مرور برچسب

ویدا جوان

صمیمی با ویدا جوان و همسرش

صميمي با ویدا جوان و همسرش ویدا جوان یکی از بازیگرانی است که به سرعت رشد کرد و شناخته شد، بازیگری که از فیلم های تلویزیونی شروع کرد و خیلی سریع نقش های اول را تصاحب کرد. ویدا جوان بازیگر خوش چهره و خوش برخوردی است که تسلط زیادی روی کارش…