مرور برچسب

مراکز انرژی در بدن

هفت مرکز مهم انرژی بدن!

هفت مرکز مهم انرژی بدن! در بدن ما مراکز انرژی زیادی وجود دارند، البته اول از همه بگوییم خرافات نیست و همه به وجود این منابع انرژی در بدن اعتقاد دارند. در بین تمام نقاط انرژی بدن هفت مرکز اصلی وجود دارند که مطابق با قانون آیورودا هستند. این…