مرور برچسب

سن ازدواج

بهترین سن برای ازدواج دختر و پسرها چیه؟

بهترین سن برای ازدواج دختر و پسرها چیه؟ خیلی از ما سوال برامون پیش مياد که آیا وقت ازدواجمون رسیده یا نه؟ آیا الان مي تونیم تشکیل زنـــدگی مشترک بدیم یا نه؟ آیا هنوز انقدر توانمند شدیم که بتونیم زنـــدگی رو اداره کنیم؟ افزایش سن ازدواج و…