مرور برچسب

نیلوفر شهیدی

اینستاگردی با نیلوفر شهیدی بازیگر بی حاشیه ایرانی

اینستاگردی با نیلوفر شهیدی بازیگر بی حاشیه ایرانی نیلوفر شهیدی بازیگر ایرانی است که بدون حاشیه زندگی هنری خودش را پیش می برد، شاید مهم ترین نقش وی را بتوانیم در فیلم به کجا چنین شتابان به یاد بیاوریم. نیلوفر شهیدی متولد 1360 در تهران،…