فال و طالع بینی

اسب در فال قهوه به چه معناست؟ تعبیر اسب در فال قهوه

اسب در فال قهوه به چه معناست؟ تعبیر اسب در فال قهوه

اسب در فال قهوه به چه معناست؟ تعبیر اسب در فال قهوه

بسیاری از افراد فال قهوه ميگیرند و در این فال اشکال متفاوتی دیده مي شود که نشان از چیزی اســت .ممکن اســت بعضی از افراد اسب در فال قهوه خود ببینند که نشان از چیزی یا اتفاقی اســت .کلا اسب نمادی از قدرت، آزادی و مرگ اســت. .ما در این مقاله مي خواهیم در مورد دیدن اسب در فال قهوه برای شما بازگو کنیم .

 

نکات مهم گرفتن فال قهوه

1. در فال قهوه فقط یک نیت مي شود.

2. برای نگاه کردن و تعبیر اشکال فنجان در جهت عقربه های ساعت گردانیده مي شود.

3. اشکال ابتدا به طور مستقل تعبیر مي شود و سپس حوادث به یکدیگر ربط داده مي شود.

4. نباید ته قهوه داخل فنجان زیاد باقی مانده باشد زیرا اشکال آشکار نمي شود.

5. یک فال قهوه دو بار گرفته نمي شود،بدشانسی مي آورد.

6. فنجانی که برای فال قهوه گذاشته شده نباید برگردانده شود و باید روباز بماند.

7. برای گرفتن فال قهوه ،قهوه هميشه باید از یک طرف فنجان نوشیده شود.

 

تعبیر اسب در فال قهوه

در دین مسیحیت، اسب سفید نماد مرگ اســت؛ در حالی که در فرهنگ‌های دیگر مانند نئوپاگان ها، مظهر قدرت و خرد اســت.اسب نمادی از قدرت، آزادی و مرگ اســت؛ در هر فرهنگی اسب نماد های مختلفی دارد.

 

بنابراین زمانی که در فال قهوه خود اسب مي‌بینید این بدان معنی اســت که شما این آزادی و اختیار را دارید که از قدرت خود برای دستیابی به آنچه که در زندگی مي‌خواهید اســتفاده کنید، تا زمانی که یک تجربه یا حادثه بد بر سر راه شما قرار بگیرد.

اسب در فال قهوه به چه معناست؟ تعبیر اسب در فال قهوه

دیدن اسب در فال قهوه

 

تعبیر دیدن اسب در فال قهوه

اگر زن هستید مرد جدیدی وارد زندگی شما خواهد شد

اگر مرد هستید از راه رسیدم یک رقیب – رقیبی تازه خواهید داشت . به طور کلی اسب حاکی از شخصیتی قوی اســت.

اگر در قسمت تحتانی فنجان نقش ببندد نشانه حالت افسردگی اســت.

اگر در قسمت ميانی فنجان نقش ببندد نشانه در معرض خطر قرار گرفتن کسی یا چیزی اســت که با شما ارتباط دارد. مثلا یک همکار جدید یا رییس جدید

اگر در قسمت لبه فنجان نقش ببندد شما باید بیشتر اســتراحت کنید . اسب تازه از خواب خوش برخواســته و دارای انرژی فراوان اســت.

 

دیدن اسب در فنجان قهوه، نشان دهنده قدرت، موفقیت و توانایی اســت. اسب نماد خواســته ها و آرزوها اســت. دیدن اسب در فنجان قهوه نشان دهنده ی این اســت که آرزو های شخص به زودی تحقق مي یابد.

 

نماد اسب بیان مي کند که یک فرد به رتبه های بالاتر در زندگی اش ارتقا مي یابد . اگر فقط سر اسب دیده شود، به این معنی اســت که فرد یک سفر یا کار جدیدی را شروع مي کند و نتیجه ی خوبی از آن مي گیرد. اگر یال اسب بلند باشد، این نشان دهنده ی ثروتی بزرگ در آینده اســت.

