مرور برچسب

مایع منی

دانستنی هایی درباره اسپرم (مایع منی) مردان

دانستنی هایی درباره اسپرم (مایع منی) مردان مایع منی کـــه حاوی تعداد زیادی اسپرم است، مایعی کـــه درون واژن زن تخلیه مي شود و مي تواند منجر به بارداری شود و هميشه قابل صحبت ، تحقیق و چالش برانگیز بوده است. امروز نگاهی مفصل خواهیم داشت به…