیبا

ریشه: فارسی

 

 

2.6/5 - (17 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا