پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • ازدواج دختر بدون اذن پدر | بالای 30 سال و زیر 30 سال

  مجموعه : مطالب گوناگون

  ازدواج دختر بدون اذن پدر | بالای 30 سال و زیر 30 سال

  ازدواج دختر بدون اذن پدر | بالای 30 سال و زیر 30 سال

  بسیاری از دختران هستند کــه برای ازدواج می خواهند قید اذن پدر کــه برای ازدواج واجب اســت را بزنند و دنبال راهی برای این کار هستند. اجازه پدر در برخی موارد برای ازدواج دختر نیاز نیست کــه یکی از آن ها ازدواج قبلی دختر اســت درصورتیکــه باکرگی اش را از دست داده باشد ، در این صورت اذن پدر برای ازدواج لازم نیست. در جایی کــه پدر یا جد پدری به علت سفر، حضور در جنگ، اسارت یا عوامل دیگر، امکان حضور و اجازه برای نکاح دختر را نداشته باشند، بازهم دختر ميتواند با مراجعه به دادگاه خانواده، و ارائه دادخواســت و ذکر این نکته کــه علت غیبت پدرش چیست، از دادگاه اجازه ازدواج بگیرد.

   

  بر طبق نظر اسلام و مذهب تشیع دخترى کــه به حد بلوغ رسیده و رشیده اســت، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد، در صورتی کــه بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد. و اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى کــه نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگیرد و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتى کــه بکارتش بوسیله شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست. ولى اگر بواسطه وطى به شُبهه یا زنا از بین‏ رفته باشد، احتیاط مستحبّ آن اســت کــه اجازه بگیرند.

  ازدواج دختر بدون اذن پدر | بالای 30 سال و زیر 30 سال

  نکاح دختری کــه هنوز ازدواج نکرده

  نکاح دختری کــه تاکنون ازدواج نکرده اســت، منوط به اذن پدر یا جد پدری اســت و دفاتر اسناد رسمی، مجاز به ثبت ازدواج دختر باکره بدون رضایت پدر نیستند. اما اگر پدر راضی به ازدواج دختر نشد، راه‌حل چیست؟ در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی آمده اســت: «نکاح دختری کــه هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او اســت.»

   

  این حکم کــه دارای ریشه شرعی و فقهی اســت، بر اساس روایاتی از امام جعفرصادق (ع) مورد تاکید فق‌ها قرار گرفته و فق‌های معاصر، در اســتفتائاتی کــه از آن‌ها صورت گرفته، ازدواج دختر باکره را منوط به اجازه پدر دانسته‌اند و برخی از مراجع تقلید آنرا «احتیاط واجب» دانسته و برخی دیگر نیز ازدواج دختر بدون اذن پدر را باطل دانسته‌اند.

   

  از نظر اجتماعی، به نظر ميرسد، علت تشریع چنین حکمی، در وهله اول حفظ احترام پدر و جد پدری و در وهله دوم، رویکرد حمایتی از دختران به خصوص در سنین ازدواج اســت. دختران به واسطه روحیات و خلق و خویی کــه در سنین پایین‌تر دارند، ممکن اســت در تصمیمات خود دچار اشتباه احساسی و عاطفی شده و از این منظر، بیشتر از پسران در معرض آسیب قرار گیرند.

   

  از همین‌رو، شارع مقدس، نکاح دختر باکره‌ای کــه قبلا شوهر نکرده و برای بار اول قصد ازدواج دارد را منوط به اجازه پدر یا جد پدری کرده اســت تا از آسیب‌های احتمالی کاســته و اجازه ندهد کــه یک تصمیم احساسی به اشتباه در زندگی ختم شود. اگرچه برخی مراجع فعلی تقلید و برخی فق‌های مقدم، نکاح «دختر رشیده» کــه به سن بالا رسیده و به اصطلاح متوجه خوب و بد روزگار ميشوند، نیاز به اذن پدر یا جد پدری در نکاح ندارد؛ اما مشهور فقها، اجازه پدر را در نکاح دختری کــه ازدواج نکرده، اعم از اینکــه رشیده یا غیررشیده باشد، لازم و واجب دانسته‌اند.

   

  نکته قابل توجه در این حکم این اســت کــه به‌جز پدر یا جد پدری، هیچ‌کس دیگری حق اجازه برای ازدواج دختر باکره را ندارد و چنانچه پدر یا جد پدری در قید حیات نباشند، این حق به برادر، مادر، عمو یا سایر بستگان منتقل نشده و این حق منحصر به پدر و جد پدری اســت.

   

  مخالفت بی‌دلیل پدر با نکاح دختر

  حالا اگر پدری بدون دلیل با ازدواج دخترش مخالفت کند و از این طریق، از حق پدری خود سوءاســتفاده کند، قانون‌گذار تکلیف مشخصی را تعیین کرده اســت. در ادامه ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در این خصوص آمده اســت: «هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر ميتواند با معرفی کامل مردی کــه ميخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری کــه بین آن‌ها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص (خانواده) به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»

   

  در خصوص این مقرره قانونی، ذکر این نکته ضروی اســت کــه اگر پدر بدون دلیل با ازدواج دخترش مخالفت کند، اجازه وی برای نکاح ساقط ميشود، اما مرجع قانونی برای اینکــه تشخیص دهد آیا مخالفت پدر قانونی بوده یا غیرقانونی، دادگاه خانواده اســت. بنابراین، دختری کــه ميخواهد با مردی ازدواج کند، در صورت مخالفت پدر، باید یک دادخواســت حقوقی مبنی بر «صدور تجویز نکاح» به دادگاه خانواده محل زندگی‌خود ارائه دهد و در دادخواســت ارائه شده، به معرفی مردی کــه ميخواهد با آن ازدواج کند، بپردازد.

   

  دادگاه خانواده، با احضار پدر این دختر، از وی علت مخالفت را جویا شده و در صورتی‌کــه مخالفت پدر را موجه تشخیص دهد، دادخواســت دختر را رد ميکند، اما اگر مخالفت پدر، دلیل موجهی نداشته باشد، در این صورت، با صدور حکمی، اجازه ثبت ازدواج دختر را صادر کرده و دختر ميتواند با اجازه دادگاه، به دفتر رسمی ازدواج مراجعه کرده و اقدام به ثبت نکاح کند.

   

  همچنین در جایی کــه پدر یا جد پدری به علت سفر، حضور در جنگ، اسارت یا عوامل دیگر، امکان حضور و اجازه برای نکاح دختر را نداشته باشند، بازهم دختر ميتواند با مراجعه به دادگاه خانواده، و ارائه دادخواســت و ذکر این نکته کــه علت غیبت پدرش چیست، از دادگاه اجازه ازدواج بگیرد.

  ازدواج دختر بدون اذن پدر | بالای 30 سال و زیر 30 سال

  اجازه پدر در نکاح دختر غیرباکره

  چنانچه دختری سابقه ازدواج داشته باشد و همسر قبلی خود را به واسطه فوت یا طلاق از دست داده باشد، برای نکاح مجدد نیازی به رضایت پدر و حضور آن ندارد؛ اجازه پدر یا جد پدری، تنها در ازدواج اول موثر بوده و در ازدواج‌های بعدی، چنین اجازه‌ای نیاز نیست.

   

  البته، اگر دختری به واسطه روابط خارج از ازدواج، باکره‌گی خود را از دست داده باشد، باز هم اجازه پدر ساقط اســت. بر اساس رای وحدت رویه شماره شماره ۱۲۶- هـ ۱۳۶۳.۲.۳۱ ردیف ۶۲.۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «مطلق دخول مسقط ولایت پدر اســت». البته اثبات چنین امری، نیاز به گواهی پزشکی قانونی و تائید دادگاه دارد و صرف ادعای فرد، برای دفتر رسمی ازدواج قابل پذیرش نیست.

   

  همچنین اگر به دلیل بیماری، عملیات ورزشی یا دلیل مشابه دیگری، دختر باکره‌گی خود را از دست بدهد، بازهم برای ازدواج، اجازه پدر لازم اســت و چنین امری موجب سقوط ولایت و اجازه پدر نخواهد شد.

   

  قوانین جدید درباره ازدواج دختر بدون اجازه پدر

  سیده حمیده زرآبادی عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: اصلاح ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی در خصوص اذن پدر برای ازدواج تقدیم مجلس شد.یکسال طول می کشید تا دادگاه برای ازدواج تعیین تکلیف کند کــه زمانی طولانی بود. در صورت تصویب مجلس ؛مدت زمان رسیدگی دادگاه کاهش خواهد یافت.

   

  زرآبادی گفت : دخترانی کــه کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار با بیمه دارند می توانند بدون اجازه پدر و مجوز دادگاه ازدواج کنند.سیده حمیده زرآبادی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی در خصوص اذن پدر برای ازدواج تقدیم مجلس شد.

   

  وی گفت: طبق تبصره ای کــه اضافه شده اســت دیگر نه حکم دادگاه و نه اذن پدر برای کسانی کــه شرایط زیر را دارا هستند برای ازدواج نیاز اســت :

   

  ۱:سن ۲۸ سال به شرط احزاز رشد از سوی مرجع قضایی

   

  ۲:دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد

   

  ۳:دارای ۵ سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی

   

  عضو فراکسیون زنان با بیان اینکــه این طرح یک فوریتی اســت و دوشنبه این هفته تقدیم هیئت رییسه مجلس شد گفت : افرادی کــه شرایط بالا را نداشته و نیاز به حکم دادگاه دارند ظرف مدت ۱ ماه تعیین تکلیف می شوند.

   

  زرابادی با اشاره به طولانی بودن روند دادگاه برای تعیین تکلیف ازدواج افزود: یکسال طول می کشید تا دادگاه تعیین تکلیف کند کــه زمانی طولانی بود . در صورت تصویب مجلس ؛مدت زمان رسیدگی دادگاه کاهش خواهد یافت.

   

   

  اذن پدر برای ازدواج دختر بالای 30 سال،قانون جدید ازدواج بدون اجازه پدر،اجازه ازدواج دختر در صورت فوت پدر،اجازه ازدواج دختر از دادگاه،دادخواســت ازدواج بدون اذن پدر،اذن پدر در ازدواج موقت،شرایط صیغه موقت بدون اجازه پدر

   

   

  هیچ نظری ثبت نشده است
  نظرات این پست غیرفعال هستند.
 • مطالب پربازدید
 •