مرور برچسب

مرضیه ابراهیمی

مرضیه ابراهیمی ،دختری که هنوز هم زیباست

مرضیه ابراهیمی ،دختری که هنوز هم زیباست مرضیه ابراهیمی یکی از دخترانی است که بدون هیچ دلیلی مانند بسیاری از زنان و دختران دیگر قربانی اسید پاشی شد و ناگهان زندگی اش تغییر کرد ، اسید روی نیمی از صورت وی پاشید و عامل آن هنوز هم پیدا نشده. …