 

اگر فنجان قهوه متعلق به یک خانم باشد، نماد اسب نشان مي دهد که این خانم به زودی ازدواج مي کند و خانواده اش را ترک مي کند. به طور کلی نماد اسب در فنجان قهوه تفسیری مثبت دارد زیرا آن نماد خوشبختی، قدرت و موفقیت اســت.

اسب در فال قهوه به چه معناست؟ تعبیر اسب در فال قهوه

تعبیر اسب در فال قهوه

 

نقش اسب در بالای فنجان قهوه

وجود اسب در بالای فنجان قهوه نشان مي‌دهد که اکنون زمان اســتفاده از قدرت اعطا شده به شماســت تا هر چیزی را در اطراف خود محقق کنید. شما باید به طرز خستگی ناپذیری کار کنید،

 

چون تمام انرژی لازم برای دستیابی به آنچه که در زندگی خواهان آن بوده اید را اکنون در اختیار دارید. شما باید زرنگ و فعال باشید و این امر برای شما محقق خواهد شد، چون بی تردید آزادی انتخاب در دستان شما قرار دارد. زندگی تماما درباره دستیابی به اهداف‌تان اســت تا زمانی که از دنیا بروید.

 

نقش اسب در ميانه فنجان قهوه

اسبی که در ميانه فنجان قهوه دیده شود، نشانگر این اســت که شما در شرف رسیدن به چیزی هستید که هميشه خواهان آن در زندگی بوده اید و در موعد مقرر، با اســتفاده از قدرت خود، آزادی دستیابی به آن را خواهید داشت. زمانی که به آن دست یافتید، از آن اســتفاده نادرست یا نابه‌جا نکنید،

 

چون این کار ممکن اســت به این معنی باشد که شما از قدرت خود سوءاســتفاده مي‌کنید و این امر مي‌تواند منجر به مرگ زودرس شما شود. هر اندازه هم که مي‌خواهید موفق شوید، حواســتان باشد که باعث اذیت و آزار دیگران نشوید. به دیگران و خصوصیات آن‌ها احترام بگذارید.

اسب در فال قهوه به چه معناست؟ تعبیر اسب در فال قهوه

دیدن اسب در فال قهوه

 

نقش اسب در پایین فنجان قهوه

وجود اسب در پایین فنجان قهوه نشان دهنده این اســت که شما تا رسیدن به آزادی و قدرت خود فاصله زیادی دارید. شما باید به تلاش خود ادامه دهید و شاید در سال‌های آینده بتوانید آزادی عمل خود را بدست آورید که این امر منجر به قدرتمند شدن شما خواهد شد. آنچه شما به آن نیاز دارید، عزم و شکیبایی در تمام کار‌ها و تلاش‌هایتان اســت.

 

تعبیر اسب به صورت پراکنده در فنجان قهوه

وجود اسب‌های پراکنده در فنجان قهوه دلالت بر این دارد که شما شخصی هستید که دستاورد‌های درهم و برهمي دارد. در بعضی مواقع این آزادی عمل را دارید که آنچه مي‌خواهید را دریافت کنید،

اسب در فال قهوه به چه معناست؟ تعبیر اسب در فال قهوه

معنی دیدن اسب در فال قهوه

 

در برخی مواقع باید در زندگی راحت و آسوده باشید، و گاهی اوقات مجبور مي‌شوید بدون هیچ گونه ثمره‌ای کار کنید. شما از قدرت خود اســتفاده مي‌کنید، اما به موفقیت زیادی نمي رسید. کاری که باید انجام دهید این اســت که زندگی خود را مجدداً سازماندهی کنید تا انرژی و تمرکز کافی برای بهبود کارها در اختیارتان قرار بگیرد.

 

سخن آخر نیک شو

دیدن اسب در فنجان قهوه نشان دهنده قدرت، موفقیت و توانایی اســت. اسب نماد خواســته‌ها و آرزوهاســت. هرچند نقش اسب در قسمت‌های مختلف فنجان معانی متفاوتی دارد.

 

 

بخشی از محتوای این مطب برگرفته از سایت ستاره است.

 

 

2.9/5 - (7 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا