مرور برچسب

سامان نایبی

اینستاگردی با مائده محمدی مدلینگ ایرانی

اینستاگردی با مائده محمدی مدلینگ ایرانی مائده محمدی مدل ایرانی است که متولد سال 72 و ساکن ایران است، مائده ازدواج کرده و همراه با همسرش سامان نایبی که او هم مدل است برخی اوقات در تیزرهای دونفره بعنوان مدل همکاری می کنند، امروز نگاهی داریم…